zaterdag 31 januari 2015

Wat brengt dementie thuis te weeg?

Op dinsdag 17 februari van 19.30 tot 21.30 uur is het Alzheimer Café in Restaurant Urbana, Wipstrikkerallee 213 in Zwolle. 

Het thema deze avond is "Wat brengt dementie thuis te weeg?"
 
Spreekster is mevrouw M. van den Berg, schrijfster van het boek ”Zij is de vioolmuziek vergeten”. Zij heeft dit boek geschreven over haar moeder die overleden is aan de ziekte van Alzheimer. Marjan werkt verder als freelance journalist en is columnist voor het weekblad Margriet.
 
Voor meer informatie kan men kijken op haar site: www.marjanvandenberg.nl
De avond is bedoeld voor iedereen die betrokken of geïnteresseerd is in dementie.

 Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend.
 
Van harte welkom!
 
 
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Wilma Wildeboer
Lid werkgroep Alzheimer Café


 

KavithaKleuren Run op basisschool De Kubus Wijthmen

Op vrijdag 6 maart gaan de kinderen van De Kubus zich warmlopen voor het Kavitha project. Die dag begint het Holifeest, een Hindoestaans  lentefeest, waar men zich met gekleurd poeder bestrooit om uit te drukken dat iedereen gelijk is en dat er geen rangen en standen bestaan. De kinderen gaan dit ook doen en daarna lopen voor het Kavitha project. De bedoeling is om geld in te zamelen. Het zal gebeuren in de vorm van een sponsorloop rond de school. Dus u kunt een dezer dagen de Kubuskinderen aan de deur verwachten om hen te steunen. Van harte aanbevolen!

In de weken tot Pasen zal het land India, en daarbinnen ook de Kavitha foundation, centraal staan in diverse lessen op school. We gaan koken in een Indiaas restaurant Mayur Kitchen in Zwolle, we gaan Bollywooddansen instuderen en laten zien, we gaan heel veel leren over het enorm grote land India. Er komen mensen op school om gastlessen te verzorgen. Op donderdag 2 april sluiten we het project af met een maandviering op school.  Hoe dit zal zijn is nog een verrassing.

Kavitha is de naam van een meisje in India. Haar naam is verbonden aan het project in Gopalapura in Zuid India. In BaaleMane (= huis voor meisjes ) worden 50 meisjes gehuisvest in de leeftijd van 4 – 18 jaar. Veel van deze meisjes hebben kinderarbeid verricht. In dit huis wordt hen een thuis en een toekomst geboden. Ze krijgen er onderwijs. De Kavitha foundation biedt geldelijke ondersteuning aan BaaleMane. Het is een kleinschalig lokaal initiatief. Dit heeft een grote kans van slagen omdat de bevolking het project omarmt  en de spullen ter plaatse worden ingekocht. Zo kan voor € 7,50 een meisje een jaar naar school en kan voor € 4,50 een schooluniform worden aangeschaft. Door een uniform te dragen is iedereen gelijkwaardig.


Akkie Tichelaar, contactpersoon.
 

Telefoon: 0529-402174 (school)  
Mobiel: 06-16251462

Oud ijzer actie 2014

Op maandag 29 december 2014 werd er bij de v.v. Wijthmen de jaarlijkse oud ijzer actie georganiseerd. De dag begon om 9 uur met een kop koffie bij de kantine van de voetbal. Rond half 10 zijn de eerste trekkers weggereden vanaf het sportpark om het oude ijzer op te halen in en rond Wijthmen. ’s Ochtends werd er hard gewerkt en was er al mooi wat oud ijzer opgehaald. Overige metalen zoals accu's, aluminium en koper werden apart gehouden en gesorteerd door Joop in ’t Veld. Om 1 uur werd er in de kantine soep, patat en een frikandel of kroket gegeten waarna de vrijwilligers van de oud ijzer actie weer verder gingen met het ophalen van het oude ijzer. Nadat er nog meer oud ijzer was verzameld, zijn de containers verder gevuld. Aan het eind van de middag waren twee containers gevuld en 1 aanhangwagen met overige metalen.

