zondag 21 september 2014

ZINWijthmen bezoekt oa Stadsfestival

Wethouder Nelleke Vedelaar komt eindrapport overkeukentafelgesprekken in ontvangst nemen
Wethouder Nelleke Vedelaar van Zorg komt vrijdag 26 september naar het Kulturhus om het eindrapport van ZINWijthmen over de keukentafel-gesprekken in ontvangst te nemen uit handen van  SOW-voorzitter Janco CnossenOok Willy Roelsma, speciaal door de gemeente belast met het invullen van de sociale wijkteams, Driezorg-directeur WimRave en zijn rechterhand Riet Walda zijn hierbij aanwezig.
In het ZIN-rapport staan de uitkomsten van de velegesprekken, die onze wijkverpleegster Annet Uijttewaal(Driezorg) en dorpsondersteuner
Marion Tolhuis (gemeente)in de voorbije maanden met 65-plussers uit WijthmenHerfteen Zalné hebben gevoerd. Maar ook de conclusies en de aanbevelingen.

Bij het drukken van deze Elshofbode konden we nog niet op het rapport ingaan, maar dat komt in het volgende nummer.
Wel kunnen we constateren dat vrijwel iedereen zeer positief heeft gereageerd op de gesprekken.

Inmiddels heeft ZIN samen met Driezorg ook dewelzijnswerkzaamheden flink opgepakt in Wijthmen. Ineke Schoenmaker is benoemd tot welzijnmedewerkster bij de Berkumstede in Berkum, maar zal een deel van haar tijd beschikbaar zijn voor Wijthmen. Eind augustus hebben Annet Uijttewaal en het projectteam met haar kennisgemaakt en een aantal plannen en wensen doorgenomen. Dat gebeurde in het bijzijn van mevrouw Riek Poppe en de heren Dick Smeenk en  Blankvoort, omdat we het in Wijthmen niet in de eerste plaats OVER maar juist MET de ouderen willen praten over hun zorgen en wensen.


Inmiddels zijn twee culturele evenementen onder auspiciën van Driezorg gehouden. 

Op 18 juni was er een optreden van de Pauwergirls in het Kulturhus. Hoewel het hartje zomer was (18 juni) kwamen meer dan dertig ouderen op deze zangmiddag af. En 5 september zijn ouderen uit onze buurtschap naar het Stadsfestival in Zwolle geweest.
Vervoer en toegang waren gratis evenals de altijd bijzondere rondvaarttocht
door de prachtige Zwolse stadsgracht. Hoewel we pas op het laatste moment iedereen konden informeren, hebben twaalf dorpsgenoten zich uitstekend kunnen vermaken. Bart Reuvekamp reed onze eigen bus.


Beide gebeurtenissen smaken naar meer. Ook op het gebied van bewegen voor ouderen is Driezorg van zins om de draad op te pakken. Binnenkort hebben we een gesprek met een gespecialiseerde medewerkster van Driezorg op het gebied van bewegen voor ouderen. Blijft u dus letten op de informatie in de Elshofbode of op www.wijthmen.nl.

Stichting Ouderenzorg WijthmenBewegen voor Ouderen gaat in oktober van startGoed nieuws voor ouderen onder ons, die graag willen bewegen. 


Zin Wijthmen gaat in oktober beginnen met 'bewegen voor ouderen' in het Kulturhus. Op de donderdag-ochtend van 9.30 tot 10.15 uur komt Klaske Oosterhoff van Driezorg naar Wijthmen. 

Zij is gespecialiseerd in bewegen voor ouderen en kan mensen van ieder niveau een gepast bewegingsprogramma bieden. 

De kosten hiervoor bedragen € 2 per persoon per keer.
Ook is het idee opgevat om in de zomermaanden buitenactiviteiten te organiseren op het gebied van bewegen. Verder zijn er plannen voor zwemmen, zowel 1 op 1 als in groepsverband.
Wie wil weten wat de mogelijkheden zijn of belangstelling heeft, wordt door ZIN Wijthmen van harte uitgenodigd voor een
informatiebijeenkomst over bewegen voor ouderen
op
donderdag 2 oktober vanaf 9.30 uur in het Kulturhus.
De koffie staat klaar.

