zondag 17 december 2017

Voorbereidingen voor "Spooruitbreiding Zwolle-Helfte gestart

Wellicht is het u opgevallen dat op verschillende locaties in de directe omgeving van het spoor recentelijk kabel- en leidingwerkzaamheden worden uitgevoerd of voorbereidingen hiervoor worden getroffen.
Hoewel ProRail op dit moment nog volop bezig is met de aanbesteding van de “Spooruitbreiding Zwolle-Herfte” starten diverse netwerkbeheerders in opdracht van ProRail gestart met deze werkzaamheden die nodig zijn als
voorbereiding voor de realisatie van de spooruitbreiding.
Volgens de huidige inzichten starten wij na de zomer van 2018 met de grote spoorklus. Het overzicht hieronder geeft aan waar en wanneer de netwerkbeheerders de kabel- en leidingwerkzaamheden uitvoeren.

Wie

Wat

Waar

Start / Gereed

Vitens / Enexis

Verleggen kabels en drinkwaterleiding

Schellerdijk

Week 49 / eind 2017

BAM i.o.v. Enexis / Vitens / gemeente Zwolle

Combinatie werkzaamheden aan waterleiding, kabels, persriool en gasleiding

Marsweg

Week 52 / juni 2018

Gasunie

Werkzaamheden aan de gasleiding

Ceintuurbaan

April ’18 / juni 2018

Enexis / KPN

Combinatie werkzaamheden kabels en leidingen Enexis/ KPN

Ceintuurbaan

April ’18 / juni 2018


Meer informatie hierover kunt u lezen op www.prorail.nl/projecten/zwolle/nieuws


Met vriendelijke groet,

Peter van der Steen | Communicatieadviseur | Publiekscommunicatie06 24 18 15 50 | www.prorail.nl

De Inktpot A0.00 , Moreelsepark 3, 3511 EP Utrecht | Postbus 2038, 3500 GA Utrecht

dinsdag 12 december 2017

Bericht van Plaatselijk belang

Plaatselijk Belang Wijthmen wil graag het volgende toevoegen aan het stukje van de Gemeente Zwolle m.b.t. de besteding Afkoopsom N35.

Om een bredere inbreng te krijgen van de inwoners van Wijthmen ondersteunen wij het voorstel van de gemeente Zwolle om een enquête te houden i.p.v. dat er  klankbordgroep gevormd wordt. Zodat iedereen gehoord kan worden.


Plaatselijk Belang Wijthmen e.o.

‘’Escape from poverty‘’


Dit is het thema van onze bouwtrip in januari 2018, we gaan wederom hulp bieden aan slachtoffers van de verwoestende tyfoons die jaarlijks huishouden in de Filippijnen. We gaan letterlijk fysiek meebouwen aan 2 duplexwoningen om vier getroffen families een nieuw en waardig onderkomen te bieden, ’n tyfoonbestendig huis, wég uit de ellende! 
Evenals op veel andere plaatsen is ook hier het gebrek aan budget de remmende factor, we hebben dan ook het plan opgevat hier wat aan te gaan doen, en wel d.m.v. een ‘stenenoffensief’, oftewel, virtueel bouwen. Een duplex wordt gebouwd met zgn. ‘hollowblocks’, van deze stenen zijn er zo’n 800 nodig die de basis vormen van zo’n tyfoonbestendig huis. Wie helpt ons virtueel bouwen? We verkopen de stenen per 10 stuks voor 5 euro, kopen kan via de link;  www.geef.nl/donatiemodule/index ,  vervolgens ontvangt u als dank een mooi certificaat in uw mailbox. Deze ontvangt u ook bij elke donatie/gift via onze website.
*
Namens stichting RedHorseCompany, hartelijk dank,
Bart Reuvekamp

Oude onderkomen

Nieuwe onderkomen

maandag 11 december 2017

Sagezo speelt "Geen Piet, maar pizza"

