vrijdag 22 december 2023

Een vlag voor het dorpsgevoel!

De bewoners van Wijthmen, Herfte en Zalné zijn trots op de plek waar ze wonen! Daar gaan we immers vanuit. Onze gemeenschap onderneemt vele dingen, zoals Koningsdag, Jeugdland en de Grassparty. Wij voelen ons als Herfte, Wijthmen en Zalné 1 en daar zijn we trots op!! En dat gevoel van trots willen we ook uitstralen als er weer grote dingen staan te gebeuren in het dorp. Hoe mooi is het als dan juist op die grote georganiseerde evenementen van ons dorp iedereen kan zien dat ons dorp 1 is. En dit kan! Plaatselijk belang en de organisatie van de Grassparty hebben de handen in één geslagen en hier een mooi plan voor bedacht. Wij hebben een heel leuk idee voor de aankleding van ons dorp. En dat willen we op de volgende manier gaan doen:

 Een vlag voor onze gemeenschap. 

Een vlag die je elke keer weer met trots aan je huis of mast kan hangen.
Dit plan staat.... De eerste stappen zijn gezet.... Maar de vlag is er nog niet.... Hier zijn we JULLIE hulp bij nodig. We zijn jullie input nodig om een vlag te creëren waar een ieder trots op kan zijn.

Hoe kan jij helpen? Wij vinden het belangrijk te weten wat jou enthousiasme wekt voor onze gemeenschap. Hierom hebben we een kleine vragenlijst gemaakt die je in nog geen 5 minuten kan invullen. Zo heb ook JIJ invloed op het maken van de mooiste vlag.
Wij zullen met al deze adviezen een mooi ontwerp gaan maken welke we aan jullie zullen tonen. En uiteindelijk vormen we zo een blikvanger voor ons dorp waar iedereen trots op zal zijn.

Hoe vul je de enquête in?Ga naar www.wijthmen.nl
Hier vindt je onder het tabblad
“Plaatselijk Belang” de enquête.
 

Of scan de deze QR-code met je
telefooncamera en kom rechtstreeks
terecht in de enquête.
Mocht je verdere vragen of opmerkingen hebben mag je contact opnemen met
Julia Poppe (06-29914654)

Sagezo Het onrustige rusthuis 

De dorpspomp 

Plaatselijk Belang Wijthmen e.o.

 
In 2023 heeft plaatselijk belang de nodige veranderingen doorgemaakt. 

Vanaf de ledenvergadering in mei 2023 hebben wij een aantal nieuwe bestuursleden mogen begroeten.

Dat zijn:

Coen Bongers - voorzitter.
Joyce van Dam-van Gurp - Secretaris.
Anke Marsman - penningmeester.


Eko Huisman blijft Wijthmen vertegenwoordigen in het platform Zwolse wijken en Heilke Borst-Pierik blijft bestuurslid.
Jaarlijks houden wij een ledenvergadering waar het afgelopen jaar besproken wordt. Daarbij hebben inwoners ook de gelegenheid om vragen te stellen of onderwerpen aan te snijden die van belang zijn voor Wijthmen en omgeving. 

Tijdens de ledenvergadering in mei 2023 hebben we stellingen ingebracht om samen met de aanwezigen erachter te komen wat leeft in Wijthmen, Herfte en Zalné. De volgende stellingen zijn besproken:

  • Woningbouw
  • Energie
  • Het aanbod in voorzieningen
  • Recreatie & groen

Dit leverde mooie gesprekken met elkaar op met waardevolle informatie over waar inwoners van Wijthmen e.o. behoefte aan hebben m.b.t. deze onderwerpen. De volgende algemene ledenvergadering zal ergens rond mei 2024 zijn en dan zullen we hier op terugkijken en er een vervolg aan gaan geven.

We nodigen iedereen uit om bij onze algemene 

ledenvergadering aanwezig te zijn.

