woensdag 31 maart 2021

Grote schoonmaak Wijthmenerplas

Een prachtige dag in maart met 25 graden. De zonaanbidders aan de plas hadden echter niet deze groene walvis in de plas verwacht. 

Mulder-Eijkelkamp had een mooie klus. Ze doen dit overigens elk jaar.

Klik op de foto voor het filmpje

                                                                                                                          Marianne ten Klooster 

zaterdag 20 maart 2021

Clinic van Voetbalschool Skills Zwolle aan pupillen JCHW

Op woensdag 17 maart 2021 gaf Voetbalschool Skills Zwolle een clinic aan de jongste jeugdspelers van JCHW. Van 17:30 tot 18:30 waren het de mini’s, Onder 8 en Onder 9 die zich vermaakten aan de oefeningen van de enthousiaste trainers. Van 18:45 tot 19:45 konden de Onder 10, Onder 11 en Onder 12 zich uitleven. Uiteindelijk hebben zo’n 60 jeugdspelers hier aan deelgenomen.

De clinic was een alternatief voor de gebruikelijke wekelijkse training. Ook hebben de aanwezige jeugdleiders en jeugdtrainers enkele nieuwe handvatten gekregen om voor hun eigen training te gebruiken. Voetbalschool Skills Zwolle is een onafhankelijke voetbalorganisatie die extra voetbalactiviteiten aanbiedt in de regio Zwolle. Hun doel is om extra trainingsmomenten aan te bieden voor kinderen die daar behoefte aan hebben, en om voetbalactiviteiten te organiseren als kinderen vrij zijn van school. Bij deze trainingen staat de ontwikkeling van het individu centraal en richt men zich op de technische ontwikkeling van een voetballer. Verder organiseert de voetbalschool jeugdvoetbaldagen in de schoolvakanties.

Voor meer informatie zie www.skillszwolle.nl

Namens het JCHW Jeugdbestuur,

Jorry Veldhuis

Dive-Under in Herfte maart 2021

Jullie zullen gemerkt hebben dat aannemer NoorderSpoort druk bezig is met de werkzaamheden in en rondom de dive-under in Herfte. Deze en volgende week worden de nieuwe sporen gebouwd. Vanaf medio maart – begin april worden nieuwe bovenleidingsportalen geplaatst.

In principe zouden we deze werkzaamheden alleen op de dag uitvoeren. Door de vertraging in de werkzaamheden door het winterse weer van vorige maand wordt er op werkdagen in maart 2021 doorgewerkt tot maximaal 23.00 uur in de avond. Dit alles om tijdig gereed te zijn voor de ingebruikname in juli 2021.

Tevens werd er op 2 en 3 maart gewerkt aan het nieuwe spoor en de tijdelijke overweg naar het Selhorstpad / Herfterlaan nr.’s 14, 16, 18, 22. Deze overweg maken wij, zodat het Selhorstpad en de percelen van nr’s 14, 16, 18 en 22 straks weer bereikbaar zijn terwijl het nieuwe spoor er al ligt. 

Hieronder is goed te zien hoe ver de "Groninger lijn" de tunnelbak gaat kruisen, richting de golfbaan.

 
Een enorme hoeveelheid aan grof grind is er gestort op de bodem van de tunnel. Hier was al een laag rubber gelegd voor de demping. Vervolgens werden de dwarsliggers door een speciale kraan gelegd. 
Tenslotte de rails.
 

 

 

Voortgang Dorpsplan Wijthmen

Het Coronavirus is een ware verstoorder en vertrager gebleken bij allerlei
(maatschappelijke) processen. Zo ook bij de uitbreidingsplannen van Wijthmen. Maar de betrokken partijen proberen de vaart erin te houden.

Inmiddels wordt op  twee fronten aan een goede toekomst voor Wijthmen gewerkt. Naast de woningbouwplannen op de locatie naast het Kulturhus  (fase 1) zijn we ook aan het bekijken of, en in hoeverre, het uit 2010 daterende Dorpsplan zou moeten worden geactualiseerd. 

Hierover hebben in de afgelopen maanden verschillende gesprekken plaatsgevonden (digitaal via Teams of Zoom) tussen  de Gemeente Zwolle en  vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Wijthmen (PB) en de Stichting Ouderenzorg Wijthmen (SOW).

