zaterdag 31 december 2016

Uit de bestuurskamer van de voetbalUit de bestuurskamer

Het kunstgras en de rubberkorrels. Zoals wij al verwachtten blijkt uit het onderzoek dat er geen gevaar is. Het rapport van het RIVM is inmiddels gepubliceerd. Hieronder het bericht van het RIVM.Het RIVM kwam vandaag met een heldere boodschap: het is veilig om op de velden met rubbergranulaat te sporten. Deze uitkomst bevestigt de resultaten van zo’n honderd eerdere onderzoeken die ook al concludeerden dat er geen milieu- en gezondheidsrisico’s zijn bij het sporten op kunstgras met rubbergra­nulaat. Het is goed dat alle sporters, ouders, gemeenten, sportclubs en vrijwilligers hun velden kunnen blijven gebruiken zonder zich zorgen hoeven te maken.Hieronder een aantal highlights:

• Het RIVM heeft de stoffen onderzocht in rubbergranulaat van 100 sportvelden. Er zijn ook proeven uitgevoerd om te onderzoeken welke stoffen uit de korrels vrijkomen als de sporter ermee in aanraking komt. Er is uitgezocht in welke mate stoffen via de huid, het spijsverte­ringskanaal of de longen in het lichaam terechtkomen. Vervolgens is berekend in hoeverre mensen aan de vrijgekomen stoffen blootstaan en wat dat betekent voor de gezondheid. Daarnaast is de beschikbare informatie in de wetenschappelijke literatuur bestudeerd over de stoffen in rubbergranulaat, de eigenschappen en de gezondheidseffecten.

• Uit het onderzoek blijkt dat er geen verband is tussen sporten op kunstgras met rubbergra­nulaat en het ontstaan van leukemie of lymfeklierkanker. Dat komt omdat stoffen die deze ziekten veroorzaken niet in het materiaal zitten of er in zulke lage doses inzitten dat ze niet schadelijk zijn. Bovendien zitten ze in het materiaal opgesloten. Uit langjarige studies naar de relatie tussen deze ziekten en sporten op rubbergranulaat komt bovendien geen verhoogde kans op de ziekten naar voren.

• Het RIVM heeft in zijn onderzoek diverse ‘conservatieve’ scenario’s doorgenomen, waarbij de blootstelling hoger ligt dan bij normaal sporten op rubbergranulaat. Bijvoorbeeld bij keepers die tientallen jaren alleen maar op rubbergranulaat sporten. Ook in die scenario’s is het risico praktisch verwaarloosbaar. Om daar een beeld van te geven: het gaat hier om een verhoogde kans van minder dan 5 op de 1 miljoen mensen die kanker ontwikkelen.

• Het RIVM vergelijkt de blootstelling aan de veelbesproken Polycyclische Aromatische Kool­waterstoffen (PAKs) via sporten op rubbergranulaat met de dagelijkse blootstelling via eten. Daaruit blijkt dat je via voedsel veel méér PAKs in je lichaam krijgt (1.800-4.900 nanogram per dag) dan via sporten op de rubberkorrels (37-98 nanogram per dag).

Uit het onderzoek blijkt kortom dat we gewoon kunnen blijven spelen op het materiaal. Zelfs bij onwaarschijnlijk hoge blootstelling is de kans om kanker te ontwikkelen door op kunstgras met rubbergranulaat te spelen, zo klein dat dit niet noemenswaardig is.Kijk ook op www.vvwijthmen.nl voor het persbericht van de gemeente en het bericht van het RIVM.Bezuinigingen gemeente. Wij zijn inmiddels in overleg met de gemeente. Vorige keer berichte ik dat we begin december een overleg hadden. Dit is echter uitgesteld tot 19 januari. Wordt vervolgd en we houden jullie op de hoogte.Wij hebben inmiddels ook het contract met de hoofdtrainer Elvin Matuankotta voor in ieder geval 1 jaar verlengd. De selectie, begeleiding en het bestuur zijn tevreden over de samenwerking.Herhaling oproep.

