zondag 6 augustus 2017

Verslag Omgevingsoverlegtafel Herfte - project Spooruitbreiding Zwolle-HerfteDatum en tijd         Maandag 26 juni 2017, van 19.30 tot 21.40 uur
Locatie                   Projectkantoor ZwolleSpoort, Hanzelaan 101, Zwolle

1.         Opening
Voorzitter Erik Schwencke opent het overleg om 19.30 uur en heet allen welkom.

2.         Aanbestedingskalender
Martin de Vries presenteert de aanbestedingsplanning. 28 Augustus wordt het aanbestedingsdossier (contract IJssel-Herfte) gepubliceerd, waarna aannemers hierop kunnen inschrijven. Daarna volgt een subsidieaanvraag bij het ministerie. In april/mei 2018 wordt de opdracht gegund en een jaar daarna zal er worden gebouwd. Het zand voor het baanlichaam zal al eerder worden aangevoerd. Midden 2018/derde kwartaal 2018 worden bouwwegen aangelegd, werkterreinen ingericht en bouwketen geplaatst.

3.         Veiligheid overweg Selhorst
Erik Schwencke heeft de aannemer aangesproken op de onveilige verkeerssituatie bij het laden en lossen bij de overweg Selhorst. ProRail heeft nu maar zelf een hek geplaatst met vier verkeersborden voor een verbod om stil te staan. Dit is geen eindoplossing voor alle overlast. Het aanleggen van een definitievere vorm van een in- en uitrit duurt nog 4 tot 5 maanden. Omwonenden geven aan met alleen de tussenoplossing niet tevreden te zijn, mede vanwege de grote verkeersdruk door sluipverkeer dat op de Herfterlaan rijdt. Zij hebben dit bij de gemeente aangekaart.

4.         Bouwlogistiek
Martin de Vries presenteert de bouwlogistiek aan de hand van diverse plattegronden. Erik Schwencke licht de te verwachten verkeershinder toe bij het realiseren van het kunstwerk bij de Ceintuurbaan. Erik Schwencke stuurt omwonenden de tekeningen door zodra de gemeente deze heeft goedgekeurd. Voor het melden van overlast komt er t.z.t. een aanspreekpunt vanuit de alliantie, met een telefoonnummer hiervoor.

5.         Uitwerking Wipstrikpark
Het dempen van de bergingsvijver en de aanleg van de dive-under wordt gecompenseerd met de aanleg van een vijverpartij. Op de plek van de voormalige kwekerij is in samenwerking met het waterschap, de gemeente en bewoners een plan gemaakt voor een park met onder meer struinpaden, rustplekken en bloemenweide.

6.         Participatie inpassing Herfte
Martin de Vries toont de tekening voor de inpassing in Herfte die Carel Broekhof samen met buurtgenoten heeft gemaakt. De tekening  wordt omgezet ineen tekening van het ingenieursbureau en die tekening gaat in het contract met de aannemer. Met bewoners is afgesproken dat de driehoek geen structureel opslagterrein wordt voor ballast. Voor het afvoeren van ballast bij het opheffen van twee sporen en voor de aanleg van de dive-under en de nieuwe sporen zal er wel worden gewerkt. Het hekwerk zal zo dicht mogelijk tegen het spoor worden verplaatst. ProRail zal nog een nieuwe tekening van de nieuwe situatie ter plaatse van de overweg Selhorst laten maken en delen met de omwonenden. De twee schakelstations voor de bovenleidingen zullen met begroeiing worden omkleed. De zijkanten van het beton van de dive-under worden voorzien van een begroeid talud. De aannemer zal dit in overleg met de omgeving doen. ProRail schrijft in het contract met de aannemer geen producten voor, maar beschrijft functioneel wat ProRail wil hebben. De ontwerpen vanuit ProRail dienen alleen als referentie. Wanneer de overweg Herfterlaan wordt vernieuwd, dan is de verwachting dat er geen trilling beperkende waterpartij nodig is tussen het spoor en de woningen.

7.         Fasering
Martin de Vries toont de onttrekkingstekeningen met de indicatieve treinvrije perioden van 2019 tot en met 2021. In de treinvrije perioden worden bussen ingezet. In die perioden wordt 24 uur per dag aan het spoor gewerkt. Over de treinvrije perioden wordt t.z.t. samen met Arriva en NS extra gecommuniceerd.

