zaterdag 21 mei 2016

AED herhaling in het Kulturhus

Op 12 mei j.l. was er een herhalingscursus voor de mensen die een AED-diploma hebben. Tijdens de cursus hebben we het gehad over het AED-apparaat wat op de muur van het gebouw hangt en werden er diverse voorbeelden besproken, wat doen in welke situatie. Verder is er geoefend met het reanimeren en de AED.

Op 22 juni 2016, om 19.00 uur bij De Elshof is het mogelijk om een AED cursus te volgen. Het is gratis, mits jij je aanmeldt voor het AED-alert systeem via hartslag.nu. Het is tevens de jaarlijkse herhaalcursus.

Graag van te voren aanmelden bij Silvia Meijer via silvia.en.william@hetnet.nl

vrijdag 20 mei 2016

Jos Nijboer winnaar klaverjassen Na 16 x klaverjassen is Jos Nijboer de winnaar geworden van het Klaverjassen.
Jos had een monsterscore van 62.885 punten. Gemiddeld per avond 5240 punten.
Op de 2de plek is Erna geëindigd 60.402 punt en 3de is Sjors 59.781 punten.
Jos Nijboer was ook de winnaar van de Roem 11.450 puntVoor Han Rienties en Harry Klink was er een extra prijs. Zij hebben samen de hoogste boom van dit seizoen gekaart, namelijk 1999 punt.
Harry kwam in het algemeen overzicht heel vaak voor. Hij was nl het vaakst nat gegaan, had de laagste score van 1 avond, hij had de hoogste roem van 1 avond gekaart en was de winnaar van de meest pitjes dit seizoen.
De bediening, Lenie, Edward, Jan en Robert werden  bedankt met een bloemetje voor in de tuin. Zij hebben het hele seizoen gezorgd dat iedereen van een drankje werd voorzien. Zonder hen kunnen wij onze kaartavonden niet houden. Nogmaals allen bedankt.


Ook Erna en Nieske werden bedankt met een bloemetje.
Na de prijsuitreiking bleef iedereen nog gezellig nazitten onder het genot van een hapje en een drankje


Wij hopen het volgende seizoen weer te gaan klaverjassen op vrijdag 9 september.
Voor iedereen een fijne vakantie toegewenst,

De klaverjascommissie.


Sportief volleybalseizoen afgesloten!

Het volleybalseizoen is al weer bijna voorbij. De competitie is inmiddels afgelopen en we kunnen wel zeggen dat onze vereniging het uitstekend heeft gedaan.
Als eerste hebben de Meisjes A een heel sterk seizoen gedraaid. Aan het begin van het seizoen hebben we gelukkig een nieuwe trainer kunnen vinden, Leon Volkerink. Zij heeft met veel enthousiasme het team getraind. Willy Beltman is wederom het hele seizoen beschikbaar geweest als coach van dit team. Tot op het laatst was het spannend , uiteindelijk is het team als tweede geëindigd. De meiden hebben aangegeven volgend jaar met elkaar door te willen gaan als senioren team en hebben zin aan deze nieuwe uitdaging.
Celine Brinkhof is dit jaar de meisjes B gaan trainen. Van beide kanten is dit zeer goed bevallen. Het team heeft weer veel bijgeleerd waardoor ze zich goed hebben kunnen handhaven in de middenmoot. Dianne Bos heeft hen, naast Celine regelmatig bijgestaan als coach. Het voltallige team zal het Meisjes A team worden en ingedeeld worden in de eerste klasse. Een mooie uitdaging.
Dit seizoen is er een nieuw Herenteam gestart in de competitie. Na een korte gewenningsperiode bleek al gauw dat men goed op elkaar ingespeeld raakte. Er werden steeds meer wedstrijden gewonnen. Dit resulteerde uiteindelijk, na een spannende eindstrijd, in een tweede plaats op de ranglijst. Hierdoor promoveren de heren van de 4e naar de 3e klasse, waar ze ook zeker thuishoren. Gerard Logtenberg heeft de trainingen zo vorm weten te geven dat zowel recreanten als  wedstrijdspelers aan hun trekken kwamen tijdens de training.
Het damesteam heeft ook dit jaar in de competitie bovenin meegespeeld. Aan het begin van het seizoen werd het team versterkt met drie nieuwe dames die uitstekend in het team passen. Ook dit team is 2e geworden en zal promoveren van de 3e naar de 2e klasse. Met dank aan trainer/ coach Fred Hekkenberg, die naast zijn eigen wedstrijden altijd tijd vond om leuke trainingen voor te bereiden en als het kon te coachen tijdens de wedstrijden.
Yvonne Diepman heeft al jaren een groot aandeel in het opleiden van de mini’s en het C team. Met hulp van jeugdleden lukt het haar iedere woensdag weer om ieder team op z’n eigen niveau te trainen. Voor het eerst een C team getraind, die met aanvulling van niveau 6 een leuk seizoen hebben gedraaid. Ook niveau 6 heeft met coach Bert Wienen leuke wedstrijden gespeeld en veel bijgeleerd. Voor de allerjongsten zijn er verschillende toernooien georganiseerd waarbij niveau 3 uiteindelijk als 2e is geëindigd en niveau 2 een derde plek heeft behaald.
Zonder scheidsrechters kunnen deze wedstrijden niet gespeeld worden. Gelukkig zijn er voldoende mensen, ook voor andere taken, op wie er steeds weer een beroep kan worden gedaan. Hartelijk dank hiervoor.
Kortom, we sluiten mooi af en hebben zin aan de volgende uitdaging!
Joke Beljon, bestuur volleybal.

