zondag 30 oktober 2016

Boekenmarkt op zaterdag 5 november 2016.


Het goede boek – je kunt het zomaar kopen

Je neemt het mee, je zet het in een kast

Het zal je nimmer voor de voeten lopen

Maar legt, zodra je wilt, een wereld open

En daarin ben je dan zijn eregast
Drs. P.


Gasten: Filip van As (wijk-)wethouder en Leo Elfers (raadslid en oud-burgemeester van Dalfsen).Zij zullen optreden als voorlezers, onder andere met een verhaal uit een  
kinderboek.Muzikale omlijsting: Een combo met populaire lichte muziek.

 
 
Ichtus Kerk
 De vrijwilligersgroep van de Rommelmarkt organiseert binnenkort een boekenmarkt.
Romans, religieuze boeken, veel Engelse boeken, kinderboeken, fictie, thrillers, verzamel werken voor liefhebbers (encyclopedieën). We hebben het allemaal. Tegen niet commerciële prijzen.


Als u denkt “Ik heb thuis meer dan voldoende boeken” kom dan toch even langs. Kopje koffie of wat anders drinken. En wie weet ziet u toch nog een interessant of leuk boek(je) liggen.

Locatie            : Ichthuskerk Adres               : Campherbeeklaan 69, 8024 BT Zwolle.

Tijd                  : 10.00 – 12.30 uur Organisatie      : Vrijwilligersgroep Rommelmarkt Hoofdhof & Ichthus. Opbrengst       : Stichting Hulp Tsjernobyl kinderen Zwolle.


Hebt u nog boeken beschikbaar die een kwalitatieve aanvulling zijn voor onze voorraad, bel dan:

Ad Baars                      tel.: 038-4541412           e-mail: baarsam@kpnmail.nl

Helmus Visscher           tel.: 038-4524633           e-mail: renke@planet.nl

Jan Bartels                   tel.: 038-4525174           e-mail: j.bartels@tiscali.nl

Jan Flokstra                 tel.: 038-4550006           e-mail: j.h.flokstra@centaurus.nl

Aart Schippers              tel.: 038-4536880           e-mail: aaschippers@ziggo.nl

Vooraankondiging Stamppottenbuffet 60+.


Ook dit jaar zal er in december weer het stamppottenbuffet zijn met wat omlijstende activiteiten.
Streefdatum is 20 december, noteer deze datum alvast in uw agenda.
Nadere info volgt in de volgende Elshofbode.
Namens Stichting Ouderenzorg Wijthmen, Bart Reuvekamp

Sinterklaas komt weer in het land!
                 Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje,
                    gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje!


Sinterklaas komt binnenkort weer aan in Nederland.
Dit kunnen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan en hebben daarom met de Sint afgesproken dat hij dit jaar op woensdag 30 november naar de Elshof komt in Wijthmen.  Alle kinderen t/m groep 4 zijn van harte welkom en de middag start om 16:00 uur.  Graag hoort de Sint wie er allemaal komen. Daarom vragen wij om je/jullie vóór 18 november op te geven via de mail: evenementenwijthmen@hotmail.com

Hierbij graag naam en leeftijd vermelden.De kleurwedstrijd kan natuurlijk ook niet ontbreken. De kleurplaat is te vinden in de Elshofbode.

Als de kleurplaat mooi ingekleurd is, kan deze ingeleverd worden bij:
 -Pepijn de Vries: Zeisweg 20
 -Sabine Krul: Woestijnenweg 15


Dit graag vóór maandag 28 november inleveren.


Tot 30 november allemaal!

Groetjes,
de Sint en de evenementencommissie.