woensdag 28 december 2022

 Kerstbomen inleveren woensdag 11 januari 2023!

De komende jaarwisseling vindt voor de 35ste keer de grote kerstbomenactie     "Oude bomen vangen veel winst!" in Zwolle plaats. Kinderen die een kerstboom
inleveren krijgen een leuke beloning.


De kerstbomenactie vindt plaats op woensdag 11 januari 2023 

van 13.00 tot 14.30 uur.


Kinderen tot en met 15 jaar kunnen de kerstbomen op verschillende locaties in Zwolle
inleveren. Ieder kind ontvangt voor één ingeleverde boom € 0,20 én een stempel op de stempelkaart. Met een volle stempelkaart (tien stempels) mogen de kinderen gratis
zwemmen in Zwembad De Vrolijkheid.
Verwerkt tot compost
Met de inzameling voorkomen de gemeente en ROVA dat de bomen na gebruik op
straat worden verbrand, of als zwerfvuil in de Zwolse wijken terechtkomen. De
ingezamelde bomen worden verwerkt tot compost voor openbare groenvoorzieningen in de stad (recycling).

 

 


Inzamelpunten

De kerstbomen kunnen worden ingeleverd op
woensdag 11 januari van 13.00 - 14.30 uur bij de speeltuin
aan de Zeisweg.

Snertwandeltocht 8 januari 2023


vrijdag 23 december 2022

AED plek bij Mulder - Eykelkamp

 

Mulder-Eykelkamp BV

Heinoseweg 67

8026 PB  ZWOLLE

Tel.  0529 - 40 13 51

 
Hierbij een kleine update van de plek waar de AED hangt bij 
Loonbedrijf Mulder-Eykelkamp. 
Mulder-Eykelkamp heeft deze AED aangeschaft voor het eigen personeel, maar stelt deze ook ter beschikking aan de gemeenschap in Wythmen en omstreken. 
 
Prachtig initiatief!
 
De AED hangt dus op Heinoseweg 67.
De AED is ook bereikbaar wanneer Mulder-Eykelkamp is gesloten. 
 


 

zondag 18 december 2022

Eem Bieproaten op 24 november

Eind november kwam de groep “Bieproaten 60+” voor de (alweer) derde maal bijeen om samen met elkaar te gaan genieten van weer een heerlijk diner. Maar niet alleen eten, ook om eem bie teproaten.” Het is weer tjokvol in de Elshof. De maximale capaciteit van 40 personen is al snel bereikt, dus we moeten jammer genoeg weer enkele mensen teleurstellen. Het toont wel aan hoe gezellig men deze groep van 60 plus vindt, fijn om nu eens te praten met de mensen van de eigen generatie.

Ook bij het aantal benodigde vrijwilligers is steeds weer het enthousiasme aanwezig om mee te willen werken bij deze groep. Er melden zich gelukkig steeds meer mensen aan als vrijwilliger, hierdoor kan de organisatie bij wisselbeurt een beroep doen op steeds een andere vrijwilliger.

Het voelt voor de betrokkene dan niet als een verplichting. Vrijwilligers zijn er ook voor het ophalen en brengen van slecht ter been zijnde bezoekers. Bij de vorige bijeenkomst hadden zich bij de groep Lia Kerkum en Heilke Borst aangesloten, nu worden hun plaatsen opgevuld door Nicole van de Kolk en Ingrid Mei
berg, dank voor jullie bereidwilligheid hiervoor.

De vorige keer werden we geconfronteerd met het plotseling onwel worden van Jan Loghtenberg.

Een aangrijpende gebeurtenis voor de aanwezigen, maar met gelukkig een goede afloop.

Jan moet nog even aan zichtzelf denken om het ziekteproces in goede banen te leiden, maar de berichten zijn gunstig. We zijn hoopvol dat hij de volgende keer weer in ons midden is.Thera praatte de middag aan elkaar en in de keuken was alles weer in goede handen bij Annie en Robbie van Krevel. Robbie voelde zich weer als een vis in het water:

Ik lijk Jonnie Boer wel met zoveel sterren om me heen,” daarmee doelende op de vele mensen die in de Elshof hun beste beentje voorzetten om dit diner weer goed en sfeervol te laten verlopen.

