dinsdag 18 februari 2020

Christelijke vrouwengroep Wijthmen 19 februari

Woensdag avond 19 februari 2020

Dialect avond:
Met Lummy Boerhof met haar vertellegies, 

verhaaltjes en zingen.

zaterdag 1 februari 2020

Servicepunt vrijwilligerswerk & participatie Dimence heeft nieuwe naam: WerV

Servicepunt vrijwilligerswerk & participatie heeft nieuwe naam: WerV

Het servicepunt vrijwilligerswerk & participatie van de Dimence Groep draagt per 1 februari de nieuwe naam WerV.
WerV stimuleert alle vormen van vrijwilligerswerk en participatie binnen de verschillende stichtingen van de Dimence Groep en vormt daarmee de schakel tussen geestelijke gezondheidszorg en de samenleving.

“Onze nieuwe naam past beter bij de veelheid aan activiteiten die WerV biedt”, legt Annemarie van der Kolk, projectmanager bij WerV, uit. “Enerzijds staat het voor het werven van vrijwilligers, maar ook het verwerven van kansen en mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. Daarnaast refereert de naam aan een het woord ‘werf’ als plaats om even rust te vinden, te herstellen en te bouwen voor je weer uitvaart.”

Veelzijdig vrijwilligerswerk
Door de initiatieven van WerV krijgt iedereen kansen om mee te doen op zijn eigen manier. Vrijwilligers worden daarbij op allerlei manieren ingezet; van het maken van een wandeling tot het organiseren van groepsactiviteiten, van ondersteuning aan een gezin tot deelname in een maatjesproject. De vacaturebank bij WerV is dan ook veelzijdig. “WerV ziet vrijwilligers als collega’s met een eigen verantwoordelijkheid. Zo gaan we ook met hen om, met een goed vrijwilligersbeleid, inclusief regelingen, begeleiding en attenties”, aldus Annemarie.

Ervaringsverhalen, projecten en vacatures van WerV zijn te vinden op
www.wervdg.nl


zaterdag 11 januari 2020

Sociaal Wijkteam Alzheimer Café Zwolle

Op Dinsdag 21 januari 2020 komen twee medewerkers van de gemeente Zwolle. Mieke Kluiver (wijkgebied Noord) en Thérèse Eekma (wijkgebied Zuid). Zij werken in het sociaal wijkteam. Zij zullen u vertellen wat het sociaal wijkteam voor u en uw naasten kunnen betekenen en u kan uw vragen stellen.Het Alzheimer Café is de ontmoetingsplaats voor mensen met dementie of voor hen die met dementie te maken hebben. Dit vindt plaats in restaurant Urbana, Wipstrikkerallee 213, 8025 AH Zwolle. Het is van 19:30 uur tot 21:00 uur. Vanaf 19:00 uur gaat de zaal open.

Wij heten u graag van harte welkom.Voor vragen of meer informatie:

Lisa de Kramer

Gespreksleider Alzheimer Café Zwolle

06-11895828

vrijdag 20 december 2019

Schoonmaakactie De Elshof


Op 30 november hebben verschillende verenigingen de handen in elkaar geslagen en uit de mouwen gestoken.

Hoewel de foto anders doet vermoeden, waren er wel 20 vrijwilligers van zowel de Voetbal-, Gymnastiek- en Volleybalvereniging aanwezig, aangevuld met de Stichting en enkele ongebonden vrijwilligers.
Met steigers, trappen en kratten met schoonmaakmiddelen heeft de binnen- en buitenkant van het gebouw een grondige schoonmaakbeurt ondergaan.
Alles zag er na afloop weer spik en span uit.

De koffiepauze, inclusief taart en pepernoten, hebben we gecombineerd met vrijwilligers die op het schoolplein van de Kubus aan het werk waren.
Een mooi compliment kregen we van bezoekende voetbalgasten die het fantastisch vonden dat dit in Wijthmen mogelijk was.

Het was inderdaad een mooi staaltje saamhorigheid!
Iedereen bedankt voor jullie hulp en hopelijk tot volgend jaar!

TOELICHTING OP FASE 1 BOUWPLANNEN TIJDENS NIEUWJAARSBORREL OP ZATERDAG 4 JANUARI

Geen kerstfestiviteiten dit jaar in het Kulturhus, wel een bijzondere nieuwjaarsreceptie aan het begin van 2020. Behalve het gebruikelijke toespraakje, het traditioneel heffen van het glas en het uitwisselen van de beste wensen wordt de stand van zaken rond de nieuwbouwplannen in Wijthmen toegelicht.
Vertegenwoordigers van Kreator-Loostad, de combinatie van ontwikkelaar en bouwer van (fase 1 van) de dorpsuitbreiding, grenzend aan school, wijkcentrum en sportaccommodatie, zijn aanwezig om de voortgang van 'hun' nieuwbouwproject op zaterdag 4 januari 2020 te bespreken. Voor wie een beeld wil krijgen van zijn of haar mogelijke woonplek in de toekomst (nog niet kant en klaar maar wel illustratief) is de inloop vanaf 16.00 uur.
De belangstelling voor het bouwplan is zeer groot te noemen. Enkele honderden mensen hebben bij Kreator en Loostad aangegeven geïnformeerd te willen worden over de planontwikkeling. Dat mag geen wonder heten. Velen zijn op zoek naar een (ander) huis in deze tijd van stijgende woningnood. En veel Wijthmeners, van starters tot ouderen, hopen binnen hun dorp te kunnen blijven.
Nog steeds - na een slepend proces - dienen diverse losse eindjes aan elkaar te worden geknoopt, wordt er achter de schermen nog keihard gewerkt aan procedurele zaken en heeft de stikstofproblematiek recentelijk nog voor de nodige onrust en oponthoud gezorgd. Maar het einde van een jarenlange ontwikkeling komt in zicht. Helemaal zeker is het bij het ter perse gaan van deze Elshofbode nog niet, maar wellicht is er zaterdag 4 januari witte rook (in de vorm van de presentatie van het definitief tijdspad).
Naast de toelichting (over 'papieren' zaken als hoeveel woningen komen er, welke categorieën en prijsklassen, de duur van het bestemmingsplan en de start van het daadwerkelijke bouwen) kunnen rechtstreeks vragen worden gesteld aan de vertegenwoordigers van Kreator en Loostad.
Behalve deze belangrijke mededelingen over de toekomst en leefbaarheid voor ons dorp staan ook nog het gebruikelijke nieuwjaarstoernooitje van de voetbal en een demonstratiewedstrijd van de succesvolle volleybaldames op het programma. Zanger Jordy van Vilsteren zorgt voor een spetterende afsluiting van de bijeenkomst.
Dus tot zaterdag 4 januari 2020 vanaf 16.00 uur in het Kulturhus.
Bestuur Stichting Gemeenchapscentrum De Elshof