Er wordt té hard gereden op de Herfterlaan en KuyerhuislaanEr wordt té hard gereden op de Herfterlaan en Kuyerhuislaan 
Dat is de conclusie welke te lezen is in de memo van het Expertisecentrum, ruimtelijke planvorming van de gemeente.


Naar aanleiding van klachten uit de buurt heeft er in de periode van september 2015 tot medio december 2015 op drie verschillende plekken aan de Herfterlaan een zogenaamde smiley gehangen.
Dit is een digitaal bord dat met een rood, oranje of groen gezichtje aangeeft of iemand zich aan de maximumsnelheid heeft gehouden. Primair is dit instrument bedoeld om mensen te attenderen op hun snelheid (ten opzichte van de maximumsnelheid) en hiermee bewustwording en gewenst gedrag te stimuleren. De smiley registreert ook de gereden
snelheden. Hieruit kan informatie gehaald worden  over gemiddelde snelheid e.d.

 
De gegevens die de smiley meet hebben niet alleen betrekking op de motorvoertuigen. Ook zit er (vanaf een vooraf ingestelde ondergrens voor de snelheid) informatie in van snelheden van o.a. ( brom-)fietsers en landbouwvoertuigen. De cijfers in deze notitie geven dan ook slechts een indicatie, want u zult begrijpen dat de fietsers de gemiddelde snelheid flink onderuit halen.V85
De Herfterlaan is een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom, er is een maximumsnelheid van 60 km/u toegestaan.
Bij de snelheidsanalyse wordt vaak gekeken naar de V85. V85 is de snelheid die door 85% van de automobilisten niet wordt overschreden. De V85-regel is een eenvoudige methode om te concluderen of een snelheidslimiet overeenstemt met de weg en zijn omgeving. Deze regel weerspiegelt de snelheid die een ruime meerderheid van automobilisten als redelijk en veilig beschouwt.

Er is op drie locaties gemeten:
1. Herfterlaan t.h.v. ijsbaan, richting Wezo        (2-9-2015 t/m 30-10-2015);
2. Herfterlaan vanaf Oude Dalfserweg richting Ambelt 
                                                                     (30-10-2015 t/m 17-11-2015;
3. Herfterlaan vanaf Wezo richting Ambelt         (17-11-2015 tot 17-12-2015).


Hieronder een overzicht met per locatie de V85, de hoogst gemeten snelheid en de gemiddelde snelheid.


*Deze cijfers zijn indicatief en hebben gezien de meetmethode (smiley) niet alleen betrekking op de motorvoertuigen.

Voor een weg met een maximumsnelheid van 60km/u is de V85 die in de tabel staat aangegeven iets aan de hoge kant en daarmee aanvaardbaar, geeft het rapport weer. Uitschieters in snelheid zijn waargenomen.


Onbekend is het aandeel landbouwvoertuigen of (brom-)fietsers dat in bovenstaande cijfers zit. Maar als buurtbewoners weten we dat dit ook een flink onderdeel is van de gemeten objecten. De Ambelt genereert veel fietsers en de agrariërs en loonwerkbedrijven het landbouwverkeer.In werkelijkheid zal de V85 - wanneer alleen motorvoertuigen zouden zijn gemeten – wat hoger liggen. Het expertisecentrum kan echter niet herleiden hoeveel hoger omdat we niet uit het basismateriaal kunnen herleiden wat per categorie de geregistreerde snelheden zijn. Wel is aannemelijk dat de gereden snelheden van 60 km/uu of hoger van motorvoertuigen zijn.