Vandaag staat er een stamppotbuffet op het menu, boerenkool en zuurkool, natuurlijk de beide gerechten met een lekkere rookworst en verder is er een hutspot met hachee. 

Dit betekende voor ons dat we met drie personen door een berg van maar liefst 15kg (netto) geschilde aardappelen moesten heen worstelen. 

Iedereen liet zich de stamppotten goed smaken en velen schroomden niet voor de tweede maal een gang naar het buffet te maken. De gemaakte winterkost smaakte  de aanwezigen voortreffelijk, wat vele complementen opleverden voor de beide koks.Om het diner helemaal te completeren is er een nagerecht, een herfst cocktail met slagroom.

Onder een hapje en een drankje is het dan genieten in de Elshof en ook de gesprekken onderling zijn boeiend. Zo kwam ik bijvoorbeeld te zitten naast Jan Bakker en zijn vrouw.  Het echtpaar woont al tien jaar in Wijthmen, maar we kwamen elkaar vreemd genoeg nooit tegen in ons kleine dorpje. Belangrijk is deze groep dus ook voor de onderlinge contacten. Schitterend is dat er steeds meer mensen horen van onze groep en de weg naar de Elshof weten te vinden.

De tijd vliegt als het gezellig is, maar dan is het toch zover gekomen om huiswaarts te keren.
Iedereen had aan de reacties te zien weer genoten, velen hadden zich alweer aangemeld voor de volgende keer: 22 december.

Dan echter zonder een diner, maar een gezellige middag eem bieproaten. Voor wie wil zijn er oud Hollandse spelletjes, kaarten en nog veel meer.

Hierbij natuurlijk wel weer even aanmelden als u dit nog niet heeft gedaan. De limiet van 40 personen is dan niet van toepassing. Dus kom massaal naar de Elshof om gezellig bie te proaten met koffie en heerlijke oliebollen van de pas in Wijthmen gesettelde bakker Niels.

En op de laatste bijeenkomst van het jaar is dit gratis!

De link naar de foto’s van 24 november 2022: https://photos.app.goo.gl/p2pcWeU8hhCGXFkD7

 

Gerard Hülsmann

De volgende bijeenkomsten:

22 dec. 2022 houden we een gezellige middag bieproaten van 15.00u tot 17.00u.

19 jan. 2023 gaan we samen een nieuwjaarsborrel drinken van 15.00u tot 17.00u.

23 febr. 2023 hebben we erwtensoep en bruine bonensoep met een toetje als nagerecht.

Tijds aanvang is dan vanaf 16.00u.

23 mrt. en 20 apr.2023 is er ook weer een middag, de invulling gaan we nog bepalen en laten we u spoedig weten.

Met vriendelijke groet,

Thera Hülsmann, Wilhelmien Brinkhof, Ina Visscher, Hettie Hülsmann en Angeli Poppe.

Als er maar ‘muziek’ in zit

 


Sagezo is weer druk aan het repeteren! Het stuk dat vorig jaar geen doorgang kon vinden wegens corona hebben we opnieuw opgepakt. We konden in september dus op ons gemak beginnen, want vorig jaar hebben we tot half november gerepeteerd en er was nog wel wat blijven hangen.

 

“Als er maar ‘muziek’ in zit” van Evelien Evers is een blijspel in drie bedrijven. Er gebeurt altijd wat in de muzikale familie Derksen. Joris zorgt regelmatig voor opschudding, met steeds ’n ander vriendinnetje. Waarom wil hij toch niet verder met Desi? ‘t Is zo’n aardig meisje, vinden pa en ma. Ze zit net als vader Derksen en Joris bij de muziek. Dan weet je wat je kunt verwachten, vinden pa en ma. Waarom moeten het toch altijd van die aparte verschijningen zijn? Waarom neemt hij geen voorbeeld aan Sandra, die al jaren met dr. André Platvoet omgaat. Joris en André liggen niet bepaald op dezelfde golflengte. Wat moet Sandra toch met zo’n nerd. Joris en opa hebben dezelfde mening, die vent valt in de familie behoorlijk uit de toon. Oma Lieftink is de stoorzender van het geheel. Wat kan dat mens zeuren. Er klinkt zo nu en dan ook een behoorlijk valse noot van opa’s kant. Al met al een stuk met veel humor en rare verwikkelingen.

