dinsdag 5 mei 2020

75 Jaar Bevrijding


de oude man
verstopte joden op zijn zolder,
drukte illegale kranten
en hielp Engelse piloten.
hij loog voor het leven.
hij loog voor de vrijheid.

de vrouw
in de kelder
liet wanneer de vliegtuigen overvlogen
bange mannen, vrouwen en kinderen
schuilen voor de bommen.
zij stond voor het leven.
zij stond voor de vrijheid.

de jongen
net achttien
opgeroepen
om te vechten aan het front
nam afscheid van zijn moeder
en zou haar nooit meer zien.
hij vocht voor zijn leven.
hij vocht voor de vrijheid.

deze helden.
gewone mensen zoals jij en ik.
kozen ervoor te vechten
voor de vrijheid.

als een van deze helden
hier niet voor had gekozen.
was mijn opa dan geboren?
had ik dan geleefd?

Eva Pronk


Leo Major, een van de Canadese bevrijders van Zwolle, Wijthmen, Herfte en Zalne


Leo Major (rechts) en zijn beste vriend Willy Arsenault (links) | Foto: flabber.nlFeest in Zwolle!

vrijdag 10 april 2020

Prachtig initiatief

Bloemen voor onze oudere en zieke buurtbewoners maar ook prachtige initiatieven van eigen gemaakte kaarten door de kinderen

Fijne paasdagen!

 

Toegang Wijthmenerplas

Even niet meer dan 2 personen

woensdag 1 april 2020

Wijthmen/Herfte steekt elkaar de helpende hand toe, ook bij corona

Wijthmen/Herfte telt een relatief grote groep van professionele zorgverleners. Dat versterkt de impact van de toch al zo ingrijpende coronacrisis op ons dorp. Meer dan ooit verdienen deze dappere dorpsgenoten, in welke zorgverlenende functie dan ook, ons respect.
Verhoudingsgewijs wonen ook veel ouderen in WijthmenGelukkig is mantelzorg welhaast een vanzelfsprekendbegrip bij ons, ook nu het maatschappelijk leven bijna stilligt en het dorp zo goed als op slot zit. Het zit ons als het ware in de genen om een beetje op elkaar te lettenBurenplicht noemen we dat hier. 
Veel bewoners voelen een grote behoefte te helpen of een hart onder de riem te steken bij getroffen, oudere, kwetsbare of eenzame dorpsgenoten. Bijvoorbeeld door eenvoudige dingen als de kinderen een tekening te laten maken, de wekelijkse boodschappen voor iemand te doen of een anoniem maar bijzonder lief particulierinitiatief, dat nog even een verrassing moet blijven ....
Niet iedereen weet nog precies wie of hoe geholpen kan worden en waar de nood aan de man is. Ook wij niet.  Maar dat uw hulp gebruikt kan worden (en op prijs wordt gesteld), lijkt een kwestie van tijd. Het dichtbij Wijthmen gelegen Isala Ziekenhuis ligt vol met mensen die - vanwege de corona - voor hun leven vechten. Maar ook in uw eigen straat of buurt kan het nodig zijn een helpende hand toe te steken.
Want het coronavirus is niet alleen maar vervelend (voor de meeste mensen), maar ook uiterst boosaardig en zal Wijthmen, zo mag worden gevreesd, niet links laten liggen. Op dit moment - zo lijkt het volgens onze waarneming althans - heeft iedereen nog familie, kennis of buren, die een oogje in het zeil kunnen houden. Maar wat als de crisis - en dat is zeker niet uitgesloten - nog vele maanden gaat duren, in elk geval langer dan 28 april?Ook mantelzorgers kunnen tegen hun grenzen aanlopen.
Hoewel er al een aantal losse initiatieven gestart is (zie bijvoorbeeld in de Elshofbode en of Facebookhebben Plaatselijk Belang, Stichting Kulturhus De Elshof, SOW en de kerken Rehoboth en O.L.V. van Altijddurende Bijstand (locatieraadbesloten de krachten te bundelenHoe of wat is op het moment van schrijven nog niet geheel duidelijk, maar dat zal zich in de komende periode en werkenderwijs wel gaan uitwijzenWe beginnen gewoon. Met Bart Reuvekamp als voorlopig coördinator gaan we in elk geval een pool opzetten van mensen, die inzetbaar zijn om dorpsgenoten te helpen die - op welke manier dan ook - door de corona getroffen zijn of worden. We denken bijvoorbeeld aan activiteiten als de eerder genoemde boodschappen, maar ook een doktersbezoekjeeen telefoontje tegen de eenzaamheid en verveling. Of andere dagelijkse beslommeringen.
Daarom afsluitend, heeft u hulp nodig of kent u iemand die misschien geholpen kan worden, belt u dan met Bart op zijn telefoonnummer 06 81 16 22 50. Ook kunt u ons mailen via een speciaal in het leven geroepen mailadres:   wijthmenhelptbijcorona@gmail.com. Dus: wilt u helpen of geholpen worden, meld u dan!
Meer nieuws kunt u in de komende weken onder meer verwachten op onze geheel vernieuwde website www.wijthmen.nl, die sinds kort in de lucht is.
Als iedereen goed om zich heenkijkt of iemand hulp kan gebruiken, hoeft niemand te worden vergeten! Was uw handen, klit niet bij elkaar en houd tenminste anderhalve meter afstand.
Samen sterk, ook bij corona!
Plaatselijk Belang Wijthmen
Stichting Kulturhus De Elshof
Stichting Ouderenzorg
Rehoboth
O.L.V. van Altijddurende Bijstand

