donderdag 19 juli 2018

Uitbreiding Wijthmen gaat door

'Leefbaarheid van dorp voor toekomst veiliggesteld'

De dorpsuitbreiding van Wijthmen gaat door! Dat heeft het Zwolse college van burgemeester en wethouders op de valreep naar het zomerreces besloten. In de loop van 2020 moet met de woningbouw  naast het Kulturhus worden gerealiseerd. Er ligt intussen een stedenbouwkundig plan waarover gemeente en ontwikkelaar het in hoofdlijnen met elkaar eens zijn. Nadere uitwerking ervan moet nog plaatsvinden. Het Zwolse Kreator en Loostad uit Apeldoorn (onderdeel van VolkerWessels) gaan het plan realiseren.

In het dorp aan de zuidoostelijke rand van de stad, bekend van Wijthmenerplas en als zomerse trainingslocatie van PEC Zwolle, is opgetogen gereageerd op het nieuws. ''Hiermee wordt een reuzenstap gezet om de leefbaarheid van het dorp voor de toekomst veilig te stellen' aldus Janco Cnossen, de voorzitter van Ouderenzorg Wijthmen, de stichting, die  namens het dorp over de planvorming meepraatte.
Het Dorpsplan Wijthmen kent een lange voorgeschiedenis. De jarenlange, wereldwijde crisis heeft  voor een even zo lange vertraging gezorgd. Pas het laatste half jaar kwam de vaart echt in fase 1 van het project, de beoogde uitbreiding naast het Kulturhus. Projectleider Anton Westenberg: De haalbaarheid van de plannen is getoetst en goed bevonden. Er ligt nu een stedenbouwkundige schets, die recht doet aan het dorpse karakter van Wijthmen. Een mooi plan voor een mooie omgeving'.
Het plan voorziet in woningen voor starters en ouderen, in sociale huur, rij- en hoekwoningen, twee onder één kappers en vrijstaande woningen. In het midden komt een knus dorpsplein in de vorm van een brink. De dorpse uitstraling van Wijthmen blijft behouden.
Na de zomervakantie worden eerst de gemaakte afspraken tussen de betrokken partijen op papier gezet in een zogeheten anterieure overeenkomst. Dan wordt het dorp bijgepraat over de inhoud van de conceptplannen.
De eerste gesprekken over de dorpsuitbreiding dateren van pakweg tien jaar geleden. Wijthmen was toen al door de gemeente aangewezen als bouwlocatie van maximaal 250 woningen. Dat voornemen paste naadloos op de wensen van het dorp, dat de heropening van het Kulturhus in 2007 al aangreep om te pleiten voor een eigen ouderenvoorziening. Die wens staat nog steeds overeind in het dorp en wordt meegenomen in de huidige plannen.
De bijzondere samenwerking tussen gemeente en inwoners van Wijthmen resulteerde in 2010 in het Dorpsplan Wijthmen. De gemeenteraad vergaderde op 13 december van dat jaar voor het eerst in zijn geschiedenis buiten het stadhuis om het plan met algemene stemmen goed te keuren. De gevolgen van de drie grote crises in de wereld (financieel, economisch en euro) waren toen nog niet echt voelbaar. In 2016, op het hoogtepunt van de crises en na het afhaken van zowel een zorg- als bouwpartner, leek de stekker uit het plan te  worden getrokken. De financiële risico's waren te groot en het was om meerdere redenen onmogelijk een sluitende grond- en bouwexploitatie op te stellen. De Zwolse projectontwikkelaar Kreator wist het plan met de gemeente en SOW vlot te trekken.
Het dorp komt inmiddels ook niet langer in het filenieuws, omdat onlangs de nieuwe N35, het drukke 'karrenpad' naar Twente, verder van het dorp is geopend als vierbaansweg en er is begonnen met het onderzoek naar de verlegging van de Kroesenallee. Dat zal het sluipverkeer van en naar Zwolle door Herfte tegengaan en biedt ruimte aan de volgende bouwlocatie, in grootte vergelijkbaar met  locatie 1. Ruim twee jaar later staat Wijthmen er daarmee goed op.donderdag 12 juli 2018

Opgavestroken Grassparty Herfte/Wijthmen 2018


Hieronder de opgavestroken voor de diverse activiteiten van de Grassparty 2018.

