zaterdag 26 oktober 2019

Bericht van IJsbaan HWZ


Woensdag 13 november 2019 om 20.00 uur vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering in ons clubgebouw aan de Kuyerhuislaan plaats. 


Leden zijn van harte welkom.


Ben je nog geen lid of gezinskaarthouder, geef je dan op vóór

1 december via de site van HWZ.


Het lidmaatschap bedraagt €12,- bij opgave vóór 1 december, voor het hele gezin per schaatsseizoen, na 1 december is dit € 25,-.


Voor meer informatie bekijk www.HWZ.nl

Er kunnen natuurlijk, als de ijsbaan geopend is, losse entree kaartjes gekocht worden.Namens het IJsbaan bestuur HWZ.

Henk van der Kolk

40 jaar Sagezo


 

40 jaar Sagezo


In 2020 bestaat toneelgroep Sagezo 40 jaar!

Dat kunnen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Wat we precies gaan doen, staat nog niet vast. Wel is zeker dat onze voorstellingen een extra feesttintje zullen krijgen!
Binnenkort hoort u daar meer over.

Noteer alvast in uw agenda:
Sagezo speelt 'Als je voelt wat ik voel, dan zeg je niets meer'
op zaterdag 25 januari,
vrijdag 31 januari
en zaterdag 1 februari.

Wijthemerplasloop 11 januari 2020