Spreekuur Sociaal Wijthmen vanaf 30 september alleen op donderdagmorgen
Het wekelijkse spreekuur van ons sociaal wijkteam zal per 30 september alleen nog op de donderdagochtend (10.00 tot 12.00 uur) zijn. 

Gebleken is, dat mensen het in het algemeen gemakkelijk vinden om rechtstreeks met wijkverpleegkundige Annet Uijttewaal of dorpsondersteuner Marion Tolhuis te bellen voor advies of een afspraak. Wie toch direct een persoonlijk onderhoud wenst, kan vanaf nu alleen op de donderdagochtend bij het Kulturhus binnenlopen.


Annet Uijttewaal, wijkverpleegkundige: 06 13 13 57 63
Marion Tolshuis, dorpsondersteuner: 038 49 83 230
Algemeen telefoonnummer ZIN: 06 22 60 60 73

Open dag op Eilean


Succes voor de dames uit Herfte bij de kalverkeuring.

Zaterdag 16 augustus was het zover: de kalver- en pinkenkeuring in Hasselt stond voor de deur! ’s Ochtends om zeven uur arriveerden de eerste kalveren om gewassen te worden, waarna ze de manege Hasselt in geleid werden.
 

Hier werden de 40 kalveren en pinken helemaal tip top in orde gemaakt om op hun best in de ring te verschijnen. Het was een spannende strijd, bij zowel de kalveren als de pinken. De juryleden voor het toilet en voorbrengen waren Jorien Vosmanen Dianne Stokkers, en de juryleden voor het exterieur waren Wicher Fliek en Marten van Engelen.

De kalveren werden eerst in verschillende rubrieken gekeurd, waarna de besten later op de dag in de ring mochten verschijnen. Uiteindelijk was het Julia Poppe uit Herfte met PoppeHanneke 904 die het kampioenschap toilet in de wacht sleepte. Met het kampioenschap voorbrengen ging Jasper van ’t Oever met Sjoukje 99 aan de haal, en Julia Poppe werd reservekampioen. 
De kampioensbeker voor het exterieur mocht Christian Kroes met Gerda 468 mee naar huis nemen, en Carolien Beltman, ook uit Herfte, met Mien 143 werd reservekampioen. De uiteindelijke titel van algemeen kampioen was voor Julia Poppe.


Door het kleine aantal pinken dat deelnam was er maar 1 pinkenrubriek, waardoor de rubriekskampioen zichzelf ook gelijk kampioen mocht noemen. De winnaar van het kampioenschap toilet was Marieke Poppe, alweer uit Herfte, met Rita 860
en de reservekampioen was Jasper van ’t Oever met Sjouke 94. Het kampioenschap voorbrengen werd weggegeven aan Edwin Bisschop met Bontje 467, en het reservekampioenschap was voor Marieke Poppe. Degene die zich uiteindelijk algemeen kampioen mocht noemen was Marieke Poppe.

Al met al kunnen we terug kijken op een zeer geslaagde dag, met veel enthousiaste deelnemers die allemaal erg hun best hadden gedaan om hun kalf op hun best in de ring te laten verschijnen. Een bericht vanuit de Activiteitencommissie

Het afgelopen jaar zijn wij weer druk bezig geweest met het organiseren van activiteiten voor de mensen in Wijthmen en omstreken. 


Voorbeelden van activiteiten van het afgelopen jaar zijn: het dart toernooi, filmavond voor kinderen, bingo en het vijfenveertigjarige bestaan van de voetbalvereniging Wijthmen. Deze activiteiten konden op veel animo rekenen en werden positief ontvangen door de aanwezigen. Hierdoor heeft de activiteitencommissie een mooie basis gelegd voor het aankomende jaar.

