zondag 23 februari 2020

Lezing over prikkelverwerking bij autisme

Lezing over prikkelverwerking bij autisme op 6 april in Zwolle


Trainingsbureau Ontdek Autisme organiseert op 6 april in Zwolle een interactieve
avond over prikkelverwerking bij autisme in persoonlijke relaties. De avond sluit
aan bij de landelijke Autismeweek met het thema ‘prikkelverwerking’. 

Tijdens de avond komen mensen met autisme aan het woord over hun persoonlijke ervaringen met het thema. Ze zullen het onder meer hebben over (partner-, vrienden, familie)relaties, seksualiteit, opvoeding, eenzaamheid en middelengebruik. De avond wordt aangeboden met waardevolle praktische tips en handvatten voor mensen die in hun omgeving te maken hebben met autisme.

Kosten: € 25,- inclusief koffie, thee en een drankje


Aanmelden en meer informatie via info@ontdekautisme.nl

Wijthemenerplasloop fotoverslag 2020

Glasvezel aanleg in 2020 gaat door

dinsdag 18 februari 2020

Vrijwilligers bedankt! Winterbeurt begraafplaats en tuinDe winterbeurt zit er weer op 25 man hebben daar hun best op gedaan. Wij willen de vrijwilligers hartelijk bedanken voor het vele werk wat zij twee keer per jaar doen om de begraafplaats en tuin er weer als een plaatje uit te laten zien. Na het werk zijn wij gezamenlijk  gaan  genieten van een uitgebreid stamppottenbuffet
( met neut) in het Parochiehuis, aangeboden door Theo.
Mannen bedankt !!!!!!!!!!!!!!!!!

Astrid en Jan Stappenbeld .

Christelijke vrouwengroep Wijthmen huldiging ledenOp 20 februari werd het 60 jarig bestaan van de Chr. Vrouwengroep Wijthmen gevierd
Hierbij werden 2 leden gehuldigd nl Mevr. R Eikenaar die 60 jaar lid was en Mevr. J de Ruiter die 50 jaar lid was.

Christelijke vrouwengroep Wijthmen 19 februari

Woensdag avond 19 februari 2020

Dialect avond:
Met Lummy Boerhof met haar vertellegies, 

verhaaltjes en zingen.

zondag 9 februari 2020

Update Dive-Under Herfte februari 2020

Er wordt hard doorgewerkt aan het enorme project NoorderSpoort.

Hier een kleine foto impressie wat er inmiddels alweer is gerealiseerd. 

In het tweede weekend van januari werd het dek gesloopt van het bestaande fietsviaduct over de Ceintuurbaan. De Ceintuurbaan werd afgesloten voor alle verkeer, zodat NoorderSpoort veilig het bestaande fietsviaduct kon verwijderen. Dit laatste was een voorwaarde om plaats te kunnen maken voor het nieuwe spoorviaduct aan de zuidzijde van het huidige spoor. Op dit moment, en in de komende maand, bouwt de aannemer de fundering van het nieuwe viaduct. Het verkeer wordt via een aangepast verkeerssysteem om het werkvak heen geleid. Begin maart starten de bouwers aan de andere kant, en slingert het verkeer er via de andere zijde langs.

Hier een foto toont het maken van een sparing in de keldervloer van de Dive-Under. Dit is bedoeld voor het aanbrengen van palen door de kelder voor de nieuwe fundering van het nieuwe spoor. Peter Gerrits een van de projectleiders, noemt het "werken op een postzegel".
Op 4 februari wordt er gewerkt aan de laatste werkvloer in de bouwkuip.

Robert Slager heeft een mooi filmpje gemaakt vanuit de trein waarop mooi is te zien hoe het project vordert. Bij het Almelose kanaal zijn de nieuwe viaduct pijlers goed te zien.
En net voorbij de tunnel van de Ceintuurbaan, liggen de eerste spoorrails al op het vers gestorte grind.
Hier het volledige filmpje. Het is opgenomen vanaf het station in Zwolle, richting Leeuwarden / Groningen. 