 Volgend jaar gaat Sagezo het stuk Geen Piet, maar pizza op de planken brengen. Het is een blijspel in drie bedrijven, geschreven door Wilma Renes-Leertouwer.Het stuk speelt zich af in een pizzeria, die een flinke verbouwing ondergaat. Dat vergt nogal wat van de decorbouwers onder ons. In de voorbereiding, maar ook tijdens de voorstellingen. Het doek zal wat vaker dichtgaan dan normaal: niet alleen tussen de bedrijven, maar af en toe ook midden in een bedrijf.Piet en Bep runnen een wat verlopen pizzeria. Als ze een mooie geldprijs winnen, kunnen ze eindelijk hun zaak opknappen en zijn ze van de ondergang gered. Maar u snapt het al, er zit een addertje onder het gras. Alles loopt anders dan ze het zich zo mooi hadden voorgesteld en de oplossingen die Piet bedenkt, maken het er niet beter op...Onze toneelgroep is uitgebreid met een jonge blom, de 16-jarige Anouk Poppe. Zij treedt in de voetsporen van haar moeder Willemien, die jarenlang bij Sagezo heeft gespeeld. Kom haar kunsten en die van de andere spelers bewonderen tijdens een van onze voorstellingen: zaterdag 27 januari, vrijdag 2 februari en zaterdag 3 februari. De voorstellingen vinden plaats in het Parochiehuis, aanvang 20:00 uur. De toegangsprijs bedraagt alle avonden 6 euro.Na afloop van elke voorstelling vindt weer onze fameuze verloting plaats, waarin tal van prijzen te winnen zijn. De hoofdprijs is traditiegetrouw een gevulde boodschappenmand met een waarde van 50 euro. We hopen dat u ook na de verloting nog gezellig nablijft onder het genot van een hapje en een drankje.Kaarten à € 6,00 zijn verkrijgbaar bij:

Thera Hülsmann, Valkenbergweg 20, tel. 06-52282741

Benny van Eekeren, Woestijnenweg 1, tel. 0529-401926 of 06-16884981Graag tot ziens bij een van onze voorstellingen!Namens Sagezo,

Gemma Rosendaal


Verslag wijkplatform Wijthmen 29 november 2017


Besteding afkoopsom N 35: hoe hier mee om te gaan.Op het Wijkplatform Wijthmen van 29 november 2017 is gesproken over de besteding  van de afkoopsom N35 die de gemeente Zwolle krijgt van het Rijk en de Provincie. De uiteindelijke beslissing  voor de besteding van dit bedrag ligt bij de gemeenteraad van Zwolle. Meningen vanuit Wijthmen en Herfte zijn echter ook van belang.Overdracht beheer en onderhoud N35

Na de aanpassing van de N35, de provinciale weg tussen Zwolle/Wijthmen en Heino, gaat een deel van de ‘oude’ Heinoseweg  van Rijkswaterstaat over naar de gemeente Zwolle. De herinrichting en het beheer van die weg komen dan voor rekening van de gemeente. De gemeente ontvangt daarvoor een afkoopsom € 3 miljoen van het Rijk en de Provincie. € 1.5 miljoen is nodig voor beheer en onderhoud van de weg en de bermen. De andere helft is in principe beschikbaar voor de herinrichting van de bestaande (oude) Heinoseweg inclusief het kruispunt met de Kroesenallee.

Dit ligt echter niet hard vast. En dan komt de vraag: hoe deze middelen zo slim mogelijk te benutten voor de leefbaarheid van Wijthmen e.o.Visie van de WOM.

Voor de Wijthmense OntwikkelingsMaatschappij (WOM,  waar Plaatselijk Belang en de Stichting Ouderenzorg Wijthmen deel van uitmaken en opgericht na de vaststelling van het Dorpsplan) is het Dorpsplan 2010 nog steeds leidend. De WOM vindt het daarom belangrijk dat voor de leefbaarheid en de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van Wijthmen,  de verlegging van de Kroesenallee wordt meegenomen in het bestedingsplan. Dit leidt ook tot minder verkeer door het dorp en het betekent dat de oude Heinoseweg/Kroesenallee een 30 km weg kan worden.Tijdens het Wijkplatform is een toelichting gegeven en is aan de aanwezigen gevraagd:

·   Kunt u zich vinden in de mening om de afkoopsom van € 1,5 miljoen mede te besteden aan de verlegging van de Kroesenallee (zoals in het Dorpsplan staat), samen met een beperkte herinrichting van de bestaande weg?

·   Zijn er zwaarwegende redenen voor eventueel een andere bestemming van het bedrag bijvoorbeeld een voetgangersbrug over de N35 naar Soeslo?Reactie bewoners.