Gelieve deze in te leveren bij Mark van Gurp, Veldhoekweg 11 te Wijthmen.

Opgave via de website zal ook spoedig mogelijk zijn!Grassparty stratenstrijd 2018!

Ook dit jaar kan er op de vrijdagavond weer gestreden worden om het eremetaal in een strijd tussen

de straten. Dit jaar zal de stratenstrijd net als de vrijdagavond zelf een Western thema hebben.Wat moet je doen om mee te kunnen dingen naar de prijzen?

1.                  Geef je straat op! (zie onderstaande opgave strook.)

2.                  Timmer, schilder en/of metsel een Western gevel om met je straat 
            op/voor/achter te staan.(Wees creatief!)

3.                  Studeer een linedance in op zelfgekozen muziek. Let op, zelf muziek  
             meenemen!Dit alles wordt natuurlijk beoordeeld door een zorgvuldig gekozen vakjury.

Moge de beste, origineelste of gekste winnen!1ste prijs: Bokaal en Grassparty overlevingspakket.Vragen?


Stel ze aan Sander Nijmeijer, Nick van Gurp of Rob Beltman
Opgave Grassparty stratenstrijd vrijdag 7 september:

Straatnaam:…………………………………………………..

Contactpersoon:……………………………………………

Telefoonnummer:………………………………………...

E-mail adres:…………………………………………………Overige opgavestroken:Opgave Kinderspelen vrijdag 7 september:

Gelieve ook aan te geven in welke groep u kind zit ten tijde van de Grassparty.

Voor & Achternaam:…………………………………………………….Groep :………………………………

Voor & Achternaam:…………………………………………………….Groep :………………………………

Voor & Achternaam:…………………………………………………….Groep :………………………………

Voor & Achternaam:…………………………………………………….Groep :………………………………

Telefoonnummer:…………………………………………………………..

E-mail adres:………………………………………………………………….Opgave Tractor Oldtimerrit zaterdag 8 september:

Voor & Achternaam:………………………………………

Heeft u passagiers?: ja/nee    Aantal passagiers?......................

Telefoonnummer:…………………………………………..

E-mail adres:…………………………………………………..

Inschrijfgeld €10,- 
Opgave Motortoertocht zaterdag8 september:

Voor & Achternaam:………………………………………

Heeft u een passagier?:  ja/nee   

Telefoonnummer:…………………………………………..

E-mail adres:…………………………………………………..

Inschrijfgeld €10,-Opgave De Mol Beachvolleybal zaterdag 8 september:

Teamnaam:…………………………………………………..

Contactpersoon:……………………………………………

Telefoonnummer:………………………………………...

E-mail adres:…………………………………………………

Inschrijfgeld €10,- per team

Minimaal 4 deelnemers per team.Opgave graag voor zaterdag 1 september.Houd ook onze Facebook en website in de gaten voor meer nieuws omtrent de Grassparty.Met feestelijke groet,De Grassparty organisatie.

Lelystad Airport, wat hangt ons boven het hoofd?Als het aan de overheid ligt wordt Lelystad binnenkort een drukke luchthaven vanwaar jaarlijks miljoenen Nederlandse reizigers vertrekken naar zonbestemmingen. Zo moet ruimte vrijkomen op Schiphol, waar vanwege afspraken met omwonenden tot 2020 geen groei meer mogelijk is.

Dit heeft ook grote gevolgen voor ons 
eigen leefgebied in Wijthmen, Herfte en Zalné.

Twee wachtgebieden

Boven Overijssel komen twee wachtruimten voor vliegtuigen die niet direct op Lelystad Airport kunnen landen.
Dit kan gebeuren wanneer twee vliegtuigen tegelijk Nederland binnen vliegen (1 uit het Noorden en 1 uit het Zuiden). Dan kunnen ze niet allebei tegelijk op de landingsbaan van Lelystad aanvliegen.

De verkeersleiding zal één van de twee vliegtuigen vragen een cirkel te draaien om even te wachten.
Dit gebeurt in de wachtruimten boven Hellendoorn (83% van het verkeer komt uit het Zuiden en Oosten) of boven Steenwijkerland (17% van de vluchten komt uit het Noorden en Westen).Onze situatie in Wijthmen, Herfte en Zalné


Het gele (grijze) gebied krijgt te maken met het vliegverkeer tot op een afstand van 3 km.
Men komt overvliegen tussen Hoonhorst – Milligen door, over de Marshoek en dan de Hessenpoort.


