zaterdag 20 maart 2021

Voortgang Dorpsplan Wijthmen

Het Coronavirus is een ware verstoorder en vertrager gebleken bij allerlei
(maatschappelijke) processen. Zo ook bij de uitbreidingsplannen van Wijthmen. Maar de betrokken partijen proberen de vaart erin te houden.

Inmiddels wordt op  twee fronten aan een goede toekomst voor Wijthmen gewerkt. Naast de woningbouwplannen op de locatie naast het Kulturhus  (fase 1) zijn we ook aan het bekijken of, en in hoeverre, het uit 2010 daterende Dorpsplan zou moeten worden geactualiseerd. 

Hierover hebben in de afgelopen maanden verschillende gesprekken plaatsgevonden (digitaal via Teams of Zoom) tussen  de Gemeente Zwolle en  vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Wijthmen (PB) en de Stichting Ouderenzorg Wijthmen (SOW).

Tijdens de gesprekken is stil gestaan bij de mogelijke gevolgen van de toekomstige groei van het aantal woningen (en daarmee het aantal inwoners van Wijthmen) op de omvang van de school, de sportvoorzieningen, de infrastructuur enz.

Verder is er gesproken over ontwikkelingen als de energietransitie en de klimaatadapatie. Ook hebben we de Omgevingsvisie besproken in relatie tot Wijthmen/Herfte. In de Omgevingsvisie  staat de doorkijk van het gemeentebestuur op de ontwikkeling van Zwolle voor de komende 10 jaar.

Gezamenlijk zijn we tot de conclusie gekomen, dat het belangrijk is het dorpsplan ‘Samen werken aan wonen’ te actualiseren, waarbij het huidige dorpsplan als basis blijft dienen. Samen met PB en de SOW zijn we bezig met de voorbereidingen.  

 

Door PB en SOW is Stimuland gevraagd om dit proces te begeleiden.  De Provincie heeft hiervoor subsidie beschikbaar gesteld. Vanuit Stimuland zal Heidi Mensink het proces gaan begeleiden.

Stimuland is een onanfhankelijke adviesorganisatie voor het platteland, gespecialiseerd in een vitaal en leefbaar buitengebied en gevestigd in Vilsteren. In de volgende Elshofbode wordt Heidi nader aan u voorgesteld. Zij kent  Wijthmen al enige tijd van eerder advieswerk voor het Kulturhus.

We vinden het allemaal belangrijk dat zoveel mogelijk Wijthmeners een bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkelingen. Zodra de coronamaatregelen weer ruimte geven voor grotere bijeenkomsten komen we er bij u op terug.

 

Hoe gaat het ondertussen met de woningbouwplannen voor de locatie naast het Kulturhus? Ontwikkelaar en bouwer (Kreator en Loostad) zijn druk bezig de zaken te regelen  voor de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in april afgerond waarna de procedure voor de wijziging kan worden opgestart.

 

Wat betreft de verlegging van de Kroesenallee werken we nu toe naar besluitvorming. De besluitvorming heeft helaas vertraging opgelopen o.a. doordat de formele afhandeling met Rijkswaterstaat  van de verlegging van de N35 wat op zich heeft laten wachten.

 

Hanneke Valkeman, wijkmanager

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten