vrijdag 1 juli 2022

Terug in de tijd bij de familie Pruim op Herfterlaan 31 aankondiging

Wat heb ik weer een prachtig gesprek gehad met, deze keer, 

Gait (97) en Janna (94) Pruim-Uitslag

Als mensen al op zo’n hoge leeftijd zijn en ze weten nog heel veel, dan komen de oude verhalen naar boven. Prachtig.   

Maar wij zijn als redactie in de gelukkige hoedanigheid dat wij deze maand wel heel veel copy hebben. Dus ik laat het alvast even bij de aankondiging We gaan het artikel in ieder geval in september plaatsen.

                                                                       Marianne ten Klooster

Update Dorpsplan Wijthmen juli 2022

Dorpsgesprek op 12 september in Kulturhus
In samenspraak met de Gemeente Zwolle en Stimuland,
onze adviseur en procesbegeleider, is naar een voorlopige datum
gezocht voor een dorpsbreed gesprek over de actualisatie van het
bestaande Dorpsplan Wijthmen, dat uit 2010 stamt. We zijn voor
deze datum uitgekomen op maandagavond 12 september as.

 
“Wijthmen is een plattelandskern en wil dat blijven.”

 
Dus na de zomervakanties en na de Grassparty. Omdat dit de laatste Elshofbode is
voor de zomervakantie en de volgende editie van ons wijkblad pas in september
uitkomt, lijkt het ons goed deze datum alvast aan u door te geven. In de komende
maanden wordt – ondanks de vakantieperiode – door menigeen doorgewekt aan het programma. We verwachten in elk geval de komst van de nieuwe wijkwethouder
(tevens projectwethouder voor het Dorpsplan Wijthmen) en gedeputeerde Roy de Witte van Provinciale Staten, die Leefbaar Platteland in zijn portefeuille heeft en zich sterk maakt voor het voortbestaan van kleine kernen.
Want één ding is helder (gebleven) en wordt nog steeds breed gedragen:
“Wijthmen is een plattelandskern en wil dat blijven.”
Zoals in de laatste Elshofbode beschreven, zijn diverse werkgroepen vanuit de dorpsbewoners een denkrichting aan het formuleren voor de actualisatie van het dorpsplan.

 
De thema’s zijn: Duurzaamheid, Voorzieningen (als sport, onderwijs en Kulturhus),
maar ook ‘Wonen met Zorgvoorzieningen’, Woningbouw (op termijn) en het versterken
van het plattelandskarkater en de agrarische sector (hoe actueel) in Wijthmen.
Op 11 mei jl. hebben ze elkaar over de stand van zaken geïnformeerd, maar ook de
Kerngroep (dorpsvertegenwoordiging en gemeente) en specialisten van de gemeente.
Met enthousiasme werd per thema een top 3 van belangrijke inzichten gepresenteerd.
Werkgroepen werken tweeledig: ze brengen in beeld wat ze zelf willen doen
(bijv. op korte termijn starten met extra ouderenactiviteiten of duurzaamheidsmaatregelen) en datgene dat aandacht nodig heeft in een breder perspectief (datgene dat voor het algemeen belang van Wijthmen meegenomen kan worden in de actualisatie van het dorpsplan). Ook is er in het algemeen aandacht voor bereikbaarheid en (toeristische) infrastructuur en het inspelen op bepaalde trends.De werkgroepen hebben allen een vervolggesprek gepland met o.a. mensen van de gemeente, zodat zij ook op die manier ondersteund en aangescherpt kunnen worden in hun planvorming. Daarbij wordt vanuit sociale kwaliteit en ruimtelijke kwaliteit gekeken naar hetgeen voor Wijthmen wenselijk is. Als voorbeeld: duurzaamheid is van belang voor inwoners die (gezamenlijk) willen werken aan bijv. energieopwekkingen
besparing, maar het onderwerp speelt ook bij de nieuwbouw van woningen en
moet goed inpasbaar zijn in de (agrarische) omgeving. Vervolgstap is dat de
werkgroepen de inzichten deelt met de Kerngroep die vervolgens de informatie
stroomlijnt voor de actualisatie van het dorpsplan. Na die voorbereiding wordt op
12 september dus een dorpsbijeenkomst gehouden om ook andere inwoners te
informeren en te betrekken bij het vervolg.
 

 

maandag 27 juni 2022

27 april Koningsdag 2022

Na een paar jaar van afwezigheid door diverse omstandigheden, kon dit jaar ‘Koningsdag 2022’ toch weer plaats vinden in ons mooie Wijthmen! We zijn gestart met een optocht door de straten van het dorp. Alle kinderen hebben hun beste beentje voor gezet om met een prachtige fiets of skelter bij de optocht te verschijnen. Onder begeleiding van een aantal van onze commissieleden én chauffeur Anton Pot (met op schoot A.Pot Jr.) vertrok de trekker met muziek door de straten van Wijthmen. Rond 11 uur kwam de stoet aan bij ‘Paleis de Elshof’ waar we met z’n allen deze mooie dag hebben geopend door lekker te dansen op het liedje van Kinderen voor Kinderen, de FIT top 10. Na deze warming up zijn we begonnen aan de spelletjes, allerlei spelletjes voor verschillende leeftijden. Voor de allerkleinsten was er onder andere blikgooien, spekhappen, een mini stormbaan en cake versieren, dit was een hit, tjonge wat werd er gesmikkeld! Voor de oudere kinderen hadden we Rokkenvoetbal, een grote stormbaan en wat niet mocht ontbreken was het ouderwetse spiekerbroek hangen aan een minikraan. Rond 13 uur hebben we de ochtend afgesloten met een stoelen(dopjes)dans en een lekker broodje knakworst. Daarna kon iedereen lekker spelen op de Stormbanen en in de speeltuin van Paleis de Elshof. De volwassenen konden met elkaar proosten op de Koning, want net als vanouds was de kantine geopend deze middag. Het was dan ook nog lang gezellig in de kantine….

Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag voor Jong en Oud!


Iedereen bedankt voor deze dag, en een extra woord van dank voor alle vrijwilligers die ons geholpen hebben zonder jullie was dit feest niet mogelijk. Voor elkaar en met elkaar, voor herhaling zeker vatbaar, dus op naar volgend jaar!

Ik, jij, Wij(thmen)!

Namens de evenementencommissie Wijthmen

 

Oud ijzer actie v.v. Wijthmen

Op zaterdag 23 april 2022 organiseerde het tweede elftal van v.v. Wijthmen de jaarlijkse oud ijzer actie. De dag begon om half 9 met een kop koffie bij de kantine. Rond 9 uur zijn de eerste trekkers weggereden vanaf het sportpark om het oude ijzer op te halen in en rondom Wijthmen. Bij terugkomst werden de overige metalen zoals aluminium en koper gesorteerd en apart gehouden door Frans van Gurp, Jan Schrijver en Julian van Lohuizen. De eerste container was tegen de middag gevuld.  Om half 1 werd er in de kantine soep en broodjes kroket/frikandel gegeten van De Mol. In de middag werd er nog meer oud ijzer opgehaald en werd de tweede container met behulp van de kraan van John van der Kolk ook goed gevuld. Aan het einde van de middag waren er twee grote containers gevuld met oud ijzer en twee aanhangwagens vol met edelmetaal. Uiteindelijk is de dag afgesloten onder het genot van een welverdiend flesje bier. Het harde werk werd uiteindelijk beloond met een opbrengst van € 2.275,06. Als organisatie willen we iedereen bedanken die op welke wijze dan ook, groot of klein, ijzer of een gift heeft gegeven.

Hierbij wil ik namens de organisatie de volgende personen en bedrijven bedanken:

  • ·       Frans van Gurp en Jorry Veldhuis voor het organiseren van de oud ijzer actie 2022.
  • ·       Thijs Hülsmann Dienstverlening, Meiberg Bedrijfsverzorging, Jan Pruim, Engbert Klei, Louis van Gurp en Jan Schrijver voor het beschikbaar stellen van de trekkers en aanhangwagens.
  • ·       Spelers v.v. Wijthmen voor het meehelpen tijdens de oud ijzer actie 2022.
  • ·       Café Restaurant De Mol voor de soep en broodjes kroket/frikandel tijdens de middag.
  • ·       John van der Kolk Dienstverlening voor het beschikbaar stellen van de kraan.
  • ·       Wolters Recycling voor het beschikbaar stellen van de containers en de afhandeling tijdens de oud ijzer actie 2022.
  • ·       Alle personen die oud ijzer hebben geschonken of een gift hebben gegeven bedankt voor jullie inbreng tijdens de oud ijzer actie 2022.

Bewaar nu alvast uw oude ijzer en overige metalen voor de volgende editie van de oud ijzer actie !!!

Namens de organisatie,

Jorry VeldhuisVoetbalkamp

 

Vol verwachting klopten de harten van de jeugdspelers van JCHW. Na 2 jaar kon het voetbalkamp eindelijk weer doorgaan. Voor velen de eerste keer, voor iedereen lang geleden. Op vrijdag is de hele groep, eind van de middag, uitgezwaaid door de ouders. Het feest kon beginnen.In de 2 jaar van afwezigheid was er een grote opknap beurt geweest op de accommodatie in Appelscha. Wat zag het er mooi uit. Iedereen was door het dolle heen. De bedjes werden klaar gemaakt en de spulletjes georganiseerd. Er werd heerlijk gespeeld en een speurtocht gelopen. Voor de allerkleinsten was er een bingo en voor de echte durfal de spooktocht. Voor bijna iedereen was het toch wel erg spannend, wat is het bos eng zo in het donker.


Of het nu aan de angstaanjagende spooktocht lag of aan de adrenaline van het kamp, die eerste nacht werd er weinig geslapen. Het bleef tot de ochtend onrustig. Maar we moesten op de zaterdag dan toch op tijd ons bed uit omdat we de mini’s en de dag gasten gingen verwelkomen. Na een vrolijk wederzien werd er de vossenjacht gelopen in Appelscha. Wat hadden de vossen weer hun best gedaan! Het koste wat moeite ze allemaal te vinden vooral ook omdat de kamelenmarkt op 1 grote vossenjacht leek…. Maar na enige tijd werden de meeste dan toch gevonden en spelden ze samen het woord kampioenen. 

De vossenjacht zat erop en werd door de keukenploeg getrakteerd op een heerlijke lunch waarna we gingen starten met het voetbal toernooi.

Voor de jongste teams ging de winst naar Go-Ahead eagles, de oudere teams konden Barcelona niet verslaan waardoor zij als winnaar uit de bus kwamen. 

Moe maar voldaan kon iedereen spelen en zich voorbereiden en oefenen voor de bonte avond. Met gevulde buikjes was het weer tijd voor de dag gasten om huiswaarts te gaan. Wat hebben ze een leuke dag gehad.De bonte avond startte met de introductie van de jury. 2 koemannen en de pink lady gingen de deelnemers beoordelen. En wat een moeilijke taak moet dat zijn geweest…. Wat hadden alle teams hun best gedaan om de choreografie in te studeren en ook de outfits waren top op orde.

Nadat de terechte winnaars bekend werden gemaakt (JO11- 3de plaats, JO10-2- 2de plaats en JO10-1-1ste plaats) mochten de winnaars nog een keer optreden. Ook werd er nog een speciaal verzoek gedaan voor de special-act. De voetjes gingen nog lang van de vloer. Voor de meiden van MO13 was daar de laatste avond nog de beruchte afsluitende nachtwandeling met Jan Willem Eggens. Omdat het het laatste jaar is dat deze meiden aan zullen sluiten bij het kamp. Jan Willem heeft deze wandeling weer tot een mooi succes gebracht.

 Gelukkig na een langere nachtrust dan de eerste avond begon de zondagochtend met een ontbijt op bed voor de keukenmoeders. Geheel verzorgd door Jostino en Jens speciaal voor moederdag.

200 wentelteefjes zijn verorbert en met goed gevulde buikjes begonnen we aan de penaltybokaal. 

Per team was er een mooie prijs te winnen.

Ondertussen was iedereen zich al aan het klaarmaken om weer te vertrekken richting het zembad. Maar niet voordat de overige moeders tijdens de lunch nog even in de watten waren gelegd. Wat een verassing! 

Ondanks het weinige slapen was iedereen fit genoeg om het zwembad in Meppel in te duiken. Al het feesten van de afgelopen dagen werd even losgeweekt. Na het zwemmen nog even wat eten en drinken en de uitreiking van de medailles met een mooi paars lint, de kleur van JCHW. 

Het zat erop, we moesten dan nu toch echt naar huis.

Al toeterend en juichend kwamen we aan bij de potstal. Wat mooi om te zien dat alle ouders ons weer verwelkomen.

Het was een fantastisch voetbalkamp met veel plezier. Het weer was prachtig, en dankzij de hulp van de leiders, trainers en andere vrijwilligers die mee zijn geweest en de ouders die voor het vervoer hebben gezorgd, hebben we dit met z’n allen tot een erg gezellig weekend kunnen maken.

Speciale dank voor het keukenteam met Jan Willem, Hilde en Saskia die het hele weekend in de keuken een top team zijn geweest.

Volgend jaar hopen wij iedereen weer te zien op het kamp, de locatie en tijd staat in ieder geval al vast op 5-6-7 mei. Dan gaan we er weer een onvergetelijk weekend van maken.


Groeten de organisatie,

Richard Jansen, Marietta Teusink en Kirsten van de Pavert