Omdat niet iedereen bij een ledenvergadering aanwezig kan zijn geven we ook een paar keer per jaar via de Elshofbode wat informatie over waar wij allemaal mee bezig zijn.

Om de paar maanden gaan wij bijvoorbeeld in overleg met Hanneke Valkeman (de wijkmanager vanuit de gemeente Zwolle). Het meest recente overleg was 12 oktober 2023. Tijdens dit overleg hebben wij ook punten besproken die tijdens de algemene ledenvergadering werden ingebracht. Een terugkerend punt is bijvoorbeeld de verkeerssituatie rond de Valkenbergweg. Deze weg wordt als gevaarlijk ervaren en er is veel sluipverkeer. De gemeente geeft echter aan de situatie daar met een verkeersdeskundige te hebben bekeken en alle opties te hebben overwogen. Ze geven toe dat er geen ideale oplossing is, maar dat zoals het nu is het beste is. Ze vragen ons wel om elkaar aan te spreken, bijvoorbeeld als er een gevaarlijke situatie wordt geconstateerd.

Ook hebben we het gehad over de Kroesenallee waar die de Oude Wythemerweg en de Erfgenamenweg kruist. Het oversteekpunt voor fietsers en voetgangers daar loopt schuin weg en dat zorgt regelmatig voor gevaarlijke situaties, waaronder valpartijen. Dit punt wordt opgepakt en met de wijkregisseur besproken. Hier krijgen wij nog terugkoppeling van. 

We hebben ook de route Parallelweg Heinoseweg tijdens de festivals bij de Wijthmenerplas aangekaart. Afgelopen jaar is de berm stuk gereden en Wijthmen stond vol met auto’s van festivalbezoekers. Dit punt wordt onder de aandacht gebracht binnen de gemeente en de organisatie van de festivals en wij zullen in de gaten houden wat de plannen voor 2024 zullen zijn.


In januari 2024 zal er weer een bespreking zijn en worden lopende zaken en wellicht nieuwe punten besproken. De gemeente geeft ook aan dat inwoners zelf melding kunnen maken via

https://www.zwolle.nl/melding-openbare-ruimte.


Indien het mogelijk is maak dan foto’s van de situatie en voeg deze toe aan de melding.

Uiteraard mag de nieuwbouw niet ontbreken, want dat is ook een belangrijk punt waar ons mee bemoeien ☺. Ondertussen is gestart met het bouwrijp maken van de grond en het grootste deel van de huizen van fase 1 zijn verkocht. 

Fase 2 komt ook langzamerhand in het zicht en vanaf begin 2024 zullen we dan ook weer met de gemeente en projectontwikkelaar daarover in gesprek gaan. Daarbij blijven wij ook aandacht vragen voor een evenwichtig aanbod van huizen en de mogelijkheden om sociaal en economisch gebondenen voorrang te geven. 

Naast de belangenbehartiging ondersteunen we ook de verenigingen door bijvoorbeeld financiële bijdragen of in gesprekken met de gemeente. Zo vragen wij subsidies aan voor acties en denken mee in bijvoorbeeld de dorpsversieringen tijdens de Grassparty en kijken vooruit naar de komst van nieuwe inwoners: hoe kunnen wij hen aankomend jaar een mooi welkom geven in Wijthmen? Kortom: als Plaatselijk belang dragen we bij aan Wijthmen en omgeving. Ook de Elshofbode kunnen wij zo uitgeven.


Een belangrijk punt tenslotte, dat we niet mogen vergeten, is het aantal leden - ledenwerving. We zijn ontzettend blij met alle leden die we hebben, maar we weten ook dat nog lang niet iedereen uit Wijthmen en omgeving lid is van Plaatselijk Belang. Juist met een groot ledenaantal sterkt dat ons in de gesprekken die we voeren met de gemeente en andere betrokkenen bij Wijthmen. Voor de contributie hoef je het niet laten: die is slechts €5,- per jaar!
Dus is afgelopen november geen €5,- afgeschreven van uw bankrekening: 

word vooral lid!