Meetpunt 1: Herfterlaan t.h.v. ijsbaan, richting Wezo
Gemiddeld hebben we hier circa 1900 voertuigen geregistreerd per etmaal. De drukste dagen waren de woensdag en de donderdag. Het hardst werd er gereden in de avondspits en aan het eind van de avond. De avondspits is het drukste moment van de dag. Ook rond 8.00 uur en 14.00 uur zagen we wat pieken in het verkeersaanbod.
De snelheid van alle geregistreerde voertuigen lag bij circa 20% hoger dan 60 km uur (circa 380) en bij circa 4% hoger dan 70 km/uur (circa 80 maal geregistreerd).

Meetpunt 2 Herfterlaan vanaf Oude Dalfserweg richting Ambelt
Hier is veel overlast van sluipverkeer wat komt vanaf Dalfsen / Hoonhorst.
Ook hier is vanuit de buurt aangegeven dat de verwachting is dat dit sluipverkeer alleen maar gaat toenemen zodra de werkzaamheden beginnen met de N35.
Gemiddeld zijn hier per etmaal ca 800 voertuigen geregistreerd, waarvan ca 20% harder reed dan 60 km/uur (160) en ca 5% 70 km/uur of hoger (40). Hier zijn de ochtenden het drukst, met name op maandag en dinsdag tussen 8 en 9 uur.;

grafiek van de snelheden.
Meetpunt 3: Herfterlaan vanaf Wezo richting Ambelt
Een erg druk gedeelte, wat vooral in de winter gevaarlijke situaties oplevert wanneer kinderen van de Ambelt hier rijden met slechte of geen verlichting.
Gemiddeld hebben we hier circa 1700 voertuigen geregistreerd per etmaal. Op deze meetlocatie heeft ca 78% zich aan de maximumsnelheid van 60 km/uur gehouden (ca 375 per etmaal) en 8% reed 70 km/uur of harder en 5% reed 80 km/uur of hoger (85) (!!!)
Op zaterdag was de V85 het hoogst. ’s Ochtends is het hier het drukst rond 8 en 9 uur en de drukste dagen zijn dinsdag en donderdag.

Conclusie van het expertisecentrum.
Voor een weg met een maximumsnelheid van 60km/u is de V85 zoals bepaald op basis van de registraties met de smiley aanvaardbaar. De V85 zal feitelijk wat hoger liggen omdat er niet alleen motorvoertuigen geregistreerd zijn. De cijfers geven dus alleen een indicatie.
Gezien het aantal registraties van 60 km/uur of hoger kan wel worden vastgesteld dat er regelmatig te hard gereden wordt op de Herfterlaan. Dit geldt voor alle drie de meetlocaties.

Note Redactie.
Bij een snelheidsonderzoek, nog niet zo lang geleden op de dijk bij Marle, bleek overigens dat de buurtbewoners zelf, te vaak te hard rijden. Is wel logisch, want deze wegen kunnen wel gedroomd worden, dus des te groter het gevaar! met al die zijwegen.
Bij navraag eind april, was er nog niets bekend wat de Gemeente Zwolle, met de gegevens gaat doen. Allereerst zullen verkeersmaatregelen bedacht moeten worden. Als men al verkeersmaatregelen gaat nemen dan vinden deze niet eerder plaats, dan wanneer de weg aan onderhoud toe is. (financiële kwestie)
Daarnaast moet men natuurlijk rekening houden dat deze wegen ook veel gebruikt worden door landbouwverkeer (groot en breed). Er kan dus maar niet zo een wegversmalling gelegd worden. Dus enige duidelijkheid
wat die verkeersmaatregelen zouden kunnen worden, is er niet. Door het expertisecentrum wordt de zorg meegenomen, van het toenemend sluipverkeer en de verwachte verkeersdrukte ivm de werkzaamheden aan de N35.

Wel wordt aangegeven dat u als buurtbewoner van harte welkom bent, om mee te denken. Alle goede ideeën zijn welkom.


Wijkbeheerder, Ben Scherluit
of mevrouw Joke Vulkers
(038) 498 4053
of natuurlijk onze redactie.


