zaterdag 22 september 2018

Meedoen is winnen: breng stigma tot stilstand!

De Socialrun is een jaarlijkse pittige non-stop estafetteloop van ruim 555 kilometer in 48 uur, met als doel vooroordelen over psychische aandoeningen tot stilstand te brengen. Van 21 tot 23 september 2018 doen alle renners, fietsers, cateraars, chauffeurs, kampbouwers en routecoördinatoren mee om openheid te stimuleren rondom psychische aandoeningen.  

Met de Socialrun leveren zij een geweldig knappe sportieve teamprestatie. Zij vestigen de aandacht op het doel én halen sponsorgelden op. In 2017 is er maar liefst € 68.000,- euro opgehaald en besteed aan zo’n dertig initiatieven, die het stigma tot stilstand helpen brengen, zoals theatervoorstellingen, films, workshops, exposities, spellen en gastlessen.
Dit jaar lopen er drie medewerkers van de Dimence Groep mee. Samen met renners van Mediant en RIBW Overijssel vormen zij het team GGZ Overijssel. 

Het team GGZ Overijsel zoekt nog sponsoren. Iedereen die dit team financieel wil ondersteunen, kan meer lezen op  https://www.socialrun.nl/campaigns/ggz-overijssel/. Elke kilometer die wordt afgelegd is te sponsoren vanaf € 5,- waarbij het aantal te sponsoren kilometers vrij te kiezen is. De opbrengsten komen voor 100% ten goede aan initiatieven die nog meer openheid stimuleren en zo vooroordelen over mensen met psychische aandoeningen verminderen.

Grassparty vanuit de lucht met trekker-en motorrit

Prachtig om te zien hoe 'onze' Grassparty er vanuit de lucht uitziet met haar verschillende onderdelen. Met dank aan Gerard Reins.Uit de bestuurskamer van de voetbal


Voor mij een bijzonder “Uit de bestuurskamer”. Het is de laatste die ik maak als voorzitter. Zoals bekend ben ik na de ALV op 27 september voorzitter af en geef ik het stokje door aan mijn opvolger. In al die jaren heb ik dan inmiddels meer dan 50 “Uit de Bestuurskamers” gemaakt.

Het was weer een drukke zomer. Heel veel vrijwilligers zijn druk geweest met de trainingen en de drie wedstrijden van PEC ZWOLLE 1 en de wedstrijd van de PEC beloften en niet te vergeten al het werk aan de twee velden. Alles is prima en soepel verlopen. We mogen best trots hierop zijn. Wijthmen staat weer eens duidelijk op de kaart. ALLE VRIJWILLIGERS BEDANKT VOOR JULLIE INZET!!!!!

Het seizoen 2018-2019 is inmiddels weer begonnen. Het is weer gelukt om drie senioren heren teams te maken. Het vrouwenvoetbal is ook samengegaan met Hoonhorst en spelen nu ook onder de vlag van JCHW. Dit was nodig om zoveel mogelijk meiden de kans te geven om bij Wijthmen en Hoonhorst te blijven voetballen. Hoop dat dit net zo’n succes wordt als met de jeugd. Ook de jeugd van JCHW staat weer op poten en dat is best een hele klus. Hulde voor de jeugdcommissi.
Op 1 september is de bekercompetitie gestart en de reguliere competitie begint op 22 september. Op 22 september wordt dit gevierd met een BBQ voor alle seniorleden (ook de verenigingsleden, donateurs en vaste supporters) en de jeugdleden van O19. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van 10 euro per persoon.

Het 50 jarig jubileum. Het organisatiecomité is inmiddels compleet en bestaat inmiddels uit 15 personen. Een conceptdraaiboek is inmiddels gemaakt en lijkt te voldoen. De oprichtingsdatum is 28 april 1969. Het idee is om het jubileum op 24 en 25 mei te gaan vieren. Vrijdagavond 24 mei een officiële receptie en op zaterdag 25 mei vanaf 10 uur spelletjes voor alle jeugd van JCHW tot 16 jaar. Na de competitie voetbalwedstrijden een BBQ gevolgd door een feestavond voor leden vanaf 16 jaar. Uiteraard zijn partners ook welkom. Er moeten werkgroepen gevormd worden om het één en ander te organiseren. Wordt vervolgd.

