zaterdag 27 mei 2023

Koningsdag 2023

Na vele uren van voorbereiding was het dan eindelijk zo ver.

Koningsdag 2023 kon worden gevierd.
Er zijn veel kinderen (en ouders) druk geweest  met het versieren van verschillende fietsen. Onder leiding van een gezellig muziekje en de prachtige trekker van Anton Pot & zoon Luuk vertrok de optocht vanaf de grote speeltuin door het dorp. Uiteindelijk kwam deze aan bij de Elshof waar alles al in gereedheid was gebracht om er een waanzinnige dag van te maken. En dit is goed gelukt.
Wat hebben zich veel kinderen opgegeven, ondanks dat het midden in de vakantie viel.
Gelukkig was het weer ons goed gezind en konden wij met een heerlijk ochtend zonnetje het startsein geven voor de spelletjes ochtend. Er was veel vertier, zo konden de kinderen een prachtig handen en voeten pad lopen, een skippybal race racen en konden ze zien wie het snelste over de finish kwam op de mooie stormbaan. 

Door al dat gespeel volgden er natuurlijk hongerige maagjes, deze konden snel gevuld worden door een eigen cakeje te versieren. Bakker Niels heeft hiervoor de oranje banketroom gesponsord. Hierdoor hebben we uitzonderlijk lekker gesmikkeld, waarvoor hele grote dank aan bakker Niels. Ook hadden we dit jaar weer ondersteuning van een paar geweldige dames die voor ons de koffie, thee en ranja wilde verzorgen. Dit was weer tip top in orde. Dankjewel dames! 


 

 

Uiteraard is dit evenement zonder alle andere vrijwilligers ondenkbaar, allemaal  hartelijk dank voor jullie inzet. We kijken terug op een hele leuke, gezellige en verbindende ochtend. Jong en oud kwam samen om een gezellige koningsdag te vieren. ’s Middags was er ook van alles te beleven waardoor er nog lang kon worden door geproost. Wij kijken terug op een geslaagde dag. Allemaal dank voor jullie aanwezigheid en we hopen natuurlijk tot volgend jaar. 

 

Edwin Damman Winnaar Harm Rienties Bokaal

Na een volledig seizoen klaverjassen is Edwin Damman de winnaar van de Harm Rienties bokaal.
Edwin is een overtuigend winnaar, hij heeft het hele seizoen boven aan gestaan. 

 

Op de 2de plek Nieske v. Gurp en Wim Rienties is 3de geworden.


Edwin 61807 punten
Nieske 60027
Wim 58730


Voor Louis v. Gurp was er een extra prijs voor de meeste pitjes.

Erna Fijn en Menno v. Gurp kregen een prijsje voor de hoogste boom die zij dit seizoen gekaart hadden


De bediening werd in het zonnetje gezet met een mooi bloemetje.
Zonder hun kunnen wij niet rustig kaarten.
Allemaal bedankt!


De dames v.d. bediening waren druk aan het werk om iedereen van een drankje te voorzien.
De uitslagen werden nog even bekeken en besproken..Het nieuwe kaartseizoen starten wij op vrijdag 8 september om 20.00 uur in kantine de Elshof.
Wij hopen dat er dan een grote opkomst is van klaverjassers.
Voor iedereen een fijne vakantie en tot 8 september!
De Klaverjasorganisatie.

Leren voetballen? Train met ons mee!


 Samen voetballen? Meld je aan!
Leren voetballen en samen met leeftijdgenootjes sporten?
Kom met ons meetrainen!
Wij trainen op maandagavond in Hoonhorst en op woensdagavond in Wijthmen van 18-19 uur. Voor de jongste jeugd / de mini's is er volgend seizoen eenmaal per week een training.
Wil je een keer meetrainen om te kijken of je het leuk vindt?
Meld je dan aan voor een training via Sven Pazie, dit kan via hoofdjeugdopleidingen@vchw.nl.
Wil je volgend seizoen samen met ons voetballen? Wordt dan lid via vvhoonhorst.nl of vvwijthmen.nl.
Graag zo spoedig mogelijk aanmelden!
Namens het jeugdbestuur van VCHW hopen we op veel aanmeldingen!

