zondag 21 juni 2015

Terug in de tijd naar de oprichting van de Vereniging Plaatselijk Belang


Deze keer was ik op bezoek bij Ton en Bep Spijker.

Ik had Ton gevraagd of hij iets wilde vertellen over  Plaatselijk Belang, waarvan hij oud-voorzitter is. Hetgeen hij met plezier deed.

De Vereniging Plaatselijk Belang Wijthmen en Omgeving werd opgericht op 25 november 1974 voor een periode van 29 jaar. Voor de officiële oprichting van het Plaatselijk Belang bestond er al wel een soort van overleg, maar nu werd het officieel vastgelegd als zijnde vereniging.

En, zoals u in de akte hierboven kunt lezen, eindigend op 24 november 2003. Naar ik begreep van Ton had hij dit destijds , volledigheidshalve doorgegeven aan het toenmalige bestuur.

Voor de officiële oprichting bestond er al wel een soort van overleg, maar nu was het  officieel vastgelegd  als zijnde vereniging met als doelstelling het in stand houden  en bevorderen van de leefbaarheid van Wijthmen, Herfte en Zalné.

In het bijzonder in het kader van het wijkwerk, het bevorderen en verrichten van de dienstverlening  bij de maatschappelijke en sociaal-culturele vorming en bij de vrije tijdsbesteding van jeugdigen en volwassenen. Dat we het maar weten !

De eerste bestuursleden waren :E.Graswinckel-Vahrmeijer, Ant. Hutten, H.G. Overweg. E.Pierik-Roos, A.A.M. Spijker en J. Teunissen.


Ton werd in 1975 voorzitter van de Vereniging Plaatselijk Belang Wijthmen. Hij volgde  Hermen Overweg op ,die  burgemeester werd van Diever.

Zijn voorzitterschap kwam wat moeizaam op gang.

Ton legt uit, dat hij  zich had voorgenomen de vergaderingen steeds precies om  acht uur n.m. te  beginnen en op tijd te eindigen. Bij  de eerste vergadering kwamen de heer Habers ( lid )  en  mevrouw Graswinckel (secr ) netjes op tijd 20.00 uur. Verder was er nog niemand.

Tot stomme verbazing van Mw Graswinckel opende Ton , met een welkomstwoord aan de heer Habers, de vergadering  en stelde het eerste agendapunt  aan de orde. De  overige bestuursleden  en leden kwamen pas bij het tweede vergaderpunt binnen druppelen.

Natuurlijk wilde men nog even iets te zeggen hebben over het eerste vergaderpunt, maar Ton maakte duidelijk dat zulks pas kon  bij de rondvraag.

U  zult begrijpen dat, na dit een keer te hebben meegemaakt,  alle volgende vergaderingen  netjes op tijd begonnen,  mét aanwezigheid van alle bestuursleden.Het belangrijkste  waar het bestuur in de periode na de oprichting  mee bezig was in 1975 was het kritisch volgen van  de herinrichting van Rijksweg 35 door Rijkswaterstaat. Onderwerpen als geluidshinder kwamen aan de orde.

De letterlijke blauwdrukken van de plattegrond zijn nog altijd in het dikke dossier van het Plaatselijk  Belang te vinden.In het kader van zijn functie kwam Ton af en toe op het Departement van Volksgezondheid en Milieu. Tijdens een receptie werd hij, op zijn verzoek,  voorgesteld door een hoofdambtenaar van Volksgezondheid aan  een hoofdambtenaar van Milieu .Na enige uitleg was die bereid, ten behoeve van P.B.,  het geluid langs Rijksweg 35 te laten meten.


Op de dag van een vergadering van Gemeente Zwolle en ambtenaren van Rijkswaterstaat, waarbij ook Plaatselijk Belang  was uitgenodigd, kwam het geluidsrapport binnen.Tijdens deze door burgemeester Drijber voorgezeten vergadering werd duidelijk dat de Gemeente achter de plannen van Rijkswaterstaat ,een reconstructie van het kruispunt Wijthmen, stond en niet achter het alternatief van PB, de totale bocht af snijden.

De heer Drijber voerde steeds aan dat er geen enkele sprake was van geluidshinder , hetgeen was gebleken uit eigen metingen.

Toen hem vervolgens het milieurapport werd overhandigd, met de daadwerkelijk  uitgevoerde metingen , welke heel duidelijk aangaf, dat er wel degelijk sprake was van grote geluidshinder.