maandag 30 maart 2020

Christelijke Vrouwengroep Wijthmen

De bijeenkomst van woensdag 15 april gaat niet door ,
en ook het reisje  van 13 mei is afgelast.

Van de fietsgroep


Als de omstandigheden het toelaten willen we op donderdag 30 april voor
het 10de jaar weer starten met onze 14 daagse fietstochten .afstand
ongeveer 35 km. Vertrek 13.30 uur bij de Elshof aanmelden niet nodig wie
te laat is moet 2 weken wachten. Data ,s volgende tochtjes 14 en 28 mei,
11 en 25 juni, 9 en 23 juli, 6 en 20 augustus, 3 en 17 september en de
laatste 1 oktober. Blijf allemaal gezond en tot 30 april.


PS Als wegens het coronavirus de horeca nog gesloten is gaan de dan
geplande data,s niet door.

Sterkte allemaal.


Namens de fietsgroep Dick Smeenk.

Nieuws uit de parochie

                                                                                                       
                                                                                          
Beste mede-parochianen, 

Namens het pastorale team en het parochiebestuur sturen wij u de bijgevoegde brief. Graag willen wij ons ook tot u richten met onderstaande.
Met de dreiging van het coronavirus is de wereld zelfs in Herfte-Wijthmen veranderd. Een onwerkelijke en niet te bevatten situatie. Als je de vogels hoort fluiten, de zon ziet schijnen en de natuur tot bloei ziet komen, lijkt het bijna niet waar te zijn. Helaas is het wel werkelijk en worden er ingrijpende beslissingen genomen, zoals u kunt lezen. 


Juist in deze spannende tijd waarin er wellicht juist behoefte is aan troost en kracht is de plek waar menigeen dat tot nu toe kon vinden gesloten.
Als locatieraad en pastoraatsgroep hebben we nagedacht hoe we deze ingrijpende beslissingen handen en voeten kunnen geven. We hebben uitgezocht of er alternatieve mogelijkheden waren bij een uitvaart en ook hebben we nog nagedacht om de kerk te openen om een kaarsje te kunnen ontsteken bij Maria en te kunnen bidden.  