Op de Algemene Ledenvergadering van 27 september 2018 stop ik als voorzitter. Ook stoppen dan de secretaris Jacqueline Noordman en de penningmeester Hermien Meijer. Voor de opvolging zijn er gelukkig geschikte kandidaten, zodat er weer een voltallig bestuur gevormd kan worden.

Na zeven jaar stop ik dus als voorzitter. Ik wil graag iedereen bedanken die zich hebben ingezet en nog steeds inzetten voor de vv Wijthmen. Zonder jullie kan de vereniging niet draaien. Gedurende deze 7 jaar zijn er natuurlijk hoogtepunten geweest. Denk aan de aanleg van het kunststof grasveld zodat we niet meer in de blubber hoeven te trainen, de viering van het 45 jarig bestaan en de komst van PEC. Helaas was het niet altijd rozengeur en maneschijn. Er zijn ook dieptepunten geweest. Het wegvallen van diverse persoonlijkheden van de vv Wijthmen heeft er behoorlijk ingehakt.
Graag wil ik mijn medebestuursleden bedanken. Zonder jullie hulp was het mij zeker niet gelukt.

                   Datums en evenementen om te onthouden:

·         Begin van het seizoen BBQ augustus/september. 22 september.
·         Algemene ledenvergadering. Donderdag 27 september in de   
        Elshof . Aanvang 21.00 uur. De agenda en de notulen van de 
        vorige ALV worden rondgemaild

Geniet van de wedstrijden op een rookvrije accommodatie en speel met RESPECT !!!

Kijk ook altijd even op de site van de v.v. Wijthmen www.vvwijthmen.nl

Veel succes dit seizoen!!!

Frans Kerkum

Frans namens de redactie, bedankt voor al die talloze "bestuurskamers" op die manier bracht je via de Elshofbode ons allemaal weer op de hoogte van het wel en wee van de voetbal en werd de Elshofbode zeer goed gelezen.

Kunnen we een beroep op u doen?


De scholen zijn weer begonnen!


Overal zien we deze vlagdoeken langs de wegen, niet alleen in Nederland maar ook in bijv. Escalante, in de Filippijnen.
En zo ook voor doofstomme kinderen aldaar.
Ook zij kunnen naar school en wel op bijzondere wijze, zij draaien namelijk mee in het reguliere onderwijs in de ‘gewone’ klassen tussen alle andere kinderen.
In ons landje onvoorstelbaar, daar in Escalante kan het gewoon. Dankzij de inzet van een doventolk kunnen zij de lessen volgen, daarnaast kunnen zij op normale wijze omgaan met de andere kinderen. Waar zij anders kansloos en buitengesloten zouden zijn is er nu uitzicht op een volwaardig bestaan.

Deze kinderen komen uit de wijde omgeving en verblijven 
daarom de hele week in een verblijfhuis nabij de school,
enkele moeders verzorgen om toerbeurt het eten en het huishouden.
Het project is opgezet door missionaris Harrie Bloem 
wiens roots in Busloo liggen.
Diezelfde Harrie Bloem heeft onze stichting benaderd 
met het verzoek om ondersteuning,
het verblijfhuis is namelijk dringend aan een renovatie toe, 
financiële middelen ontbreken echter.
 
Wij vinden dit zo’n aansprekend project dat we onze steun hebben toegezegd, zowel fysiek als financieel.
Het fysieke deel is geen probleem, voor het financiële zijn ook wij echter afhankelijk van anderen. 

Middels deze oproep willen we dan ook een beroep doen op uw gulheid,
Laat uw hart spreken en zij zullen het horen!
Doneren kan via de site; www.redhorsecompany.nl of op 
banknr, NL88 RBRB 0845 1409 22
Onze stichting heeft de ANBI status, dus uw gift is aftrekbaar.