Werd hij pisnijdig omdat hij het hele rapport niet kende, sterker nog ,de gemeente had zelf helemaal geen metingen laten doen.(!)Burgemeester Drijber vond het wel zo’n belangrijk punt dat hij concludeerde   dat het voorstel van Plaatselijk Belang serieus moest worden genomen. Niet het kruispunt wijzigen maar het door P.B. aangedragen alternatief met het afsnijden van de bocht moest het gaan worden.
In een brief van 7 september 1977 is een antwoord te lezen van de gemeente Zwolle aan het bestuur van het Plaatselijk Belang, dat het door het bestuur gepresenteerde en door het gemeentebestuur (inmiddels) gedragen alternatief, in de vorm van het afsnijden van de bocht, niet voor uitvoering in


Een oude kaart uit die tijd waarop duidelijk is te zien 
hoe de bocht afgesneden zou kunnen worden.aanmerking komt, omdat het, naar het oordeel van de Rijkswaterstaat te ingrijpend en te kostbaar is (!)Wat er gebeurde is dat de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat zélf een brief  richtte aan Plaatselijk Belang  Wijthmen, met een afschrift  aan het  gemeentebestuur van Zwolle en daarin eigenlijk een dikke streep door het aangedragen alternatief zette.De lijnen waren in die tijd heel wat korter , de minister tekende zelf de brief.
In de brief van 7 september 1977 van de gemeente Zwolle  aan het bestuur van Plaatselijk Belang is  een reactie lezen  op de  aan P.B. gerichte brief   van minister  Westerterp ,

Waarvan,  zoals uit deze brief blijkt de gemeente een afschrift had ontvangen.Later is er wel een geluidswal gekomen en zijn ramen aangepast. Redelijk uniek voor die tijd, waarin dat soort maatregelen nog maar weinig voorkwamen.

In die tijd kon men ook gemakkelijker wat bereiken door eigen druk te zetten en je ingangen weten te vinden bij de diverse instanties.De evenementen welke het bestuur organiseerde en financierde zijn eigenlijk in de loop van de jaren niet zoveel veranderd. Dan heb ik het over, het paasvuur, de kerstsamenzang, Koninginnedag, Palmpasen en de kinderspelen.De notulen werden allemaal netjes met de hand uitgetypt.  En er was een Sportjournaal met (getypte) berichtgeving. Zeg maar de voorganger van de huidige Elshofbode. Dit alles werd één voor één gestencild. Er werd veel werk verzet door de diverse vrijwilligers.

In het sportjournaal werd bijvoorbeeld het verslag van de wedstrijd Herfte – Wijthmen gegeven, de plaatselijke derby was namelijk altijd een ware ‘veldslag’.

De vergaderingen vonden plaats in het Parochiehuis.Ook een mooi voorbeeld waar het Plaatselijk Belang nauw bij was betrokken, is het fietspad langs de Poppenallee. Daarvoor moesten de boeren wel hun grond afstaan. Eén boer was daarop fel tegen, terwijl er in zijn nabijheid, nota bene iemand was verongelukt. Niet iedereen is altijd te volgen, blijkt maar weer.

De riolering. Hiervoor moest 3000 gulden per aansluiting worden betaald. Dit stond in de koopakte van de nieuwbouw van Wijthmen. Tot dat bleek dat in de Wipstrik, in buurt van Urbana, men veel minder betaalde. En zo kon ook in Wijthmen het bedrag flink omlaag gebracht worden.


Verharding van de Woestijnenweg.  In dit geval kwamen de aanwonenden zelf bij het plaatselijk bestuur om te klagen over de enorm slechte conditie van de weg.

Er zaten zulke grote gaten in de weg, dat je er nauwelijks door kon rijden. De gemeente eiste destijds wel een baatbelasting van de aanwonenden.Bij navraag blijkt dat een groot aantal aanwonenden het heeft afgekocht en dat de gemeente nu het eigendom heeft van de grond.
Het huidige Plaatselijk belang is vooral bezig met de herinrichting van de N35, de eventueel nieuw te bouwen ‘zorgwoningen’, de kleine verplaatsing van de nieuwe waterskibaan op de Wijthmenerplas, zodat deze niet te dicht bij het strand komt en tenslotte een kleine speelweide in de buurt van de paardenbak.

Inmiddels is bekend dat de bouw uitgesteld gaat worden, wegens een tekort aan baten.

Oude verslagen van het Plaatselijk Belang kunt u lezen op wijthmen.nl maar deze gaan maar tot 2014. Deze worden verder niet op site gepubliceerd.

