zondag 21 september 2014

ZINWijthmen bezoekt oa Stadsfestival

Wethouder Nelleke Vedelaar komt eindrapport overkeukentafelgesprekken in ontvangst nemen
Wethouder Nelleke Vedelaar van Zorg komt vrijdag 26 september naar het Kulturhus om het eindrapport van ZINWijthmen over de keukentafel-gesprekken in ontvangst te nemen uit handen van  SOW-voorzitter Janco CnossenOok Willy Roelsma, speciaal door de gemeente belast met het invullen van de sociale wijkteams, Driezorg-directeur WimRave en zijn rechterhand Riet Walda zijn hierbij aanwezig.
In het ZIN-rapport staan de uitkomsten van de velegesprekken, die onze wijkverpleegster Annet Uijttewaal(Driezorg) en dorpsondersteuner
Marion Tolhuis (gemeente)in de voorbije maanden met 65-plussers uit WijthmenHerfteen Zalné hebben gevoerd. Maar ook de conclusies en de aanbevelingen.

Bij het drukken van deze Elshofbode konden we nog niet op het rapport ingaan, maar dat komt in het volgende nummer.
Wel kunnen we constateren dat vrijwel iedereen zeer positief heeft gereageerd op de gesprekken.

Inmiddels heeft ZIN samen met Driezorg ook dewelzijnswerkzaamheden flink opgepakt in Wijthmen. Ineke Schoenmaker is benoemd tot welzijnmedewerkster bij de Berkumstede in Berkum, maar zal een deel van haar tijd beschikbaar zijn voor Wijthmen. Eind augustus hebben Annet Uijttewaal en het projectteam met haar kennisgemaakt en een aantal plannen en wensen doorgenomen. Dat gebeurde in het bijzijn van mevrouw Riek Poppe en de heren Dick Smeenk en  Blankvoort, omdat we het in Wijthmen niet in de eerste plaats OVER maar juist MET de ouderen willen praten over hun zorgen en wensen.


Inmiddels zijn twee culturele evenementen onder auspiciën van Driezorg gehouden. 

Op 18 juni was er een optreden van de Pauwergirls in het Kulturhus. Hoewel het hartje zomer was (18 juni) kwamen meer dan dertig ouderen op deze zangmiddag af. En 5 september zijn ouderen uit onze buurtschap naar het Stadsfestival in Zwolle geweest.
Vervoer en toegang waren gratis evenals de altijd bijzondere rondvaarttocht
door de prachtige Zwolse stadsgracht. Hoewel we pas op het laatste moment iedereen konden informeren, hebben twaalf dorpsgenoten zich uitstekend kunnen vermaken. Bart Reuvekamp reed onze eigen bus.


Beide gebeurtenissen smaken naar meer. Ook op het gebied van bewegen voor ouderen is Driezorg van zins om de draad op te pakken. Binnenkort hebben we een gesprek met een gespecialiseerde medewerkster van Driezorg op het gebied van bewegen voor ouderen. Blijft u dus letten op de informatie in de Elshofbode of op www.wijthmen.nl.

Stichting Ouderenzorg WijthmenGeen opmerkingen:

Een reactie posten