De opbrengst van de oud ijzer actie 2014 was € 1075,-.

Hierdoor heeft Wolters Recycling te Zwolle ook weer goede zaken gedaan tijdens de oud ijzer actie 2014. Na afloop van de oud ijzer actie werd er samen met de vrijwilligers een paar flessen bier gedronken om de dag af te sluiten.

Hierbij wil ik de volgende personen of bedrijven bedanken:
– Max Beernink, Rens van Gurp, Erik Schonewille en Jorry Veldhuis voor het   organiseren van de oud ijzer actie 2014.
– Noordman dienstverlening Wijthmen, Ronald Diepman, Engbert Klei en Bert en Arnold Schrijver voor het beschikbaar stellen van de trekkers.
– Fam. Kievitsbosch, Ronald Diepman, Engbert Klei en Alfred Meiberg voor het beschikbaar stellen van de wagens voor achter de trekker.
– Frans van Gurp voor het regelen van de containers voor de oud ijzer actie 2014.
– Jerry Fidder voor het beschikbaar stellen van de aanhangwagen waar de overige metalen in bewaard konden worden tijdens de oud ijzer actie.
– Spelers v.v. Wijthmen A1 en een aantal spelers van seniorenteams van v.v. Wijthmen voor het meehelpen tijdens de oud ijzer actie 2014.
– Joop in ’t veld voor het helpen tijdens de oud ijzer actie 2014.
– Café Restaurant “De Mol” voor de lekkere soep, patat, frikandellen en kroketten voor tijdens de middag.
– Wolters Recycling voor het beschikbaar stellen en afhandelen van de containers tijdens de oud ijzer actie 2014.
– Alle klanten bedankt voor jullie inbreng tijdens de oud ijzer actie 2014.

Laat ons in 2015 niet in de steek!!!

Bewaar nu alvast uw oude ijzer en overige metalen voor de volgende oud ijzer actie van de v.v. Wijthmen, december 2015 tussen Kerst en Nieuwjaar.
Jorry Veldhuis

Algemene Ledenvergadering Gymnastiekvereninging Wijthmen


Op dinsdag 17 februari a.s. om 19.30 uur zal het bestuur van de gymnastiekvereniging haar jaarlijkse ledenvergadering houden.

Graag willen we hiervoor onze leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden uitnodigen.
De agenda zal te zijner tijd worden opgehangen in de Elshof (Kultuurhus) en zal per mail naar onze leden worden gestuurd.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Gymnastiekvereniging Wijthmen

Prijsstijging consumpties

Omdat de  financiële situatie van het Kulturhus enigszins onder druk begint te

staan, en dat doorwerkt op de werkvergoeding van de verenigingen, heeft het bestuur van Stichting Gemeenschapscentrum De Elshof zich genoodzaakt gevoeld per eind januari een prijsstijging voor de consumpties door te voeren. Bijkomende reden is de accijnsverhoging op bier.
 
 

Robbie van Krevel erevoorzitter

Robbie van Krevel is tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op 3 januari, in aanwezigheid van zijn vrouw Annie, 
 
 
benoemd tot erevoorzitter van
Stichting Gemeenschapscentrum De Elshof 
 
 
 
 
(lees: Kulturhus).
 
Robbie van Krevel, op 14 januari 65 jaar geworden, heeft een lange staat van dienst voor 'Wijthmen'. Vele jaren heeft hij zich ingezet voor volleybalvereniging en stichting. Altijd met aandacht voor het algemeen belang. Altijd met de bedoeling om de boel bij elkaar te houden.
 
In zijn lange periode als stichtingsvoorzitter is de herbouw van het oorspronkelijke gemeenschapscentrum tot Kulturhus met Basisshool De Kubus tot stand gekomen. Dat was een helse operatie met veel hoofdbrekens aan de bestuurstafel, maar Robbie was ook niet te beroerd om vele zaterdagen met zijn knieën in de modder te liggen om met het zware straatwerk te helpen.
 
Bij de heropening van het Kulturhus in 2007 lanceerde Robbie het plan voor een ouderenvoorziening, waardoor mede-Wijthmeners op hoge leeftijd vanwege hun gezondheid niet meer zouden hoeven te verhuizen. Nog steeds is hij als penningmeester van Stichting Ouderenzorg Wijthmen en achter de schermen betrokken bij de redding van de RK-kerk voor het dorp. Hij zingt ook nog steeds in het kerkkoor.
 

Zeer geslaagd kerstdiner als afsluiting eerste jaar ZIN Wijthmen

Liefst 30 kilo aardappelen, 4 kilo boerenkool, 4 kilo zuurkool, 4 kilo wortels en uien, 1 kilo prei, 27 rookworsten, 65 zelfgedraaide gehaktballen en heel veel spekjes. Ziedaar, de ingrediënten voor het kerstdiner voor ouderen in Wijthmen.
 
Liefst 72 ouderen (!) aten met smaak in het Kulturhus van de stamppotten, die waren gemaakte door Jorien, Heilke en Margriet Borst, Joyce de Vries en Silvia van Krevel. Met een kerstmannetje van Oreo-koekjes, room en aardbei als toetje.
 
De aardappelen werden beschikbaar gesteld door Wim en Hermien Selles, de rookworst door de Jumbo in Dalfsen. Potten, pannen, servies en bestek werden door Barbara van Krevel beschikbaar gesteld. De gemeente deed een flinke duit in het zakje met 'premie op actie' en Driezorg regelde een heus Dickenskoor, geheel passend bij de sfeervolle tijd van het jaar. Marieke Poppe zong, waarbij zichzelf op gitaar begeleidde.
 
Tevens werden de aanwezigen door Bart Reuvekamp geïnformeerd over de stand van zaken van het vrijwillige dienstenteam. Kortom, voor herhaling vatbaar en een waardige en gezellige afsluiting van het eerste jaar van ZINWijthmen!
 
 
Foto's Bep Spijker
 

ZIN Wijthmen gaat op dezelfde voet door!


Het eerste operationele jaar van ZIN Wijthmen zit erop!

 
Al met al is het een zeer geslaagd jaar geworden. Zelfs zozeer, dat wij als Zorg In Nabijheid (ZIN) Wijthmen van de gemeente en Driezorg op dezelfde voet mogen doorgaan en met dezelfde mensen.
 
 
Annet Uijttewaal blijft dus als wijkverpleegkundige aan 'Wijthmen' verbonden en Marion Tolhuis zal haar werkzaamheden als dorpsondersteuner voorzetten. Tenminste één van hen zal ook in het jaar 2015 tijdens het spreekuur van ZIN Wijthmen (elke donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur) in het Kulturhus zijn om u te helpen met al uw zorgvragen of alle andere zaken (zoals jeugdzorg, werk en participatie), die onder een sociaal wijkteam vallen.
 
Wijthmen is weliswaar onderdeel van het nieuwe SociaalWijkteam Stadsdeel Oost, maar u hoeft niet naar het kantoor aan het Simon Van Slingelandtplein. U kunt nog steeds vanuit het Kulturhus geholpen worden of direct met Annet of Marion bellen. Indien u doorverwezen moet worden, dan weten zij de weg.
 
Hun telefoonnummers zijn ongewijzigd gebleven: 06 13 1357 63 (Annet) en 038 498 32 30 (Marion).
Op het algemene telefoonnummer van ZIN Wijthmen (06 22606073) kunt u bellen voor zaken als (rolstoel)vervoer.
 
Inmiddels hebben wij ook kennisgemaakt met Joke Wierbos als de nieuwe teamleider van Sociaal Wijkteam Stadsdeel Oost en ook zij is enthousiast op de manier waarop wij in Wijthmen bezig zijn. Dat schept vertrouwen voor de toekomst. Samen gaan wij kijken of wij een aantal activiteitenbovenwijks beter zouden kunnen regelen, bijvoorbeeld op het gebied van welzijnsactiviteiten, de vervoersdienst of een boodschappendienst. We zijn dus nog niet klaar, maar op de goede weg.
 
Dat laatste blijkt, in alle bescheidenheid, ook uit het feit, dat we ons zorgconcept op verzoek van de gemeente in meerdere wijken hebben mogen uitleggen en - opnieuw na tussenkomst van de gemeente - door de landelijke krant Nederlands Dagblad zijn gevraagd ons verhaal te doen. De betrokken journalist is ook bij Ina Visscher en Lies en Wicher Kieskamp op bezoek geweest om hun ervaringen op te tekenen. Het ND gaat ons in de komende maanden volgen en zal daar later nogmaals verslag van doen. De kop van het eerste artikel luidde: Zorgzaam buurtschap Wijthmen als voorbeeld voor de stad Zwolle. (Wie een kopie van het artikel wil, kan zich bij ZIN melden)
 
 

Stichting Red Horse Company - opbouw Filippijnen


 
Update 2014, Het ‘verschil’ maken.

Waar we als groep al sinds 2006 actief zijn in het helpen van de allerarmsten in de Filippijnen, hebben we in 2013 deze activiteiten ondergebracht in een stichting. Een transparant beleid, ’n heldere doelstelling, onderstreept door de ANBI_status.
Nu, een jaar onderweg als stichting even een update van 2014.
Op het moment dat u dit leest zijn wij (vanaf 8 januari) weer met een team actief in de Filippijnen om daar voor vier gezinnen een fatsoenlijk onderkomen te bouwen.
Reis en verblijf zijn bij een bouwreis volledig voor eigen rekening!
We prijzen ons gelukkig dat wij deze projecten kunnen doen met opbrengsten uit activiteiten en daarnaast vooral ook in de vorm van giften/donaties.
Enkele highlights uit 2014 wat activiteiten betreft; we hebben de afgelopen jaren de catering mogen verzorgen bij diverse festiviteiten zoals de Alerdinckloop,onderdeel van het Sallands Crosscircuit. Ook viel ons de eer te beurt de catering/snack/verloting te mogen verzorgen tijdens het familie/relatietoernooi van de v.v. Wijthmen op Hemelvaartsdag 2014.
Daarnaast nog onze eigen Filippino-snertwandeltocht waarbij we meer dan 600 wandelaars mochten verwelkomen. Dankzij deze activiteiten konden we mooie bedragen bijschrijven op de rekening van onze stichting.
We willen de organisaties van deze en andere evenementen danken voor deze geboden kansen en onze waardering uitspreken voor het tonen van hun maatschappelijke betrokkenheid.
Daarnaast mochten we ook weer vele giften/donaties, zowel met naam als anoniem verwelkomen, waarvoor onze oprechte dank.
Het stelt ons in staat het ‘verschil’ te kunnen maken in het leven van mensen die onder erbarmelijke omstandigheden leven.
Onze kracht!? Alle opbrengsten uit giften, activiteiten, etc. komen 100% ten goede aan onze projecten, en dus aan hen die onze hulp zo hard nodig hebben.
Namens hen, dank voor uw steun!
Bart Reuvekamp -  voorzitter RHC

In memoriam: Adri Jans (1958 - 2014)


 

 De Lotus van Adri, zoals die op de voorkant van zijn rouwkaart prijkt.

 

Op 20 december 2014 overleed Adri Jans aan de gevolgen van een hersenbloeding. Zijn dood schokte Wijthmen. Jarenlang was Adri oud-penningmeester van zowel Voetbalvereniging Wijthmen als Stichting Gemeenschapscentrum De Elshof. Tot het einde bleef hij in raad en daad betrokken.

Adri werd 56 jaar. Op 29 december werd afscheid van hem genomen. Naar schatting tussen de 350 en 400 aanwezigen bewezen de laatste eer, hetgeen iets zegt over zijn geliefdheid. De bijeenkomst in zijn geliefde Café De Mol verliep geheel volgens Adri's wensen, inclusief verlengde Hummer voor zijn laatste rit naar het crematorium. Vriend en oud-collega-bestuurslid Koen Nijmeijer schreef onderstaand in memoriam.