 

De voorstellingen zullen zoals bekend niet meer in het Parochiehuis plaatsvinden maar in de sportzaal van de Elshof. We spelen ook niet meer drie avonden verdeeld over twee weekenden, maar slechts twee avonden, een vrijdag- en zaterdagavond. Per voorstelling zijn er wel meer plaatsen beschikbaar, dus we nemen aan dat we voldoende capaciteit hebben. En we hopen dat u er allemaal weer bij bent!

 

Speeldata:

 

vrijdag 27 en zaterdag 28 januari,

aanvang 20:00 uur

 

(dus niet 21:00 uur, zoals in de vorige Elshofbode stond vermeld).

We zien ons helaas genoodzaakt de prijs van de kaartjes te verhogen tot € 8,50. Na afloop van elke voorstelling vindt weer onze fameuze verloting plaats, waarin tal van prijzen te winnen zijn. De hoofdprijs is traditiegetrouw een gevulde boodschappenmand met een waarde van 50 euro, afwisselend ter beschikking gesteld door een van onze sponsors.

 

Kaarten à € 8,50 zijn verkrijgbaar bij:

Thera Hülsmann, Valkenbergweg 20, tel. 06-52282741

Benny van Eekeren, Woestijnenweg 1, tel. 0529-401926 of 06-83266133

 

Namens Sagezo,

Gemma Rosendaal

Actualisatie Dorpsplan Wijthmen

Graag informeren wij u over de stand van zaken aangaande de actualisatie van Dorpsplan Wijthmen.


Zoals u waarschijnlijk wel weet, is er op 12 september jl. een drukbezochte dorpsbijeenkomst in De Elshof geweest. In aanwezigheid van de nieuwe wijkwethouder Gerdien Rots zijn

de woningplannen voor de locatie naast het Kulturhus tussen Erfgenamenweg en Woestijnenweg (de zogeheten fase 1) besproken en hebben verschillende werkgroepen hun ideeën voor een leefbaar en toekomstbestendig Wijthmen gepresenteerd. (Volledigheidshalve: de thema's van de verschillende werkgroepen zijn Kulturhus / voorzieningen, duurzaamheid, wonen met zorg (ouderen), agrariërs en bouwen (na fase 1).


Het was een mooie avond. Tijdens de bijeenkomst is ook aangegeven, dat we nu bezig gaan om de ideeën in een concept-dorpsagenda onder te brengen.

 

Aan die dorpsagenda wordt nog gewerkt. Wij hadden gehoopt medio november een concept te kunnen presenteren tijdens een inloopbijeenkomst. Maar onder meer door het wegvallen van de ondersteuning door Heidi Mensink van Stimuland (zij is overgestapt naar een nieuwe baan) hebben we de planning moeten bijstellen.

We hopen nu in januari 2023 een concept agenda te kunnen presenteren.

 

Wie in de tussentijd nog wat met ons wil delen, laat het ons weten.

 

Namens het kernteam, Hanneke Valkeman en Koen Nijmeijer

Na lange aanloop licht aan de horizon

 Bestemmingsplan onherroepelijk

Na zeven jaar, want zo lang zijn ondergetekenden betrokken bij het project, van voorbereiding, onderzoeken, procedures en steeds nieuw opduikende problemen oplossen is nu een belangrijke mijlpaal bereikt. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Nu kan aandacht naar het realiseren van het plan zoals ons voor ogen staat. Dit betekent niet dat wij nu geen knelpunten meer tegenkomen maar de energie die de goedkeuring van het bestemmingsplan met zich mee brengt, geeft vertrouwen dat deze ook getackeld kunnen worden.

 

Archeologie

Een van de zaken die van belang is om op gang te komen, is het omvangrijke archeologisch onderzoek dat nog moet plaatsvinden. Dit onderzoek vraagt waarschijnlijk een maand of drie en zal zoals het er nu uitziet starten aan het einde van het eerste kwartaal van 2023. Deze werkzaamheden moet afgerond zijn om aansluitend het projectgebied bouwrijp te maken. Hierbij gaat het om de infrastructuur, riolering, drainage nutsvoorzieningen en dergelijke.