Ton bedankt voor je leuke en uitvoerige bijdrage als oud voorzitter.                                                                                  Marianne ten Klooster
Zomeravond Competitie Volleybal


Veteranen v.v. WijthmenZoals jullie in vorige Elshofbode al hebben kunnen lezen lag de organisatie van het Zwolse  45+ veteranentoernooi  op 29 mei 2015 dit keer bij ons.   

Voor aanvang van het toernooi werd officieel onze nieuwe sponsor  “Meiberg bedrijfsverzorging” (meiberggroen.nl) gepresenteerd.  Onze “voetbalfotograaf” Gerard Hulsmann heeft de officiële uitreiking vastgelegd (vvWijthmen.nl).  

Het toernooi was goed bezet.  We konden van start gaan met  8 deelnemers ; Berkum, Heino, WVF, CSV, ZAC, VSW, Hoonhorst en Wijthmen.   
SVI had helaas op laatste moment afgezegd, waardoor we nog snel het schema moesten omgooien.  Nagenoeg de complete selectie veteranen van Wijthmen was dit keer aanwezig waardoor er steeds doorlopend gewisseld kon worden en de veldbezetting  “fris” bleef.  Onder aanwezigheid van Alfred Meiberg en zijn vrouw en de vele  toeschouwers wilden we natuurlijk ons beste beentje voorzetten. Van blessures deze keer weinig last.  In de poulefase eindigden we gelijk met WVF en werden we  gekoppeld aan de andere poulewinnaar en het altijd sterk spelend team van CSV.Na een vroege en toch wat onsportieve achterstand kwamen we vlak voor tijd toch nog op 1 -1 door een doelpunt van Marcel Poppe. In de aansluitende strafschoppenreeks was het wederom Hans Krul die zijn doel met mooie reddingen  schoon wist te houden. Door naar finale tegen WVF.  Na een gelijk opgaande strijd, waarbij we steeds op voorsprong kwamen, eindigde ook deze wedstrijd gelijk in 3-3.  Een terecht gegeven vrije schop nabij ons doel werd door WVF een beetje gelukkig verzilverd.  Van het “Nederlands elftal syndroom” hadden we dit keer geen last.  Na de nodige extra strafschoppen deed Hans het voorbereidende werk en was er nog 1 strafschop te gaan. Na de nodige jolige opmerkingen richting Henk Hengelveld liet Henk zien hoe t moest. Met een strak schot in de bovenhoek eindelijk eens een keer toernooi winnaar worden. En dat onder aanwezigheid van nieuwe sponsor op je eigen toernooi. 

Hierna hadden we nog een mooie seizoensafsluiting in een stampvolle kantine. De gebruikelijke beloning voor de eerste plaatsen hadden we omgezet naar traktaties voor alle aanwezigen.  Na dankzegging met een bloemetje voor onze oude sponsor  Henri  Teusink van “de Mol”  had deze nog een zeer welkome verrassing voor de aanwezigen.  De hongerige magen werden meer dan gevuld. We ontvingen dan ook veel positieve reacties van de aanwezige clubs. Vele spelers bleven hangen en bezorgden de kantinedienst ook een pittige wedstrijd!!We hadden het dankwoord in de kantine bewust zeer kort gehouden, maar misschien toch goed om daar even op terug te komen. Er zit toch altijd wel het nodige werk in zo’n organisatie van een toernooi  en dan is het prettig dat er vele mensen zo snel bereid zijn voor nop een bijdrage te leveren. Of je het dan hebt over de kantinedienst, de jeugdige scheidsrechters /wedstrijdleiding,  de muziekpresentatie, de bijdragen van sponsoren en bestuur.  Vaak toch al wel mensen die geregeld op de Elshof hun bijdragen leveren. Meer als een hapje en drankje konden we er nu niet tegenover zetten, maar allen een gemeend “bedankt!”  voor de geleverde bijdragen!!

Met vriendelijke sportgroeten,

3Rs

Soos Wijthmen activiteiten

 
Op 30 april hebben wij het seizoen afgesloten met 14 leden.
Woensdag 2 september beginnen we weer.
 
Sinds januari.l zijn we niet meer aangesloten bij Wijz. 
Dat bespaard ons 75 euro contributie.
Nu betalen we 15 euro per jaar voor lief en leed en een hapje en een drankje bij gelegenheden.
Per middag 3,50 voor de zaalhuur en 2 kopjes koffie of thee.
 
