woensdag 15 oktober 2014

G E V O N D E N


Op zondag 12 oktober op Soeslo
 
Horloge zilverkleurig met 2 rijen schakels

merk Geneva
Op te halen bij T.Rienties 
Kroesenallee 8
 

zondag 12 oktober 2014

Algemene ledenvergadering VV Wijthmen


DONDERDAG 6 november 2014

AANVANG 21.00 UUR IN DE ELSHOF

 

Komt allen!!!!

Ook de ouders van de jeugdleden, want er moeten beslissingen genomen worden die iedereen aangaat. Laat niet een ander voor je kiezen maar kom zelf en beslis mee!!!!

Kan je echt niet meldt je dan ook af (= verplicht).(voorzitter@vvwijthmen.nl)

 

Voorlopige agenda:

 

1.Opening

2. Notulen algemene ledenvergadering 31 oktober 2013    

3Mededelingen

4. Terugblik


Algemeen

Senioren.

a.Dames.

b.Eerste elftal

c.Tweede elftal

d.Derde elftal


Jeugd.

5.Financieel Jaarverslag 2013-2014


Verkiezing leden kascommissie

Contributieverhoging


Verkiezing bestuursleden/openstaande
 andere vacatures.
4 bestuursleden treden af waarvan 3 niet herkiesbaar zijn. Dit zijn de penningmeester, bestuurslid jeugdzaken en algemeen bestuurslid. Voor 2 van de drie bestuursleden zijn vervangers gevonden. Ook de voorzitter treed af maar is herkiesbaar.

 

           Openstaande vacatures:


Bestuurslid Jeugdzaken
7.

Afscheid diverse functionarissen.
8.
Afscheid bestuursleden.
9.
Commissies


Sponsor-commisie
Toernooi-commissie
Activiteiten-commissie
Jeugdcommissie/bestuur
10.
Rondvraag.      
11.
Sluiting.

 

Uit de bestuurskamer van de voetbal

De tweede uit de bestuurskamer van dit seizoen. Het belangrijkste onderwerp is dit keer de algemene ledenvergadering die met rasse schreden naderbij komt. Zoals inmiddels wel bekend wordt de ledenvergadering gehouden op donderdag 6 november 2014, aanvang 21.00 uurVier bestuursleden treden af. Dit zijn de voorzitter, de penningmeester, het bestuurslid jeugdzaken en een algemeen bestuurslid. Drie bestuursleden zijn niet herkiesbaar.De voorzitter heeft zijn eerste termijn erop zitten en stelt zich herkiesbaar. Voor de niet herkiesbare bestuursleden zijnvoor 2 functies kandidaten beschikbaarDe vacature bestuurslid jeugdzaken is nog vacant, maar vooral door het intensieve lobby werk van de huidige leden van het jeugdbestuur zijn er ontwikkelingen die hopelijk tot een oplossing leiden en bedenk wie de jeugd heeft heeft de toekomst!!!!!!

Overigens kunnen kandidaten voor een functie zich tot een uur voor aanvang van de vergadering bij één van de bestuursleden aanmelden.

Naast de verkiezing van bestuursleden komt er ook een voorstel tot contributieverhoging. Dit is het gevolg van het feit dat we van veel seniorleden het verzoek kregen niet meer aan de loterij “Grote clubactie” mee te doen. Maar het geld moet ergens vandaan komen, dus op de ledenvergadering een voorstel van een contributieverhoging van 10 euro per spelend lid.

Kortom een belangrijke vergadering dus komt allen!!!! Waneer je niet kunt is afmelding overigens verplicht. De voorlopige agenda voor deze vergadering staat elders in de Elshofbode.

 

Ook nu wil ik weer het Vrijwilligersbeleid nog even aan de orde stellen. Vorig jaar mee begonnen en ik heb daar toch redelijk positieve ervaringen mee. Het gaat nog niet feilloos, maar alle begin is moeilijk. Ook dit jaar wordt weer een beroep gedaan op leden en ouders van leden die nog geen vrijwilligerstaak uitvoeren om af en toe een handje te helpen. Dit kan zijn op zaterdagmorgen helpen in de kantine, helpen bij het extra schoonmaken van de kantine (wordt 2 maal per jaar gedaan, zowel binnen als buiten) of helpen bij extra georganiseerde activiteiten waar wat extra hulp nodig is. Hou er dus rekening mee dat je benaderd kan worden en laat ons dan niet in de steek en bedenk dat niet alleen de lusten maar ook de lasten horen bij een lidmaatschap van een vereniging.