 

Ontwerpen woningen op schema

Inmiddels zijn de drie architectenbureaus die geselecteerd waren om met elkaar aan het werk te gaan om de woningen en het appartementengebouw te ontwerpen op een zodanige wijze, dat een dorps karakter wordt gerealiseerd en geen stadswijk met het beeld van bijvoorbeeld Stadshagen. Mogelijk ten overvloede nogmaals de bureaus die deze uitdagende opdracht hebben opgepakt zijn 19 Atelier, KHV architecten en 4D  architecten. Elk bureau zet twee architecten in dus er wordt met zes architecten aan het plan gewerkt!

Er ontstaat nu een duidelijk beeld hoe de wijk er uit gaat zien met de verschillende woningtypen en per type de uiteenlopende ontwerpen. Er wordt getracht een zo gemêleerd mogelijk beeld te creëren vanuit de gedachte dat dorpen in het verleden huis aan huis ontstaan zijn met ieder een eigen ontwerp. Bijzonder hierbij is dat men tracht bij een aantal ontwerpen een knipoog naar het verleden te maken, als ware het in het verleden gebouwen die in de loop der jaren verbouwd zijn naar een woonfunctie toen zij hun specifieke functie verloren. Hierbij moet gedacht worden een verbouwd schoolgebouw, winkeltjes, hoefsmederij, coöperatiegebouw, boerderij, kapschuur en een molenstomp.

Doordat ook de landschapsarchitect is aangeschakeld ontstaat er ook meer gevoel bij de sfeer die er moet ontstaan. Zoals het nu lijkt wordt deze ontwikkeling in Wijthmen er ééntje waarop men trots  kan zijn en een voorbeeld voor andere projecten in het land.

 

Start verkoop en nieuwe website

In de tijd verwachten wij dat het definitieve ontwerp gereed is. Dat betekent dat de verkoop van de woningen in het tweede kwartaal van 2023 van start gaat en dan met name voor de eerste fase. Uiteraard zal daar ook veel aandacht aan besteed worden. Om onder andere deze reden wordt er nu ook al gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe website die naar verwachting in januari online gaat.

 

Kreator (projectontwikkelaar) en Loostad (bouwer)

zondag 11 december 2022

Volleybal

Het beachvolleybalveld bij sportpark de Elshof is weer in de winterstalling opgeborgen.

Mede door de mooie lange zomer was het ook dit jaar weer een groot succes. Het veld is afgelopen jaar uitgebreid met twee, door de gemeente beschikbaar gestelde, bankjes naast het veld.

Ook de groepsapp, om af te kunnen spreken met medespelers, heeft zijn nut weer bewezen. De aanmeldprocedure voor deze app is, na twee gevallen van misbruik, aangepast.

Wil je volgend jaar via de groeps-app op de hoogte blijven van het   beachvolleybal, neem dan even contact op met onze App-beheerder Martin Zinke, 06-144 44 202. 

In april 2023 zal het veld weer opnieuw beschikbaar zijn voor alle enthousiaste spelers. 

 Dames Volleybal in Hoonhorst zoekt nieuwe spelers.Wil je graag wat meer gaan bewegen en vind je de sportschool maar saai? Heb je vroeger wel eens volleybal gespeeld of wil je het alsnog graag leren? Goed nieuws!

Het dames recreantenteam van de Volleybalvereniging Wijthmen traint elke woensdagavond van 20:00 tot 21:30 in de Potstal in Hoonhorst. Wij zijn een heel divers team dames in de leeftijd van 35 tot 70 jaar.

De training gebeurt op een laagdrempelige manier waarbij gezelligheid voorop staat. Na de training kletsen we vaak nog even na in de kantine.

Ben je nieuwsgierig geworden, maar twijfel je nog? Voel je vrij om gewoon een keer langs te komen en mee te kijken of het iets voor jou is. Vooraf aanmelden is niet verplicht.
Je bent altijd welkom om vrijblijvend een paar keer mee te doen. Zien we je woensdag?

