zaterdag 18 januari 2014

Optreden zanggroep Nostalgie 7 mrt

Op vrijdag 7 maart 2014 houdt de KBO Zwolle de jaarvergadering met aansluitend een optreden van zanggroep Nostalgie. 

Wij kunnen heerlijk meezingen met liedjes uit grootmoeders tijd aangevuld met vaderlands- en zeemansliederen. 


U bent welkom in Parkzicht, J. van Eckstraat 146 in Zwolle
van 14.00 uur tot 17.00 uur.

‘Zorg dat je er bij bent’!!!!!!!

Prachtig initiatief; de Kavitha Foundation
Sinds november 2013 verkoopt Bianca Ruiterkamp van kapsalon De Kniphoeve Indiase sieraden.

De opbrengst van deze spullen gaat naar Kavitha Foundation


Nicolle Clemens, een klant van Bianca, heeft deze stichting in 2010 opgericht, nadat zij vrijwilligerswerk in India had gedaan.

Kavitha Foundation ondersteunt het onderwijs van de meisjes in “Baale Mane” (= huis voor meisjes) in de buurt van Bangalore (Zuid-India). 
Dit huis biedt 40 meisjes, in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die wees zijn of niet thuis kunnen wonen, een nieuwe toekomst. Vaak hebben deze meisjes kinderarbeid gedaan. 

Door ervoor te zorgen dat deze kinderen goed onderwijs kunnen volgen, zijn zij straks zelfredzaam en kunnen ze voor zichzelf en hun familie zorgen.
Een groep Indiërs heeft het initiatief opgepakt om deze meisjes een nieuw thuis te bieden. De samenwerking met een lokale organisatie is essentieel voor het slagen van dit kleinschalige project.

Op 14 december hebben Bianca en Nicolle op de Kerstmarkt in de Elshof kaarsen, tassen en sieraden voor dit project verkocht. Ze kregen veel positieve reacties. Nicolle voelde zich als gast ook erg welkom in Wythmen. Ze heeft vooral erg genoten van de spontane actie van Esmée en Lianne: zij kwamen een paar keer geld dat ze hadden gevonden, inleveren voor het goede doel. 

In totaal is voor € 62,70 verkocht. Hiermee kunnen in India  
8 kinderen een jaar lang naar school!

Namens Kavitha Foundation heel hartelijk dank voor uw steun.
Meer informatie over deze stichting kunt u vinden op www.kavithafoundation.org.


Alzheimercafe, thema avond: "Met dank voor uw begrip"

Op dinsdag 21 januari van 19.30 tot 21.30 uur is het Alzheimercafé in Restaurant de Handschoen, Nieuwe Deventerweg 103 in Zwolle. 

Thema van deze avond is: "Met dank voor uw begrip"
Hoe leg ik aan mijn omgeving uit wat er mis is.
Tijdens de avond zal door middel van een interactieve film en door inbreng van ervaringsdeskundigen dit thema worden uitgediept.
De avond is bedoeld voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden.
Ook hulpverleners zijn van harte welkom.
Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend.Met vriendelijke groet,

Wilma Wildeboer
Lid werkgroep Alzheimercafé Zwolle

woensdag 15 januari 2014

Prachtige monumentale boerderij aan Valkenbergweg zou moeten wijken voor noodspoor!?!?

Herfte / Zwolle - Voor de oplossing van een spoorwegknelpunt ten noorden van Zwolle lijkt een Rijksmonument gesloopt te moeten worden. Het moet niet gekker worden is de mening van het bestuur van de Vrienden van de Stadskern Zwolle. Gemeente en Provincie moeten de minister van infrastructuur en milieu er toe brengen dat een oplossing voor het knelpunt gevonden wordt waarbij het monument, een boerderijcomplex, behouden blijft.

image002.jpg 

Ten noorden van Zwolle gaat de komende reeks van jaren gewerkt worden aan het oplossen van een spoorwegknelpunt. De treinen van en naar Groningen, Leeuwarden en Emmen zitten elkaar nu ter hoogte van Herfte in de weg. Nu Rijk en Provincies eind 2013 een forse som, ordegrootte kwart miljard, bereid zijn uit te trekken voor de oplossing worden de contouren van de plannen duidelijk. Die komen voor Herfte neer op een verdubbeling van het baanvak ter plaatse van 2 tot 4 sporen en de aanleg van 'dive under', een tunnelbak voor de lijn naar Emmen.

