woensdag 7 augustus 2013

Rondleiding door de Isala, deel 2
In de vorige uitgave van de Elshofbode heeft u al klein stukje kunnen “mee dwalen” door de nieuwbouw van de Isala klinieken. Door de 4 verschillende vlinders met elk hun vleugels en verdiepingen.
En nu zijn we op weg naar de verpleegafdelingen.

Elke vleugel is hetzelfde ingericht. Wanneer straks een verpleegkundige ingezet wordt op een andere afdeling zal hij of zij niet hoeven te zoeken naar bv materialen, toiletten, balies omdat alle afdelingen exact hetzelfde worden ingericht.
De patiëntenkamers zullen straks beschikbaar zijn voor 4, 2 en 1 patiënt. Een grote verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Niet elk raam is vierkant en sommige kamers ook niet. Dat heeft soms tot gevolg dat een kledingkast (met kluisje) schuin in de hoek staat met een hele kleine ruimte ernaast. Dit zal wat lastiger schoon te maken zijn. Het vlak wat u hier ziet komt boven het bed, met daarboven een lamp en een eigen kastje met een kluisje daarin.
Als voorbereiding op de bouw, is er van een patiëntenkamer en een receptie een model gebouwd welke voor de medewerkers van het ziekenhuis waren te bezoeken. Hier kon men door middel van gele plakkertjes commentaar geven. Een mooi voorbeeld van een wijziging was het plan dat op de verpleegafdelingen de waskommen niet boven het kastje kwamen te staan, wel mooi en modern, maar dat het gewoon een verzonken ‘bak’ is geworden. Wel zo gemakkelijk voor de schoonmaak!
De 4-persoonskamers zijn qua grootte wat lastig in te schatten voor mij, de kamers ogen wel breder dan de huidige. Boven elk bed is een rail beschikbaar waar een tillift ingehangen kan worden. In de badkamer gaat alleen het licht aan, wanneer er iemand binnenkomt. En er is een mooie wasbak van marmer, het ziet er allemaal verzorgd uit. Het verpleegkundig personeel wordt de komende maanden 3 dagen lang getraind in hoe alles werkt en waar zij hun ding moeten gaan vinden. Alleen de tilliften is al een enorme vooruitgang, want over het algemeen wordt de mensen toch zwaarder.
Als het aan de Isala ligt kunnen de opgenomen patiënten straks gratis televisie kijken. Daarnaast kunnen zijn met laptop, tablet of smart Phone via een gratis Wi-Fi-netwerk internetten. Althans dat is de insteek van de gesprekken die de Isala nu voert met sponsors. U kunt zich voorstellen dat dit veel mogelijkheden biedt. De patiënt kan bijvoorbeeld de eigen maaltijd kiezen. Of ‘de kapper aan bed’.
Dit is het beeldscherm van het nieuwe VerpleegkundigOproepSysteem (VOS)
voor de afdelingen die vooral simpel en gemakkelijk moeten zijn. Wel zijn in vele werkkamers de bureaubladen vastgezet aan de muur. Dat kan nog weleens lastig worden voor de veel kleinere of langere medewerkers. Dit heeft alles met het kostenplaatje te maken.

Langs de achterzijde van alle vlinders loopt een galerij waarbij op de begane grond allerlei winkeltjes komen. Er is sprake van een Albert Heijn en een Hema, maar ook een kapper. Deze is zowel voor de patient als het personeel. En alles aangekleed met vele planten.
  
 Onder het nieuwe ziekenhuis loopt een enorm lange logistieke gang

 Hier hangen o.a. de buizen van de Medische zuurstof, technische perslucht en Medische kooldioxide.


Daarnaast de bedrading voor de telefonie, glasvezel voor de supersnelle verbinding. Die glasvezel ligt buiten zelfs helemaal om het ‘oude’ Sophia heen naar de dr Spanjaardweg om straks bij de sloop te voorkomen, dat er iets kapotgetrokken gaat worden.
Ook zitten er veel ondersteuningspunten voor de Wi-Fi (internet) en het telefonienetwerk. Aan het einde van de gang kom je bij de goederenaflevering. Dit magazijn is vele malen kleiner dan het huidige omdat dit alles vanuit het externe magazijn in Apeldoorn komt. Medewerkers van o.a. het magazijn werden overgeplaatst naar Apeldoorn. Een hele verandering, zeker voor mensen die al jaren daar hadden gewerkt. Ook dat is een gevolg van de nieuwbouw.
Deze foto is genomen in de nieuwe hal waarbij door de ramen de   B- vleugel van het huidige Sophia nog is te zien. Ik zeg nog.., omdat de sloop al snel gaat beginnen.


Eerst gaat o.a. ICT het oude gebouw nog door omdat er toch nog wel voor een fix bedrag aan materiaal in zit, wat gebruikt kan worden. Maar op 1 oktober krijgt de sloper de sleutel en kan er al worden begonnen met de sloop!
 


Het oude gebouw zal helemaal ingepakt gaan worden, om zo min mogelijk stof te krijgen, maar er zal ook eerst asbest moeten worden verwijderd. Dus heel lang zullen zal dit beeld niet meer te zien zijn.
Op sommige plekken raakt de nieuwbouw bijna de oudbouw van het Sophia Ziekenhuis. Hier ziet u de oude hoofdingang van het Sophia Ziekenhuis.

