zondag 29 oktober 2017

Schoolfoto uit 1900 - 1904 WijthmenTerug in de tijd met een schoolfoto uit 1900 - 1904!
Meer dan 110 jaar oud.
Dit gaat natuurlijk wel heel ver terug in de tijd maar toch, herkent u hier mensen van, wij horen het graag.

                                                                            Marianne ten Klooster

 
donderdag 26 oktober 2017

Tijdelijke verkeerssituatie N35 Zwolle-Wijthmen vanaf 7 november 2017

Rijkswaterstaat verbreedt de N35 tussen Zwolle en Wijthmen. Ter hoogte van Wijthmen wordt een tijdelijke verkeerssituatie ingericht. Groot voordeel is dat het verkeer dan beter doorstroomt tijdens de resterende werkzaamheden
Deze tijdelijke situatie, 'kettingkast' genoemd, geldt vanaf dinsdag 7 november tot aan de openstelling van de nieuwe N35.

Verkeershinder tijdens de avond- en nachtwerkzaamheden

Voor het realiseren van de nieuwe verkeerssituatie worden verkeersregelaars ingezet om de laatste handelingen bij de diverse locaties veilig en vlot te kunnen uitvoeren. Hierbij is het noodzakelijk om het verkeer tijdens de avond- en nachtperiode enkele keren stil te zetten. Dit kan per keer ruim 10 minuten oponthoud betekenen. Ook worden er ter hoogte van het N35 kruispunt bij Wijthmen onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd. Vanwege deze werkzaamheden is het noodzakelijk een deel van het lokale bestemmingsverkeer om te leiden. Dit zal met borden worden aangegeven. De werkzaamheden vinden plaats vanaf maandagavond 6 november 20.00 uur tot uiterlijk dinsdagochtend 05.00 uur. Dit onder voorbehoud van goede weersomstandigheden.


Betere doorstroming doorgaand verkeer na wijziging verkeerssituatie

Weggebruikers vanuit Zwolle richting Heino/Raalte rijden vanaf 7 november via de nieuw aangelegde rijstroken. Bestemmingsverkeer richting Wijthmen gaat met een boog weer terug op het huidige tracé om vervolgens een stukje terug te rijden en de afslag Wijthmen/Dalfsen te nemen. Dat betekent 2 tot 3 km omrijden, maar dat weegt ruimschoots op tegen de tijdwinst die de 'kettingkast' oplevert. Het verkeer vanuit Heino/Raalte richting Zwolle, blijft via de oude N35 rijden. Verkeer vanuit Wijthmen richting Zwolle kan via een 'vrije rechtsaffer' invoegen op de N35; er is geen wachttijd meer voor het verkeerslicht. Groot voordeel van deze tijdelijke verkeerssituatie is dat het doorgaand verkeer beter kan doorstromen tijdens de werkzaamheden.

Informatieavond maandag 30 oktober

Het verkeer zal even moet wennen aan de nieuwe verkeerssituatie. De maximum snelheid wordt tijdelijk aangepast. Er komen grote, overzichtelijke borden waarop de nieuwe verkeerssituatie schematisch staat aangegeven. Rijkswaterstaat en Heijmans geven uitleg over de nieuwe situatie op een informatieavond 30 oktober bij De Mol in Wijthmen. Alle woningen en bedrijven blijven bereikbaar.

Project N35 Zwolle-Wijthmen

Het verkeer op de N35 Zwolle-Wijthmen is toegenomen en de weg heeft tijdens de spits onvoldoende capaciteit om het verkeer goed te verwerken. Daarom wordt de weg verbreed naar 2x2 rijstroken en kan de maximum snelheid omhoog naar 100 km/h. Ter hoogte van Wijthmen komt een nieuw tracé dat bij de Koelmansstraat weer aansluit op de bestaande weg richting Heino. De Kroesenallee wordt via een viaduct met op- en afritten op de nieuwe N35 aangesloten. Aannemer Heijmans voert de werkzaamheden uit, die eind 2018 gereed zijn.
Bron: Rijkswaterstaat

N35: tijdelijke omrijroute levert tijdwinst op!

Vanaf dinsdag 7 november rijdt het verkeer op de N35 Zwolle-Wijthmen vanuit de richting Zwolle alvast op een deel van de nieuwe weg via ‘het vrije veld’. Zo kan Heijmans aan de weg werken zonder weggebruikers te hinderen en is er dan al een betere verkeersdoorstroming.Waar straks in het vrije veld 2x2 rijstroken komen, liggen er al 2 klaar om in gebruik genomen te worden. Dan kunnen automobilisten vanuit Zwolle richting Heino/Raalte alvast via deze nieuwe rijstroken rijden. Het tegenovergestelde verkeer, dus vanuit Heino/Raalte richting Zwolle, blijft ondertussen ‘gewoon’ via de oude N35 rijden. Aannemer Heijmans kan zo ongestoord en zonder het verkeer te hinderen aan de andere rijstroken van de nieuwe N35 werken en het verkeer tussen Zwolle en Heino/Raalte stroomt veel beter door. Deze verkeerssituatie blijft zo tot aan de openstelling van de nieuwe N35 Zwolle-Wijthmen.