Tijdens de gesprekken is stil gestaan bij de mogelijke gevolgen van de toekomstige groei van het aantal woningen (en daarmee het aantal inwoners van Wijthmen) op de omvang van de school, de sportvoorzieningen, de infrastructuur enz.

Verder is er gesproken over ontwikkelingen als de energietransitie en de klimaatadapatie. Ook hebben we de Omgevingsvisie besproken in relatie tot Wijthmen/Herfte. In de Omgevingsvisie  staat de doorkijk van het gemeentebestuur op de ontwikkeling van Zwolle voor de komende 10 jaar.

Gezamenlijk zijn we tot de conclusie gekomen, dat het belangrijk is het dorpsplan ‘Samen werken aan wonen’ te actualiseren, waarbij het huidige dorpsplan als basis blijft dienen. Samen met PB en de SOW zijn we bezig met de voorbereidingen.  

 

Door PB en SOW is Stimuland gevraagd om dit proces te begeleiden.  De Provincie heeft hiervoor subsidie beschikbaar gesteld. Vanuit Stimuland zal Heidi Mensink het proces gaan begeleiden.

Stimuland is een onanfhankelijke adviesorganisatie voor het platteland, gespecialiseerd in een vitaal en leefbaar buitengebied en gevestigd in Vilsteren. In de volgende Elshofbode wordt Heidi nader aan u voorgesteld. Zij kent  Wijthmen al enige tijd van eerder advieswerk voor het Kulturhus.

We vinden het allemaal belangrijk dat zoveel mogelijk Wijthmeners een bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkelingen. Zodra de coronamaatregelen weer ruimte geven voor grotere bijeenkomsten komen we er bij u op terug.

 

Hoe gaat het ondertussen met de woningbouwplannen voor de locatie naast het Kulturhus? Ontwikkelaar en bouwer (Kreator en Loostad) zijn druk bezig de zaken te regelen  voor de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in april afgerond waarna de procedure voor de wijziging kan worden opgestart.

 

Wat betreft de verlegging van de Kroesenallee werken we nu toe naar besluitvorming. De besluitvorming heeft helaas vertraging opgelopen o.a. doordat de formele afhandeling met Rijkswaterstaat  van de verlegging van de N35 wat op zich heeft laten wachten.

 

Hanneke Valkeman, wijkmanager

 

 

De "Telegraafapp" van Wijthmen

Al een paar jaar bestaat de WhatsApp groep: Telegraaf Wijthmen


Deze is opgericht door Miriam Fidder n.a.v. de oprichting van WhatsApp groep: Buurtpreventie Wijthmen.

In deze moeilijke tijd mede door Corona en de winter is grotendeels het contact met de buren veel lager dan voor de Corona.  En wellicht zou u meer contact willen.

In deze app wordt veel door inwoners van Wijthmen, Herfte en Zalné gedeeld, in totaal zitten er nu 174 deelnemers in en dat kunnen er natuurlijk altijd meer worden.

2 kleine recente voorbeelden hiervan zijn: Zondag 7 februari, de dag waardoor Nederland grotendeels werd ondergesneeuwd werden ’s avonds 2 berichten geplaatst. Op maandag 8 februari zou de krant niet rondgebracht worden en de groene container zou ook niet geleegd worden. Door deze berichten te delen in deze app groep werden heel veel personen in 1x op de hoogte gebracht.

Een paar andere voorbeelden die ook voorbij komen in deze app zijn:

-   * Bedankjes van de mede bewoner na ontvangst van de bolchrysant n.a.v. de   nationale ouderendag.

-   * Vraag naar schaatsen, ski broeken, hooibalen voor paard of pony etc.

-   * Weggeven van overgebleven spullen , bijvoorbeeld een kast, stoelen etc.

-   * Dat er een flitscontrole is 

    En zo zijn er meerdere voorbeelden

Wellicht zou u na het lezen van bovenstaande ook toegevoegd willen worden dan kan!

Als u een berichtje/appje stuurt naar Miriam Fidder : 06-12 78 12 50 dan zal zij u toevoegen aan de  WhatsApp groep Telegraaf Wijthmen.

 

Vriendelijke groet,

Plaatselijk Belang Wijthmen e.o.