De aanwezige bewoners op het Wijkplatform vonden het lastig gelijk te moeten reageren op de vragen en vroegen om wat meer bedenktijd.  Vervolgens is afgesproken dat alle bewoners van Wijthmen d.m.v. een korte enquête op de vragen kunnen reageren.

In januari 2018 ontvangen de inwoners een brief van de gemeente Zwolle met bovenstaande vragen. Wijkbewoners kunnen hun reactie via internet of de post kenbaar maken. De uitkomsten van de enquête worden meegenomen bij het voorstel aan de gemeenteraad. Zoals al eerder aangegeven het is aan de raad om de belangen af te wegen en uiteindelijke een beslissing  te nemen.Voor- en nadelen van de bestedingsmogelijkheden.

De verschillende bestedingsmogelijkheden die op het Wijkplatform zijn toegelicht, zijn:

·       Besteding volledig voor de herinrichting van de bestaande Heinoseweg.

·       Besteding gedeeltelijk voor de herinrichting van de bestaande  
        Heinoseweg in combinatie met de verlegging van de Kroesenallee

·       Besteding aan een voetgangersbrug ten behoeve van een extra
        recreatieve verbinding tussen Wijthmen en SoesloDe voor – en nadelen van elke mogelijkheid staan hieronder toegelicht.Wijthmen gaat knallend 2017 uit!

Net als voorgaande jaren wordt er ook dit jaar op oudjaarsdag carbid geschoten aan de Woestijnenweg. De schietcommissie is al enkele maanden aan het vergaderen over de ideale schiethoek, carbidgas/zuurstof verhouding en ontstekingsmechanismen om op 31 december goed beslagen ten ijs te komen.

Vanuit de verwarmde tent kan er genoten worden van het schietspektakel. Uiteraard is er ook aan de innerlijke mens gedacht.

Rond een uur of 13:00 zullen de eerste schoten te horen zijn.
Komt allen!


Met feestelijke groet,
De organisatie

Oude bomen vangen veel winst!


De kerstbomenactie 2018 vindt voor de 30ste keer plaats, en wel op woensdag 3 januari en woensdag 10 januari van 13.00 tot 16.00 uur. Kinderen tot en met 15 jaar kunnen de kerstbomen op verschillende locaties in Zwolle inleveren. In ruil hiervoor krijgen ze een leuke beloning. Ieder kind ontvangt voor één ingeleverde boom € 0,20 én een stempel op de stempelkaart. Met een volle stempelkaart (tien stempels) mogen ze gratis zwemmen in Zwembad De Vrolijkheid.

Met de inzameling voorkomen de gemeente en ROVA dat de bomen na gebruik op straat worden verbrand of als zwerfvuil in de Zwolse wijken terechtkomen. De ingezamelde bomen worden verwerkt tot compost voor openbare groenvoorzieningen in de stad (recycling).
Inzamelpunten:
De kerstbomen kunnen worden ingeleverd op woensdag 3 en woensdag 10 januari van 13.00 - 16.00 uur bij de volgende inzamelpunten:
Aa-landen, Rijnlaan, bij de Aldi en Maaslaan / hoek Beulakkerwiede
Assendorp, Hortensiastraat, bij de speeltuin
Berkum, Hoek Erasmuslaan / Abelenlaan
Dieze, Ruusbroecstraat / Jeugdtuinen
Holtenbroek, Omgeving wijkcentrum Holtenbroek
Stadshagen, Drapenierlaan, Jeugdtuinen / Oude Wetering, Hoek Frankhuizerallee / Slaperdijkstraat
Westenholte, Petuniaplein
Wipstrik, Herfterplein
Zwolle-Zuid, Oude Deventerstraatweg, bij onderkomen gemeente, Gedeputeerdenlaan, bij de scholen, Parkeerplaats S.V.I., Stokmeesterslaan, bij de scholen en Schellerallee
Afwijkend:
Veerallee: alleen op woensdag 3 januari 2018 tussen 13.00 en 16.00 uur op het Frederiksplein.
Binnenstad, Kamperpoort en Stationsbuurt: op woensdag 3 en woensdag 10 januari 2018 rijdt er tussen 13.00 en 16.00 uur een auto rond van ROVA om de kerstbomen op te halen.
Windesheim: alleen op woensdag 3 januari 2018 tussen 13.00 en 14.30 uur bij het Dorpshuis.
Wijthmen: alleen op woensdag 3 januari 2018 tussen 13.00 en 14.30 uur bij de speeltuin aan de Zeisweg

zondag 10 december 2017

Gemeente Zwolle heeft grote plannenWoensdag 29 november was er een wijkplatform in de Kubus met een prachtige opkomst van rond de 100 bezoekers. Maar er stonden dan ook belangrijke onderwerpen op de agenda, namelijk inzet van de afkoopsom in relatie tot het dorpsplan en het sluipverkeer in het buitengebied van Wijthmen en Herfte.