Marianne ten Klooster

‘’Wijthmen-RedHorse-trailrun’’


Vooraankondiging;
‘’Wijthmen-RedHorse-trailrun’’
Na de succesvolle 1e editie afgelopen jaar zal dit sportieve evenement een vervolg krijgen.
Afstanden, 5 en 10 kilometer met daarin natuurlijke hindernissen.
Noteer alvast in uw agenda; Zondag 28 augustus 11.00 uur, start en finish bij het Kulturhus.
De organisatie is in de ervaren handen van Rene Poppe, Rene Brinkhof en Theo Haverkamp.
De opbrengst komt geheel ten goede aan ons werk voor de allerarmsten in de Filippijnen.
De trailrun is opgenomen in de nationale hardloopkalender.
U komt bij deze kalender via de volgende link:
hopende u dan te mogen verwelkomen,
namens stichting RedHorseCompany, Bart Reuvekamp

Bericht vanuit het Grassparty hoofdkwartier


Het duurt nog een paar maand, maar op 2,3 en 4 september barst het feest weer los op het feestterrein. Natuurlijk is de organisatie al weer geruime tijd bezig om een denderend programma in elkaar te zetten.
Om niet iedereen de hele zomer in spanning te laten zitten, zullen we hier alvast een tipje van de sluier lichten.
Al een paar jaar staat de vrijdagavond in het teken van de straten van Herfte en Wijthmen. Deelnemende straten bestrijden elkaar met alles wat ze hebben om die fel begeerde prijs te bemachtigen. Ook dit jaar mogen de straten zich weer op het podium laten zien. De kinderspelen zullen zich dit jaar in het dorp afspelen. We hopen op veel deelname te kunnen  rekenen. Uiteraard staat er ook weer een band op het programma. Wie dit is houden we nog even geheim...                               
Op zaterdag zullen wederom de bekende tourritten verreden worden. Ook gaat er weer gestreden worden om de beker van het beachvolleybal toernooi. S'avonds zal X-Static in samenwerking met DJ Kappa de tent op de kop zetten.
Op zondag doet de playbackshow met altijd verrassende prijzen weer zijn intrede. Deelnemers van jong maar vooral ook "oud" worden opgeroepen om als hun grootste idolen op het podium te verschijnen. Nieuw op de zondag is een veiling waarbij  mooi prijzen te winnen zullen zijn. Er mogen ook veilingitems worden aangeboden bij ons, dus kijk alvast in en om het huis naar verborgen "schatten" die wellicht nog wat op kunnen brengen. Hiernaast is er natuurlijk ook nog plek voor muziek!
Al met al een vol programma, dus kom weer gezellig langs voor de 29ste editie van de Grassparty.
Aanmeld formulieren en meer info met betrekking tot de activiteiten in de volgende Elshofbode. Hou ook de website en onze facebook pagina in de gaten.
Met feestelijke groet,
De Grassparty organisatie.

Materialen gezocht voor Jeugdland


Voor jeugdland zijn we nog op zoek naar
§  lege glazen potjes babyvoeding, bij  voorkeur kleine potjes met deksels
§  Hout , zodat de jeugd zich weer kan uitleven bij het bouwen van de mooiste creaties.
Mocht iemand iets beschikbaar hebben zou die het dan willen laten weten?
Marietta Teusink
Tel. 06-52332207

Afscheid van Dhr. Wim Schuurman

Na ruim 43 jaar werkzaam te zijn geweest in het basisonderwijs, waarvan 23 jaar als directeur van Oec. bs.  De Kubus in Wijthmen, neemt Wim Schuurman op 1 juli afscheid, om te gaan genieten van zijn welverdiende pensioen.
In zijn schoolloopbaan op De Kubus, kwam Wim als hoofd, met veel les gebonden taken in meervoudige combi’s op de oude locatie naast de Wijthmenerplas. Een oud gebouw, waar we met 99 kinderen op het hoogtepunt uitbarstten. Een prachtige locatie midden in de natuur.
De nieuwbouw, waarbij De Kubus onderdeel werd van Het Kulturhus, liet veel langer op zich wachten, dan verwacht. Wim stak er veel tijd en energie in om het voor de school, zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Met name met de eerst erg kleine speelplaats nam hij geen genoegen.
Het onderwijs veranderde in de loop van de jaren. Het hoofd werd directeur  en kreeg minder les gebonden taken. Van buitenaf kwam er steeds meer op de directie af. Toch gaf Wim nog veel meer uren les dan hij hoefde omdat dat in de organisatie beter uit kwam.
Hij zag heel veel leerlingen en ouders aan zich voorbijtrekken.  De laatste jaren zelfs weer oud leerlingen met kinderen.
Zijn collega’s  wisten hem vaak te strikken voor de geschiedenislessen, want daar wist hij erg veel van af. Het team had een goede directeur aan hem. Naast zijn directietaken zorgde hij vooral na het vertrek van Matthijs voor de koffie, de vuilnis, het vegen van de toegangswegen bij sneeuw, opruimen van bestellingen en heel veel andere dingen. Hij onderhield veel buitenschoolse contacten en gaf mede gestalte aan de Kerstsamenzang.
Hoeveel hij eigenlijk deed, viel ons pas op, toen hij in december 2014 door ziekte plotseling wegviel. Wim, die eigenlijk nooit ziek was!
Noodgedwongen moest hij een stap terug doen, maar dit schooljaar was hij gelukkig weer present! Hij ondersteunt de collega’s een aantal dagdelen en verder oefent hij al vast voor zijn pensioen.
Wim heeft gelukkig veel hobby’s en een brede interesse. Ook gaat hij zich toeleggen op koken!
Wij willen u, ouders, oud leerlingen en andere belangstellenden, graag in de gelegenheid stellen, om afscheid van Wim te nemen.
 Vrijdag 1 juli, 15:30 uur – 17:30 uur
Locatie: Oecumenische basisschool De Kubus, Erfgenamenweg 14a, Wijthmen