'Een jaar of 35 geleden kwam Adri in Wijthmen voetballen. Even later ging hij hier zelfs wonen. Als voetballer was Adri niet bepaald gezegend met veel talent. Niemand van ons trouwens; we speelden niet voor niets in het vierde elftal; lager kon niet. Ons onhandige spel en typische kleedkamerhumor kon de inspiratiebron zijn geweest voor de televisieserie All Stars.

Adri was inzetbaar op diverse plaatsen. Hij stond voorstopper of rechtsbuiten en was de vaste reservedoelman. Onder de lat, met pet tegen de zon, mopperde hij graag en luidkeels over zoveel geklungel van zijn ploeggenoten voor hem in het veld. Gelukkig beschikte hij ook over erg veel zelfspot en hebben we veel en hard gelachen om onze eigen tekortkomingen; niet alleen om die als voetballer trouwens. We verloren veel. Maar de derde helft, die van de gezelligheid, wonnen we altijd.

Gedenkwaardig was een wedstrijd Berkum-uit; voor Adri als oud-Berkummer altijd een wedstrijd met een speciaal tintje. Voor de gelegenheid was hij als linksbuiten opgesteld. Kennelijk enorm tegen zijn zin. Tot onze verbijstering zagen we hem al na een paar minuten van het veld lopen. Hoofdschuddend verdween hij richting kleedkamer. Iemand wist hem net nog te vragen wat hij in hemelsnaam aan het doen was. 'Ik heb nog niet één bal van jullie gehad', luidde de verontwaardigde reactie; hetgeen - zonder verkeerde bijbedoelingen -zowel een feitelijk juiste als overdreven reactie was. En weg was-ie. Niemand, die nog een poging deed hem op andere gedachten te brengen. Was ook totaal zinloos geweest. Maar veel groter werd dit voorval ook weer niet. Alsof er niets was voorgevallen, zat Adri na afloop van de wedstrijd opgewekt in de kantine op ons te wachten. De derde helft kon beginnen. Boosheid of chagrijn duurden in de regel bij hem nooit al te lang.

Voetballen kon hij dus niet echt. Maar veel dingen kon Adri wel erg goed. Hij kon bijvoorbeeld erg goed luisteren. Je kon Adri iets toevertrouwen. Met hem sparren. Stoom bij hem afblazen. Waar het ook over ging, het bleef altijd vertrouwelijk. Als penningmeester van de voetbalvereniging en Stichting De Elshof paste hij heel goed op de centen. Tijdens bestuursvergaderingen voerde hij niet heel erg veel het woord. Totdat hij het ergens grondig mee oneens was. Als Adri iemand onderbrak met ultrakorte opmerkingen als 'oh ja?' of 'nou en?' dan wist je: dit voorstel gaat het binnen het bestuur niet halen.

Adri kon goed voor zichzelf zorgen en leidde een tamelijk geregeld leven. Een leven, dat hem een paar flinke klappen uitdeelde. Maar hij verstond de kunst met verdriet om te gaan zonder bitter te worden. Hij kende een zekere mate van soberheid, was sociaal en meelevend, haatte onrecht, wereldwijd of dichtbij, maar wist tegelijk het leven te vieren en hield van gezelligheid, autoraces, de sauna, weekendjes weg, zijn duiven, popconcerten, bij voorkeur in Hedon, cabaret, verre reizen. En hij kon heel verrassend uit de hoek komen.

Adri was heel trouw. Trouw aan de mensen om hem heen, trouw aan zijn vriendschappen, trouw aan zijn afspraken. Een man van vaste gewoonten ook. Jarenlang elke zondagmorgen op bezoek bij zijn vader. Doordeweeks de wekker op kwart over zes. Op de fiets naar de bank. Op vrije dagen koffie schenken in een verzorgingshuis. Fietssleuteltje altijd in de portemonnee bewaren. Bij mooi weer in oud T-shirt en korte broek  in de tuin met een stukgelezen autoblad of de duivenkrant.

Hij was gelukkig in zijn mooie, welverdiende huis. Onlangs ging hij overstag voor het gemak van de elektrische fiets. Hij genoot elke dag van zijn jukebox. En wat niemand voor mogelijk had gehouden: na jaren van sleutelen reed hij de eerste kilometers in zijn eigen levenswerk, de Lotus, waarvan sommigen het bestaan - na al die lange jaren - heimelijk durfden te betwijfelen.

En dan...... plotseling is-ie weer weg. Alleen dit keer zit hij niet op ons te wachten in de een of andere voetbalkantine'.
 

dinsdag 20 januari 2015

Wijthmen on tour gaat knallend het jaar uit(foto-impressie)

 Een foto impressie van Wijthmen on tour, die knallend het jaar 2014 uit gingen.
Foto's: Bep Spijker
  


 

dinsdag 13 januari 2015

Alzheimer en Juridische en Financiële Zaken

Namens de werkgroep van het Alzheimer Café in Zwolle wil ik u een gezond en gelukkig 2015 toewensen.

En natuurlijk wil ik u ook dit jaar weer vragen om wat reclame voor ons te maken middels onderstaand persbericht.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Op dinsdag 20 januari van 19.30 tot 21.30 uur is het Alzheimer Café in Restaurant Urbana, Wipstrikkerallee 213 in Zwolle. 


Het thema van deze avond is: 


                                      Juridische en Financiële Zaken.


De sprekers op deze avond zijn mevrouw Hilde de Boer, notaris en mevrouw Betty Freriks, jurist.

Zij zullen toelichting geven op vragen rondom rechtsbescherming bij dementie.

Tevens is er ruimte om uw vragen in te brengen.


Het Alzheimer Café is vooral bedoeld voor mensen met dementie, hun partners, hun kinderen, familieleden en vrienden. Maar ook mensen die op een andere manier betrokken zijn bij het onderwerp dementie zijn welkom.

Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend.

Van harte welkom!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Wilma Wildeboer

Ouderenadviseur

 

Nieuwe reis naar de Filippijnen

Stichting Red Horse Company - opbouw Filippijnen

Update 2014, Het ‘verschil’ maken.

Waar we als groep al sinds 2006 actief zijn in het helpen van de allerarmsten in de Filippijnen,hebben we in 2013 deze activiteiten ondergebracht in een stichting. Een transparant beleid, ’n heldere doelstelling, onderstreept door de ANBI_status.


Nu, een jaar onderweg als stichting even een update van 2014.

Op het moment dat u dit leest zijn wij (vanaf 8 januari) weer met een team actief in de Filippijnen om daar voor vier gezinnen een fatsoenlijk onderkomen te bouwen.

Reis en verblijf zijn bij een bouwreis volledig voor eigen rekening!

We prijzen ons gelukkig dat wij deze projecten kunnen doen met opbrengsten uit activiteiten en daarnaast vooral ook in de vorm van giften/donaties.


Enkele highlights uit 2014 wat activiteiten betreftwe hebben de afgelopen jaren de catering mogen verzorgen bij diverse festiviteiten zoals de Alerdinckloop,onderdeel van het SallandsCrosscircuit. Ook viel ons de eer te beurt de catering/snack/verloting te mogen verzorgentijdens het familie/relatietoernooi van de v.v. Wijthmen op Hemelvaartsdag 2014.


Daarnaast nog onze eigen Filippino-snertwandeltocht waarbij we meer dan 600 wandelaars mochten verwelkomen. Dankzij deze activiteiten konden we mooie bedragen bijschrijven op de rekening van onze stichting.


We willen de organisaties van deze en andere evenementen danken voor deze geboden kansenen onze waardering uitspreken voor het tonen van hun maatschappelijke betrokkenheid.

Daarnaast mochten we ook weer vele giften/donatieszowel met naam als anoniem verwelkomen, waarvoor onze oprechte dank.

