vrijdag 10 april 2020

Prachtig initiatief

Bloemen voor onze oudere en zieke buurtbewoners maar ook prachtige initiatieven van eigen gemaakte kaarten door de kinderen

Fijne paasdagen!

 

Toegang Wijthmenerplas

Even niet meer dan 2 personen

woensdag 1 april 2020

Wijthmen/Herfte steekt elkaar de helpende hand toe, ook bij corona

Wijthmen/Herfte telt een relatief grote groep van professionele zorgverleners. Dat versterkt de impact van de toch al zo ingrijpende coronacrisis op ons dorp. Meer dan ooit verdienen deze dappere dorpsgenoten, in welke zorgverlenende functie dan ook, ons respect.
Verhoudingsgewijs wonen ook veel ouderen in WijthmenGelukkig is mantelzorg welhaast een vanzelfsprekendbegrip bij ons, ook nu het maatschappelijk leven bijna stilligt en het dorp zo goed als op slot zit. Het zit ons als het ware in de genen om een beetje op elkaar te lettenBurenplicht noemen we dat hier. 
Veel bewoners voelen een grote behoefte te helpen of een hart onder de riem te steken bij getroffen, oudere, kwetsbare of eenzame dorpsgenoten. Bijvoorbeeld door eenvoudige dingen als de kinderen een tekening te laten maken, de wekelijkse boodschappen voor iemand te doen of een anoniem maar bijzonder lief particulierinitiatief, dat nog even een verrassing moet blijven ....
Niet iedereen weet nog precies wie of hoe geholpen kan worden en waar de nood aan de man is. Ook wij niet.  Maar dat uw hulp gebruikt kan worden (en op prijs wordt gesteld), lijkt een kwestie van tijd. Het dichtbij Wijthmen gelegen Isala Ziekenhuis ligt vol met mensen die - vanwege de corona - voor hun leven vechten. Maar ook in uw eigen straat of buurt kan het nodig zijn een helpende hand toe te steken.
Want het coronavirus is niet alleen maar vervelend (voor de meeste mensen), maar ook uiterst boosaardig en zal Wijthmen, zo mag worden gevreesd, niet links laten liggen. Op dit moment - zo lijkt het volgens onze waarneming althans - heeft iedereen nog familie, kennis of buren, die een oogje in het zeil kunnen houden. Maar wat als de crisis - en dat is zeker niet uitgesloten - nog vele maanden gaat duren, in elk geval langer dan 28 april?Ook mantelzorgers kunnen tegen hun grenzen aanlopen.
Hoewel er al een aantal losse initiatieven gestart is (zie bijvoorbeeld in de Elshofbode en of Facebookhebben Plaatselijk Belang, Stichting Kulturhus De Elshof, SOW en de kerken Rehoboth en O.L.V. van Altijddurende Bijstand (locatieraadbesloten de krachten te bundelenHoe of wat is op het moment van schrijven nog niet geheel duidelijk, maar dat zal zich in de komende periode en werkenderwijs wel gaan uitwijzenWe beginnen gewoon. Met Bart Reuvekamp als voorlopig coördinator gaan we in elk geval een pool opzetten van mensen, die inzetbaar zijn om dorpsgenoten te helpen die - op welke manier dan ook - door de corona getroffen zijn of worden. We denken bijvoorbeeld aan activiteiten als de eerder genoemde boodschappen, maar ook een doktersbezoekjeeen telefoontje tegen de eenzaamheid en verveling. Of andere dagelijkse beslommeringen.
Daarom afsluitend, heeft u hulp nodig of kent u iemand die misschien geholpen kan worden, belt u dan met Bart op zijn telefoonnummer 06 81 16 22 50. Ook kunt u ons mailen via een speciaal in het leven geroepen mailadres:   wijthmenhelptbijcorona@gmail.com. Dus: wilt u helpen of geholpen worden, meld u dan!
Meer nieuws kunt u in de komende weken onder meer verwachten op onze geheel vernieuwde website www.wijthmen.nl, die sinds kort in de lucht is.
Als iedereen goed om zich heenkijkt of iemand hulp kan gebruiken, hoeft niemand te worden vergeten! Was uw handen, klit niet bij elkaar en houd tenminste anderhalve meter afstand.
Samen sterk, ook bij corona!
Plaatselijk Belang Wijthmen
Stichting Kulturhus De Elshof
Stichting Ouderenzorg
Rehoboth
O.L.V. van Altijddurende Bijstand