Maar er zijn meer mogelijkheden.

Niet alleen onze spelers in Hoonhorst nodigen jullie uit.

De Volleybalvereniging Wijthmen heeft op alle niveaus ruimte voor nieuwe spelers.

Ons Dames 1 team speelt in de 2de klasse, onze C-jeugd in de 1ste klasse, en we hebben mini’s op niveau 2 en 4.

Daarnaast hebben we in Wijthmen ook een dames en een heren recreantenteam. Op onze website www.volleybalwijthmen.nl vind je alle informatie over trainingstijden en mogelijkheden, of kom gewoon eens langs.

 

 


 

Nieuwjaarsreceptie 2023

 


dinsdag 6 december 2022

Alzheimer Café dinsdag 20 december: welzijnsmarkt

Op deze avond is een informatiemarkt georganiseerd met allerlei aanbieders van zorg


en welzijn die ondersteuning en begeleiding bieden bij mantelzorg en dementie. Kom in een ongedwongen sfeer rondsnuffelen op deze markt, er is wat lekkers en een drankje. Het Alzheimer Café is de ontmoetingsplaats voor mensen met dementie of voor hen die met dementie te maken hebben. Hierbij kunt u denken aan partner, kinderen, mantelzorgers enz. Tijdens deze avonden wordt per keer een onderwerp besproken dat te maken heeft met dementie.

Dit gehele seizoen zijn wij te vinden in: Wijkcentrum De Pol, Gelijkheid 1, 8014 XC in Zwolle.

De avond begint om 19:30 uur tot 21:00 uur. Deze avond is de markt vrij te bezoeken vanaf 19.30 uur! Wij zullen alle bezoekers bij de ingang opwachten en hen verwijzen naar de welzijnsmarkt.

Wij heten u graag van harte welkom.

Voor vragen of meer informatie:

Bianca Oechies, Tel: 06-53287125     

 Liset Plomp Tel: 06-13407448 

Gespreksleiders Alzheimer Café Zwolle

 

vrijdag 2 december 2022

Sinterklaas 2022

Op zaterdag 26 november rond 14 uur kwam Sinterklaas met zijn Pieten aan in het prachtige Wijthmen. Na een goede voorbereiding door de evenementencommissie kwam hij lopend aan in het dorp mét maar liefst negen Pieten om zich heen! Twee Pieten op de brommer en een aantal Pieten hadden skeelers aan. Deze Pieten gingen samen alvast het dorp in om te kijken of de kinderen wel klaar stonden voor de komst van de Sint. En ja hoor dit was zeker waar, wat waren er veel kinderen aanwezig in de straten van Wijthmen, allemaal vol verwachting…

Wat zag de Sint veel blije gezichten en wat waren er veel kinderen!  Een enkele Piet was niet zo handig op de skeelers en werd voort geholpen door de kinderen. Een aantal Pieten durfde het aan om een kunstje te vertonen midden op straat een handstand en met z’n tweeën rondjes draaien op de skeelers. Ook werd er lekker gesnoept van de pepernoten die uitgedeeld werden. 

Nadat alle cadeaus waren verdeeld werd er nog een dansje op het nummer Linkerbeen, rechterbeen gedaan in de speeltuin hét dansje die de kinderen zelf ook geleerd hadden op school. De kleinste Piet nam hier de leiding en zo kon iedereen makkelijk meedoen.

Rond half 4 vertrok de Sint weer om zijn weg te vervolgen naar zijn andere afspraken, hij verliet Wijthmen met een voldaan gevoel.

Hopelijk vond iedereen het net zo geslaagd als wij en zien wij jullie allemaal volgend jaar weer terug!

 

 

 

 

Groeten van de Evenementencommissie

Noteer alvast 27 april 2023 in uw agenda zodat we er ook op Koningsdag weer een feestje van kunnen maken voor jong en oud!!

 


 

zondag 20 november 2022

Adriaan Voeten met nog meer energietips deel 2

Altijd leuk om dus nog meer tips en wetenswaardigheden van hem te delen.Zoals we in de vorige Elshofbode hebben kunnen lezen, weet Adriaan Voeten veel van energie. Zijn credo (en logo) is dan Meten is Weten.