Het stelt ons in staat het ‘verschil’ te kunnen maken in het leven van mensen die onder erbarmelijke omstandigheden leven.

Onze kracht!? Alle opbrengsten uit giften, activiteiten, etc. komen 100% ten goede aan onze projecten, en dus aan hen die onze hulp zo hard nodig hebben.

 

Namens hen, dank voor uw steun!

Bart Reuvekamp -  voorzitter RHCRedactie:


Wilt u de belevenissen van deze bijzondere mensen volgen, kijk dan op


http://www.skippi.waarbenjij.nu/


zaterdag 10 januari 2015

Jong en oud spelen samen in Destijds


 

 
In Theaterproject NU&DAN vormen studenten van het Deltion College en senioren een bijzondere tijdelijke theatergroep. Spelers en makers repeteren al sinds september iedere woensdag voor een bijzondere voorstelling, die op maandag 19 januari in première gaat in Schouwburg Odeon. De première van Destijds is inmiddels uitverkocht, maar er zijn nog kaarten voor de shows die dezelfde week bij Deltion en in Cultuurhuis Stadshagen worden gespeeld.

De voorstelling ontstond dankzij een samenwerking tussen studenten en leraren van de opleiding Artiest/Drama van Deltion, WIJZ en de Zwolse Theaters en focust op de ontmoeting tussen jong en oud.

Een totaal van 24 acteurs in de leeftijd van 16 tot 82 jaar leggen in Destijds spelenderwijs de verschillen en overeenkomsten tussen generaties bloot. In een verrassende setting maken de spelers op luchtige en ontroerende wijze duidelijk hoe het is om met z’n allen in deze maatschappij te leven. Er wordt in sneltreinvaart geschakeld tussen verleden, heden en soms even stilgestaan bij de toekomst. Gebruik makend van herinneringen van de spelers, is een voorstelling ontstaan over verlies, liefde, eenzaamheid, vriendschap en fuchsia’s.

Onder begeleiding van live muziek herleven oude tijden en nieuwe tijden worden ingeluid. Destijds is een voorstelling voor jong, oud en iedereen daar tussenin.

 
Kaarten voor de voorstellingen op woensdag 21 januari bij Deltion en 23 januari in Cultuurhuis Stadshagen kosten slechts €2,50 en zijn verkrijgbaar via www.zwolsetheaters.nl. Ook zijn ze te koop aan de kassa van Schouwburg Odeon en Theater de Spiegel.

PERSBERICHT WijZ

Zwolle, 6 januari 2015                      
 
Ouderen en huisdieren in Zwolle
 
WijZ is samen met Stichting OOPOEH op zoek naar 55-plussers die af en toe op een huisdier willen passen. De landelijke stichting OOPOEH brengt mensen met een huisdier en 55-plussers die af en toe op een huisdier willen passen samen. OOPOEH staat voor Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier. Je wordt bij wijze van spreken opa of oma van een huisdier. Stichting OOPOEH heeft in heel Nederland al honderden ouderen geholpen aan gezelschap van een gezellig huisdier.
 
Simone Haverkate loopt stage bij WijZ. “Toen ik hoorde over dit project was ik direct enthousiast om dit in Zwolle onder de aandacht te brengen.” Simone is samen met WijZ-vrijwilligers Connie Contermans en Natalja Kroes ambassadeur van Stichting OOPOEH geworden. Om Zwolse 55-plussers kennis te laten maken met Stichting OOPOEH organiseren de ambassadeurs binnenkort een informatiebijeenkomst. Aan de hand van verhalen en filmfragmenten wordt uitgelegd wat het inhoud om oppas van een huisdier te zijn. De ervaring van Linda uit Amsterdam wordt bijvoorbeeld gedeeld. Linda (87 jaar) past sinds een tijd op kat Piña. “Zelf een huisdier hebben is me iets teveel, maar voor af en toe is het ideaal. Met Piña was het liefde op het eerste gezicht. Het is een verrijking van mijn leven. Ik heb iets om voor te zorgen en krijg er liefde voor terug.”
 