Klik op onderstaande link:bron: Peter Gerrits en Robert Slagter 

zaterdag 1 februari 2020

Oud IJzer actie

Het oude ijzer, waaronder ook accu’s, aluminium, lood en koper, wordt aan
huis opgehaald, maar kan ook vanaf 9 uur worden gebracht bij op sportpark   De Elshof.Bewaar nu alvast uw oude ijzer voor zaterdag 21 maart 2020.
Ook is het mogelijk een afspraak te maken met de organisatie om bij u thuis

het oude ijzer op te halen. Neem hiervoor contact op met:

 

Frans van Gurp, tel 06 – 30 61 27 93
Jorry Veldhuis, tel 06 – 28 57 83 36

IJzerwaren met hout, rubber, plastic, banden e.d. worden niet ingenomen.
Voor deze oud ijzer actie zijn nog vrijwilligers, trekkers en wagens nodig.
Wil je meehelpen, geef je dan op via bovenstaande telefoonnummers.

                  Wij hopen op een succesvolle oud ijzer actie !!!

Locatie: Sportpark De Elshof
Adres: Erfgenamenweg 14, 8026 PS Zwolle.


            De opbrengst is bestemd voor de jeugd van v.v. Wijthmen.

 

Servicepunt vrijwilligerswerk & participatie Dimence heeft nieuwe naam: WerV

Servicepunt vrijwilligerswerk & participatie heeft nieuwe naam: WerV

Het servicepunt vrijwilligerswerk & participatie van de Dimence Groep draagt per 1 februari de nieuwe naam WerV.
WerV stimuleert alle vormen van vrijwilligerswerk en participatie binnen de verschillende stichtingen van de Dimence Groep en vormt daarmee de schakel tussen geestelijke gezondheidszorg en de samenleving.

“Onze nieuwe naam past beter bij de veelheid aan activiteiten die WerV biedt”, legt Annemarie van der Kolk, projectmanager bij WerV, uit. “Enerzijds staat het voor het werven van vrijwilligers, maar ook het verwerven van kansen en mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. Daarnaast refereert de naam aan een het woord ‘werf’ als plaats om even rust te vinden, te herstellen en te bouwen voor je weer uitvaart.”

Veelzijdig vrijwilligerswerk
Door de initiatieven van WerV krijgt iedereen kansen om mee te doen op zijn eigen manier. Vrijwilligers worden daarbij op allerlei manieren ingezet; van het maken van een wandeling tot het organiseren van groepsactiviteiten, van ondersteuning aan een gezin tot deelname in een maatjesproject. De vacaturebank bij WerV is dan ook veelzijdig. “WerV ziet vrijwilligers als collega’s met een eigen verantwoordelijkheid. Zo gaan we ook met hen om, met een goed vrijwilligersbeleid, inclusief regelingen, begeleiding en attenties”, aldus Annemarie.

Ervaringsverhalen, projecten en vacatures van WerV zijn te vinden op
www.wervdg.nl


Internationaal dansen Herfte/Wythmen

Iedere dinsdagmiddag van 14.00 – 15.15 uur is er Internationaal dansen Herfte/Wythmen
in Het Parochiehuis, Valkenbergweg 24.

We dansen verschillende soorten volksdansen zoals Israëlisch, Grieks en Iers.Halverwege drinken we koffie/thee. We hebben een heel gezellige groep 
(zie bijgaande foto’s)
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!!

Kom eens meedoen, een proefles is altijd gratis.

Met vriendelijke groet,

Janneke de Groot
Welzijnswerker Sport, Bewegen en Leefstijl


 

Koningsdag Wijthmen 2020 Wij Willem, jullie ook?!


Wij willen de kinderen van Basisschool de Kubus bedanken voor hun goede ideeën om er dit jaar een spetterend feest van te maken. Het zou zonde zijn als deze traditie in Wijthmen verdwijnt. Geef uw kinderen daarom zo snel mogelijk op. 
Dit kan via evenementenwijthmen@hotmail.com of via de whatsapp 06-51018778. 
Deze heugelijke dag vieren wij op 27 april 2020. 

Wij verwelkomen uw kinderen vanaf 2 jaar graag op paleis ‘De Elshof’.

We hopen op voldoende aanmeldingen, zodat wij het Maximale eruit kunnen halen!
Nadere informatie volgt na voldoende opgave.

Hoogachtend,
De Evenementencommissie Wijthmen