Dit jaar gaan wij proberen de lijn door te trekken van het vorige jaar met twee nieuwe leden. Ivonne Bonder en Erik Schonewille
hebben ons team versterkt. Wij zijn alweer om tafel geweest en daaruit kwamen verschillende leuke ideeën. Sommige activiteiten van vorig jaar blijven staan en nieuwe activiteiten worden ingepast. U moet hierbij denken aan darten en een filmavond maar ook een Hollandse avond en een dag waarbij
de Elshof wordt omgetoverd tot een casino. Wij hopen weer op een goede opkomst bij deze activiteiten.

Uw mening telt! Heeft u een goede activiteit in gedachten, opmerkingen en/of aanmerkingen? Op de bar bij de Elshof staat een ideeënbox en op Facebook staat een digitale enquête. Ook is het natuurlijk mogelijk om een email te sturen naar activiteitencommissie@vvwijthmen.nl.
    
                                                               Laat u horen!


De Activiteitencommissie.
Najaarsagenda:

19 oktober          Go Ahead Eagles – PEC Zwolle in de Elshof.

26 oktober        Darttoernooi 16+.

7 november Filmavond voor de jeugd.

29 november Bingo voor volwassenen.

Volleybalnieuw(s)

Vaak staat er boven een stukje nieuws. Het staat er meestal in de betekenis van een bericht van… Dit maal gaat het over het eerste gedeelte van het woord nieuws. We laten de s even weg. 

Wat is er nieuw bij de volleybal?  Nieuw is de trainingsgelegenheid van de damesrecreanten van Wijthmen/ Hoonhorst. Zij hebben op 27 augustus de nieuwe sportzaal in de Potstal mogen inwijden als eersten van diegenen, die de sportzaal gaan gebruiken. Jarenlang hebben ze getraind in een gymzaaltje met losse planken, bedompte lucht, laag plafond en gedoucht met gevaar op Legionella besmetting. De nieuwe sportzaal is een verademing. Zelfs de dames uit Wijthmen waren onder de indruk van de accommodatie en die waren toch wel wat gewend in de Elshof. De nieuwe omgeving zal er zeker toe bijdragen dat de dames nog gemotiveerder worden om alles eruit te halen wat er in zit. Zo zei een speelster: ‘Ik was gewend om de ballen vlak langs het plafond te spelen, maar dat wordt nu weer even oefenen.”

Het kan zijn dat er dames uit Wijthmen of Hoonhorst nieuwsgierig worden naar dit recreantenteam; kom dan gerust een keer langs op de woensdagavond om te kijken of om mee te doen. Het team traint van 20.00 uur tot 21.30 uur.

Bent u geen dame maar een heer. Er is ook een fanatiek groepje mannen op de maandagavond aan het trainen in de Elshof van 20.30 uur tot 22.00 uur.

De volleybal-vereniging heeft verder een bloeiende jeugdafdeling met o.a. een meisjes A team wat op hoog niveau speelt en een damesteam in de competitie.

Bij alle bovengenoemde teams is er nog plaats voor liefhebbers van dit mooie spelletje.
Voor informatie; ankievvwijthmen@kpnmail.nl

Mvgr. Ankie

Grote schoonmaak De Elshof


Zaterdag 15 november
9.30 uur tot (max.) 12.00 uur

Zowel binnen als buiten hebben we een grote schoonmaak gepland.


Graag eigen schoonmaakmiddel, ramenwissers, trap, etc. meenemen.

En weet, vele handen maken licht werk…

Tevens is dit een mooie gelegenheid om een eventuele verplichting aan vrijwilligerswerk te vervullen.

Gratis cursus Reanimatie / AED bediener

Waarvoor dient een AED?
 

Als je op deze vraag het antwoord niet weet, weet je  waarschijnlijk ook niet hoe je een AED moet bedienen. Dat is bijzonder jammer.

