vrijdag 12 december 2014

Deze keer een oude schoolfoto uit Wijthmen van 1948


Gezien de vele bekende namen zal deze foto zeker veel herkenning geven!

Misschien ook nog wel weemoed naar de oude tijd dat een ieder van ons jong was (?) Een klas met maar liefst 60 kinderen.

En natuurlijk weer met dank aan Wim Jansen!
Deze serie van foto’s wordt altijd veel bekeken. En wilt u de foto nog beter bekijken, kijk dan op www.elshofbode.nl


                                                                            Marianne ten Klooster         

 
 


Foto van 1948
Bovenste Rij: 2e rij v boven 3e rij van boven Onderaan
1
Meester Bisschop
18
Eddie Broekhaar
31
Mina Pot
47
Henkie Meiberg
2
Theo Stigt
19
Jan Beltman
32
Minetje Stigt
48
Paul Eykelkamp
3
Frits Hutten
20
Wim Rienties
33
Marietje Pot
49
Giel Bisschop
4
Herman Pot
21
Hans Rienties
34
Trees Poppe
50
Jan Logtenberg
5
Herman Rienties
22
Marrines Luttenberg
35
Mien Bisschop
51
Tony Reurink
6
Ben Eykelkamp
23
Herman Rienties
36
Willy Rienties
52
Theo Poppe
7
Alex van de Kamp
24
Tonnie Vosman
37
Annie Logtenberg
53
Bertus Hutten
8
Gerard Logtenberg
25
Ria Beumer
38
Doortje Poppe
54
Wies Bisschop
9
Benny Reurink
26
Corry Beltman
39
Dieny Rienties
55
Jo Ekelkamp
10
Ge Poppe
27
Corry Logtenberg
40
Mien Noordman
56
H Rienties
11
Harry Broekhaar
28
Rikje Hulsman
41
Mien Vosman
57
Frans Broekhaar
12
Anton Hutten
29
Gerda Pot
42
Anny Beltman
58
Gait Beumer
13
Geert Rienties
30
Joke Logtenberg
43
Riekje Noordman
59
Jan Logtenberg
14
Hein Beumer
44
Diny Beltman
60
Hein Reurink
15
Herman Eykelkamp
45
Tonny Beumer
16
Wim Broekhaar
46
Wim Pot
17
Juffrouw van Kessel


Italiaanse nachten bij Sagezo


Sagezo zal dit seizoen weer een blijspel op de planken brengen.

“Italiaanse nachten”

van Bernd Gombold, dat belooft wat. We lichten alvast een klein tipje van de sluier op.


Gerda hoopt op een bijzondere verrassing: het is tenslotte moederdag en haar trouwdag. Maar de dag verloopt niet zoals ze zich had voorgesteld. Na de bekende druppel die de emmer doet overlopen, pakt ze voor een paar dagen haar biezen. En wie er dan allemaal over de vloer komen... haar man en diens broer denken de bloemetjes buiten te kunnen gaan zetten, maar beleven nog benauwde uurtjes!


Lisa Grolleman speelt dit jaar niet meer mee. We hebben geen nieuwe speler(s) aangetrokken, dus u zult weer de vertrouwde gezichten zien. En ook onze regisseur Thera Hulsman is weer van de partij. Wel nieuw zijn onze coulissen. Theo is aan het verbouwen geweest en daarvoor moesten onze oude coulissen worden afgebroken. We zullen ze deels opnieuw kunnen gebruiken, maar met deskundige hulp van Henny Kieftenbeld wordt ook het nodige vernieuwd.


De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 31 januari, vrijdag 6 februari en zaterdag 7 februari 2015 in het Parochiehuis, aanvang 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt alle avonden € 6,00.


Na afloop van elke voorstelling vindt weer onze fameuze verloting plaats, met als hoofdprijs de welbekende boodschappenmand. We hopen dat u ook daarna nog gezellig nablijft onder het genot van een hapje en een drankje.


Kaarten à € 6,00 zijn verkrijgbaar bij:

Thera Hülsmann, Valkenbergweg 20, tel. 401728

Benny van Eekeren, Woestijnenweg 1, tel. 401926


Graag tot ziens bij een van onze voorstellingen!


Namens Sagezo,

Gemma Rosendaal

Dames volksdansgroep
Dit is onze dames-volksdans-groep.

Op de dinsdagmiddag o.l.v. Stans. Internationale dansen uit vele landen o.a. Griekenland, Israel, Rusland, Kroatie, Engeland, Frankrijk, Portugal, ook Amerikaanse en Nederlandse dansen. En ook wel Line-dance muziek van Jim Reeves, zanger. Het is altijd heel gezellig, ook in de pauze en tussendoor. Met zo’n 20 personen huppelen wij er gezellig op los.