Eém bieproaten 26 april

Wat een gezelligheid weer was het op 26 april bij de Elshof. Vele men-sen vonden ook deze middag weer de weg naar de Elshof. Mooi dat de “vertrouwde”club mensen telkens weer uitkijken naar dit maandelijkse uitje. Het enthousiasme steekt ook weer andere mensen aan. Alweer mochten wij drie nieuwe mensen verwelkomen.
Na de koffie met een overheerlijke oranje soesje gingen de mensen aan tafel.
Naast de vaste koks Annie en Robbie van Krevel hadden ze dit keer hulp van Willie Riphagen (beter bekend als Willie van Louis). Zij had deze keer voor de kippensoep gezorgd. Het was echt heerlijk, het deed mij denken aan de ouderwetse kippensoep van vroeger bij ons thuis.


Willie bedankt daarvoor, wat fijn een paar extra handen die ook goed kunnen koken!
De nasi en bami en satéstokjes namen ook gretig aftrek.
Maar wat een logistiek gebeuren allemaal achter de schermen. Alles stond vol met potten en pannen. De Librije is er niets bij.


Gelukkig werden wij met de afwas ondersteunt door Mieke Logtenberg en Ine van Gurp. Dit was erg fijn, er was wel heel veel afwas!
Ditmaal zat ik aan een tafel met allemaal mannen. Naast het sociale praatje ging het al snel over elektrische auto's en onkruidbestrijding. Ook werden er al snel telefoonnummers uitgewisseld van een goede glazenwasser die altijd in het dorp komt. Waar zo'n middag al niet goed voor is.
Na een heerlijk ijstoetje was de tijd echt al snel weer om. Gezien de grote opkomst iedere keer weer kun je zien dat deze middagen een groot succes zijn.

Wij kijken uit naar woensdag 31 mei aanvang 14.30 uur. Voor een ge-zellige zangmiddag met medewerking van het zangduo Max en Maria. Deze middag zitten wij niet vast aan een maximum aantal mensen, maar wij willen wel graag weten wie en hoeveel mensen er komen, i.v.m het vervoer en de hapjes.
Dus heb je je nog niet opgegeven en je houd wel van een muzikale middag geef je dan op bij Thera Hülsmann tel.nr.06-52282741
Woensdag 27 september beginnen wij weer na de vakantieperiode. Over de invulling daarvan krijgen jullie nog nader bericht. Dus houd de Elshofbode goed in de gaten of schiet iemand van de organisatie aan.
Hopelijk tot 31 mei en anders iedereen een hele fijne vakantie alvast!
 

Namens de werkgroep:
Wonen met Zorg,
Ingrid Meiberg

Nieuwe woningen dichterbij in Wijthmen

Op vrijdag 21 april 2023 werd het informatiebord voor het nieuwbouwproject ‘Het Buyten’ in Wijthmen geplaatst en door wethouder Gerdien Rots onthuld. De wethouder kreeg hierbij versterking van maar liefst 60 kinderen van de naastgelegen basisschool de Kubus.


Archeologische opgravingen
Op de plek waar het nieuwbouwproject zal komen is afgelopen week gestart met de archeologische opgravingen. Dit naar aanleiding van eer-dere vondsten die tijdens het inventariserend veldonderzoek (proefsleuven) waren aangetroffen. De komende drie maanden is de archeologische dienst van de gemeente Zwolle fulltime in het plangebied bezig onder leiding van senior stadsarcheoloog Sanne van Zanten.


Presentatie stadsarcheoloog aan leerlingen basisschool de Kubus

 
Voorafgaand aan het onthullen van het informatiebord hebben de kinderen van de naastgelegen basisschool de Kubus een lesje archeologie gekregen van de stadsarcheoloog. Er werd de leerlingen kort verteld wat het werk van een archeoloog precies inhoud en welke vondsten ze al gedaan hebben binnen het plan-gebied. Ook was er ruimte voor de leerlingen om vragen te stellen.
 

Onthulling informatiebord
Na de uitleg van de stadsarcheoloog mochten de kinderen, samen met hun ouders en leerkrachten, mee naar het plangebied om wethouder Gerdien Rots te assisteren bij het onthullen van het informatiebord. De wethouder sprak mooie woorden over het verleden en de toekomst van het dorp Wijthmen en haar inwoners.

Na het gezamenlijk aftellen was het zo ver: het doek van het informatie-bord werd door de wethouder en een aantal leerlingen naar beneden getrokken. Weer een mooie stap dichter bij het nieuwbouwproject ‘Het Buyten’!