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 15 januari in WijZ-locatie De Terp aan de Radewijnsstraat 1 in Zwolle. De bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Bel voor meer informatie naar 038-8515700 of kijk op www.oopoeh.nl. Het wordt op prijs gesteld als u zich aanmeld.

zondag 4 januari 2015

Terug in de tijd met oude verdwenen banen.

Ik las een dezer dagen een interessant artikel over verdwenen banen. Het zal voor een ieder van u herkenbaar zijn dat er in de loop van de tijd allerlei beroepen of functies zijn verdwenen. Misschien heeft u er zelf wel mee te maken gehad, dat u bent ‘vervangen’ door het geautomatiseerde leven of dat het vak gewoon is opgehouden te bestaan, omdat het niet meer nodig is.

 

Neem nu de ijssnijder. Nu is het heel gewoon om een koelkast of vriezer te hebben. Stekker in het stopcontact en het ding koelt vanzelf.

 


Dat was vroeger wel anders. Het ijs werd met de hand gezaagd en uit de koude gebieden verscheept naar de afnemers.

 En dan de lantaarnaansteker.

Bij het invallen van de schemering, werd elke straatlamp met de hand aangestoken. De lantaarns werkten toen meestal op olie of gas. Wanneer de lantaarn aan een gevel zat, werd deze door middel van een katrol naar voren gekanteld om te worden aangestoken. De lantaarnaansteker had in de dorpen ook vaak een functie als bewaker.

 

Ik denk dat velen van ons de melkboer aan huis zich nog zeker herinneren. In de grote steden trok hijzelf de kar en in de loop van de tijd werd dit vervangen door een elektrische kar. De melk en pap werden toen nog in glas geleverd en deze nam hij de volgende keer dan ook weer gewoon mee terug naar de fabriek.

 

 

 

Een menselijke wekker, had ik eerlijk gezegd nog nooit van gehoord.

Niets geen rammelende wekker of een lekker deuntje van de smartphone. Nee voor de doktoren en de kooplui maakten gebruik van de menselijke wekker.

 


Hij tikte met zin stok op het gewenste tijdstip op het raam, om de mensen te wekken voor hun dagelijkse bezigheden.

 
 
In grote fabrieken maakte men gebruik van nieuwslezers. Deze stonden op een speciale verhoging een aantal keren per dag het nieuws voor te lezen. Op deze manier bleven de medewerkers op de hoogte van het nieuws. De echte voorganger van de radio en televisie zeg maar.

Maar dan een Pinmeisje, zegt u dat iets? Dat was een meisje welke de kegels of pins in de bowlingzaal netjes met de hand weer rechtop zette.

 


 

Deze functie werd ook vaak door kinderen uitgevoerd.

Op een gegeven moment kwamen hiervoor de machines, maar moest het meisje de kegels nog wel weer rechtop zetten in de machine. Totdat alles geheel automatisch ging…..

 
Tenslotte de Pestdokter.

 

In vroegere eeuwen droegen de medici gespecialiseerd in plagen, een speciaal masker. De hoed liet zien dat hij een dokter was en aanzien had. De lange jas was om de pest op afstand te houden. Ze dachten dat door de gladde jas de ziekte niet bij hen kon komen, maar eraf zou glijden.

Het masker beschermde de mond en neus van de dokter, zodat daar de ziekte niet naar binnen kon. In de snavel zaten bloemen en kruiden. Deze kruiden en bloemen zorgden ervoor dat de dokter niet ziek werd, maar vooral ook dat de stank van de zieke mensen en lijken uit de neus van de dokter bleef.

De rode oogglazen moesten de dokter ook beschermen, omdat de dokter dacht dat hij zelfs al ziek kon worden als hij naar de pestlijders keek. Hij droeg ook een stokje bij zich, hiermee kon hij de mensen die de pest hadden op afstand houden en zo hoefde hij ze niet met zijn handen aan te raken.

 

Gelukkig bestaan sommige beroepen niet meer…..

 

                                                                                   Marianne ten Klooster