Groetjes Jannie en Judith

Sinterklaas komt naar de KubusEindelijk was het 5 december en Sinterklaas komt naar de Kubus.

Maar net als elk jaar gaat dat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Vele kinderen volgen al een paar weken het Sinterklaasjournaal en daar kon iedereen zien dat het allemaal niet vanzelf ging. Eerst was de pakjesboot weer terug naar Spanje met daarop een aantal belangrijke pieten, vervolgens moest iedereen in actie komen om Sinterklaas te helpen, dus ook de kinderen moesten helpen, sommige kinderen hadden een extra zak met cadeautjes bij hun schoen gekregen die ze weer moesten uitdelen. Toen eindelijk alles toch weer goed gekomen was, was het al donderdag 4 december, net op tijd voor 5 december.

Iedereen was er klaar voor. Sinterklaas en zijn pieten kon komen. De school was zowel van binnen als buiten mooi versierd, de stoel van Sinterklaas stond klaar en de liedjes waren geoefend. Maar waar was juf Christiane nu, heeft zij zich op deze belangrijke dag verslapen, dat zal toch niet….  of wel.

Tegen 8.45uur kwam daar Sinterklaas met zijn Pieten aan.  Hij kwam dit jaar op een paard. Eerst dacht iedereen dat het natuurlijk Americo was, maar dat was niet zo. Americo had zijn pootje verstuikt en eigenlijk zou Sinterklaas lopend naar de Kubus moeten. Maar ze kwamen langs een boerderij waar ze niet 1 maar 2 paarden mochten lenen. Dat was wel heel fijn. Kon Sinterklaas op het grote paard en kon het kleine paard de zakken met cadeautjes dragen.

Maar Sinterklaas neemt toch altijd maar 2 pieten mee naar de Kubus, dit jaar had hij er 3 mee. Na goed kijken was het juf Christiane. Je kon goed zien dat ze die nacht druk was geweest. Ze had haar gezicht behoorlijk vies van door de schoorsteen te gaan.


Toen iedereen binnen was vertelde Sinterklaas dat hij de hulp van juf Christiane goed kon gebruiken, maar dat ze nu wel weer naar de klas kon gaan.

Onder de dirigerende kunsten van Zwarte Piet hebben alle kinderen nog een aantal liedjes gezongen. Toen werd het echt tijd om naar de klassen toe te gaan waar Sinterklaas cadeautjes kwam uitdelen en de mooie surprises en gedichten kwam bewonderen.

Het was weer een reuze gezellige ochtend op de Kubus.

Gelukkig is ook dit jaar weer alles goed gekomen. We zijn nu al benieuwd wat er volgend jaar weer allemaal gaat gebeuren.


Ouderraad De KubusUit de bestuurskamer


Op 6 november 2014 is de algemene ledenvergadering gehouden. Er waren ongeveer 60 deelnemers en ruim 30 mensen hadden zich afgemeld. De voorgestelde kandidaten voor bestuursfuncties werden allemaal unaniem gekozen. Het bestuur bestaat nu uit Frans Kerkum (voorzitter) Jacqueline Noordman (secretaris), Jaap Sterken (penningmeester), Jan Schrijver (bestuurslid senioren), Alfred Meiberg (algemeen bestuurslid, matriaal), Jeroen Poppe (algemeen bestuurslid, matriaal). De functie bestuurslid jeugdzaken werd tijdens deze AVL nog niet ingevuld, maar inmiddels heeft zich een uitstekende kandidaat aangemeld. Tot ons genoegen kan ik melden dat de functie wordt ingevuld door Wouter van Gurp. Tevens gaat Wouter Jan Schrijver assisteren bij de seniorenzaken. Kortom een uitdagende functie waar Wouter veel zin in heeft.

Ook de jeugdcommissie heeft weer een goede bezetting. In deze commissie zitten nu Patty van de Vlist, Rens van Gurp en Ines en Monique Jentink. Het bestuur is blij dat er toch nog kandidaten zijn opgestaan om de jeugdcommissie te vullen en volgens ons met een prima bezetting. Met Wouter erbij als aanspreekpunt naar het hoofdbestuur een commissie waar de vv Wijthmen trots op mag zijn.

Het voorstel om de contributie te verhogen om zo het verlies van de inkomsten vanuit de grote clubactie te compenseren haalde het helaas niet.

Ook was er nog een oproep van Gerard Hulsmann. Gerard zou graag hulp hebben bij het bijhouden van de website van vv Wijthmen. Wanneer je daarin iets wil betekenen meld je dan aan bij Gerard. Hij zal je met open armen ontvangen.