Er is nog steeds een chronisch tekort aan scheidsrechters voor de jeugd. En zonder scheidsrechter wordt er niet gevoetbald. Laat dat niet gebeuren. Bedenk als senior dat er in jou jeugdtijd ook altijd een scheidsrechter was. Wanneer het eerste, tweede, derde en de dames allemaal 3 personen leveren die willen fluiten dan kom je één keer in de zes weken aan de beurt. Er wordt dan een schema gemaakt wanneer je moet fluiten dus ben je al lang op de hoogte wanneer je een keer aan de beurt bent. Overigens ouders worden uiteraard ook uitgenodigd om aan de poule van scheidsrechters voor de jeugd mee te doen. Ik heb begrepen dat het nog niet sorm loopt. Opgeven bij de wedstrijdcoördinator Jeroen Harink (wedstrijdsecretaris@vvwijthmen.nl).Rens van Gurp, Jan Schrijver en Alfred Meiberg hebben aangegeven dat dit het laatste seizoen zal zijn als bestuurslid. We hebben dus vervanging nodig voor het bestuurslid jeugdzaken, bestuurslid seniorzaken en een bestuurslid algemene zaken. Wanneer je belangstelling hebt meld dit dan aan een bestuurslid!!!!!!!Datums om te onthouden:7 januari “Nieuwjaarsreceptie Stichting de Elshof” voorafgaand door een onderling voetbaltoernooitje, 14 januari “de Fakkert Diervoeders Wijthmenerplasloop” Schrijf je in op www.mijninschrijving.nlRest me nog iedereen prettige feestdagen toe te wensen en hopelijk een mooi 2017 met veel sportieve successen. En hou de volgende uitspraak in gedachte:“Verleden heb je, toekomst moet je met zijn allen maken”Frans Kerkum

zaterdag 24 december 2016

Kerst- en nieuwjaars wens!!

namens de redactie, Janny, Danielle, Marianne en Minoes

45 jarige Elshofbode is dankbaar voor trouwe adverteerders.

Het zal u als lezer duidelijk zijn dat wij als Elshofbode absoluut niet zonder adverteerders kunnen. Hetgeen wij voor onze adverteerders kunnen terugdoen is een mooi boekje maken, wat veel wordt gelezen. En een aantrekkelijke site, www.elshofbode.nl, maken waarop wij onze adverteerders in beeld brengen.

Wat opvalt is dat er adverteerders zijn die echt al jaren trouw adverteren in ons wijkblad. Daarvan hebben wij er nu 1 uitgelicht en dat is Knol adviseurs.

Bij het doorlopen van oude Elshofbodes kwam ik een interview van bijna 20 jaar geleden met Bert Knol en zijn vader Gerrit:

terug in de tijd naar 1997-----------------------------------------------------------------------------------------------------

De hoogste tijd om deze trouwe adverteerder weer eens op te zoeken.
Zo gezegd zo gedaan en met een enthousiaste Bert Knol was de afspraak zo gemaakt.
Bert houdt zijn kantoor in het Tricolore bedrijfsverzamelgebouw aan de Paxtonstraat 3r, 8013 RP in Zwolle. Zeg maar de zijde van de Marslanden welke tegen Zalné aanligt.
 Bert geeft aan dat hij heel tevreden is met de Elshofbode, mede ook omdat het wijkblad zo’n groei heeft gemaakt. Bert is opgegroeid in Wijthmen, moeder Knol woont hier overigens nog steeds. Zijn vader Gerrit is overleden in 2007. Bert heeft nog gevoetbald bij VV Wijthmen. Een paar jaar geleden is hij nog eens wezen kijken en was aangenaam verrast door de grote saamhorigheid bij het clubleven in Wijthmen. Een mooi compliment!


Binnen de assurantie wereld is natuurlijk na 20 jaar ook het nodige veranderd. Alleen als we het al hebben over de digitalisering van de gegevens. Natuurlijk zijn er nog wel wat papieren dossiers, maar zijn dochter heeft een mooie vakantieklus gehad om de dossiers allemaal in te scannen.

Een andere grote verandering is de specialisatie die verreist wordt voor de diverse onderdelen. Verzekeringen, hypotheken, pensioenen en ga zo maar door. Het is wettelijk verplicht om hier als assurantie deskundige je papieren voor te halen. Bert geeft aan dat het soms pittig is maar vooral ook goed, omdat je weer ‘bijgepraat’ wordt op allerlei gebied van o.a. regelgeving met de laatste gerechtelijke uitspraken. Alles noodzakelijk om maar bij te kunnen blijven.

Zoals vader Gerrit vroeger zelf de boer op ging om aan klanten te komen, dat is er niet meer bij. Het kantoor heeft veel trouwe klanten en nieuwe klanten komen vaak bij Knol Adviseurs door ‘van mond tot mond’ reclame of natuurlijk het internet. Bert heeft ook een aantal klanten in Wijthmen en omgeving.

Bert heeft een duidelijke visie voor zijn bedrijf. Hij heeft natuurlijk inmiddels de nodige ervaring en voor hem is het duidelijk dat hij niet groot wil worden. Hij vindt het belangrijk dat hij zelf de regie kan houden en hoe groter je groeit des te moeilijker het wordt. “In control blijven” zoals dat zo mooi heet tegenwoordig, weegt dus zwaar. Het zou zeker niet het eerste voorbeeld zijn van een bedrijf met een grote groei welke vervolgens alsnog failliet ging.
                            tricole kantoor


Knol adviseurs heeft 3 medewerkers waaronder zijn vrouw en is opgedeeld in 2 takken, de assurantietak en 1 medewerker welke het administratiekantoor voert.

Dit administratiekantoor is voor een vereniging van eigenaren. Dat kunnen bedrijfspanden zijn op de Marslanden maar ook bijvoorbeeld in Joure.

Het kantoor, opgericht door zijn vader bestaat inmiddels 42 jaar. Zoon en dochter hebben gezien hun opleiding andere plannen dus een opvolging zit er waarschijnlijk niet in.

Bert probeert zich te onderscheiden van zijn collega assurantiekantoren door het bieden van persoonlijk contact, bereikbaar te zijn, uiteraard klantvriendelijk en vooral ook laagdrempelig te zijn.

Het mooiste aan dit vak is dan ook dat je klanten tevreden zijn. Hij gaat gelukkig al jaren met plezier naar zijn werk en maakt daar ook de nodige uren.

En gaan er eens wat klanten weg en komen sommige daarvan een jaar later weer terug, dan is dat toch heel erg mooi. Bert is wel wat gemakkelijker geworden door de jaren heen. Lukt het niet met een klant, dan is het jammer en zij het zo, maar hij gaat er niet meer wakker van liggen.

Bert Knol

Het is mooi te zien dat dit kleine bedrijf de moeilijke jaren goed heeft doorstaan. Sinds 2005 is de provisie enorm gedaald, het klantgedrag echt anders geworden en de concurrentie groter. De wet- en regelgeving wordt meer en meer.

Bert heeft een bijzondere hobby sinds enkele jaren. Hij verkoopt kleine trailers voor rubberboten. Hij vertelt enthousiast dat hij via de site Alibaba in contact kwam met een chinees bedrijf welke deze kleine trailers verkocht. Wonende in Olst, niet ver bij de IJssel vandaan, zag hij een behoefte aan deze trailers voor rubberboten.  Je zou zeggen, een rubberboot, wat weegt dat nou? Die neem je toch zo mee?’ Nou, daar vergis je je snel in. Zo’n opblaasboot weegt aardig wat. Bovendien vervoer je vaak meer dan alleen je boot. Peddels, handdoeken, eten en drinken. En niet te vergeten de buitenboordmotor. Een opblaasbare boot met toebehoren weegt al snel 80 kilo. Met een boottrailer vervoer je je rubberboot veilig en moeiteloos.

Eerst maar eens 23 kleine trailers besteld en deze waren binnen no-time verkocht. En zo is het begonnen. Met een site erbij www.go4easy.nl voor de nodige reclame en uitleg, loopt het als een …trein.Ik wil Bert nog graag bedanken als trouwe adverteerder, hopelijk kunnen wij nog jaren op je rekenen net als vele andere trouwe adverteerders!!!

en bedankt voor het spontane interview.
                                                                                                                     Marianne ten Klooster