Namens stichting RedHorseCompany, alvast dank,
Bart Reuvekamp

Infobeurs over Vitaal thuis wonen


Festival ‘Slim oud’ met Henk & Mick en infobeurs over vitaal thuis wonen

In het kader van Nationale Ouderendag organiseren de Seniorenraad Zwolle en WijZ op 6 oktober 2018 gezamenlijk het festival ‘Slim Oud’.
Dit festival wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Zwolle.


De intentie van het festival is tweeledig: de organisatoren willen ouderen in Zwolle een mooi evenement aanbieden met een veelzijdig programma.
Daarnaast wordt er een infobeurs georganiseerd met slimme tips over hoe je zo lang mogelijk vitaal thuis kunt blijven wonen, óók als je een smalle beurs hebt.
Dit is belangrijk tegen de achtergrond van het overheidsbeleid dat gericht is op zelfredzaamheid en participatie.
De organisatoren vinden het belangrijk om ouderen bewust te maken van wat er allemaal mogelijk is in Zwolle, óók als je niet veel te besteden hebt of meer
kwetsbaar bent geworden ten gevolge van een major live event of fysieke beperkingen.  

Er zijn  optredens van ‘Lizette van Kuik’, ‘De Powergirls’ en ‘Henk en Mick’, de finalisten van de Voice Senior.
De optredens worden op ludieke wijze aangekondigd door Wichert aan ’t Rot.

Het festival vindt plaats op 6 oktober in Wijkcentrum de Bolder, Aalanden in Zwolle, van 13.00 - 17.00 uur.
De toegang is gratis.
 

maandag 17 september 2018

Tijdelijk maatregel kruispunt Heinoseweg

In onderstaande bericht staat dat de uitvoering van de tijdelijke maatregelen begin september zouden zijn.
De start is nu verplaatst naar 24 september en zullen twee weken in beslag nemen.
Nu de ‘nieuwe’ N35 in gebruik is genomen is het tijd om ook het ‘oude’ kruispunt Wijthmen aan te pakken. Zolang de discussie over het doortrekken van de Kroesenallee naar de nieuwe N35 nog loopt betreft het een tijdelijke herinrichting. Op de tekening is te zien dat het verkeer vanaf restaurant de Mol richting Dalfsen en andersom vrij baan krijgt. De fietsoversteek wordt verlegd en sluit aan op de nieuwe parallelweg (vm. hoofdrijbaan). De verkeersregelinstallatie wordt verwijderd.Om het zo kostenefficiënt mogelijk te houden wordt er geen asfalt verwijderd en wordt via nieuw aan te brengen belijning de route gemarkeerd. De huidige markering wordt verwijderd en nieuwe markering aangebracht. Het aannemersbedrijf Heijmans zal de werkzaamheden eind augustus/ begin september uitvoeren.

Een tussenstap naar een definitieve inrichting over een aantal jaren.

klik op de foto voor een grotere versie

zondag 9 september 2018

Heb je hulp nodig bij de opvoeding van je kind, dan ben ik er voor jou!


Ik ben Monique Zuidberg, gediplomeerd opvoed- en gezinscoach.


Heb je het gevoel dat je vast loopt in de opvoeding? Of vraag je je af of hoe je het beste kunt omgaan met je kind? Heb je twijfels over het gedrag van je kind?  Dan is het fijn als er iemand naar jou luistert en met je meedenkt. Ik help je daar graag bij, door zonder te oordelen, samen tot een oplossing te komen. 
Je kunt mij mailen of bellen, we plannen dan een intake gesprek (dit is gratis). Tijdens dit gesprek zullen we bespreken waar jij tegen aanloopt en vervolgens bekijken of je gebruik wilt maken van mijn opvoedondersteuning.
Voor meer informatie en tarieven zie mijn website:
    www.eens-gezind.nl
        monique@eens-gezind.nl
     06 50 61 08 66