Iedereen is welkom 
 
om eens een middag vrijblijvend te kijken of mee te doen met kaarten of rummikub van 14.15 tot 1700 uur locatie het Parochiehuis.
 
Voor meer informatie Riek Poppe tel 401109
                               Ge Blankvoort 401476
                               Dick Smeenk 401685
 
 
Een mooie zomer gewenst 
namens de soos Wijthmen,
 
      Dick Smeenk.

Kerstgala 2015 in voorbereiding

De zomer moet nog komen, de barbecues aangestoken en vakanties naar verre oorden verwezenlijkt. Maar de pepernoten worden reeds gebakken,de chocoladeletters gegoten en de kerstpakketten samengesteld.

Wij zijn bezig met het organiseren van een spectaculaire en chique gala avond.

Daarom nu als vast een aankondiging.
Reserveer de datum zaterdag 19 december a.s. in Uw agenda.

Nadere informatie volgt spoedig.

Organisatie comité Stichting  De Elshof.

zaterdag 20 juni 2015

Rouwkoets gerestaureerd

Het was een niet alledaagse opdracht voor de studenten van het Deltion College in Zwolle: Restaureer een historische rouwkoets.
De koets is uit elkaar gehaald, het dak gerestaureerd, de oude verflagen zijn verwijderd en de koets werd mooi in de hoogglans zwarte lakverf gezet. Geen gemakkelijk klusje voor de studenten Schilderen en Onderhoud.


De rouwkoets werd in december 2013 in zeer vervallen staat het Deltion binnengereden. Anderhalf jaar is er aan gewerkt. Vandaag verliet de koets in vol ornaat, met paarden en al, de werkplaats.


Te zien op evenementen
Eigenaar Martie Mulder uit Zwolle is trots op het resultaat. De rouwkoets zal overigens maar zelden worden ingezet voor begrafenissen. Wel is de koets te zien bij komende edities van het Dickens-festijn in Deventer en Kerst in Oud Kampen. 

Bron:RTV Oost

zondag 14 juni 2015

De eerste foto's van de waterskibaan Wijthmenerplas

De aanleg van de waterskibaan op Wijthemenerplas maakt enorme vorderingen. Vijf enorme masten zijn inmiddels geplaatst. De masten hebben een arm met daaraan een lier, welke de kabel straks moet gaan rondtrekken. 
En de masten zelf ook weer geschoord met dikke kabels.  

De jeugd heeft de masten inmiddels ook ontdekt, en springen soms van grote hoogte naar beneden. Deze mast moet nog verder rechtop gezet worden.

 Hier is de lier aan de arm van de mast goed te zien.

 Ook de bouw van het paviljoen maakt grote vorderingen. De 'startmast' is geplaatst voor het terras.
Al met al een enorme verandering van het aanzicht van de Wijthmenerplas.

maandag 1 juni 2015

40- JARIG JUBILEUM Jeugdsoos Hoonhorst

Op 8 juni 1975 ging de Jeugdsoos Hoonhorst van start. Met steun van het kerkbestuur werd de oude leegstaande kleuterschool het onderkomen van de jeugd van 12 tot 16 jaar

Sinds vorig jaar heeft de jeugdsoos haar intrek genomen in het nieuwe Kulturhus, locatie De Potstal. Ook in 2015 is de jeugdsoos een belangrijke ontmoetingsplek voor de jeugd van Hoonhorst én Wijthmen.  
In die afgelopen jaren is een scala aan leuke, sportieve, spannende én goed bezochte activiteiten georganiseerd.  

vuurwerk-bewegende-animatie-0009 
De jeugdsoos is nog springlevend en het 40-jarige jubileum
willen we graag in het weekend van
12 en 13 juni 2015
met alle betrokkenen vieren.Op vrijdagavond 12 juni wordt voor de jeugd een feestelijk en verrassend programma opgezet. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Op zaterdagmiddag 13 juni staat er een grote reünie en receptie op de rol. Zij die in de afgelopen 40 jaar de jeugdsoos een warm hart hebben toegedragen worden uitgenodigd voor:

Zaterdag 13 juni 2015

van 15.00 tot 18.00 uur

De Potstal, Kerkstraat 24

7722 LR te Hoonhorst

Aanmelden kan via jeugdsooshoonhorst@gmail.com vóór 5 juni 2015.
Bestuur Stichting Jeugdsoos Hoonhorst
(nadere informatie: jeugdsooshoonhorst@gmail.com)