Wethouder aan het woord
Vandaag brengen we - met de start van de archeologie en de onthulling van dit bord - verleden, heden en toekomst bij elkaar. Ik ben dan ook heel trots op alle betrokkenen die het mogelijk maken om hier ‘geschiedenis te schrijven’ en op deze plek een nieuw thuis creëren voor velen.Uitleg in het veld
Na het onthullen van het informatiebord was er de mogelijkheid om een kijkje te nemen in het werkveld van de archeologen. In één van de afgegraven putten heeft de stadsarcheoloog nog verdere uitleg gegeven over de vondsten tot nu toe, de apparatuur die ze gebruiken en de werkzaamheden die ze uitvoeren.
Start verkoop
De wethouder gaf aan zich goed te realiseren dat woningzoekenden in Wijthmen veel geduld nodig hadden: ‘Juist voor de woningzoekenden in Wijthmen ben ik heel blij met deze stap’. Het nieuwbouwplan ‘Het Buyten’, dat aan de erfgenamenweg in Wijthmen gelegen is en in totaal uit 117 woningen bestaat, komt nu namelijk echt dichterbij. De verwachting is dat de 1e fase van het project voor de zomervakantie in verkoop zal gaan. Het project bestaat uit diverse woningtypen, namelijk: vrijstaande woningen, twee-onder-één-kapwoningen, rijwoningen, levensloopbestendige woningen en appartementen. Het project is een ontwikkeling van Loostad Vastgoedontwikkeling uit Apeldoorn en Kreator Groep uit Zwolle. Meer informatie over dit project is te vinden op www.hetbuyten.nl

 

 

 

 

 

 

 

 Overleg gemeente Zwolle en omwonenden Wijthemerplas

Op woensdagavond 12 april 2023 vond in de Elshof er een bijeenkomst plaats op initiatief van de Gemeente met omwonenden van de Wijthmenerplas.
Als gevolg van corona perikelen en mutaties onder betrokken ambtenaren bij de Gemeente heeft deze bijeenkomst lang op zich laten wachten. Maar nu de corona restricties zo goed als voorbij zijn en de evenementen en het bezoek aan de Wijthmenerplas weer toeneemt was het moment rijp om de bijeenkomsten weer op te pakken.
Dat de Gemeente het overleg serieus neemt bleek uit de grote delegatie die de weg naar Wijthmen had gevonden. Maar liefst vijf ambtenaren plus een wethouder waren aanwezig. Een negental bewoners hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven.
Na een korte introductie begon de bijeenkomst met het uitdelen van rapportcijfers. Even kijken hoe de vlag erbij staat. Het resultaat was een reeks van louter voldoendes. Variërend van 6 tot 9 1/2 waren de cijfers toch voornamelijk positief. Dat was goed om vast te stellen, want het zou vervelend zijn geweest als er ook onvoldoendes waren gevallen.
Deels is dat natuurlijk te verklaren door het mindere aantal activiteiten die er in de afgelopen jaren zijn geweest door corona en de lagere bezoekersaantallen die daar ook het gevolg van zijn geweest.
Waren er dan helemaal geen klachten? Nee, die waren er ook.
Het was een grote variëteit aan kleinere en soms ook grotere ergernissen.


Foto website Kingdance

Opvallend was de algemene observatie dat met name bij grotere evenementen, Kingdance en Dance4Liberation, de communicatie als goed wordt ervaren en dat men positief is over het nakomen van afspraken. Ook de onherroepelijk met deze evenementen gepaard gaande geluidsproductie werd als dragelijk ervaren.
Dat is met name zomers niet altijd het geval met de geluidsoverlast die door Lakeside of door passanten in de buurt van Lakeside op ongeregelde tijden wordt ervaren. Van Gemeentewege wordt benadrukt overlast altijd te melden. Handhaven volgt op meldingen. Wat betreft het handhaven is het niet in de laatste plaats onwenselijk dat er ruimte zit tussen de afgegeven milieuvergunning en de uitspraak van de Raad van State dienaangaande. Van bewonerszijde is er aangedrongen op het handhaven van de RvS uitspraak, inclusief de toegepaste meetmethode van geluidsoverlast.
Verder is er gewezen op de vuren op de BBQ-plaats. Deze willen, nadat de kooltjes klaar zijn met het roosteren van het vlees, nog wel eens flink worden opgestookt en groeien met sprokkelhout uit het omliggende bos soms uit tot ware vreugdevuren. Dit leidt tot rook en stankoverlast, niet in de laatste plaats voor de nabij gelegen boerderij waar de dieren van de overdadige brandlucht ontregeld raken. De Gemeente heeft toegezegd zich hierop te zullen beraden. Ondertussen wordt ook op dit punt aangeraden te melden.