Vanaf 7 augustus komt de huisartsenpost naast de spoedeisende hulp te zitten. Dat biedt natuurlijk enorm veel voordelen. Bij acute gevallen kan men direct door naar de spoedeisende hulp.

 Dit is de toegangsweg naar de spoedeisende hulp met 6 ambulance ingangen. Nog volop in ontwikkeling.Vijf maanden lang testen Isala-afdelingen of hun (nieuwe) werkprocessen in de nieuwbouw goed werkbaar zijn. De brancardiers (patiënte vervoerders) beten half april de spits af.
Als een patiënt op een verpleegafdeling voor een onderzoek of operatie naar een andere afdeling moet, schakelt de verpleegafdeling een brancardier in. Bij Isala werken dagelijks vijftien brancardiers, die samen gemiddeld 500 ‘ritten' per dag verzorgen. Veel ritten gaan naar de operatiekamer (OK) of de röntgenafdeling. Soms brengen we ook niet-opgenomen patiënten naar een polikliniek of behandelkamer, bijvoorbeeld voor oogonderzoek of nierdialyse. Deze mensen zitten bijvoorbeeld in een rolstoel of moeten vanwege een medische indicatie worden begeleid.'
De afstanden tussen verpleegafdelingen en behandel- en onderzoeksruimten zijn inmiddels gemeten, en de bijbehorende looptijden geklokt. Algemene routes, zoals van vlinder 1 (laboratoria) naar vlinder 4 (ouder en kind) door de ondergrondse transportgang. Maar ook specifieke routes Bijvoorbeeld van verpleegafdeling V4.5 (Cardiologie) naar de operatiekamers Van de chirurgische afdelingen naar de operatiekamers zijn soms wel 50 ritten per dag. Flinke loopafstanden dus. Een brancandier loopt bv op de huidige locatie in het Sophia, zo'n 14 tot 18 km per dag !!!

Medewerkers hebben er jaren naartoe geleefd en vanaf 16 mei was het eindelijk zover. Toen startte de verhuizing van de laboratoria naar vlinder 1. Als allereerste Isala-afdeling neemt het Klinisch Chemisch Laboratorium zijn intrek in de nieuwbouw.
In vlinder 1 zitten straks alle laboratoriumfuncties bij elkaar. Dan komen hier alle monsters (zoals bloed, urine, beenmerg, klieren en kweekjes) binnen voor analyse en bewerking. De vier afdelingen in vlinder 1 zijn: het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL), het Laboratorium voor Pathologie, het Laboratorium voor Medische Microbiologie & Infectieziekten (LMMI) en Klinische Farmacie. Het KCL mag als eerste verhuizen.
De Pathologie en de LMMI zitten nu nog in een heel oud gebouw, namelijk het (echte) oude Sophia Ziekenhuis aan de Rhijnvis Feithlaan.

De samenwerking tussen deze afdelingen waren al goed maar als zij straks bij elkaar in één gebouw zitten, dan kan er nóg sneller worden geschakeld en gemakkelijker worden samengewerkt. Bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, ICT en logistiek. Dat is nu allemaal nog apart.De administratieve verhuizing begint nu ook goed op gang te komen. Kamers krijgen hun nummer en een zogenaamde kostenplaats zodat ook alles financieel goed te volgen is. Voor de zogenaamde stafdiensten is dit een enorme klus.
Op locatie Weezenlanden is men inmiddels begonnen met het inpakken van de kunstwerken welke in de gangen van de poliklinieken hangen. De eerst zichtbare voorbereiding op de verhuizing.


De verwachting is dat op zaterdag 3 augustus plus minus 150 patiënten van locatie Weezenlanden naar de nieuwbouw gaan verhuizen. En dan vervolgens op zondag nog ongeveer 250 patiënten vanuit locatie Sophia. 

En dan gaan we van oud naar nieuw

Veel medewerkers kunnen dan geen vakantie nemen maar iedereen heeft het er graag voor over, want dit is zo’n unieke gebeurtenis.
Voor de verhuizing van de patiënten in vrachtwagens  is inmiddels ook proefgedraaid. Medewerkers lieten zich vervoeren en konden hun visie geven.  Hieruit bleek bijvoorbeeld dat wanneer je helemaal achterin een vrachtwagen ligt, dat dit toch iets meer schommelt. Belangrijk te weten voor bepaalde patiënten met bv veel pijn. In de vrachtwagens zijn beeldschermen aangebracht zodat de patiënten en hun begeleiders (artsen en verpleegkundigen) kunnen zien waar zij zich op de route bevinden. 
Dit alles onder begeleiding van de politie. Ook alternatieve routes zijn inmiddels bepaald. Je moet er immers niet aan denken dat er ergens brand uitbreekt en dat de vrachtwagens er niet langs kunnen en moeten wachten. Dat mag zeker niet gebeuren.

Ook de naam gaat wijzigen. Het zal straks de Isala zijn.Er is staat nog veel te gebeuren en op het moment dat u dit leest zal het nog ongeveer 53 dagen zijn tot de grote verhuizing op 3 en 4 augustus.Maar teruglopende naar de uitgang, onder de indruk van alles wat ik zag, realiseer ik mij dat dit prachtige gebouw een z i e k e n h u i s  wordt, waar vreugde maar ook heel veel ellende, verdriet zal zijn....
Ik hoop van harte dat deze bouw bijdraagt aan het welzijn van de patiënt!!! Marianne ten Klooster