Al nagedacht over goede voornemens voor 2024?
Wij weten er wel één! Wij verwelkomen u graag als lid van Plaatselijk Belang,
want samen staan we sterk!


Vul op het machtigingsformulier uw gegevens in en lever deze in bij
onze penningmeester (Zeisweg 6) of mail deze naar pbwijthmen@gmail.com
Bedankt en alvast een goede jaarwisseling gewenst, namens plaatselijk Belang!


Coen Bongers 
Joyce van Dam-van Gurp 
Anke Marsman 
Maarten de Vries 
Menno van Gurp 
Henk Beltman 
Ronald Diepman 
Heilke Borst-Pierik 
Eko Huisman (namens Platform Zwolse Wijken) 

Jeugdland 2024

 


11e Fakkert Diervoeders Wijthmenerplasloop


 

Op 10 januari kerstbomenactie in Wijthmen

Al 35 jaar wordt de kerstbomenactie “Oude bomen vangen veel winst!”
in Zwolle georganiseerd.
Kinderen krijgen dan in ruil voor ingeleverde kerstbomen een leuke
beloning.


De kerstbomenactie van de gemeente Zwolle valt in 2024 op woensdag 3 januari en woensdag 10 januari van 13.00 tot 16.00 uur. Kinderen tot en met 15 jaar kunnen de kerstbomen op verschillende plaatsen in Zwolle inleveren. Ieder kind krijgt voor één ingeleverde boom € 0,20 en een stempel op de stempelkaart. Met een volle stempelkaart (tien stempels) mogen kinderen gratis zwemmen in Zwembad De Vrolijkheid.


Met de inzameling voorkomen de gemeente en ROVA verbranding van kerstbomen op straat en zwerfvuil in de Zwolse wijken. De ingezamelde bomen worden verwerkt tot compost voor openbare groenvoorzieningen in de stad (recycling).
 

Inzamelpunt:
Je kunt je kerstboom inleveren op woensdag 10 januari van 13.00 - 14.30 uur bij de speeltuin aan de Zeisweg in Wijthmen.
Andere tijden en locaties zijn te vinden op de website van de ROVA.


 

Events 2024 Kulturhus De Elshof Wijthmen

 


Red Horse Company organiseert weer de FILIPINO SNERTWANDELINGHet is onderhand traditie: De Red Horse Company organiseert op de 1 e zondag na het nieuwe jaar de jaarlijkse FILIPINO SNERTWANDELING.
Door het buitengebied van Heino zijn weer mooie routes uitgezet van
ca 5 en ca 10 kilometer.


De Red Horse Company is een, inmiddels bekende, stichting van vrijwilligers uit de ruime omstreken van Heino. Ieder jaar reist in Januari / Februari een groep naar projecten in de Filipijnen waar we orkaan bestendige huisjes bouwen voor de allerarmsten onder de bevolking die geen dak boven hun hoofd hebben en leven onder schrijnende omstandigheden.
We bouwen deze huisjes niet vóór de bewoners maar samen met hen. De reis en verblijfskosten betalen de vrijwilligers geheel zelf opdat de opbrengsten van sponsoring en baten uit onder andere de snertloop, voor 100% ten goede komen aan de bouw. Dit jaar hopen we weer onderkomens voor 4 gezinnen te kunnen realiseren.


In 2020 heeft de RHC middels een grote gift van de oogstgave tijdens het Stöppelhaenefeest in 2019 een mooie gemeenschappelijke groentetuin aan kunnen leggen waarmee de bewoners zich van een dagelijkse maal-tijd kunnen voorzien. Deze tuin willen we dit jaar een boost geven met een
irrigatiesysteem. Ook daarvoor zetten we de opbrengst uit de snertloop in.

Uw deelname aan deze mooie wandeltocht door het prachtige Heino wordt dan ook door ons zeer op prijs gesteld en uw donatie wordt voor 100% besteedt aan het goede doel.


De FILIPINO SNERTWANDELING vindt plaats op 07 Januari 2024
 

Startlocatie: Familie Lugtenberg
Moerweg 6, Heino
8141 PE Heino
Start vanaf 10.30 tot 13.00 uur
Deelname € 6,00, kinderen € 2.00


Na de wandeling is er gelegenheid om na te zitten en te genieten van lekkere ambachtelijk gemaakte snert en/of en Filipijnse loempia’s.
Let op! Geen pinapparaat aanwezig. 


  

Potstoten in de Elshof

 


Openingstijden gemeente Zwolle rond de feestdagen

Rond de feestdagen heeft de gemeente Zwolle andere openingstijden:


• Het klantcontactcentrum en de publieksbalies zijn gesloten op eerste en tweede kerstdag (maandag 25 december en dinsdag 26 december) en op nieuwjaarsdag (1 januari). Verder gelden de normale openingstijden. Kijk hiervoor op www.zwolle.nl/contact.
• De sociaal wijkteams zijn gesloten op maandag 25 december, dinsdag 26 december en maandag 1 januari. Verder gelden de normale openingstijden. Kijk hiervoor op www.swtzwolle.nl.
• De wijkservicepunten in Zwolle-Noord, Zwolle-West, Zwolle Oost en Zwolle-Midden zijn gesloten van maandag 25 december tot en met zondag 7 januari. Het wijkservicepunt in Zwolle-Zuid is geslo ten van maandag 25 december tot en met maandag 1 januari 2024. Voor vragen kunt contact opnemen met het klantcontact centrum (telefoonnummer 14038). U krijgt dan direct antwoord of zij verwijzen u door naar de juiste persoon.
• Meldingen over onderhoud, herstel en overlast in de openbare ruimte kunt u doen bij ons klantcontactcentrum of op www.zwolle.nl/meldingen.


 

Nieuwbouw ‘Het Buyten’ Wijthmen

Ruim 85% van de woningen binnen fase 1 van het nieuwbouwproject Het Buyten zijn verkocht. Dit betekent o.a. dat de bouw van de woningen binnen de eerste fase definitief door gaat. Voordat de bouwkundige aannemer kan starten met de bouw, zal het terrein eerst bouwrijp gemaakt moeten worden. Firma Jansen Wijhe is hier momenteel druk mee bezig en de eerste contouren van de nieuwe wijk zijn al goed te zien. 

De verwachting is dat voor de kerstdagen van 2023 fase 1 binnen het plangebied bouwrijp is en fase 2 begin 2024. Onder bouwrijp maken valt o.a. het aanleggen van de riolering en bouwwegen binnen het plangebied.
Zodra Jansen Wijhe haar bouwrijp werkzaamheden heeft afgerond kan de bouwkundige aannemer starten met het bouwen van de woningen. 
Naar verwachting is dit medio april 2024 en zal de bouw van de 
nieuwe woningen 1 jaar duren.


Bij een nieuwe wijk horen uiteraard ook nieuwe straatnamen. Alle nieuwe straatnamen zijn vernoemd naar oude boerenerven in Wijthmen. De gemeente Zwolle heeft deze nieuwe straatnamen vastgesteld, waardoor de nieuwe bewoners in Wijthmen straks wonen aan de Anderloweg, Bruninkweg, Hombergweg, Den Enk, Konstapelweg, Nijboerweg of Vondermanweg.

 
De verkoop van de 2e fase zal naar verwachting in april 2024 plaatsvinden.
In de 1e fase zijn nog enkele vrijstaande woningen te koop.
Voor meer informatie kunt u de projectwebsite www.hetbuyten.nl
bekijken.

