zaterdag 21 oktober 2017

Financieel spreekuur voor mbo-studenten

Bij het financieel spreekuur binnen Deltion is de drukte enorm toegenomen bij de start van het nieuwe schooljaar. Dit spreekuur is in het leven geroepen door het Deltion College en wordt ondersteund door sociaal raadslieden van De Kern in Zwolle. Ongeveer 200 studenten klopten aan voor een afspraak bij het financieel spreekuur binnen de eerste maand van het nieuwe schooljaar.

De voornaamste vraag die momenteel naar voren komt, gaat over het aanschaffen van leermaterialen voor minderjarige studenten. Het kabinet heeft besloten de financiële drempels voor minderjarige studenten weg te nemen door de mbo-scholen de regie te geven in de tegemoetkomingen hieromtrent. De tegemoetkomingen zijn in het kort bedoeld voor leerlingen van wie ouders niet de financiële draagkracht hebben om de leermaterialen te kunnen aanschaffen. Aangezien het financieel spreekuur de expertise bezit op financieel gebied gaan de aanvragen voor tegemoetkomingen leermiddelen voor minderjarige studenten via dat spreekuur.

De kosten die gemaakt moeten worden om te beginnen met een opleiding verschillen sterk per opleiding. De kosten waaraan gedacht kan worden, zijn kosten voor boeken, uniform, licenties en bijvoorbeeld een laptop. Het financieel spreekuur kijkt met de studenten/ouders mee of ze aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming. Daarnaast wordt in de afspraak direct gekeken en bevraagd of er nog meer vragen zijn op financieel gebied.

Het komt regelmatig voor dat ouders bijvoorbeeld geen of weinig gebruik maken van de gemeentelijke voorzieningen of landelijke regelingen/toeslagen (bijvoorbeeld Zorgtoeslag/ huurtoeslag etc.).
Bij het financieel spreekuur wordt advies gegeven over voorgenoemde regelingen en voorzieningen. Daarnaast kan ook geholpen worden bij eventuele schuldenproblematiek of hulp bij het aanvragen van bepaalde voorzieningen. 

Voor vragen over het spreekuur kunt u contact opnemen met Heline Kompagnie & Klaaske Heidemans, via onderstaand mailadres of telefoonnummer.
Financieel Spreekuur | Deltion College & Cibap
Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle
mailto:fis@deltion.nl
Telefoonnummer: 038 850 30 00
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten