zondag 10 december 2017

Gemeente Zwolle heeft grote plannenWoensdag 29 november was er een wijkplatform in de Kubus met een prachtige opkomst van rond de 100 bezoekers. Maar er stonden dan ook belangrijke onderwerpen op de agenda, namelijk inzet van de afkoopsom in relatie tot het dorpsplan en het sluipverkeer in het buitengebied van Wijthmen en Herfte.

Het wijkplatform viel samen met het jaarverslag van het plaatselijk belang. Eko Huisman opende de avond als voorzitter om de stukken door te nemen en vervolgens werd het woord genomen door Hanneke Valkeman als wijkmanager. 

Zij kondigde de komst van de wijkwethouder Ed Anker die een belangrijke mededeling had en de presentatie van Jan Molhoek, bewoner van de Herfterlaan over de verkeerssituatie in het buitengebied.

Ed Anker had een verrassende mededeling dat er kortgeleden toch weer schot gekomen is in de plannen voor nieuwbouw in Wijthmen, nadat Driezorg en Salverda door allerlei omstandigheden zich hadden teruggetrokken. Er is een intentie overeenkomst gesloten en de contouren van het nieuwbouwplan worden steeds duidelijker. Hij gaf aan dat de gemeente een nieuw “behoefte onderzoek” wil doen omdat het vorige onderzoek alweer enige jaren oud is. Het is goed om te weten hoe de buurtbewoner het nu ziet wat zijn of haar behoefte is en of dit klopt met het beeld wat de gemeente heeft.

De gemeente heeft ambitieuze plannen en hoopt voor maart 2018 (verkiezingen) een stedenbouwkundig plan klaar te hebben. Zij hebben de hoop om eind 2019 te beginnen met bouwen. De bedoeling is dat er elke maand een nieuwsbrief komt aan alle bewoners.


Jan Molhoek gaf vervolgens een presentatie over de overlast van het (sluip)verkeer in Herfte en het buitengebied van Wijthmen. Het gaat met name om de Kuijerhuislaan, Herfterlaan, Oude Dalfserweg, Hooiweg, Eierweg, Erfgenamenweg. Uit tellingen is gebleken dat er rond de 3000 a 3500 auto’s per dag over de smalle buitenwegen komen. Een enorm aantal. Die drukte is eigenlijk alleen in de morgen en de avond. Een aantal weken geleden is opnieuw een meting gedaan om te kijken of het verkeer ook toeneemt in verband met de “kettingkast” methode van Rijkswaterstaat op de N35. Destijds is gebleken dat 20% te hard rijdt maar in die metingen zitten ook fietsers welke lekker hard doorfietsen. Dus het feitelijk aantal dat te hard rijdt ligt veel hoger. Er werden even kort een paar ideeën de zaal rondgeschoten als een verkeerszone instellen of wegversmallingen. Belangrijk is natuurlijk dat wij in een buitengebied wonen waar ook de agrariërs de wegen moeten kunnen blijven gebruiken. Besloten werd om met een kleine groep hierover verder te praten maar heeft u ideeën? ze zijn van harte welkom! Er kwam reactie uit de zaal dat ouders liever de kinderen brengen met de auto in verband met de verkeersveiligheid en dat dit probleem inmiddels al jaren zich voortsleept zonder dat er concrete maatregelen genomen worden, met alle gevaar van dien.

Presentatie Jan Molhoek:
 


Tenslotte de afkoopsom en een eventuele verlegging van de Kroesenallee. Er is
3 miljoen euro beschikbaar waarvoor 1.5 miljoen bestemd is voor onderhoud en beheer. De andere 1.5 zal dan voor herinrichting gebruikt gaan worden.  Als er sprake zou komen van een verlegging van de Kroesenallee dat zou dit een raadbesluit gaan worden voor de gemeente Zwolle en gaat dan zeker enige jaren duren. Voor de herinrichting geldt ook, geef suggesties of argumenten door om onderdelen aan te passen. Ook hier zou het goed zijn om werkgroepen in te gaan stellen voor de diverse voorstellen welke de gemeente doet. Op het moment van schrijven van dit kleine verslag had ik helaas de stukken nog niet binnen van de gemeente welke u meer inzicht zullen geven. Maar wordt ongetwijfeld vervolgd…
 

Onze wijkagent Joost Wareman gaf aan het eind van de avond nog aan dat het aantal woninginbraken weer toeneemt. Wees dus alert en ook belangrijk, schroom niet om het alarmnummer 112 hiervoor te bellen. Het mobiele nummer van de wijkagent is inmiddels toegevoegd aan de buurt whatsapp groepen voor Wijthmen en Herfte.


Namens de redactie wensen wij u mooie feestdagen toe en een heel goed 2018!


Marianne ten Klooster


Geen opmerkingen:

Een reactie posten