donderdag 19 juli 2018

Uitbreiding Wijthmen gaat door

'Leefbaarheid van dorp voor toekomst veiliggesteld'

De dorpsuitbreiding van Wijthmen gaat door! Dat heeft het Zwolse college van burgemeester en wethouders op de valreep naar het zomerreces besloten. In de loop van 2020 moet met de woningbouw  naast het Kulturhus worden gerealiseerd. Er ligt intussen een stedenbouwkundig plan waarover gemeente en ontwikkelaar het in hoofdlijnen met elkaar eens zijn. Nadere uitwerking ervan moet nog plaatsvinden. Het Zwolse Kreator en Loostad uit Apeldoorn (onderdeel van VolkerWessels) gaan het plan realiseren.

In het dorp aan de zuidoostelijke rand van de stad, bekend van Wijthmenerplas en als zomerse trainingslocatie van PEC Zwolle, is opgetogen gereageerd op het nieuws. ''Hiermee wordt een reuzenstap gezet om de leefbaarheid van het dorp voor de toekomst veilig te stellen' aldus Janco Cnossen, de voorzitter van Ouderenzorg Wijthmen, de stichting, die  namens het dorp over de planvorming meepraatte.
Het Dorpsplan Wijthmen kent een lange voorgeschiedenis. De jarenlange, wereldwijde crisis heeft  voor een even zo lange vertraging gezorgd. Pas het laatste half jaar kwam de vaart echt in fase 1 van het project, de beoogde uitbreiding naast het Kulturhus. Projectleider Anton Westenberg: De haalbaarheid van de plannen is getoetst en goed bevonden. Er ligt nu een stedenbouwkundige schets, die recht doet aan het dorpse karakter van Wijthmen. Een mooi plan voor een mooie omgeving'.
Het plan voorziet in woningen voor starters en ouderen, in sociale huur, rij- en hoekwoningen, twee onder één kappers en vrijstaande woningen. In het midden komt een knus dorpsplein in de vorm van een brink. De dorpse uitstraling van Wijthmen blijft behouden.
Na de zomervakantie worden eerst de gemaakte afspraken tussen de betrokken partijen op papier gezet in een zogeheten anterieure overeenkomst. Dan wordt het dorp bijgepraat over de inhoud van de conceptplannen.
De eerste gesprekken over de dorpsuitbreiding dateren van pakweg tien jaar geleden. Wijthmen was toen al door de gemeente aangewezen als bouwlocatie van maximaal 250 woningen. Dat voornemen paste naadloos op de wensen van het dorp, dat de heropening van het Kulturhus in 2007 al aangreep om te pleiten voor een eigen ouderenvoorziening. Die wens staat nog steeds overeind in het dorp en wordt meegenomen in de huidige plannen.
De bijzondere samenwerking tussen gemeente en inwoners van Wijthmen resulteerde in 2010 in het Dorpsplan Wijthmen. De gemeenteraad vergaderde op 13 december van dat jaar voor het eerst in zijn geschiedenis buiten het stadhuis om het plan met algemene stemmen goed te keuren. De gevolgen van de drie grote crises in de wereld (financieel, economisch en euro) waren toen nog niet echt voelbaar. In 2016, op het hoogtepunt van de crises en na het afhaken van zowel een zorg- als bouwpartner, leek de stekker uit het plan te  worden getrokken. De financiële risico's waren te groot en het was om meerdere redenen onmogelijk een sluitende grond- en bouwexploitatie op te stellen. De Zwolse projectontwikkelaar Kreator wist het plan met de gemeente en SOW vlot te trekken.
Het dorp komt inmiddels ook niet langer in het filenieuws, omdat onlangs de nieuwe N35, het drukke 'karrenpad' naar Twente, verder van het dorp is geopend als vierbaansweg en er is begonnen met het onderzoek naar de verlegging van de Kroesenallee. Dat zal het sluipverkeer van en naar Zwolle door Herfte tegengaan en biedt ruimte aan de volgende bouwlocatie, in grootte vergelijkbaar met  locatie 1. Ruim twee jaar later staat Wijthmen er daarmee goed op.Geen opmerkingen:

Een reactie posten