Sinterklaas december 2023

  

Eindelijk was dé dag weer aangebroken 
En werden de kinderen uit het dorp, weer door Sinterklaas toegesproken

Dit jaar reed Sint met paard en wagen het dorp door 
Gevolgd door een heel mooi pietenkoor

Helaas liet het weer te wensen over, en moesten vele schuilen onder hun paraplu
Maar gelukkig was de regen er niet continu 
 
De kindergezichtjes waren gevuld met een mooie lach 
En al met al zorgde dit dan ook voor een mooie dag

Er werden high fives uitgedeeld hier en daar 
En de pieten lieten ook hun coole moves zien, zowaar 
 
Cadeautjes en chocoladeletters vlogen alle kanten uit 
Mooi om te zien dat Wijthmen daar zo mooi bij aan sluit
 
Er moet Sinterklaas ook even iets van zijn hart 
Want wat Sint zag maakte hem verward

Zo zag hij dat er aan de haren van zijn pieten werd getrokken 
En zo zei Sint; “Hier ben ik erg van geschrokken”

Ook vonden sommige kinderen het leuk om piet’s broek te laten zakken 
Dit deed hem bijna naar adem snakken

Laten we elkaar dan ook de volgende keer allemaal in onze waarden 
Dan komen ze hopelijk volgend jaar weer, onze geliefde Spanjaarden

Verder kijken wij terug op een zeer geslaagde dag 
Sinterklaas en zijn pieten vertrokken met een hele grote lach

Een ieder bedankt voor zijn aanwezigheid 
Mocht iemand een tip hebben, die mag je natuurlijk altijd aan ons kwijt

Volgend jaar hopen we alle kinderhandjes weer te vullen 
De datum kunnen wij al vast onthullen

Houdt 23 november 2024 de straten weer goed in de gaten W
ant dan hebben Sinterklaas en zijn pieten een plekje in hun agenda over gelaten
 
Tot volgend jaar!
 

 


 

Eém Bieproaten op 23 november

 Het was dringen geblazen bij het stamppottenbuffet in de Elshof op 23 november.

De keus was ruim; stamppot zuurkool, hutspot en andijvie. Geserveerd met jus, worst en/of hachee.

De koks van deze fantastische maaltijd dit keer waren: Willemien v/d Kolk, Annegree Poppema, nieuw in de groep; Wim Hakkenaar en de vertrouwde gezichten Annie en Robby van Krevel.

Ze hadden zich enorm uitgesloofd en zoals ze zelf zeiden wel één ster waardig. Nou, aan het tempo dat de mensen aten zou je het ook echt gaan geloven. Volgens mij had iedereen het binnen een half uur op. Voor een paar zelfs een tweede ronde en toen waren de pannen ook schoon leeg. Een restje voor het thuisfront zat er niet meer in.

Het was echt overheerlijk !


 

Chapeau aan de koks maar ook dank aan Willemien Poppe, alweer een nieuwe vrijwilligster. Wat fijn toch al die spontane hulp.

Alles was ook zo weer aan kant en pffff wat een aanmeldingen voor 21 december al weer. Wij zitten nu al echt bomvol. Deze middag begint overigens om 16.00 uur. Aanmelden kan maar dan beland je op de reservelijst dit keer. Wij vernemen steeds vaker dat mensen op de deze lijst belanden, over een succes formule gesproken !

 

Aanmelden kan weer via de vertrouwde weg bij Thera Hülsmann : telnr. 06-52282741.

Het menu voor 21 december is nog een verrassing, wij benutten een gedeelte van het gekregen bedrag van de Grassparty, door het eten van een andere partij te laten komen. Wij zullen de volgende keer verklappen welke partij dit was. Zo hebben onze eigen koks ook even rust omtrent de feestdagen en hoeven dan alleen voor soep en een toetje te zorgen.

Wij vragen voor 21 december een bijdrage van 10,00 per persoon, zodat er nog iets geld over blijft om in het voorjaar ook nog een keer iets leuks te gaan organiseren.

