woensdag 27 juni 2018

Aanvulling startbijeenkomst Kroesenallee

Hanneke Valkeman
27 juni 2018
Bijeenkomst 4 juli

Een aantal dagen geleden heeft u een uitnodiging ontvangen voor een startbijeenkomst op 4 juli aanstaande over de inpassingsstudie verlegging Kroesenallee en over de herinrichtingsmogelijkheden voor het deel van de Heinoseweg dat naar de gemeente Zwolle overkomt. 

Daarbij is helaas onvermeld gebleven dat ook de projectleider van fase I, dhr. Anton Westenberg aanwezig zal zijn. Hij is de opvolger van dhr. Aldert Koop en zal tijdens het plenaire deel van de bijeenkomst aanwezig zijnom u te informeren over de stand van zaken van de gewenste woningbouw op de locatie naast het Kulturhus.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in De Elshof.


Met vriendelijke groet,

Hanneke Valkeman
programmaleider II

woensdag 13 juni 2018

Terug in de tijd op de Gentiaan deel 2

Deze keer was ik te gast bij Freek en Zwanny Blokzijl op hun kwekerij ‘De Gentiaan’.
Het kweken van de planten is geen makkelijk vak. Het kost daarnaast zeker een aantal jaren om te beoordelen of de plant aan hun eisen voldoet en die zijn en blijven streng.

Om de verkoop aan particulieren te vergemakkelijken is er een mooie website gemaakt. De jongste zoon Martijn speelt hierin een belangrijke rol. Terwijl de oudste zoon Erwin hand- en spandiensten verricht op de kwekerij. Ook bij de open tuindagen helpen de beide schoondochters, kleinkinderen en kennissen mee  met het afrekenen en om koffie te schenken. Klanten kunnen de bijzondere planten vinden op de website: www.degentiaan.com en daarmee hun eigen planten lijstje samenstellen.


Bij rotsplanten is niet alleen de bloei belangrijk maar met bladkleuren kunnen mooie combinaties worden gemaakt. Bij de aanleg van een rotstuin moet alleen gebruik worden gemaakt van dwergconiferen en dwerg heesters om later moeilijkheden te voorkomen. Maar Freek zou Freek niet zijn, om hiervoor genoeg tips te geven.

Het assortiment bestaat uit wel 500 soorten rots- en alpine planten (planten welke normaal groeien boven de boomgrens).

“My Garden is My Earthly Paradise”
Mijn tuin is mijn aardse paradijs is te lezen in de muur in de rotstuinen.


Zoals gezegd begonnen ze in 1971 aan de Kanaalweg. Daarna werd er verhuisd naar de Zeisweg. En werd er verkast met de kwekerij naar de Kroesenallee bij Teunissen.

Helaas na het onverwachte overlijden van Theunissen, moest er een nieuwe plek worden gezocht en kwam men op de huidige locatie aan de Woestijnenweg waar ze nu 12 jaar wonen.


Freek (75) en Zwanny (73) bekijken nu van jaar tot jaar hoe lang ze nog doorgaan. Dit kan zolang ze gezond blijven, aan hun enthousiasme zal het niet liggen. Deze hebben ze immers al 47 jaar (!) voor hun bijzondere planten.
Afgelopen Hemelvaartsdag was er weer een Opentuin dag. Op het voorterrein werden de kraampjes druk bezocht. De hele familie Blokzijl  is dan enthousiast in  touw om alles in goede banen te leiden. Allemaal besmet met het ‘rotsplanten virus’! De bezoekers wordt dan gratis koffie, thee of frisdrank aangeboden. De vereniging Succulenta, liefhebbers van cactussen en vetplanten was ook aanwezig. Maar ook het goede doel, in dit geval, voor de Oekraïne was met een kraam aanwezig. Er was van alles wat maar bovenal veel gezelligheid.
Naast hun twee zonen, schoondochters en kleinkinderen welke ook altijd enthousiast meewerkten is de kwekerij ook populair voor een vakantie baantje bij de jeugd van Wijthmen.