 

De activiteitencommissie heeft weer van alles op de rol staan. Om te beginnen 19 oktober de IJsselderby op groot scherm en op 26 oktober een darttoernooi. Voor beide activiteiten is hulp achter de bar en na afloop hulp bij het opruimen niet alleen gewenst maar gewoon noodzakelijk. Hou er rekening mee dat je hiervoor benaderd kan worden. Vele handen maken licht werk!!!

 

 

Frans Kerkum

 

zaterdag 11 oktober 2014

Spreekuur Sociaal Wijthmen vanaf 30 september alleen op donderdagmorgen

Het wekelijkse spreekuur van ons sociaal wijkteam zal per 30 september alleen nog op de donderdagochtend (10.00 tot 12.00 uur) zijn. 


Gebleken is, dat mensen het in het algemeengemakkelijk vinden om rechtstreeks met wijkverpleegkundige Annet Uijttewaal of dorpsondersteuner Marion Tolhuis te bellen voor advies of een afspraak. 


Wie toch direct een persoonlijk onderhoud wenst, kan vanaf nu alleen op de donderdagochtend bij het Kulturhus binnenlopen.


Annet Uijttewaal, wijkverpleegkundige06 13 13 57 63

Marion Tolshuis, dorpsondersteuner038 49 83 230

Algemeen telefoonnummer ZIN: 06 22 60 60 73

 


dinsdag 7 oktober 2014

Wat heeft de fietsgroep allemaal gedaan?

Afgelopen zomer 8x gefietst,routes tussen de 30 en 37 km.
Wij hebben rond Zwolle,Heino, Dalfsen en eenmaal de IJssel over naar Wpenveld gefietst.
Altijd gezellig een terrasje gepikt,want wij fietsen alleen bij mooi weer.

De groep bestond gemiddeld uit 22 fietsers, min 14 pers, max 32 pers.
Allemaal een gezellige en gezonde winter, in mei 2015 starten we weer.
 
Namens de fietsgroep Dick Smeenk.

zondag 5 oktober 2014

Nieuwjaarsreceptie 3 januari 2015

Het lijkt nu nog ver weg, maar voor je het weet, is het zover:

Zoals gebruikelijk willen we het nieuwe jaar feestelijk inluiden
 met elkaar tijdens de


Nieuwjaarsreceptie.

Deze staat gepland op

zaterdagmiddag 3 januari 2015
van 16.00 – 18.00 uur

in de kantine van De Elshof.

Iedereen uit Herfte, Wijthmen en Zalné is van harte welkom!


zaterdag 4 oktober 2014

Kajuittheater met Apenmelk in Zwolle

Op zondagmiddag 5 oktober te zien en te horen: 

Kajuittheater met Apenmelk 

in Zwolle. Kleinschalige voorstellingen in de kajuiten van de gastvrije woonschepen aan de Thorbeckegracht onder regie en productie van Marjan Penterman en de Zwolse verhalenverteller Stan Fritschy. Verhalen, theater en muziek over de zoute zee, verlangen, liefde en heimwee. Over stormen en gevaar, zeemeerminnen en turen naar de horizon. Meer dan twintig acteurs, vertellers en muzikanten uit Zwolle en omgeving treden op voor de echte liefhebber van kleinkunst. 
Het evenement start om 13.30 uur in stadsbrasserie De Harmonie aan de Grote Markt met muzikante Hanneke Evink. In groepen trekt het publiek langs meerdere voorstellingen op de woonschepen en pauzeren met apenmelk, zeemeerminnenkuit en zeemansliederen. We sluiten af met de Firma Weijland in De Harmonie. Reinder van Raalte en Lucy Legeland bezingen het wiegen van het water en de stormen van het hart.

Informatie en reserveren (aanbevolen!): www.deverhalenman.nl 

Toegang € 15,- per persoon voor een hele middag in het ruime sop. 

Wie wil kan bij De Harmonie reserveren voor een zeemansmenu (€22,50) na afloop:www.harmoniezwolle.nl