Het gebeurt namelijk vaak dat er mensen komen te overlijden door hartproblemen. Dit kan zijn een hartstilstand, hartaanval of hartfibrillatie. De overlevingskansen bij hartproblemen hangen van een heleboel factoren af, maar één ding is zeker: als je niets doet is er geen enkele overlevingskans. Als er op dat moment een hulpverlener aanwezig is die kan reanimeren en er is een AED voorhanden die hij kan bedienen dan neemt de overlevingskans toe en is er in ieder geval een kans dat een mensenleven wordt gered.
Stel je voor dat iemand in jouw gezin, familie- of kennissenkring een hartprobleem krijgt en je bent noodgedwongen “toeschouwer” in plaats van de “hulpverlener”, wat dan?


De KNV EHBO, afdeling Zwolle biedt,  in samenwerking met de Gemeente Zwolle, jou een gratis cursus Reanimatie / AED bediener aan. Ook de jaarlijkse herhalingsles (1 avond van 2,5 uur) is gratis.
De cursus is dus geheel gratis en je volgt hem vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De gemeente Zwolle verwacht namelijk wel dat de bezitters van het certificaat het certificaat 3 jaar geldig houden en in deze 3 jaar deelnemen aan het zogenaamde SMS-ALERT systeem. Dat houdt in dat je, wanneer er bij jou in de buurt een Reanimatie / AED inzet nodig is, je via je “mobiel” een oproep krijgt.

De cursus wordt (bij voldoende aanmeldingen) gegeven op 6 en 13 november a.s van 19.00-22.00 uur in Kulturhus “de Elshof”. Opgeven kan via de site: www.knvehbo.nl
 
Zodra je de cursus hebt afgerond en de toets hebt afgelegd krijg je een officieel certificaat


AED bediener van het Oranje Kruis.

Kortom: blijf niet aan de kant staan. Dit is DE gelegenheid om te leren reanimeren en met een AED te oefenen voor het geval dat………..!.

Jeugdland 2014: Sport- en Spelland

Zoals ieder jaar in de laatste week van de zomervakantie werd De Elshof in beslag genomen door de basisschoolgaande jeugd uit Herfte, Wijthmen en Zalné. Van maandag tot en met donderdag werden er flink wat hutten gebouwd en werd er volop geknutseld. 

Het thema dit jaar was Sport en Spel. Zo werd er bijvoorbeeld een hut gebouwd die de Kuip moest voorstellen tijdens de bekerfinale PEC-Ajax, compleet met prijzenkast.

Ook was er een kantine en er was een echt PEC-clubhuis. De winnende hut bestond uit een kleedkamer en kantine en was gemaakt door Luuk M, Silas, Jens, Robert, Thomas, Thijs, Jurre, Koen, Ruben en Noah. Deze mannen hadden goed met elkaar samengewerkt en veel zelf gedaan.

Naast het bouwen van hutten konden de kinderen in de kantine van alles knutselen in het thema. Zo kon je onder meer een beker maken, je eigen sport-shirt maken, maar ook een boter-kaas-en-eieren-spel. 

Na het eten van het zelf gebakken broodje met knakworst, werden op donderdagmiddag de ouders welkom geheten en konden de hutten worden
bewonderd. De afsluiting van de week had uiteraard ook weer met Sport en Spel te maken. Zo werd er een workshop Judo gegeven en een workshop Zumba. En ook was er een stormbaan, dus volop gelegenheid om je lekker uit te leven.
Via deze weg willen we al onze sponsoren bedanken voor hun bijdrage. Dankzij hen konden we er wederom een geslaagde editie van maken:

Grassparty Wijthmen, Van Krevel Transport & Bestratingsmateriaal, Sportstichting Boot, Ambiance Zonwering Runhaar, Henk Rientjes Timmerbedrijf, Vosaz en M. van Gurp Timmerwerken.

Dit jaar hadden we ook de hulp van Lotte Reins, die een deel van haar maatschappelijke stage bij Jeugdland heeft volbracht. Lotte, bedankt voor je inzet!

Ook willen we de ouders bedanken die niet alleen hebben geholpen met het hutten bouwen en knutselen, maar ook met het opruimen. 


                                    Dank, en tot volgend jaar!