Het wijkplatform viel samen met het jaarverslag van het plaatselijk belang. Eko Huisman opende de avond als voorzitter om de stukken door te nemen en vervolgens werd het woord genomen door Hanneke Valkeman als wijkmanager. 

Zij kondigde de komst van de wijkwethouder Ed Anker die een belangrijke mededeling had en de presentatie van Jan Molhoek, bewoner van de Herfterlaan over de verkeerssituatie in het buitengebied.

Ed Anker had een verrassende mededeling dat er kortgeleden toch weer schot gekomen is in de plannen voor nieuwbouw in Wijthmen, nadat Driezorg en Salverda door allerlei omstandigheden zich hadden teruggetrokken. Er is een intentie overeenkomst gesloten en de contouren van het nieuwbouwplan worden steeds duidelijker. Hij gaf aan dat de gemeente een nieuw “behoefte onderzoek” wil doen omdat het vorige onderzoek alweer enige jaren oud is. Het is goed om te weten hoe de buurtbewoner het nu ziet wat zijn of haar behoefte is en of dit klopt met het beeld wat de gemeente heeft.

De gemeente heeft ambitieuze plannen en hoopt voor maart 2018 (verkiezingen) een stedenbouwkundig plan klaar te hebben. Zij hebben de hoop om eind 2019 te beginnen met bouwen. De bedoeling is dat er elke maand een nieuwsbrief komt aan alle bewoners.


Jan Molhoek gaf vervolgens een presentatie over de overlast van het (sluip)verkeer in Herfte en het buitengebied van Wijthmen. Het gaat met name om de Kuijerhuislaan, Herfterlaan, Oude Dalfserweg, Hooiweg, Eierweg, Erfgenamenweg. Uit tellingen is gebleken dat er rond de 3000 a 3500 auto’s per dag over de smalle buitenwegen komen. Een enorm aantal. Die drukte is eigenlijk alleen in de morgen en de avond. Een aantal weken geleden is opnieuw een meting gedaan om te kijken of het verkeer ook toeneemt in verband met de “kettingkast” methode van Rijkswaterstaat op de N35. Destijds is gebleken dat 20% te hard rijdt maar in die metingen zitten ook fietsers welke lekker hard doorfietsen. Dus het feitelijk aantal dat te hard rijdt ligt veel hoger. Er werden even kort een paar ideeën de zaal rondgeschoten als een verkeerszone instellen of wegversmallingen. Belangrijk is natuurlijk dat wij in een buitengebied wonen waar ook de agrariërs de wegen moeten kunnen blijven gebruiken. Besloten werd om met een kleine groep hierover verder te praten maar heeft u ideeën? ze zijn van harte welkom! Er kwam reactie uit de zaal dat ouders liever de kinderen brengen met de auto in verband met de verkeersveiligheid en dat dit probleem inmiddels al jaren zich voortsleept zonder dat er concrete maatregelen genomen worden, met alle gevaar van dien.

Presentatie Jan Molhoek:
 


Tenslotte de afkoopsom en een eventuele verlegging van de Kroesenallee. Er is
3 miljoen euro beschikbaar waarvoor 1.5 miljoen bestemd is voor onderhoud en beheer. De andere 1.5 zal dan voor herinrichting gebruikt gaan worden.  Als er sprake zou komen van een verlegging van de Kroesenallee dat zou dit een raadbesluit gaan worden voor de gemeente Zwolle en gaat dan zeker enige jaren duren. Voor de herinrichting geldt ook, geef suggesties of argumenten door om onderdelen aan te passen. Ook hier zou het goed zijn om werkgroepen in te gaan stellen voor de diverse voorstellen welke de gemeente doet. Op het moment van schrijven van dit kleine verslag had ik helaas de stukken nog niet binnen van de gemeente welke u meer inzicht zullen geven. Maar wordt ongetwijfeld vervolgd…
 

Onze wijkagent Joost Wareman gaf aan het eind van de avond nog aan dat het aantal woninginbraken weer toeneemt. Wees dus alert en ook belangrijk, schroom niet om het alarmnummer 112 hiervoor te bellen. Het mobiele nummer van de wijkagent is inmiddels toegevoegd aan de buurt whatsapp groepen voor Wijthmen en Herfte.