Verder werd er gewezen op de op sommige plaatsen moeizame toegang tot het park voor minder validen, de bocht is met een scootmobiel niet te maken, is er gesproken over de discipline om hondenpoep op te ruimen, het uitlaat verbod voor honden tijdens de zomermaanden, etc. Veel van deze zaken zijn geadresseerd in de huisregels, maar naleving hiervan laat soms te wensen over.
De borden met huisregels worden binnenkort vervangen door nieuwe exemplaren waarbij extra aandacht aan de zichtbaarheid zal worden gegeven.
Tot slot werd er gewezen op het onwenselijke sluipverkeer over de Valkenbergweg. Met de kennis van nu is het vervangen van het oude zandpad door een asfalt versie geen goed plan geweest. Het plaatsen van een paaltje bij de brug stuit op bezwaren van een agrariër in de omgeving. Maar ook hier zal de Gemeente zich nog eens op beraden.
Na een kort slotwoord van de wethouder, waarin zij de aanwezigen hartelijk dankte voor hun betrokkenheid, werd de avond afgesloten.
Een goed initiatief van de Gemeente dat een jaarlijks vervolg verdiend

Razende reporter bij Maarten de Vries

Maarten de Vries aan het woord

‘Wat ik verwacht van woensdag (algemene ledenvergadering plaatselijk belang op 24 mei)? Dat is eigenlijk heel simpel. Nog meer saamhorigheid, Wijthmen op de kaart en actie vanuit de stad naar


het buitengebied!’

In dit interview blijven we bij Plaatselijk Belang. Deze keer was ik bij Maarten de Vries. Het was een gesprek bij het kampvuur in zijn tuin aan de Herfterlaan. Voor de interviews hierna heb ik een aantal leuke gesprekspartners op de korrel met mooie verhalen.

Vertel eens iets over jezelf!
Vier jaar geleden heb ik een huis gekocht aan de Herfterlaan. Die hebben we flink verbouwd. Ik ben trotse papa van Sam en Ben en getrouwd met mijn fijne vrouw Paula. Mijn beroep is plaatjesmaker. Ik kwam er al vrij snel achter dat ik goed kon tekenen. Na mijn opleiding bij het CIBAP ben ik naar de kunstacademie gegaan. Daar ben ik afgestudeerd als landschapstekenaar. Uiteindelijk bleek kunst niet helemaal mijn ding. Mijn eerste baan was in de nachtdienst van de Albert Heyn als orderpicker. Ondertussen ontwikkelde zich een  reclamebureau. Na een paar jaar ben ik daar ook weer mee gestopt. Oorzaak: financiële crises. Op dit moment maak ik illustraties en teken ik ‘live’. Dit betekent dat ik visualiseer wat er op dat moment besproken wordt. Dit doe ik bijvoorbeeld voor Provincie Overijssel.

Hoe zou je live de toekomst van Wijthmen visualiseren?
Dat doe ik niet zelf. Ik luister, fantaseer mee en vertaal wat er gezegd wordt naar een beeld. Het belangrijkste is een gesprekleider met kennis van zaken en een groep mensen die meer dan 10 jaar vooruit kan kijken. Het zou een mooie exercitie zijn om samen een passend logo voor Wijthmen te creëren.

Plaatselijk Belang is al even aangestipt. Wat is jouw rol?
Eko Huisman (oude voorzitter Plaatselijk Belang) heeft het initiatief genomen om werkgroepen in het leven te roepen. Denk hierbij aan thema’s zoals nieuwebouw, agrarisch en duurzaamheid. Dit laatste thema vind ik belangrijk én ik wil iets goeds doen voor de gemeenschap. In dit proces heb ik een aanjagende rol. Samen met Jeroen, Rens en Henk werk ik hieraan. Vanuit mijn rol bij Plaatselijk Belang zit ik ook in het gemeentelijk kernoverleg.