 10 achterhaalde ideeën over zonnepanelen

Wij hebben sinds 2006 zonnepanelen. Eerst op onze blokhut aan de Herfterlaan, om te testen. Daarna op ons huis. Ondertussen hebben we heel erg veel mensen geholpen met de aanschaf van hun eigen panelen. Ik geef hier de meest voorkomende antwoorden vanuit onze eigen bevinding.

We hebben geen dak op het zuiden: Dan heb je veel geluk want een dak op het oosten of westen gaat meer nuttige ochtend of avond stroom opwekken.

We hebben ze niet nodig: Uhm dan doe jij de rekeningen niet  

We hebben een huurhuis: Praat met de verhuurclub. Zij zijn vaak wel bereid om zonnepanelen te gedogen.

 

Deze grafiek geeft de opbrengst van zonnepanelen weer. Je ziet dat zonnepanelen op het oosten en westen ook rendabel zijn!

Er staan bomen voor ons huis: Behalve als je in een dicht dennenbos woont, maakt ook dat niet heel veel meer uit. Moderne panelen hebben een optimizer die ervoor zorgt, dat het niet veel uitmaakt als er een schaduw over je panelen trekt.

We wonen in een monument 1: Vaak zijn er dan nog steeds mogelijkheden genoeg. Praat even met je gemeente.

We wonen in een monument 2: Plaats ze dan op je garage, carport, tuinhuis of kantoor.

Ik vind ze niet mooi: Weet je, er is maar één plek waar je ze niet ziet en dat is vanuit je eigen huis.

We zijn al heel zuinig: Dan zou je juist zonnepanelen moeten nemen om nog minder geld uit te geven.  

We hebben een huurhuis: : Praat met de Vereniging Van Eigenaren.  (Tip Je gemeente wil vast helpen in het gesprek met de VVE)

We hebben geen spaargeld: Praat met je gemeente. Er zijn energie leningen die je makkelijk terug kan betalen van je besparing. Zie ook https://www.duurzaambouwloket.nl/zwolle

We wachten nog even op …: Dan mis je de leukste jaren, namelijk die van het salderen.

Het salderen gaat er af: Dat horen we nu al meer dan 10 jaar en het is nog steeds niet gebeurt. Overigens valt dat effect erg mee. En als het eraf gaat verzinnen we weer een list.

O en tip van de meters: Wees er snel bij, de wachtrijen worden steeds langer doordat steeds meer mensen de stijgende energieprijzen beu zijn.

 

10 achterhaalde ideeën over de warmte pomp

Maar wat is eigenlijk een warmtepomp. Er zijn 5 soorten:

·         Lucht – lucht warmtepomp

·         Lucht – water warmtepomp

·         Water – water warmtepomp

·         Bodem – water warmtepomp

·         Hybride warmtepomp

 

Hoe werkt een warmtepomp?

De warmtepomp is een duurzaam alternatief voor de cv-ketel op gas. Omdat er minder gas of geen verbruikt wordt, daalt de CO-uitstoot met wel 50 procent.

Een warmtepomp wint warmte uit de lucht, de bodem of het grondwater en zet dit om in bruikbare energie om het huis te verwarmen. Het wordt meestal direct aangesloten op het cv-systeem. Een warmtepomp draait op stroom: het stroomverbruik in huis neemt toe, het gasverbruik neemt af.

 Wij zijn zelf overgestapt maar een (hybride) warmtepomp en ik krijg daar veel vragen over. Ik geef hier de meest voor komende antwoorden vanuit onze eigen bevinding.

Diverse soorten warmtepompen met een binnen- en buitenunit.

Oude radiatoren:

Een moderne warmtepomp kan prima overweg met oude radiatoren. Je oude huis is vaak zwaar over-gedimensioneerd met radiatoren omdat ze berekend zijn voor enkelglas en slechte isolatie. Die heb je vast al eens aangepakt.

Vloerverwarming:

Nee je hebt geen vloerverwarming nodig, voor een moderne warmtepomp in een redelijk geïsoleerd huis.