zondag 22 februari 2015

Oude verdwenen beroepen


Terug in de tijd met oude verdwenen banen.

Beroepen, banen, functies hoe het ook moge heten tegenwoordig komen en gaan. U kunt ongetwijfeld voorbeelden van een beroep wat je tegenwoordig niet meer ziet in ons straatbeeld.


Wat dacht u van rattenvangers. In Europa waren de vangers actief om verspreiding van ziektes te voorkomen. De rattenvangers liepen zelf wel vaak een ziekte op door de beten. De ratten werden o.a. gevangen om de pest te bestrijden.

 

 

En dan de telefoon-verbindster.

 In 1915 waren er in Nederland 75.000 abonnees op het net aangesloten. De Naamlijst voor den Telefoondienst stond in een boek van 754 pagina's. Voor elke telefoonaansluiting moest een apart kabelpaar naar de centrale gelegd worden.


 

Voor interlokale gesprekken was het aantal verbindingen beperkt tot het aantal aderparen dat tussen twee centrales lag. Het tot stand brengen van een verbinding gebeurde met de hand. Op sommige plaatsen heeft dit tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw geduurd.
 

Er werd naar een

telefooncentrale gebeld, waar een telefonist(e) met de hand de verbinding tot stand bracht.


Lijkenopgravers.
 
 

Nu stellen mensen hun lichaam ter beschikking aan de wetenschap na hun overlijden. Het anatomisch instituut geeft het lichaam niet terug aan de nabestaanden. Zij gebruiken het lichaam voor medisch-wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Studenten leren daardoor veel over de bouw van het menselijk lichaam. Daarnaast zijn lichamen nodig voor medisch specialisten om nieuwe operatietechnieken te ontwikkelen.

In vroegere tijd waren er speciale lijkenopgravers om de lichamen op te graven welke vervolgens door de universiteiten werden gebruikt.

 

Oorlogstijden brengen mensen soms tot de meest vernuftige vindingen.

Dit is een menselijke vliegtuig-detector. Met een bizar apparaat detecteerde de vliegtuig-detector vijandelijke vliegtuigen op. Maar hiermee kon men de afstand tot een vliegtuig nog niet bepalen


 

Maar al gauw werd de radar uitgevonden, een installatie die gemaakt is om met behulp van radiogolven de omgeving af te zoeken naar objecten (doelen) in de lucht, te land of ter zee. Ik moet zeggen dat de radar eigenlijk al wel veel langer bestond voor de scheepvaart maar de Britten legden tijdens de Slag om Engeland veel meer nadruk op de ontwikkeling hiervan dan de duitsers.

En heeft uiteindelijk een grote rol gespeeld met het winnen van de "Battle of Britain". U zult begrijpen dat onderstaande mannen niet meer nodig waren voor deze bijzondere detectoren.

 

 
                                                                                   Marianne ten KloosterStratenvolleybal tournooi

Stratenvolleybal is dit jaar op 25 mei 2015, tweede pinksterdag.

 

De velden bij de Elshof zijn weer gereserveerd. Mooi weer is besteld,dus………
Geef je weer op met je (schoon)familie,buren,straat of vrienden.

Het opgave formulier staat hieronder. Opgeven kan tot 18 mei.
Het opgave formulier kun je inleveren bij

Gerda van den Berg
Woestijnenweg 5b.

Tot 25 mei!

Gerda van den Berg
Inge Schonewilleberg8026@home.nl

Kerkleden schrijven VeertigdagenboekjeTientallen mensen uit de Oosterkerk, Adventskerk en Open Kring hebben samen
een boekje gemaakt met persoonlijke teksten aan de hand van beelden uit de
Bijbel. ‘Geloof in beeld’ heet het dagboek voor de Veertigdagentijd, de
aanloop naar Pasen die op 18 februari – Aswoensdag – begint.


“Het is altijd weer een verrassing wat mensen schrijven,” zegt Arjanne
Dijkslag. Zij is nauw betrokken bij de productie van het boekje. “Voor
iedere dag in de Veertigdagentijd hebben we een beeld uitgezocht en een
Bijbeltekst. En voor iedere dag heeft iemand daar zijn of haar persoonlijke
gedachten en gevoelens bij verwoord.”
Volgens ds. Iemke Epema, predikant van de Oosterkerkgemeente, schrijven
mensen vaak heel persoonlijk. “Wat doet een beeld of tekst met jou? Juist
dat maakt het mooi. We hopen dat mensen beelden krijgen aangereikt die hun
blik op God verrijken en hun geloof verdiepen.”

Naast teksten bevat het boekje ook enkele kindertekeningen. En op de
voorkant staat een illustratie van een houtsnede, gemaakt door Claudia van
de Leur. De kunstenares heeft zich laten leiden door vijf beelden die in
het boekje aan bod komen.