Het is belangrijk dat duurzaamheid breed gedragen wordt. Zo lijkt het mij goed dat er gedragsregels komen voor de werkgroep duurzaamheid. Hiermee committeren wij ons aan ‘De tien duurzame geboden van Wijthmen!’ Input van bewoners en belanghebbenden willen wij zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Dit valt of staan bij jouw bijdrage! Als je dit leest, zijn wij hier aan de hand van stellingen over in gesprek geweest tijdens de jaarvergadering. Bij deze een oproep voor jou Raoul. Voor de tien geboden hebben wij ook jou nodig. Daarnaast willen wij graag een maandelijkse ‘Plaatselijk-Belang-Update’ in de Elshofbode en een diepte interview met de personen waarmee ik aan duurzaamheid werk. 

Wat moet er volgens jou veranderen?
Laten we eerlijk zijn. Vanuit de gemeentelijke politiek is er weinig interesse voor Wijthmen en omgeving. Bij de afgelopen verkiezingen heb ik de programma’s van alle partijen bekeken. Er is geen enkel standpunt te vinden dat betrekking heeft op onze omgeving. Daar moet iets aan veranderen! Ik snap dat dit veel tijd kost. De kans die daar ligt is dat we moeten leren om met één stem te spreken. Ik weet dat er verschillende regelingen en subsidies zijn waar wij aanspraak op kunnen maken. Een voorbeeld is de € 100 subsidie die wij allemaal konden krijgen voor verduurzaming. Als we niet aan de bel hadden getrokken, waren deze gelden niet onze kant opgekomen. 

Waar sluiten we mee af?
Dat is heel simpel. Ik vind het fijn om een steentje bij te dragen. Het mooie is dat de meeste mensen dit ook graag willen. De uitdaging is om het gezamenlijke belang niet uit het oog te verliezen. Laten we daar met zijn allen aan werken!

Maarten bedankt!!

Vind je dat iemand een bezoekje van mij verdiend? Laat het weten (elshofbode@gmail.com of 06-26969222). Raoul Veldink, de razende reporter.

 

 

Vacature Autotechnicus Dalfsen


 

zondag 14 mei 2023

De Grassparty en Fusion of Dance

Jaarlijks wordt ons mooie Herfte, Wijthmen en Zalné opgeschrikt door een donderend geweld van geluid vanaf de plas … dan wordt er een dancefestival georganiseerd. Een van de eersten was Fusion of Dance. Omwonenden kregen vrijkaarten en het was een indrukwekkend en vrolijk spektakel.

Maag-stompende bassen en klagen de oudjes … Buurman Gerard had een plan om te gaan hooien met de oorkappen op. Een andere ging lekker een weekendje fietsen.
Wij, de jeugd van toen, vonden het geweldig.

Maar wist je dat we zelf de eersten waren, of beter nog de gebroeders Eykelkamp waren de aanstichters. Al in 1987 of was het nu toch 1988, organiseerden zij een gezellig muziekfeest aan de plas.


Hans Spijker met zijn band Serpent startte het feest, met als na-programma de coverband Big Deal … Het bier klotste in de bekers en later op de avond bewoog de frietkraam, van de drank vergunninghouder, heftig heen en weer …

Dat was ook gelijk het einde van zijn medewerking. Ook ons gezang was wat te luid geweest want de gemeente Zwolle gaf voor het volgende jaar geen vergunning meer af.

Op de terug weg mijmerde vriend Nico de hele weg dat we makkelijk over konden zwemmen, dat was vast korter … we hebben het maar niet geprobeerd.

Een jaar later werd de Grassparty, zoals de naam ontstaan was door het ontbreken van een vloer in de tent aan de Eierweg gehouden. Zeg maar bij de persbulten van boer Meiberg.

Tony vertelde dat hun allereerste tentfeest twee jaar eerder was, in 1985, “de heetste nacht van Herfte” en een pilot was voor hun inspiratie. De tentfeesten verplaatsten zich later naar Wijthmen met als vergunninghouder “de Mol”.

                   KLIK OP DE FOTO VOOR DE VIDEO

5 mei 2023 Dance for Liberation


Op de oude plek aan de plas kwamen vanaf 2008 de dance concerten en ook toen waren er mensen voor en tegen … Wij gingen kijken als we kaarten
kregen of we wandelden met de hele familie naar de plas, wanneer er vuurwerk kwam … en vonden het zodra de stilte weer terug keerde best indrukwekkend en leuk voor de jeugd. 😊

 


 Adriaan Voeten

zaterdag 6 mei 2023

Prachtige foto's Dance4Liberation 2023

Prachtige plaatjes geschoten door Adriaan Voeten, van het vuurwerk aan de Wijthmenerplas. Dance4Libaration!