 

donderdag 11 maart 2021

Vrijdag 19 maart 2021 Nationale Pannenkoekdag

 Helaas kon vorig jaar de nationale Pannenkoekdag niet doorgaan i.v.m. dat corona de kop opstak en dit virus helaas nog steeds in alle heftigheid in Nederland aanwezig is.

Nu is er dit jaar wel een nationale Pannenkoekdag op de kalender gezet en wel op vrijdag 19 maart!

Graag willen en hopen wij dat het dit jaar WEL door kan gaan om voor de oudere inwoners van Herfte, Wijthmen en Zalné lekkere pannenkoeken te bakken.

Wellicht zal dit dan in een aangepaste stijl moeten gebeuren maar wij, als Plaatselijk Belang, hebben onze ideeën hier al over laten gaan.

Na de persconferentie op 23 februari zullen wij, net als u, horen hoe de maatregelen m.b.t. de corona eruit zal gaan zien, blijven we nog in een lockdown of worden de maatregelen al iets versoepeld.

Indien de nationale Pannenkoekdag wel door kan gaan in aangepaste stijl, zullen wij contact met de oudere inwoners opnemen.

Toch willen wij u vragen om toch vrijdag 19 maart op uw kalender te noteren!

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met Heilke Borst 06-51785224 of Nicole van der Kolk 06-55394142.

vrijdag 5 maart 2021

Beste allemaal,

Het is al weer even geleden, 16 maart 2020 om precies te zijn, dat wij onze deuren verplicht moesten sluiten als maatregel tegen COVID-19.

Vanaf 1 juni tot en met 14 oktober mochten wij gelukkig weer even beperkt open.

Wat was het fijn om na deze zware periode weer gasten te mogen ontvangen binnen, maar ook veelvuldig buiten op ons terras.

 

Maar ook nu tijdens onze tweede verplichte sluiting vanaf half oktober is het fijn om zoveel support te ontvangen.

Op vele manieren  door een telefoontje, een kaartje, een bloemetje, een berichtje, een bestelling van onze afhaalkaart, het afhalen van een dinerbon, het verzorgen van een schenkdoos, etc.

Het doet zeker ons, maar ook onze medewerkers erg goed om te ervaren dat jullie De Mol een warm hart toedragen.

 Het zal allemaal nog wel een poos duren voordat wij weer volledig in bedrijf mogen zijn. Hopelijk kunnen wij al wel eerder beperkt met ons restaurant en terras weer opstarten.

Zodat wij de vele dinerbonnen die we hebben mogen uitgeven weer kunnen innemen, maar ook gewoon om een biertje te tappen of dat kopje koffie in te doen.

Bedankt voor alle support op welke manier dank ook!

Wij wisten al dat we in een fijn dorp wonen en werken, maar dit bevestigd het nog maar weer eens.

 

Henry en Marietta Teusink

en medewerkers De Mol

maandag 1 maart 2021

Genieten van de kleine winter van februari 2021

We kregen prachtige foto's van Jasper Nijland, Hanneke Hamer en Robert Meppelink. Onze dank daarvoor. Het geeft een prachtig beeld van onze mooie natuur en de ijspret op de Wijthmenerplas.

Een rondje schaatsen, incl de kleinere plas onder het brugje door, gaf op de GPS ongeveer een kleine 3 km aan. Niet verkeerd om je slag weer goed te kunnen oefenen.

En hoe lang was het al weer niet geleden dat we überhaupt op de (diepe) plas konden schaatsen...2012?

Geniet van de prachtige foto's!
Min 12 bij een lege ijsbaan.....geen water... geen ijs

 

 Bron De Stentor:

Hoe mooi kon de omslag van het weer in beeld gebracht worden door Jasper Nijland van schaatsen naar zwemmen, binnen 1 week!

Boer Gert geniet van weersomslag in Zwolle: van skiën achter eigen trekker naar dobberen in het water

VIDEOGert Pruim hing op ski’s achter zijn trekker; wintersport op zijn eigen boerenland in het Zwolse buitengebied Herfte. Een week later ligt hij op bijna dezelfde plek te dobberen in het water. ,,Nog wel wat aan de frisse kant hoor!’’KLIK VOOR HET FILMPJE OP ONDERSTAANDE LINK:

https://www.destentor.nl/zwolle/boer-gert-geniet-van-weersomslag-in-zwolle-van-skien-achter-eigen-trekker-naar-dobberen-in-het-water~a1da7ea9/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web