Het is nog onzeker of er geheid gaat worden. Van woningen waar trillingsschade zou kunnen ontstaan, wordt de situatie vastgelegd (‘vooropname’). De aannemer is verzekerd bij eventuele schade. De ‘vooropname’ kan in uitzonderlijke situaties ook worden gedaan bij wie bezorgd is over mogelijke trillingsschade. Trilling prognoses voor het treinverkeer gaan uit van 2030. Een omwonende meldt overlast van composttreinen uit de richting Emmen. Martin de Vries zoekt dit uit.

Martin de Vries meldt dat de website na de zomer zal worden voorzien van kaarten om de scope van het project aan te duiden. Eind 2018 zullen er bouwborden worden geplaatst. Daarna zal er intensiever over de werkzaamheden en het project worden gecommuniceerd.
8.         Rondvraag
Geen opmerkingen

9.         Afsluiting
Voorzitter Erik Schwencke sluit het overleg om 21.40 uur.

Acties
Nr.
Notulen d.d.;
agendapunt
Wat
Wie
Wanneer
1
4 apr. 2017,
pnt 4 (pg. 2)
Uitzoeken waarom de ANAbel luider is dan de eerdere geluidssignalering op de overweg.
ProRail

2
4 apr. 2017,
pnt 5 (pg. 3)
Bewonersoverleg voeren over inrichting driehoek, aankleding dive-under, de weg langs het spoor incl. bochten.
omwonenden

3
4 apr. 2017,
pnt 5 (pg. 3)
Toesturen van tekeningen aan bewonersoverleg via Carel Broekhoff
MdV

4
26 juni 2017,
pnt 4 (pg. 1)
Toesturen tekeningen bouwlogistiek aan omwonenden
ProRail

5
26 juni 2017, pnt 6 (pg. 1)
Toesturen tekeningen nieuwe situatie overweg Selhorst aan omwonenden
ProRail

6
26 juni 2017, pnt 7 (pg. 2)
Uitzoeken trillingshinder composttrein uit richting Emmen
ProRailPresentielijst


Vergadering        Omgevingsoverlegtafel Herfte - project Spooruitbreidng Zwolle-Herfte
Datum                 Maandag 26 juni 2017


Naam
Organisatie / functie
Erik Schwencke (voorzitter)
ProRail, omgevingsmanager
Martin de Vries
ProRail, planontwikkelaar
H. van den Berg
omwonende
Carel Broekhoff
omwonende
Rini Broekhoff
omwonende
Joke van Enteren
omwonende
Iris Feenstra
omwonende
Daan Föster
omwonende
Alex van de Gronde
omwonende
Jan Molhoek
omwonende
W.J. Porte
omwonende
Richard Schokker
omwonende
Carry van der Wal
omwonende
Theo Oppewal
notulist

Wijthmen RedHorse Trailrun

                              Zondag 03 September 2017 organiseert de 
               " RedHorseCompany" de 3e  " Wijthmen RedHorse Trailrun".


De RedHorseCompany is een stichting bestaande uit vrijwilligers die samen met de lokale bevolking huisjes bouwt voor de allerarmsten in de Filipijnen. De vrijwilligers betalen reis en verblijfskosten geheel zelf zodat het inschrijfgeld voor de trailrun voor 100% naar het goede doel!!

Nieuw dit jaar is dat de loop is geïntegreerd in het Grassparty  feestweekend van Wijthmen (de loop is wel onafhankelijk). Het parkoers voert door de verrassend fraaie omgeving van Wijthmen met start en finish in de feesttent.
De loop kent geen prijzen maar wel voor iedereen een originele Fillipijnse herinnering. Finish en tijden worden wel geregistreerd.

Er  kan worden gekozen uit 1, 2 of 3 ronden. 1 ronde is ca. 3300 meter. 

Inschrijven kan via; www.mijninschrijving.nl of bij de na-inschrijving tot een half uur voor de start á 10 euro p.p., kinderen 5 euro.

                        DUS DOE MEE AAN DE MOOISTE LOOP IN DE 
                 OMGEVING VAN ZWOLLE EN STEUN HET GOEDE DOEL.

Zondag 03 September, Start 11.30 uur, 
Start en parkeren: Feesttent Grassparty Wijthmen, Heinoseweg.

 meer info; www.redhorsecompany.nl

 

30 jaar Grassparty!!