Met de gemeente is overeengekomen om de afrastering om het eerste veld te vervangen. De huidige afrastering is inmiddels 40 jaar oud en absoluut niet meer van deze tijd. Een modern ophangsysteem voor de reclameborden kan niet op de huidige afrastering en met een nieuw systeem kunnen de borden er na het seizoen makkelijk afgehaald worden en zullen ze niet meer vervuild worden met ijzer tijdens het sproeien.

Gelijktijdig zullen de dugouts ook worden vervangen. De huidige dugouts zijn gevaarlijk en aan vervanging toe. Vorig jaar is in Friesland een dugout van dezelfde makelij ingestort, omdat er kinderen bovenop geklommen waren.

De afrastering wordt betaald door de gemeente, het nieuwe ophangsysteem en de nieuwe dugouts zullen we uit eigen middelen moeten bekostigen. Mogelijk dat we dugouts van de gemeente kunnen krijgen die nu op het sport terrein in de Marslanden staan.

De vervanging van afrastering en dugouts zal nog wel enige zelfwerkzaamheid van onze leden vergen. De dugouts zullen we zelf weg moeten halen en ook moeten afvoeren. Ook wanneer we de dugouts gaan gebruiken die nu aangeboden zijn door de gemeente zullen we die daar zelf moeten weghalen. De afrastering wordt weggehaald door het bedrijf dat de nieuwe afrastering gaat plaatsen. Alleen de gaten waar de oude palen gestaan hebben moeten dan nog aangevuld worden. Ook hierbij wordt aan zelfwerkzaamheid gedacht.

Kortom binnenkort zal er hiervoor een beroep op de leden worden gedaan. Alvast om te onthouden en rekening mee te houden: De werkzaamheden zullen tijdens de winterstop uitgevoerd worden.

Het contract van Marcel Poppe loopt dit seizoen af. Met Marcel zijn we overeengekomen om het contract met nog een jaar te verlengen. Mocht het na het seizoen 2015-2016 blijken dat we het nog steeds uitstekend met elkaar kunnen vinden dan is er nog een optie voor nog een seizoen. Kijk voor dit nieuws ook eens op http://sportiefzwolle.nl/nieuws/8889/marcel-poppe-jaar-langer-bij-wijthmen.html

Een paar belangrijke datums om te onthouden. Op 13 december de jaarlijkse kerstinstuif, op 29 december de oudijzeraktie (aktienemer Max Beernink), op 3 januari de Nieuwjaarsreceptie en op 10 januari de Wijthmenerplasloop (www.wijthmenerplasloop.nl) waarvoor je je al kan inschrijven. Doe dit massaal al was het alleen al om het teveel aan calorieën opgelopen tijdens de feestdagen weer kwijt te raken.

Voor al deze activiteiten is er weer vrijwilligershulp nodig. Hou er rekening mee dat je hiervoor benaderd kan worden. Vele handen maken licht werk!!!

Fijne feestdagen en hopelijk een voorspoedig 2015.


Frans Kerkum

Appeltjes van Oranje

De Kern in Zwolle in de race voor Appeltjes van Oranje met


‘Financiën de Baas’
Stemweek start maandag 8 december om 09.00 uur Zwolle - In mei 2015 reikt Koningin Máxima voor de dertiende keer de Appeltjes van Oranje uit, de jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds selecteerde uit alle inzendingen ‘Financiën de Baas’ van De Kern maatschappelijke dienstverlening als kandidaat voor de 2e ronde.
Het Nederlandse publiek kan net als vorig jaar meestemmen op zijn of haar
favoriet in de regio. De publieksstemmen bepalen de helft van de uitslag. De
Kern roept daarom iedereen in de regio op om op hen te stemmen. Dat kan van
maandag 8 december 09.00 uur tot en met zondag 14 december 2014 op
www.oranjefonds.nl/appeltjes.
De Appeltjes van Oranje is een jaarlijkse prijs van Oranje Fonds voor succesvolle sociale initiatieven die verschillende groepen mensen samen brengen.

Beter voor elkaar!
Zo luidt het thema van de Appeltjes van Oranje 2015. Het Oranje
Fonds bekroont hiermee drie succesvolle sociale organisaties of initiatieven die
sociaaleconomische kansen van mensen versterken zodat zij meer en makkelijker mee kunnen doen in de maatschappij. Het project ‘Financiën de Baas’ is één van de 40 overgebleven kandidaten in Nederland.

Met inzet van vrijwilligers én professionele hulpverleners wil Stichting de Kern dat iedereen met financiële problemen weer zelf de baas is over zijn financiën. De Kern zorgt ervoor dat mensen snel hulp krijgen, voordat de situatie erger wordt. En dat de hulp aansluit op de vraag.
De Kern roept iedereen op om te stemmen op ‘Financiën de Baas’. Klaaske Heidemans vertelt: “we merken dagelijks de impact van financiële problemen op het leven van mensen. Een stem op Financiën de Baas helpt ons om die mensen uit de brand te helpen”.