Op de kwekerij aan de Woestijnenweg, nog zonder huis.
Menigeen uit Wijthmen heeft hier zijn of haar vakantie baantje gedraaid en met veel plezier en lol. Ze werkten mee aan de oppotmachine, de banen vegen, rotstuinen weer netjes bijwerken en nog andere klusjes. De laatste dag van het seizoen was standaard 

frikandellen dag. Daar mochten ze zoveel mogelijk frikandellen en patat eten als ze maar op konden.
Gert van den Belt was de eerste hulp op de zaterdag. Hij kwam helaas al heel jong te overlijden. Het bijzondere is nu dat zijn jongere neefje, Mika Poppe nu de vakantie hulp is. Zwanny geeft aan dat het lijkt dat de cirkel nu rond is, heel bijzonder.

Freek heeft de kwekerij altijd naast zijn reguliere werk gedaan. Het is prachtig om te zien en te horen hoe bevlogen Freek en Zwanny nog altijd zijn. Zwanny heeft zelfs een nieuwe hobby ontdekt, tropische planten, en is daarmee begonnen terwijl Freek al een beetje aan het afbouwen is.
Ik hoop van harte dat zij beiden nog lang mogen genieten van deze bijzondere hobby en hun grote kennis mogen delen.
Marianne ten Klooster

Vooraankondiging startbijeenkomst verlegging Kroesenallee en herinrichtings-mogelijkheden
De gemeente Zwolle organiseert op woensdagavond 4 juli een startbijeenkomst over de inpassingsstudie verlegging Kroesenallee en over de herinrichtings-mogelijkheden voor het deel Heinoseweg dat naar de gemeente Zwolle overkomt.
Deze bijeenkomst vindt plaats in het Kulturhus, Erfgenamenweg 14 en begint om 19.30 uur.


Aanleiding.
De verlegging van de N 35 is voor een groot deel klaar en dat betekent dat het oude deel van de Heinoseweg naar de gemeente over komt. Voor een goede inpassing van de weg zijn op verschillende plekken aanpassingen nodig.  Daarnaast heeft de gemeenteraad eind april ingestemd met het doen van een inpassingstudie naar de mogelijke verlegging van de Kroesenallee.
Reden voor de gemeente om met u als inwoners van Wijthmen in gesprek te gaan over:
1.     Heeft u ideeën voor de herinrichting van de verschillende weggedeelten? Zo ja, laat ze ons weten.
2.     Welke eventuele knelpunten zou u daarbij graag opgelost zien.

De avond bestaat uit twee delen.
1.     Een kort plenair deel waarin de aanleiding, de werkwijze, randvoorwaarden en globale planning verder zullen worden toegelicht en u in de gelegenheid wordt gesteld vragen te stellen.
2.     Een vrij en meer individueel deel waarin u per deelgebied uw eigen ideeën kenbaar kunt maken en specifieke knelpunten kunt benoemen. Dit deel heeft meer het karakter van een ‘rondloopsessie’ waarbij er plattegronden beschikbaar zijn waarop u uw ideeën/droombeelden en huidige knelpunten kunt aangeven.
Op basis van uw input gaan de gemeentelijke ontwerpers aan de slag met het uitdenken van mogelijke herinrichtingsplannen.

Inpassingstudie verlegging Kroesenallee
Voor de direct betrokkenen bij de mogelijke verlegging van de Kroesenallee wordt die
avond na het plenaire deel, in een aparte ruimte een werksessie gehouden over de consequenties ervan: wat zijn voor de betrokkenen belangrijke aandachtspunten, waar dient rekening mee gehouden te worden.
Deze groep wordt ook bij de verdere uitwerking betrokken.

Meedenkers gevraagd.
Op basis van uw inbreng tijdens de avond gaan we samen met een meedenkgroep een mogelijke herinrichtingsplan voor de oude Heinoseweg uitwerken. Tijdens de bijeenkomst kunt u zich aanmelden voor deze  meedenkgroep. De meedenkgroep zal bestaan uit twee leden per deelgebied aangevuld met een vertegenwoordiging van Plaatselijk Belang en de Wijthmense Ontwikkelingsmaatschappij (WOM).

We streven ernaar eind 2018 u duidelijkheid te kunnen bieden over de herinrichtings-plannen.
Graag tot ziens op 4 juli.