vrijdag 28 oktober 2016

Uit de bestuurskamer van de voetbal


Bezuinigingen gemeente. Inmiddels is de inspraakavond over het Actieplan
Sport en Bewegen geweest en een week later de gemeenteraadsvergadering waarin dit actieplan op de agenda stond. Het actieplan is goedgekeurd en dus ook aangenomen. Wel heeft de wethouder aangegeven dat de huurverhogingen in 2017 en 2018 voorlopig getemporiseerd worden en op dit moment alleen die van 2016 uitgevoerd wordt. Of de wethouder al wist dat de gemeente een financiële meevaller had weet ik niet, maar………

Het één is nog niet achter de rug of het volgende diende zich al weer aan. Het kunstgras en de rubberkorrels. Voorlopig geeft de KNVB aan dat er gewoon op gespeeld kan worden en dus ook getraind. Er wordt nieuw onderzoek uitgevoerd naar de toxische stoffen die in het rubber zitten. Natuurlijk zijn PAK’s, PCB’s en zware metalen geen fijne stoffen en natuurlijk zitten die er in maar de vraag is wel of ze ook beschikbaar zijn. Meestal zitten die stoffen sterk gebonden aan het materiaal. Het feit dat ze in eerdere onderzoeken ook geen verontrustende uitslagen hadden wijst sterk in die richting. Dus afwachten maar wat het onderzoek gaat opleveren. Ik ga er vanuit dat uit het onderzoek zal blijken dat er geen gevaar is.

Na maar weer wat over voetbal, want daar gaat het toch om in een voetbalvereniging en kom ik gelijk weer bij het volgende probleem. Er is nog steeds een chronisch tekort aan scheidsrechters voor de jeugd. En zonder scheidsrechter wordt er niet gevoetbald. Laat dat niet gebeuren. Bedenk als senior dat er in jou jeugdtijd ook altijd een scheidsrechter was. Wanneer het eerste, tweede, derde en de dames allemaal 3 personen leveren die willen fluiten dan kom je één keer in de zes weken aan de beurt. Er wordt dan een schema gemaakt wanneer je moet fluiten dus ben je al lang op de hoogte wanneer je een keer aan de beurt bent. Overigens ouders worden uiteraard ook uitgenodigd om aan de poule van scheidsrechters voor de jeugd mee te doen. Ik heb begrepen dat het nog niet sorm loopt. Opgeven bij de wedstrijdcoördinator Jeroen Harink (wedstrijdsecretaris@vvwijthmen.nl).

Met het seizoen zijn we inmiddels alweer zo’n 7 wedstrijddagen onderweg. Uiteraard met wisselende resultaten, maar de positieve overheersen toch. Toch niet slecht voor vv Wijthmen. Kijk voor uitslagen,standen en foto’s maar eens op de www.vvwijthmen.nl.

Wat wel zorgen baart is de toestand van de velden. Door de lange periode van droogte heeft het gras niet zo goed kunnen wortelen en beschadigen de velden sneller dan normaal. Vooral de druk op het tweede veld is hoog met wedstrijden en trainingen en het is in ieders belang dat er zorgvuldig omgegaan wordt met het tweede veld. Vooral omdat we een uitstekende uitwijkmogelijkheid hebben om te trainen op het kunstgras. Er wordt gekeken of er niet meer trainingen op kunstgras kunnen worden gehouden, maar dat betekent waarschijnlijk wel wat aanpassingen van de trainingstijden. Laten we met zijn allen dit positief benaderen en zoveel mogelijk het tweede veld ontzien. Inmiddels is er een nieuw schema gemaakt, zijn de regels voor het gebruik van het tweede veld aangescherpt en zijn de betrokken hierover ingelicht en bijgepraat.

Op 12 november zijn de sponsoren uitgenodigd om de wedstrijd Wijthmen – VSW bij te wonen en worden zij een beetje in de watten gelegd met een hapje en een drankje. Uiteraard zijn ook de leden van de Club van 50 hiervoor uitgenodigd, want ook zij steunen de vv Wijthmen. Mochten jullie in eigen omgeving nog mogelijke kandidaten weten die de vv Wijthmen zouden willen sponsoren meldt dit dan aan de sponsorcommissie of indien van toepassing aan de Club van 50 (Max Beernink, Jim Brinkhof en Nick van Gurp). Wij hebben ze hard nodig.

Wanneer de Elshofbode weer verschijnt met deze versie van “Uit de bestuurskamer” is de Algemene Ledenvergadering van de vv Wijthmen al geweest. Tijdens de ledenvergadering zullen de bezuinigingen van de gemeente en de financiële gevolgen voor club en leden worden besproken. Ook komen onderwerpen als de samenwerking met Hoonhorst, het aanstellen van een vertrouwenspersoon en het kunstgras aan de orde.

Datums om te onthouden:

10 december “Foute kerst” met diverse activiteiten in en rondom de Elshof, 7 januari “Nieuwjaarsreceptie Stichting de Elshof” voorafgaand door een onderling voetbaltoernooitje, 14 januari “Wijthmenerplasloop”

Maak er met zijn allen weer wat moois van de komende weken.

Frans Kerkum

Geen opmerkingen:

Een reactie posten