Tijdwinst

Jan Jelsma, projectmanager bij Heijmans, legt uit hoe dat zit met die betere doorstroming. ‘Het verkeer op de N35 Zwolle-Wijthmen gaat via een zogenaamde kettingkastconstructie rijden. Vanuit Zwolle volgt het verkeer de nieuwe N35 door het vrije veld en komt uiteindelijk bij de Koelmansstraat weer bij de bestaande verkeerslichten. Verkeer richting Wijthmen gaat met een boog weer terug op het huidige tracé. Daar moeten ze vervolgens een stukje terug rijden om daarna de afslag Wijthmen/Dalfsen te nemen. Dat stukje terugrijden is 2 tot 3 km om, maar weegt niet op tegen de tijdwinst dat de kettingkast oplevert. De verkeerslichten bij Wijthmen – steevast een bottleneck op de route – komen nu vrijwel altijd op groen te staan. Verkeer vanuit Zwolle richting Wijthmen slaat nu immers niet meer af bij de verkeerslichten, maar rijdt via het nieuwe tracé. Daarnaast kan het verkeer vanuit Wijthmen richting Zwolle via een "vrije rechtsaffer" invoegen op de N35 en is er geen wachttijd meer voor het verkeerslicht.’ Eén kanttekening wil Jelsma nog wel maken. ‘Landbouwverkeer vanuit Wijthmen zal de N35 nog oversteken. Maar dat is slechts af en toe.’

Overzichtelijk

Jelsma denkt wel dat het verkeer even moet wennen aan de nieuwe verkeerssituatie. ‘In plaats van linksaf te gaan, moeten de weggebruikers rechts aanhouden en dan een rondje maken. Maar er komen grote, overzichtelijke borden waarop de nieuwe verkeerssituatie schematisch staat aangegeven. Binnen de kortste keren weten de automobilisten niet anders meer.’ Ook laten Rijkswaterstaat en Heijmans op de informatieavond van 30 oktober precies zien hoe het een en ander eruit gaat zien, met een animatiefilmpje en een tekening. Ook over de bereikbaarheid hoeven omwonenden zich geen zorgen te maken. Jelsma: ‘Bedrijven blijven bereikbaar en worden nog persoonlijk ingelicht.' En hoe zit het met de voetgangers en de fietsers? 'Voor voetgangers en fietsers gaan we de nieuwe tijdelijke situatie duidelijk aangeven. Er komt een omleidingsroute via de fietstunnel Oudeweg,’ besluit Jelsma.
Bron: Rijkswaterstaat

Wordt Dick Smeenk clubheld van het jaar?

Het bestuur heeft Dick Smeenk genomineerd als onze clubheld. 

Dick is bijna 50 jaar geleden betrokken geweest bij de oprichting, is voorzitter geweest en heeft diverse ander functies bekleed. Dick is op dit moment nog gastheer op zaterdag wanneer het eerste thuis speelt, zit nog in de onderhoudsploeg en ontvangt ook PEC wanneer ze bij ons trainen.

Stem op hem!!!!!

Stem nu ook op jouw clubheld via www.clubheld2017.nl!

Groeten,

Frans Kerkum
voorzitter

Foute Kerst 9 december

Op 9 december 2017 is het weer zo ver! 


Het Foute Kerst wordt voor de tweede keer gehouden op sportpark de Elshof. In de middag wordt er gestart met een kerstmarkt. Op deze kerstmarkt staan verschillende ondernemers uit Wijthmen en omgeving om hun producten te verkopen. Tevens is er gezorgd voor 'passende' muzikale begeleiding. Om ook de inwendige mens te bedienen worden er verschillende lekkernijen aangeboden. Nadat eenieder een goede bodem heeft gelegd, barst de feestavond los. Onder begeleiding van een dj en verschillende muzikale acts gaan de voetjes van de vloer. Wie zijn geluk wil beproeven, kan loten kopen voor de grote verloting. Wordt vervolgd...


De Foute Kerst organisatie

zaterdag 21 oktober 2017

Boekenmarkt op zaterdag 4 november 2017.


 Ichthuskerk
  “Het goede boek – je kunt het zomaar         kopen
   Je neemt het mee, je zet het in een kast
   Het zal je nimmer voor de voeten lopen
   Maar legt, zodra je wilt, een wereld open
   En daarin ben je dan zijn eregast

                                              Drs. P.


De vrijwilligersgroep van de Rommelmarkt organiseert binnenkort een boekenmarkt.
Romans, religieuze boeken, veel Engelse boeken, kinderboeken, fictie, thrillers, verzamelwerken voor liefhebbers (encyclopedieën). We hebben het allemaal. Tegen niet commerciële prijzen.

Kom gezellig langs. Neem een koffie of wat anders te drinken. En wie weet ziet u toch nog een interessant of leuk boek(je) liggen. Wij zorgen voor de muzikale omlijsting, een combo met passende muziek.
 
Locatie            : Ichthuskerk Tijd                  : 09.30 – 12.30 uur Organisatie      : Vrijwilligersgroep Rommelmarkt Hoofdhof & Ichthus. Opbrengst       : Stichting Hulp Tsjernobyl kinderen Zwolle.

Hebt u nog boeken beschikbaar die een kwalitatieve aanvulling zijn voor onze voorraad, bel dan:

Ad Baars                      tel.: 038-4541412          e-mail: baarsam@kpnmail.nl
Helmus Visscher           tel.: 038-4524633          e-mail: renke@planet.nl
Jan Bartels                   tel.: 038-4525174          e-mail: j.bartels@tiscali.nl
Jan Flokstra                 tel.: 038-4550006        e-mail: j.h.flokstra@centaurus.nl
Aart Schippers             tel.: 038-4536880          e-mail: aaschippers@ziggo.nl