Echter met de laatste ingrijpende besluiten van 23 maart 2020 kunnen we met pijn in ons hart dit niet verder uitwerken.
Zoals u kunt lezen in de bijlage zal er iedere 2 weken een brief zijn van het pastorale team. Deze vindt u op de website van de parochie.Inmiddels zijn, zo het nu lijkt, alle vieringen in onze parochie tot en met Pinksteren komen te vervallen. Blijf het nieuws volgen.


Laten we hopen en bidden dat we gevrijwaard blijven van het virus. Heb oog voor elkaar, ook voor eenzamen en kwetsbaren. Pas goed op elkaar en blijf gezond. 


Als u vragen heeft, kunt u ons bereiken via het mailadres olvadbherftewijthmen@gmail.com Als u deze brief per post heeft ontvangen, ontvangen wij graag van u een mailadres. Dan bent u sneller op de hoogte en neemt u ons werk uit handen. 

Pastoraatsgroep Herfte-Wijthmen, Lia van Veen, Leni Rienties en Mieke Logtenberg.
Locatieraad Herfte-Wijthmen, Antoinette Holterman, Frank Krisman, William Meijer, René Poppe en Bart Reuvekamp. 

Nieuws van de parochie besluiten m.b.t de Coronacrisis


vrijdag 20 maart 2020

Nieuwe Faceboek groep, Corona Hulp Wijthmen, Herfte en Zalné

Om in onze buurtschappen eventuele hulpvragen op de juiste plek te krijgen, is er een nieuwe facebook groep gemaakt,

Corona hulp Wijthmen, Herfte en Zalné
met als doel, Vraag en Aanbod van bewoners bij elkaar brengen.
 
Wij zijn ons goed bewust van het feit dat de vele ouderen geen facebook of andere digitale middelen gebruiken. Hopelijk is deze FB groep de eerste aanzet om wel vragen of contact in werking te zetten. 
Zeg maar onder het motto, "wie niet waagt, wie niet wint".
Alle resultaat wat uit deze FB groep komt, is immers winst in deze tijd.

                                                                                          

We ontkomen er niet aan om hiervoor wat richtlijnen op te zetten om alles in goede banen te leiden. 
 
De richtlijnen:


Beste leden, lieve buurtbewoners van Wijthmen, Herfte en Zalné,

In navolging van vele mensen in ons land, hierbij een centraal punt voor het aanbieden van hulp in verband met de Corona crisis.
Onderstaand een aantal richtlijnen en regels voor deze groep, en het hier aanbieden van gratis hulp:
  1. Hou je aan de regels en adviezen van onze overheid, RIVM en GGD. Dat gaat vanzelfsprekend boven alle regels en adviezen in deze groep. Vanzelfsprekend laten we het geven van medisch advies aan hen over. Dit hoort hier niet thuis.
Voor actuele informatie RIVM en de Rijksoverheid:
  1. Aangeboden hulp moet gratis zijn, en alleen noodhulp. Denk aan boodschappen doen voor iemand die thuis moet blijven, de hond uitlaten, of een noodreparatie. Het huis poetsen, even wandelen of de ramen lappen zijn dat niet. Hoe lief bedoeld ook, het brengt een risico met zich mee dat nu niet verantwoord is. Biedt alleen gratis noodhulp aan als je geen klachten hebtop gebied van verkoudheid, keelpijn, griep, of welk symptoom dan ook dat op Corona kan wijzen hebt. Vraag in dat geval vooral hier om hulp. We willen voorkomen dat dit initiatief leidt tot meer besmettingen.
  2. Als je elkaar helpt raak elkaar dan niet aan, en zorg dat je voor je contact hebt je handen hebt gewassen**. Houdt waar mogelijk 1,5 meter afstand**. Moet je niezen doe dat in je elleboog, en neem echt alle voorzorgsmaatregelen in acht. We willen natuurlijk voorkomen dat dit initiatief leidt tot meer besmettingen.
  3. Blijf alert en waakzaam, en pas goed op jezelf. Hoewel het overgrote deel van de Wijthemers vriendelijk en behulpzaam is, kan het gebeuren dat ook minder betrouwbare mensen hun weg naar deze groep vinden. Geef geen waardevolle zaken zoals je pincode, bankpas etcetera af aan mensen die je niet kent. Maak concrete afspraken met elkaar en als je het niet vertrouwt: 'nee, ik wil dit toch niet' is een prima antwoord wanneer je toch twijfelt.
  4. Wees concreet in je hulpaanbod: geef aan wat je aanbiedt/nodig hebt, wanneer dat kan en in welke wijken. Hoe concreter hoe makkelijker we het elkaar maken om mensen elkaar te laten vinden. De hier aangeboden en gevraagde hulp is altijd zonder tegenprestatie, zonder betaling.
  5. Plaats hier alleen berichten waarin je zelf hulp aanbiedt of vraagt. Als je iets anders onder de aandacht wil brengen, stuur een privé bericht, dan hebben we het erover, zo blijft deze groep netjes en overzichtelijk.
  6. Geen stemmingmakerij, we willen geen reacties zien in de trant van 'is dit wel te vertrouwen', of 'waarschuwingen'. Dit geeft een negatieve lading aan een goed bedoeld aanbod. We vragen van iedereen om zijn gezonde verstand te blijven gebruiken en dat moet voldoende zijn.
  7. De beheerders van deze groep zijn geen medisch onderlegde personen, voor medisch advies, of ander advies hoe om te gaan met de situatie rond de uitbraak van het Coronavirus verwijzen we je te allen tijde door naar RIVM, GGD en andere hulpdiensten. Wij willen, en kunnen hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Berichten met daarin medische adviezen, hoe goed bedoeld ook, zullen worden verwijderd.
  8. Wellicht ten overvloede: wees deze periode extra lief en zorgzaam voor onze hulpverleners. Zij zijn degenen die de frontlinie vormen in deze periode en zij zijn de echte helden in deze tijd.                                                    

maandag 16 maart 2020

Oproep, wie kan er hulp gebruiken en is werkzaam in een 'vitaal beroep'?!

Annely Pruim is voorzitter van studentenvereniging Absens Carens en zij willen
graag wat doen voor de mensen die de maatschappij draaiende houden.

In de vorm van boodschappen doen of oppassen op de kinderen. Zelfs een kaartje sturen is prima! 


Op het moment is er een groep van 15 leden die beschikbaar zijn, maar er worden er nog meer verwacht.
Je kunt contact opnemen met Annely op 06-39 85 85 24 of via de mail: annelypruim@hotmail.nl

donderdag 12 maart 2020

Even genieten met een rondje Wijthemerplas

Eindelijk weer eens een droge en vooral zonnige dag. 
Even een rondje Wijthemerplas met een stevige wind, heerlijk toch, 'loop' je mee?


                                     klik op de foto voor het filmpje

http://www.youtube.com/watch?v=oLSOL0OL7qo

                                                                                


                                                                                    Marianne ten Klooster

zondag 23 februari 2020

Lezing over prikkelverwerking bij autisme

Lezing over prikkelverwerking bij autisme op 6 april in Zwolle


Trainingsbureau Ontdek Autisme organiseert op 6 april in Zwolle een interactieve
avond over prikkelverwerking bij autisme in persoonlijke relaties. De avond sluit
aan bij de landelijke Autismeweek met het thema ‘prikkelverwerking’. 

Tijdens de avond komen mensen met autisme aan het woord over hun persoonlijke ervaringen met het thema. Ze zullen het onder meer hebben over (partner-, vrienden, familie)relaties, seksualiteit, opvoeding, eenzaamheid en middelengebruik. De avond wordt aangeboden met waardevolle praktische tips en handvatten voor mensen die in hun omgeving te maken hebben met autisme.

Kosten: € 25,- inclusief koffie, thee en een drankje


Aanmelden en meer informatie via info@ontdekautisme.nl

Wijthemenerplasloop fotoverslag 2020