Groeten van 

Silvia van K, Suzanne, Clementine, Centa, Mariëlle, Marie- Louise en Silvia M.

dinsdag 16 september 2014

Koppel Darttoernooi

           Zondag 26 oktober ‘Koppel darten’ in de Elshof

                               12:00 uur aanwezig

                            Minimale leeftijd 16 jaar

                                 Kosten 10 euro

 

                               Hoofdprijs 100 euro!

 

Opgeven (per team van 2) voor 20 oktober bij:

rensvangurp@hotmail.com

06 23 55 45 24

wilco_vandam@hotmail.com

06 30 07 47 51

zaterdag 13 september 2014

Nieuw schooljaar 2014 - 2015


Traditiegetrouw hebben we in de laatste week voor de zomervakantie een schoolavond in het parochiehuis. Groep 1,2&3 hadden een leuk lied ingestudeerd, maar het is natuurlijk wel reuzespannend om op een echt podium staan met alle ouders als publiek. Groep 4 & 5 hadden een hoorspel over Bert & Ernie. Hartstikke leuk gedaan. En natuurlijk hadden groep 6,7 & 8 de eindmusical met leuke humor erin. 

Als afsluiting van de avond neemt groep 8 afscheid van de school. We hopen dat ze een leuke tijd op de Kubus hebben gehad en wensen hun veel plezier op de middelbare school.


Op maandag 18 augustus moest iedereen er weer aan geloven. De zomervakantie is afgelopen en het is weer tijd om naar school te gaan. De een gaat met veel plezier en een ander met iets wat tegenzin. Maar een ding is zeker de leraren waren er weer klaar voor en begroetten de kinderen met veel enthousiasme.

Gelijk de eerste week waren er al een aantal nieuwe kinderen in groep 1. En zijn er op dit moment ook al een aantal kinderen aan het wennen. Zij worden binnenkort 4 en we zijn blij dat we ze mogen verwelkomen op de Kubus.


Groep 4,5 & 6 begonnen het schooljaar gelijk met een feestje. Juf Christiane ging trouwen. Voor de vakantie waren de voorbereidingen al in volle gang. Zo zijn er door een aantal moeders mooie bogen met bloemen gemaakt, waren de kinderen al aan het oefenen met liedjes en natuurlijk is er nagedacht over de cadeaus. 

Zaterdag 23 augustus was het dan zover en stonden de kinderen om 14.00uur klaar bij de kerk met de bogen, waar de juf met haar aanstaande onder door moest lopen. Tijdens de ceremonie hebben de kinderen in de kerk een lied gezongen. Toen de kerk afgelopen was stonden we weer klaar met de bogen en natuurlijk met rijst om te gooien. Tijdens de receptie werd de juf  verwend met de cadeaus en met nog een leuk persoonlijk lied. Wat zag de juf er mooi en blij uit.


Op dit moment staat de Grassparty voor de deur en wat zijn we blij dat we maandagochtend een studieochtend hebben en dat de kinderen dan heerlijk kunnen uitslapen. Nu maar hopen dat ze dat ook doen.


Ouderraad de Kubus.

 


woensdag 10 september 2014

Alzheimer Café in Urbana op 16 september

Op dinsdag 16 september start een nieuw seizoen Alzheimer Café op een nieuwe locatie:Urbana, Wipstrikkerallee 213 te Zwolle


Het thema van de eerste avond is "Wat brengt dementie thuis te weeg?"


Spreker Marjan van den Berg is helaas verhinderd. Dhr. Gerke de Boer zal haar plaats innemen en vertellen naar aanleiding van zijn boek: Het demente Brein. 


De inloop is vanaf 19.00, de avond  start om 19.30 en duurt tot 21.15 uur.