Het boekje is te koop na afloop van de zondagse vieringen in de drie
betreffende protestantse wijkkerken. “In de Adventskerk hebben we al veel
exemplaren verkocht,” vertelt Anneke van der Meulen, die ook bijdroeg aan
de productie van het boekje.

Het dagboekje is voor 4,50 euro te koop op het kerkelijk bureau van de
Protestantse Gemeente Zwolle, Molenweg 241 op werkdagen van 9.00 tot 12.00
uur. De meeropbrengst gaat naar een project voor weeskinderen in Rwanda.


Jeugd ggz Dimence opent diagnostiekcentrum

Nieuwe mogelijkheid voorziet in behoefte aan snel en duidelijk advies
 
Jeugd ggz beschikt met ingang van  9 februari 2015
over een Diagnostiekcentrum.
 
Daarmee voorziet de jeugd-dochter van de Dimence Groep in een behoefte van ouders, kinderen, jongeren en verwijzers.  

 “Een snel en duidelijk advies is belangrijk”, stelt Judith de Heus. Zij is als  coördinator verbonden aan het Diagnostiekcentrum. “Als je denkt dat er iets is, dan wil je immers graag weten wat er aan de hand is, en vooral wat je er mee kunt  doen.”
 
 
Een diagnose is geen stempel maar een advies

 
Met het openen van het Diagnostiekcentrum, reageert Jeugd ggz  op de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten. Hanna Stolper, manager zorg van Jeugd ggz licht dat toe: “We richten ons op de behoefte van de burger, we hebben korte lijnen met huisartsen, sociale wijkteams en gezinscoaches   die ons kunnen inschakelen voor  advies. En dat gaat niet alleen over behandeling, maar ook over de eigen kracht van de cliënt en de mogelijkheden uit diens omgeving.”
Maar waarom een diagnostiekcentrum, want  wat heb je aan een diagnose?  Judith de Heus kan daar kort over zijn: ‘Een goede diagnose is geen stempel maar een advies over hoe je verder kunt; zelf, met hulp van anderen of door middel van behandeling”.
Een ander voordeel van het Diagnostiekcentrum is dat het slechts korte –en vaak helemaal geen-wachttijden kent. Ook is er een systeem waarbij verschillende onderzoeken en afspraken achter elkaar worden gepland. Judith de Heus: “Cliënten hoeven dus niet meer lang te wachten en vaak langs te komen. Dat is een enorm voordeel voor mensen die toch al veel aan hun hoofd hebben”.
 
Veel vormen van onderzoek
Het Diagnostiekcentrum doet onderzoek en advies bij kinderen en jongeren van 0-18 jaar in de regio’s Zwolle/Hardenberg, Deventer/Zutphen en Twente. Dat gebeurt waar mogelijk aan de hand van landelijke diagnostische ggz richtlijnen voor diagnostiek en behandeling.
Voorbeelden zijn onderzoek naar intelligentie,  hoe een kind denkt en dingen doet,  het ontwikkelingsniveau, het temperament of de vaardigheden van een kind, het karakter van een kind of psychiatrische stoornissen. Een bijzondere vorm is het onderzoek bij baby's en peuters en de gezinsdiagnostiek  -bijvoorbeeld hoe gezinsleden met elkaar omgaan-  en onderzoek binnen de omgeving  van het kind, bijvoorbeeld op school. Andere specialismen zijn handelingsgerichte of beschrijvende diagnostiek, eendagsdiagnostiek bij ADHD en autisme, diagnostiek bij vastgelopen behandelingen, herindicaties en second opinions.
 
Eigen kracht staat centraal
“We gaan uit van de vraag van de cliënt. Maar we doen tegelijkertijd een beroep op de mensen”, stelt De Heus. “Als Jeugd ggz geloven we in de eigen kracht van onze cliënten en hun omgeving. Ons advies heeft altijd een onderdeel over wat mensen zelf kunnen doen om beter te worden. En als het nodig is adviseren we natuurlijk de juiste behandeling.”
 