FL060 (1829m) horizontaal; FL060-045 (1829-1372m) dalend bij kruisend stijgend verkeer van baan05 over Kamperveen.Even voor uw beeld, in de huidige situatie wanneer er vliegtuigen hier overkomen op weg naar Schiphol, zit men op een gemiddelde hoogte van 4000m!

Wachthoogte en wijze waarop de wachtruimte gebruikt wordt

Deze vliegtuigen zullen wachten op 6000 voet (dat is tussen de 1500 – 1900 meter).
Bij slecht weer kunnen vliegtuigen soms wel een uur lang cirkels draaien terwijl zij op beter zicht wachten.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vertelt ons echter, dat deze wachtcirkels maar een paar keer per jaar gebruikt gaan worden.
De onvoorspelbaarheid van de drukte op Schiphol wordt verplaatst naar Lelystad. Wat betekent dat voor deze inschatting van het Ministerie van I&M en de voorspelbaarheid van het gebruik van de wachtruimten?

Echter, de CLSK (militaire luchtverkeersleiding) heeft al aangegeven dat ze bij drukte niet van plan zijn zozeer de wachtruimtes te gaan gebruiken maar de vliegtuigen gaan vectoren, dat wil zeggen kriskras over het gebied laten vliegen. Dan heeft iedereen er last van.

Waarom  laagvliegen voor alle partijen een foute keuze is
Niet alleen voor de inwoners is laag vliegen de verkeerde keuze

·         Hoe lager een vliegtuig vliegt, hoe groter de luchtweerstand.

·         Daardoor is meer vermogen nodig om met dezelfde snelheid te kunnen vliegen.

·         Tevens verbruikt een straalmotor meer kerosine wanneer lager dan optimaal   
         gevlogen wordt. Dit verbruik is 3% hoger bij een 4000 ft (1333 m) lagere hoogte 
         maar al ruim 8% bij een 8000 ft (2666 m) lagere hoogte!
·         Meer vermogen op een lagere hoogte betekent ook meer geluid! Zeker wanneer  
         horizontaal gevlogen wordt in plaats van een daalpatroon.
·         Idealiter wordt er volgens een continu daalpatroon aangevlogen, afhankelijk van  
         het vliegtuigtype kan je op 55 km van het vliegveld op 7500 ft (ca. 2500 m) tot  
         10000 ft (3333 m) zitten. Dus niet op 3000 (1000 m) – 6000 ft (2000 m)!
Hoe lager er gevlogen wordt, des te meer kans er is op een vogelaanvaring! De meeste vogels vliegen in de onderste “thermische” luchtlaag. Het Overijsselse Vechtdal kent een grote populatie roofvogels en Ooievaars die in het beoogde luchtruim vliegen.

Het mag duidelijk zijn dat vliegveld Lelystad wordt uitgebreid, dat hou je niet tegen maar de actiegroep Hoogoverijssel, wil het volgende: Ze hebben niet de wens om het probleem naar andere gebieden en naar andere mensen te verschuiven, maar

 

De aanvliegroutes MOETEN OMHOOG en ze KUNNEN omhoog

Dit levert het plan op:

·         Voor de inwoners: veel minder herrie op de grond

·         Voor de inwoners: schonere lucht

·         Voor piloten en passagiers: minder gevaar voor botsingen met vogels

·         Voor luchtvaartmaatschappijen: naar schatting 8% lager 
          brandstofverbruik (hoger vliegen kost relatief minder brandstof).
Wat kunt u doen?

U kunt de petitie ondertekenen ophttps://lelystadhogeraanvliegen.petities.nl/

Een groot deel van dit artikel komt van de site www.hoogoverijssel.nl.
Zij zijn bezig met het voorbereiden van een rechtszaak.

Ook kunt u deze poster downloaden

en tenslotte Zegt het voort

Informeer alstublieft mensen in uw omgeving. Door die “olievlekwerking” worden zoveel mogelijk mensen op de hoogte gesteld van het probleem.

Ons eigen plaatselijk belang gaat hier ook aandacht aanbesteden. 


                                                                    Marianne ten Klooster