Het laatste nieuws over de ontwikkeling van de Wijthmenerplas

http://www.destentor.nl/regio/zwolle/wijthmen-als-waterski-walhalla-1.4526152?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

zondag 7 september 2014

Uit de VoetbalbestuurskamerDit is weer de eerste “Uit de bestuurskamer” van het seizoen 2014-2015.
De zomer begint ons te verlaten en de periode van “zaterdag = voetbal” is weer begonnen. Inmiddels hebben alle teams wel of oefen- en/of bekerwedstrijden gespeeld en dat is ongetwijfeld met wisselend succes gebeurd. Voor de één een onverwachte overwinning voor de ander een niet verwachte nederlaag. Maar het seizoen is nog jong en er kan van alles gebeuren. Het belangrijkste is dat je met plezier voetbalt.

Deze eerste “Uit de bestuurskamer” geeft me ook de gelegenheid om een paar zaken aan de orde te stellen.

Het kantinegebruik door de weeks.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van de kantine is het wel de bedoeling dat alles netjes achtergelaten wordt. Dit wil zeggen dat de bar opgeruimd is en de koelkasten onder de bar weer aangevuld zijn. Het seizoen is nog jong en het is alweer een paar keer gebeurd dat dit niet naar behoren was uitgevoerd.

Schoonmaken kleedkamers
Dit zelfde geldt voor de kleedkamers. Na trainingen en wedstrijden moeten de kleedkamers opgeruimd en even schoongemaakt worden. Is heel plezierig voor diegene die erna komen. Dit geldt dus niet alleen voor de kleedkamer die zelf gebruikt wordt maar ook die van de tegenstander. Leiders en aanvoerders moeten dit controleren!!!!!

Het jeugdbestuur
Het jeugdbestuur dreigt onderbezet te raken. Na de algemene ledenvergadering in november stoppen wegens hun studie Jim Brinkof en Mark Schonewille hiermee. Dit betekent dat alleen Patty van de Vlist overblijft en die kan dat niet in haar uppie. 2 maar nog liever 3 of 4 mensen erbij zijn absoluut nodig, want anders kunnen de taken niet meer naar behoren worden uitgevoerd en zal alleen het hoognodige geregeld worden. Iedereen roept altijd dat de jeugd de toekomst heeft maar laat de jeugd dan ook niet in de steek.

Meldt je aan bij een bestuurslid of bij één van de jeugdbestuursleden!!!!!!

De oproep heeft op de websites van v.v. Wijthmen, Wijthmen en de Elshofbode gestaan, maar er is nog geen reactie geweest. Van de twaalf mensen die ik via de mail in de vakantie benaderd heb hebben helaas maar 2 mensen een reactie gegeven en helaas zagen die geen mogelijkheden. De overigen hebben helemaal geen reactie gegeven hoewel daar wel om gevraagd was. Valt me wel een beetje tegen.

Vrijwilligersbeleid
Vorig jaar mee begonnen en ik heb daar toch redelijk positieve ervaringen mee. Het gaat nog niet feilloos, maar alle begin is moeilijk. Ook dit jaar wordt weer een beroep gedaan op leden en ouders van leden die nog geen vrijwilligers taak uitvoeren om af en toe een handje te helpen. Dit kan zijn op zaterdagmorgen helpen in de kantine, helpen bij het extra schoonmaken van de kantine (wordt 2 maal per jaar gedaan, zowel binnen als buiten) of helpen bij extra georganiseerde activiteiten waar wat extra hulp nodig is. Hou er dus rekening mee dat je benaderd kan worden en laat ons dan niet in de steek.

Dus niet alleen de lusten maar ook de lasten horen bij een lidmaatschap van een vereniging.

Zoals ik hierboven al even genoemd heb komt de algemene ledenvergadering er weer aan. Deze wordt gehouden op donderdag 6 november 2014. Een aantal bestuursleden treden af en kandidaten zijn hier inmiddels voor benaderd en bestuursleden hebben hun termijn erop zitten en zijn herkiesbaar. We zoeken alleen nog een bestuurslid jeugdzaken die dan gelijk deel uit maakt van het jeugdbestuur. Ook komt er een voorstel voor een contributieverhoging. Kortom een belangrijke vergadering dus komt allen!!!!

Verder wens ik natuurlijk iedereen een mooi, fijn en gezellig seizoen toe. Laten we er met zijn alle weer iets moois van maken.

Frans Kerkum