Prorail wil die tunnelbak aanleggen op de plaats van het bestaande spoortracé richting Emmen. Om de dienstregeling met Emmen tijdens de bouw gaande te houden legt Prorail naast de geplande tunnelbak een tijdelijk baanvak aan. Dat hulpspoor loopt voor zover wij als bestuur nu weten dwars door een bijzonder gaaf 19e eeuws boerderijcomplex, gelegen aan de Valkenbergweg 2 met de status van rijksmonument*. Als de tunnelbak gereed is, wordt het hulpspoor opgeruimd en rest de herinnering aan een gesneuveld rijksmonument.
 
De Vrienden van de Stadskern Zwolle vinden bovenstaande een onverteerbare gedachte. Prorail is zonder twijfel in staat een oplossing te bedenken waarbij het rijksmonument behouden kan blijven.
De Vrienden roepen daarom zowel de gemeente Zwolle als de Provincie Overijssel op om er bij de minister op aan te dringen dat t.z.t. een tracébesluit wordt genomen waarbij het boerderijcomplex behouden blijft.
 
De gemeenteraad van Zwolle is door middel van de informatienota nummer PU1312-0098 van 11 december jl. van de komende ontwikkelingen op de hoogte gebracht. In die nota komen ook een serie 'aandachtpunten' aan de orde. Bij de 'dive-under Herfte' wordt ondermeer vermeld: "Aandacht voor Valkenbergweg nr.2 (Rijksmonument) één van de oudste en gaafste boerderijen van Zwolle. Dit pand zal het meeste geraakt worden door de ontwikkelingen." Naar de mening van de Vrienden een nogal omfloerste beschrijving van de beoogde sloop, waar makkelijk overheen gelezen kan worden. 
Van het gemeentebestuur van Zwolle verwachten De Vrienden maximale inzet richting minister en Prorail voor een definitieve uitwerking van de plannen waarbij dit rijksmonument behouden blijft! 

Wij gaan duimen!!! Deze prachtige boerderij moet behouden blijven!!!


zaterdag 11 januari 2014

Barre weersomstandigheden bij Wijthmenerplasloop

De weersomstandigheden waren niet, wat je optimaal kunt noemen voor een mooie wedstrijd rond de Wijthmenerplas. Een fikse wind sloeg de regen hard op de lichamen van de ongeveer 300 hardlopers welke een wedstrijd liepen over 5 of 10 km rond de Wijthmenerplas.

Van jong tot oud, deed mee.

Na de start bij de Kubus werd het een rechte rechte lijn naar het Erfgenamenbos, waarna links het fietspad genomen werd tussen de golfbaan door. 
De latere winnaar, Bert de Boer

Uit de betrekkelijke bescherming van de bos kreeg men daar een fikse wind pal tegen, die bovendien wel heel veel regen met zich meebracht.
Dit was de lopers aan te zien, want de soms blote benen waren dan ook vuurrood.
Kortom het was afzien. Petje af voor iedereen die is gestart en gefinisht!

Jong Talent!En nu voor de laatste 5 kilometer.


De nummers 1 en 2
Voor de uitslagen zie http://www.wijthmenerplasloop.nl/index.php/uitslagen

maandag 6 januari 2014

Themamiddag OV-jaarkaartPCOB en KBO Zwolle organiseren op donderdagmorgen 13 febr 2014 10.00 uur.
een themamiddag over de OV-jaarkaart. 
Een ambassadeur van het Openbaar Vervoer komt ons er in brede zin over vertellen. 

U bent van harte welkom.

Het belooft een interessante middag te worden.
Aanvang 14.00 uur in de recreatiezaal van Parkzicht, J. van Neckstraat 146 in Zwolle.

woensdag 1 januari 2014