De prijs  bestaat uit een geldbedrag van €15.000,- en een bronzen Appeltje van Oranje, gemaakt door Prinses Beatrix. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.
Nieuwe turnmatten dankzij Het Hervormd Weeshuis


Wellicht heeft u het al gezien, gehoord of gelezen in de krant: de sportzaal van De Elshof is een achttal turnmatten op een mooie nieuwe mattenwagen rijker!

De oude matten waren hoognodig aan vervanging toe en de mattenwagen al net zo. De vervanging ging echter gemoeid met een flinke investering, waar we de middelen niet voor beschikbaar hadden.
Via een aanvraag voor een subsidie van Het Hervormd Weeshuis is het gelukt een bijdrage hiervoor te krijgen, zodat de jeugd weer volop kan gymmen op de matten.

We zijn Het Hervormd Weeshuis hier dan ook erg dankbaar voor!

Bestuur Stichting De Elshof

Komt u ook naar de inloopmiddag voor 65+?


INLOOPMIDDAG 65+
voor

Herfte, Wijthmen, Zalné.


Geachte inwoner, 

Afgelopen zomer hebben er zoals u weet keukentafelgesprekken plaatsgevonden met alle senioren in Herfte, Wijthmen en Zalné.

Van deze gesprekken is een analyse gemaakt waaruit een aantal belangrijke punten naar voren is gekomen. De uitkomsten hiervan willen we graag met u delen. En wat nog belangrijker is, wát gaan we ermee doen en wat betekent dit voor u.

We willen u dan ook van harte uitnodigen voor deze inloopmiddag, waarbij we u op de hoogte willen stellen van de stand van zaken en u de gelegenheid krijgt er vragen over te stellen.

Daarnaast is er, geheel in kerstsfeer, tijd voor gezelligheid met een optreden van een Dickens-koortje en een gezamenlijke winterse maaltijd, zodat u bij thuiskomst niet hoeft te koken.
Het Dickens-koor dat dinsdag 23 december in het Kulturhus optreedt.


23 december, in De Elshof te Wijthmen

Aanvang 15.00 uur
                   Kosten;  € 5,00 p.p.  incl. koffie/thee, eten en muziek.
 

Vervoer hoeft geen probleem te zijn, indien gewenst kunt u gehaald
en gebracht worden.


Indien u deze middag wilt bijwonen dient u onderstaande strook in te vullen en vóór 15 december in te leveren bij; Bart Reuvekamp - Kroesenallee 7, bellen mag ook; 06-81162250

===================================================

1) Ondergetekende is wel/niet* aanwezig tijdens inloopmiddag met … personen.
2) Wil wel/geen* gebruik maken van vervoer.
 

Naam;

Adres;


*Doorhalen wat niet van toepassing is.

Wijthmenerplasloop 10 januari 2015, schrijf u in!


RTV Oost maakt opnames bij Alzheimer Café

Op dinsdag 16 december van 19.30 tot 21.30 uur is het Alzheimer Café in
Restaurant Urbana, Wipstrikkerallee 213 in Zwolle. 

 We houden een gezellige avond in het teken van de Kerst. Een hapje en drankje maken de kerstvreugde compleet.
Het koor voor mensen met geheugenproblemen en hun begeleiders, onder leiding van Hetty Bolt, zullen diverse kerstliederen ten gehore brengen. Verder willen we aan de hand van meegenomen kerstspullen herinneringen ophalen en deze met elkaar delen. Neem dus gerust iets mee van huis waar u een bijzondere kerstbeleving aan heeft.  
RTVZOO komt deze avond opnames maken om
de bekendheid van het Café te vergroten.  
De avond is bedoeld voor iedereen die betrokken of geïnteresseerd is in dementie.
Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend.
Van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
Wilma Wildeboer
Lid werkgroep Alzheimercafe

Gestolen, Ski-jack

Op 12 november 2014 is vanuit de hal van het Parochiehuis mijn ski jack ontvreemd met daarin mijn mobile telefoon.
merk jack -Icepeak  kleur zwart.
merk mobile telefoon Samsung Galaxy Yong 2.
Heeft iemand iets gezien of gevonden,graag contact opnemen met Dick Smeenk Greepweg 7 tel 0529-401685.

Kerst 2014 in Rehoboth Wijtmen.

Voorganger:
D.s.A.Jonkman uit Veenendaal.
Thema van deze dienst is, U mag leven met een grote L.
Organiste is Willy Bredenhof.
Harpiste is Annegreet Rouw uit Deventer.
De dienst begint om 10 uur.
Iedereen is welkom.