Namens de redactie wensen wij u mooie feestdagen toe en een heel goed 2018!


Marianne ten Klooster


Uit de bestuurskamer van de voetbalZoals al in de vorige Elshofbode werd vermeld is op 2 november de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden. Hier nog even de samenstelling van het huidige bestuur. Voorzitter is Frans Kerkum, secretaris is Jacqueline Noordman, penningmeester is Hermien Meijer (deze drie zijn tevens het dagelijks bestuur), Bestuurslid seniorzaken is Erik Bos, bestuurslid jeugdzaken is Erik Schonewille en algemeen bestuurslid met vooral onderhoud en materiaal onder zijn hoede is Thijs Hulsmann.

Het verzoek, binnengekomen bij het bestuur om het sportpark op zaterdag voor 12 uur rookvrij te maken, wordt opgepakt. De meningen zijn hierover natuurlijk verdeeld en hoe te handhaven moet nog worden bezien. Het zou mooi zijn wanneer ouders en begeleiders elkaar erop zouden aanspreken. Wanneer we echt hiermee aan de gang gaan komen er bordjes die geleverd worden door de Hartstichting. Hierdoor wordt rookvrij sportpark ook kenbaar gemaakt aan de tegenpartij.

Naast dit soort zaken wordt er natuurlijk fanatiek gevoetbald. De jeugdcombinatie doet het prima en spelen ook nog eens in een prachtig tenue, Wijthmen 1 doet het goed en ook Wijthmen 2 en Wijthmen 3 winnen op zijn tijd hun wedstrijden. De dames hebben de draad weer opgepakt na een wat moeizaam begin maar winnen nu ook wedstrijden weer. Bij de senior heren is het wel elke week puzzelen om complete teams op de mat te krijgen. Soms moeten wedstrijden uitgesteld worden, maar tot nu toe lukt het. We moeten dit probleem gezamenlijk oplossen. Dus minder makkelijk afschrijven en hopelijk herstellen alle blessures tijdens de winterstop.

Afgelopen zaterdag 9 december was er weer “Foute Kerst”. De organisatie was er weer druk mee en hebben ervoor gezorgd dat het weer een succes geworden is. Je hebt wat gemist wanneer je niet bent geweest.

Een nog een puntje van aandacht. Kleedkamers moeten na elke wedstrijd schoongemaakt worden. Ook wanneer de kleedkamer na een wedstrijd nog een keer gebruikt gaat worden. Ook de binnen kleedkamers moeten na gebruik schoongemaakt worden en niet alleen droog vegen maar gewoon met water. Wanneer dan op zaterdag om vijf uur de kleedkamers leeg zijn moeten ze gewoon schoon zijn. Het is nu een paar keer voorgekomen dat op maandag mensen bezig zijn om de troep in de kleedkamers op te ruimen. Dat is niet de bedoeling. En laten we er ook voor zorgen dat elk team in de juiste kleedkamer zit. Dat voorkomt problemen. Laten we met zijn allen ervoor zorgen dat dit voor elkaar komt!!!!

Verder zoeken we nog steeds een vervanger voor Dick Smeenk als gastheer op zaterdag bij thuiswedstrijden van het eerste en zijn we nog steeds opzoek naar een vervanger van Jeroen Harink als wedstrijdsecretaris. Verder heeft onze secretaris aangegeven dat dit seizoen haar laatste seizoen is. Ook voor Jacqueline zoeken we dus een vervanger/ster. Denk en zoek mee aub!!!!!

Datums om te onthouden: 28 en 29 december IJsselcup in WRZV hallen, 
6 januari 2018 nieuwjaarsreceptie van de stichting de Elshof voorafgegaan met een onderling toernooitje (hiervoor is al een mail rondgegaan), 13 januari 2018 de Wijthmenerplasloop (de inschrijving is al open op www.mijninschrijving.nl of op www.wijthmenerplasloop.nl)
.
Voor diegene die ik niet meer zie of spreek alvast fijne dagen en tot in 2018

Frans Kerkum