Een onderzoek  door het Diagnostiekcentrum kan worden aangevraagd door de huisarts, sociale wijkteams en gezinscoaches. Maar cliënten kunnen ook zichzelf aanmelden voor een onderzoek via de website of via (038) 4692500. Voor meer informatie zie www.jeugdggz.com/diagnostiekcentrum
 
Informatie voor de journalist: Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de projectleider 

R.K. kerk diensten 2015

Za. 28 mrt.   Woord en Comm. viering , H. Kerdijk
Vr.   3 april   Goede Vrijdag: Kruisweg 15.00 uur J. Gerretzen
Za.  4 april   Paaszaterdag : Als de graankorrel… Werkgr. H/W
Zo.  5 april   1e Paasdag : Woord en Comm. viering H. Schoorlemmer
Zo. 12 april  Woord en Comm. viering , H. Kerdijk
Za. 18 april  Eucharistie : H. Boogers
Zo. 26 april  Woord en Comm. viering, E. Reeuwijk
Za.  2 mei    Woord en Comm. viering, werkgroep H/W
Zo. 10 mei   Eucharistie : H. de Vries
Do. 14 mei  Hemelvaartsdag, Woord en Comm. viering: J.Gerretzen
Za. 16 mei  Woord en Comm. viering : H. Kerdijk
Zo. 24 mei  Pinksteren, Eucharistie: H. Boogers
Za. 30 mei  Woord en Comm. viering, H. Schoorlemmer
Za.  6 juni   Eucharistie : H. de Vries
Zo. 14 juni  Woord en Comm. viering, E. Reeuwijk
Za. 20 juni  Eucharistie : H. de Vries
Zo. 28 juni  Woord en Comm. viering : H. Schoorlemmer
Za.   4 juli   Woord en Comm. viering : E. Reeuwijk
Zo.  12 juli  Eucharistie : H. Boogers
Za.  18 juli  Woord en Comm. viering : H. Kerdijk
Zo.  26 juli  Woord en Comm. viering : J. Gerretzen
Za.   1 aug. Eucharistie : H. de Vries
Zo.   9 aug. Woord en Comm. viering : H. Kerdijk
Zo. 16 aug. Woord en Comm. viering : H. Kerdijk
Zo. 23 aug. Woord en Comm. viering : E. Reeuwijk
Za. 29 aug. Eucharistie : H. Boogers

zondag 15 februari 2015

Rommelmarkt

Hallo Allemaal,
Even weer een berichtje van ons de Activiteitencommissie.
 
Na het dart toernooi, de bingo en de worstverkoop tijdens de Wijthmenerplasloop , zijn weer toe aan een nieuwe activiteiten wel:
 
                                 6 april 2015   tweede Paasdag
 
                  Rommelmarkt en paasactiviteiten , ook voor de kinderen . 

                               Waar..Kulturhuis de Elshof Wijthmen ….

                               hoe laat…. vanaf 12 uur tot 16.00…..
 
Dus vind je het leuk om wat te verkopen: huis/tuinraad oud of nieuw, hobbyspullen,  poffertjes, ect.
Voor jezelf, je club ,je school of een goed doel..
Heb je de grote schoonmaak in je “bol” en wil je je overtollige huisraad aan de man brengen….

Meld je aan via activiteitencommissie@vvwijthmen.nl voor een kraampje.
Opgave voor 1 maart , kinderen tot 12 jaar gratis .

Bij vragen of opmerkingen of je hebt spullen maar kunt/wilt er zelf niet staan,
neem contact met schutjhm@sx4all.nl

Nader bericht volgt.

Groet De Activiteiten commissie
 
 

Oefenen is goed, een brace nog beter

De enkelverstuiking behoort tot de meest voorkomende sportblessures. Balansoefeningen zijn een goed preventiemiddel. Maar het dragen van een enkelbrace blijkt nog beter te werken. Kort geleden verzwikte nota bene zijn eigen zus Elles haar enkel. Op een onoplettend moment stapte ze tijdens het rennen ongelukkig op een stoeprand. Het gewricht klapte dubbel en de binnen- en buitenbanden van haar enkel rekten flink uit.