In verband met de organisatie willen wij graag weten met hoeveel personen u aanwezig bent.

U kunt zich aanmelden, liefst voor 20 juni.


per tel: 06-36117173.


Door inlevering van het strookje

Naam……………….……………………….komt/komen  met……..personen.


Het strookje kan in de brievenbus van school. Persoonlijk brengen mag natuurlijk ook!


Team. De Kubus

Bibliotheekvoorziening Wijthmen


Na de feestelijke opening op 20 april jl. door wethouder Jan Brink is de bibliotheekvoorziening in Wijthmen goed op orde! We willen hierbij iedereen (nogmaals) wijzen op de mogelijkheden die dit voor ons allemaal biedt, nu naast de al bekende schoolbibliotheek er ook een buurtbibliotheek is en een afgiftepunt van de Stadkamer (voorheen bibliotheek Zwolle).
Schoolbibliotheek De Kubus
In het lokaal naast groep 3-4-5 staat een mooie collectie boeken voor kinderen in de schoolbieb. We zijn blij dat we de collectie regelmatig kunnen aanvullen met giften van verschillende mensen.
Buurtbibliotheek Wijthmen
In het lokaal van de schoolbieb staat een grote boekenkast met geschonken boeken voor volwassenen die gratis geleend kunnen worden. Er hangt geen administratie aan, je hoeft geen lid te zijn o.i.d. We vragen alleen dat de boeken weer ingeleverd worden. Je mag maximaal 2 boeken per keer meenemen. En we zijn best een beetje trots op de collectie! Er zijn boeken van o.a. Patricia Cornwall, David Baldacci, Steven King, zelfs de Millennium Trilogie is er te vinden, maar ook thrillers van Nederlandse schrijvers. Ook zijn er verschillende romans van heel diverse schrijvers, zoals Kluun, Sophie Kinsella, enz. enz. Keuze genoeg. Zelfs zoveel dat de kast vrijwel vol zit! Kom dus gerust eens rondkijken.
Afgiftepunt Stadkamer
Wanneer je lid bent van de bibliotheek (dit geldt voor kinderen en volwassenen) kun je via internet boeken reserveren bij de Stadkamer (www.stadkamer.nl). Je kunt er dan voor kiezen dat de boeken worden afgeleverd bij De Kubus in Wijthmen. Dat is nog eens makkelijk! Als kinderen bv boeken willen lezen van een bepaalde serie waarvan in de schoolbieb niet alle delen aanwezig zijn, kunnen ze op deze manier eenvoudig de rest van de serie ook lezen.
Wanneer de gereserveerde boeken beschikbaar zijn, ontvang je daarvan een e-mail en kun je de boeken ophalen in het lokaal van de schoolbieb. Je hoeft hiervoor niet je bibliotheekpas mee te nemen, de boeken zijn in Zwolle al gekoppeld aan je gegevens.
De openingstijden (geldt voor alle hier bovengenoemde):
Maandag 15.00 - 15.30 uur
Woensdag 8.30 - 9.00 uur
Donderdag 15.00 - 15.30 uur
Vragen / opmerkingen? Behoefte aan andere openingstijden? Laat het ons weten via silvia.en.william@hetnet.nl of kom naar de bibliotheek op één van bovengenoemde tijden.
Tot snel!
Groeten van Patricia, Monique, Chantal en Silvia