Na een geslaagde eerste wintereditie van de
Grassparty, barst het feest op 1,2 en 3 september weer los aan de Heinoseweg. De editie van 2017 is niet zomaar een editie, de 

                       Grassparty bestaat dan 30 jaar! 


Uiteraard mag dit heugelijke feit niet zomaar aan ons voorbij gaan. Daarom heeft de organisatie weer een mooi programma op poten weten te zetten.
De vrijdag trappen we als vanouds af met de kinderspelen. Vervolgens zullen de straten van Herfte en Wijthmen met elkaar de strijd aan gaan. Dit maal zal er een beroep worden gedaan op het
geheugen van de straten. Op vrijdagavond staat er namelijk een quiz op het programma die overgoten is met een saus van 30 jaar Grassparty. Compleet met quiz desks en uiteraard een quizmaster. Hierna kunnen de beentjes van de vloer want dan zal de band in samenwerking met DJ Kappa de tent op zijn kop zetten.


Op zaterdag staan uiteraard de motor en trekker toertochten weer op het programma. Ook gaat er weer gestreden worden om de beker van het beachvolleybal toernooi. s’Avonds zullen DJ Kappa en de band The Guilty Six de tent weer in extase brengen. The Guilty Six speelt de pareltjes die jij stiekem het hardst mee schreeuwt in de auto, tijdens het koken en onder de douche.
Dus kom vooral langs en maak het mee!
 

Op zondag staat er voor de sportievelingen onder ons een trial run op het programma. Ook word er weer lekker gefietst bij de fietstocht die leid langs mooie bossen en landerijen. s’Middags is er muzikaal spektakel met toppers van toen. In de 30 jaar dat de Grassparty bestaat heeft het al vaak een playbackshow georganiseerd. Op zondagmiddag zullen de echte toppers hun kunsten nogmaals vertonen. Om het weekend feestend af te sluiten staat er op zondagmiddag ook een band op het programma. Straight on Stage zal nadat het vorig jaar het weekend opende, dit jaar het weekend afsluiten. Uiteraard in samenwerking met onze huis DJ’s.

Al met al weer een vol programma, dus kom weer gezellig langs voor de 30ste editie van de Grassparty! Voor het 30 jarig bestaan is de organisatie op zoek naar beeldmateriaal van voorgaande edities. Dus heb je nog foto’s of video’s van de afgelopen 30 jaar dan ziet de organisatie deze graag in de mailbox
verschijnen: info@grassparty.nl. 


Uiteraard is het ook mogelijk om een hardcopy bij een van de organisatoren in te leveren. Aanmeld formulieren en meer info met betrekking tot de activiteiten in de volgende Elshofbode.
Hou ook de website en onze facebook pagina in de gaten.


Met feestelijke groet,
De Grassparty organisatie.

Kalverkeuring voor de jeugd tijdens Oogstdag KampereilandZaterdag 19 augustus wordt er tijdens de traditionele Oogstdag door Kalveropfokclub Vecht- en IJsselstreek een kalverkeuring georganiseerd. Voor deze dag hebben ongeveer 35 deelnemers tussen de 4 tot 26 jaar al veel geoefend om met hun kalf zo goed mogelijk voor de dag te komen. Tijdens de keuring beoordeeld een vierkoppige jury op verschillende punten. De deelnemers moeten hun kalf netjes voorbrengen, wat betekent dat het dier netjes met de deelnemer meeloopt. Ook zal het kalf beoordeeld worden op toilet, want de kalfjes worden van tevoren grondig gewassen en mooi geschoren. Daarnaast kijkt de jury naar de bouw van het kalf, het exterieur. Voor de deelnemers die veel punten scoren zijn prijzen beschikbaar gesteld. 


Naast de kalveren is er ook ruimte voor rubrieken met babykalfjes en pinken. De jongste deelnemers mogen meedoen met een klein kalfje. De oudere deelnemers hebben de mogelijkheid om met een pink mee te doen. Een pink is een kalf van ongeveer één tot twee jaar oud. Deze deelnemers hebben vaak meer ervaring en zullen proberen er nog meer een spektakel van maken. 


We heten iedereen welkom om te komen kijken van 11:00 uur tot 16:30 uur tijdens de Oogstdag op Kampereiland. Het belooft een gezellige dag te worden! De entree voor de Oogstdag is €3,-.