                      Na een week tapevrij
"Mijn fysiotherapeut tapete me en ik liep een week op krukken. Tot mijn verbazing mocht ik na die week alweer tapevrij rondlopen, toen ik zei dat de enkel zich goed herstelde" vertelt Elles Janssen. "Ook mocht ik weer voorzichtig gaan sporten. Heel vreemd, want ik hoor soms verhalen van mensen die eerst 2 maanden behandeld worden. Om die reden legde ik mijn situatie voor aan mijn broer."
Die broer is Kasper Janssen. Als sportarts promoveert hij dit jaar bij het EMGO+ Instituut van het VU medisch centrum in Amsterdam. Daar verrichtte hij onderzoek naar het voorkomen van (herhaald) enkelletsel. Hij wilde achterhalen of sporters ter bescherming beter een brace kunnen dragen of meer baat hebben bij het versterken van de enkel op een balans-tol. Dat is een instabiel plateau op een halve bal, waarop mensen hun evenwicht en stabiliteit kunnen oefenen en spieren en banden verstevigen.
Uit gegevens van VeiligheidNL blijkt dat in 2013 zo'n 680.000 sporters een enkelblessure opliepen. Dat was 15 procent van het aantal sportblessures in dat jaar. Alleen de knieblessure (970.000 gevallen; 21 procent) scoorde hoger. Bij 1 op de 3 enkelblessures blijkt het bovendien te gaan om terugkerend letsel.
Janssen verdeelde 340 deelnemers, die in de voorgaande 2 maanden geblesseerd waren geraakt, over 3 behandelgroepen. Groep 1 volgde gedurende 2 maanden 3 keer per week een oefenprogramma op de balans-tol. Groep 2 moest een jaar lang een ondersteunende enkelbrace dragen tijdens het sporten. En deelnemers in de laatste groep droegen 2 maanden lang een brace tijdens het sporten én voerden het oefenprogramma op de tol uit. De sportarts: "Voor die 2 maanden is gekozen omdat we weten dat na 8 weken oefenen het risico op een volgende verstuiking met 35 procent daalt."
Helft minder kans op nieuwe blessures
Bij aanvang van zijn onderzoek vermoedde hij nog dat er na de blessure geen navrant verschil zou bestaan tussen de werkzaamheid van een brace of het verrichten van balansoefeningen. Inmiddels weet hij beter. Bracedragers lopen binnen een jaar slechts 15 procent kans om zich opnieuw te blesseren. Bij sporters in de trainingsgroep is dit 27 procent. "Ongeveer het dubbele dus. Hieruit kun je concluderen: trainen is goed, maar het dragen van een brace nog beter."
Van de combinatiegroep (19 procent herhaalde verstuiking) leerde Janssen dat het vragen om méér (zowel een brace dragen als trainen) leidt tot afnemende therapietrouw: sporters gaan juist minder doen wat je vraagt.
Enkelbanden beschermd
Er is volgens de sportarts nog genoeg terrein te winnen om het aantal verzwikkingen te laten dalen. Zo denken veel mensen dat het dragen van een brace de enkelbanden verzwakt bij langdurig gebruik. "Ten onrechte. De brace beschermt de enkelbanden juist tijdens het sporten. Bovendien belast je die spieren en banden ook zonder brace buiten het sporten."
Voorkomen
Hij constateert verder dat het kan uitmaken of een geblesseerde, zoals zijn zus, terechtkomt op een afdeling Eerste Hulp in een ziekenhuis, bij een huisarts of bij een fysiotherapeut. "De behandeling van de verstuiking is meestal goed. Maar het advies om een volgende te voorkomen, schiet vaak tekort. Ook zien we dat niet iedereen hetzelfde adviseert wanneer je weer actief kunt gaan sporten."
Dit vertaalt zich door naar de sporters zelf. "Die weten niet dat het risico op een volgende verstuiking 2 keer zo hoog is. En waar ga je dan naartoe voor advies? Een fysiotherapeut? Een masseur? Of vraag je in een willekeurige sportzaak om advies? Het is belangrijk om naar het individu te kijken: welke sport doet hij? Is hij heel fanatiek of best wel lui. Die kennis kan al richting geven aan het advies: oefenen, bracen of toch ouderwets tapen."
Daar komt bij dat veel mensen na een minder zware verstuiking hun blauwe plek of andere pijnklachten wegwimpelen en dus niet of te laat hulp inschakelen. "Om die groep beter te bereiken, is onlangs de app 'versterk je enkel' vernieuwd. Die biedt interactief oefenvormen aan en geeft informatie over braces. Treed er geen verbetering op en blijven de klachten aanhouden? Schakel dan alsnog deskundige hulp in, bijvoorbeeld een sportarts."

dinsdag 10 februari 2015

Wil jij ook de nieuwe Messi of Ronaldo worden??


En jou lijkt de voetbal helemaal geweldig?
 

 Jij bent ook nog is tussen 4 en 6 jaar oud? Meld je dan gauw aan bij  VV Wijthmen ,want VV Wijthmen is op zoek naar nieuwe spelers voor de mini’s .

Misschien vind het nog hartstikke eng en wil je alleen een keer mee kijken tijdens trainingen of wedstrijden. Wees niet bang, Meld je gerust!

 

Voor het aanmelden bij de Mini’s kun je contact opnemen met:

Rens van Gurp

Veldhoekweg 30

rensvangurp@hotmail.com

maandag 9 februari 2015

Waterkabelskibaan gaat door

De gemeenteraad stemt in met het plan voor de waterkabelskibaan. Wel wordt een motie aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen het alternatief tracé en bijbehorende randvoorwaarden samen met ondernemer op te nemen in de verdere planuitwerking. Met het alternatieve tracé wordt (gedeeltelijk) tegemoet gekomen aan de belangen van de duikers die door de oorspronkelijke ligging van de baan hun duikplek zouden verliezen. Hoe het alternatieve tracé eruitziet is op dit moment onduidelijk, vermoedelijk wordt de baan iets verder vanaf het naaktstrand gesitueerd.