 

De volgende datums voor de bieproatsessies zijn alvast:

 

18 januari; Gezellige middag met een Nieuwjaarsborrel,

tijd:15.00-17.30 uur

22 februari

21 maart

18 april

 

Over de invulling gaan wij nog even brainstormen, maar dit komt zeker weer in de volgende Elshofbode te staan.

Voor nu iedereen een fijne jaarwisseling en alvast een goed 2024 ! Namens de werkgroep,

Wonen met zorg


 

 

 

Prikbord

 


Razende Reporter

Dick Smeenk aan het woord
‘Ik ga door zo lang mijn gezondheid dat toelaat!’
Voor dit interview was ik in de kantine bij Dick Smeenk. De reden voor mijn bezoek is zijn 80e verjaardag. Hij woont al zijn hele leven in Wijthmen en zet zich al ontelbaar veel jaren in als vrijwilliger voor Stichting de Elshof. Meer dan genoeg redenen voor een gesprek.


Vertel eens iets over jezelf!
Ik ben gepensioneerd sinds 2008. Tot dat moment heb ik gewerkt als hoofdconducteur bij de NS. Ik woon al mijn hele leven in Wijthmen. In 1969 hebben we VV Wijthmen opgericht met een aantal buren. We zijn begonnen achter de Mol. Vanaf het begin heb ik verschillende functies en rollen gehad bij de club. Van jeugdleider, jeugdsecretaris en spreekstalmeester tot vrijwilliger. Dat laatste doe ik nog steeds.
 

Je hebt dus veel veranderingen gezien
In de loop der tijd is er veel veranderd. Ik vind het jammer dat er nu in een keer zoveel nieuwe huizen worden gebouwd. Ze hadden er veel beter elk jaar 4 kunnen bouwen met voorrang voor mensen uit Wijthmen. Dit betekent dat vooral veel jongen mensen er gens anders gaan wonen. Dat is erg jammer voor de club.


Kun je een leuke anekdote vertellen?
Rafael van der Vaart heeft een tijdje bij PEC getraind en kwam dus regelmatig op de Elshof. Na de training ging hij met zijn zoon nog wel eens een balletje trappen op het tweede veld. Er was een dag dat ik dat niet door had. PEC was weg en ik was met collega vrijwilliger Sylvia de boel op slot aan het doen. Natuurlijk ook de kleedkamers. Toen ik wegliep, hoorde ik lawaai in de kleedkamer. Bleek dat ik Rafael en zijn zoon had opgesloten. Nadat ik ze bevrijd had, hebben we wel een half uur gepraat over wat ik doe bij de club, wat er hier allemaal gebeurt en op welk niveau er gevoetbald wordt. John van ’t Schip was ook een graag geziene gast. Het was een leuke tijd! Helaas is er door Corona veel veranderd.
 
Wat was de leukste derde helft?
Eind jaren ’80 hadden we 5 elftallen. We hadden toen maar 13 of 14 spelers per elftal. Soms moest er onderling flink gewisseld worden. Er was een seizoen dat alleen het eerste elftal geen kampioen werd. Groot feest in de kantine! Alleen het eerste elftal keek wat sacherijnig…
Zelf bracht ik na het voetballen eerst de auto naar huis om in de kantine een biertje te kunnen drinken.
 
Je bent er nog steeds! Wat doe je op dit moment nog?
Op maandagochtend zorgen we ervoor dat het in en om het gebouw netjes, schoon en opgeruimd is. Op vrijdag kijk ik altijd of de boel netjes is voor zaterdag. Dan ben ik alleen, pak de kruiwagen en loop een rondje over het terrein. Daarnaast ben ik ook coördinator van de fietsclub. Dat begint weer in het voorjaar.
Dick bedankt! Na het interview heb ik een kop koffie gedronken met de aanwezige vrijwilligers van Stichting de Elshof. Fijn dat zijn zich op deze manier inzetten!
 
 
Vind je dat iemand een bezoekje van mij verdiend? Laat het weten
(elshofbode@gmail.com of 06-26969222).
Raoul Veldink, de razende reporter.