zondag 12 mei 2019

Voetbalkamp JCHW 2019

Zoals gebruikelijk is het eerste weekend van mei gereserveerd voor het voetbalkamp. De jeugd JO13, JO11 en JO8/9 van de Jeugdcombinatie Hoonhorst Wijthmen (JCHW) vertrok op vrijdagavond 3 mei naar Appelscha. 62 kinderen met hun begeleiders gingen onderweg. Nadat de bedden waren opgemaakt was het tijd voor een leuke speurtocht en een zeer spannende spooktocht. De jongere kinderen genoten van een gezellige bingo. Toen iedereen terug was, hebben we gezellig een kampvuur aangestoken. Met een beker warme chocomelk erbij was dit erg leuk! Daarna volgde er nog een lange, gezellige avond. 

De volgende ochtend kwamen er nog 17 kinderen bij die een dagje kwamen sfeer proeven. Na een leuke vossenjacht in het dorp (Appelscha is blij dat een aantal verkeersborden weer netjes gewassen zijn door een bijzondere schoonmaakster).

Na heul veul pannenkoeken was het ‘s middags tijd voor het voetbaltoernooi. Twee spannende competities (de jongere en oudere kinderen speelden op verschillende velden tegen elkaar) eindigden in 2 finales. Bij de jongste groep was het een ware veldslag en werd de kampioen pas bekend na een reeks penalty’s: Porto won uiteindelijk van Barcelona. Bij de ouderen kinderen was Heracles duidelijk het sterkste team en werd er eeuwige roem verdiend met dit kampioenschap. 

Na het voetballen werd er verder geoefend voor de bonte avond en stond al snel weer de overheerlijke macaroni klaar. 
Ook de mini’s aten gezellig mee en vertrokken daarna weer huiswaarts.De dodenherdenking was bijzonder. 
Erg mooi om te zien dat de kinderen zich al ruim voor 8 uur verzamelden voor de tv en stil zaten te kijken.
De gebruikelijke presentator van de bonte avond, de welbekende Andre Lon, was helaas verhinderd. Gelukkig kon hij via de app een beetje aanwezig zijn. We hebben op tijd een vervanger kunnen vinden. Ingmar heeft de honneurs prima waargenomen, waarvoor dank!
De kinderen hebben zich weer goed voorbereid om verschillende acts, zoals je op de foto hierboven kunt zien. Er werden zelfs ter plekke liedjes gemixt door Milan tot de juiste versie. De jury had een zware taak om uit al die leuke acts een winnaar aan te wijzen. Maar Luc, Jorry en Edwin konden die druk wel aan en kwamen tot het volgende oordeel: de derde prijs ging dit jaar naar de JO13-1, de tweede prijs naar de JO11-2 en de eerste prijs ging overtuigend naar de JO8-2 met een doordachte choreografie. Nogmaals gefeliciteerd allemaal!Zondagochtend stond er volgens de traditie uiteraard weer wentelteefjes op het menu. De keukenploeg was er speciaal extra vroeg voor opgestaan. Gelukkig kregen ze hulp van Jostino, die ongekende kwaliteiten bleek te hebben voor het bakken van de wentelteefjes. Het was heerlijk!  


Het penaltyschieten mocht natuurlijk ook niet ontbreken. Er kon een mooie bal worden gewonnen, waar per team hard voor werd gestreden.

Na een lekker broodje hamburger hebben we de kampeerboerderij verlaten en gingen we naar het zwembad in Meppel. De aanrijroute verliep wat minder soepel dan gebruikelijk vanwege o.a. een wegomleiding, auto’s die op elkaar leken en gemiste afslagen. Maar uiteindelijk kon iedereen een frisse duik in het zwembad nemen. Na het zwemmen nog even wat eten en drinken en de uitreiking van de medailles met een mooi wit-paars lint, de kleur van JCHW. Daarna tijd om echt naar huis te gaan richting De Potstal. Daar werd Saskia in de bloemetjes gezet vanwege haar jarenlange inzet voor de keukenploeg, dit was haar laatste jaar helaas. De tweede editie van de Jan van de Kamp-hulp- bokaal was voor Jostino, voor zijn gezelligheid en hulp en lekkere wentelteefjes (u kunt bestellingen plaatsten bij Jostino, hij kan grote hoeveelheden aan).  Er is helaas maar 1 bokaal, maar we willen toch ook nog even vermelden dat Youri ook een enorme hulp voor ons is geweest dit weekend. Youri, bedankt!
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd voetbalkamp met enthousiaste kinderen op een mooie locatie. De weersvoorspelling voor dit weekend was niet zo positief, maar uiteindelijk viel het gelukkig erg mee en hebben we weinig regen gehad. We willen hierbij de leiders en trainers die mee zijn geweest  enorm bedanken voor hun hulp, en natuurlijk ook de ouders die voor het vervoer hebben gezorgd. Speciale dank voor het keukenteam met JanWillem E, Hilde en Saskia!
We zien jullie graag terug volgend jaar op 1, 2 en 3 mei 2020!
JanWillem G, Richard en SilviaWoningbouw en omlegging Kroessenallee

                                        DORPSPLAN WIJTHMEN
 
Presentatie 28 febr 2019
 

Plangebied:
Referentiebeelden:Omlegging Kroesenallee (tracé juli 2018)


Voorkeursscenario omlegging Kroesenallee  (feb. 2019)


Vervolg proces:

-Ophalen reacties 28 februari

-Financiële consequenties in beeld brengen van de omlegging Kroesenallee en de herinrichting oude Heinoseweg en Kroesenallee (1e kw 2019)

-Besluitvorming in college en raad (2e kw 2019)


-Planvorming herinrichting oude Heinoseweg en Kroesenallee (3 – 4e kw 2019)

Verslag van de wijkbijeenkomst Wijthmen do 28 februari

Aanvang:                     19.30 uur

Locatie:                        Gemeenschapscentrum De Elshof

Samensteller:               Ageeth Pierik/Hanneke ValkemanAanwezig namens de gemeente: wethouder William Dogger, wethouder Ed Anker, Anton Westenberg en Jan Kuik (woningbouw) Willem Bosch, Theo Wolters, Kristian Dekker en Cor Blanken (inpassingstudie verlegging Kroesenallee), wijkmanager Hanneke Valkeman.Aanwezige raadsleden: Marcel Mulder (Swollwacht), Reinier Mulder (Christen Unie),Jolanda Kok (VVD), Leo Elfers             (CDA), Jan Nabers (CDA),         Overige aanwezigen:  Rob van Kessel en Jan Regterschot  
(Kreator), Henk Driesen, Stephan van der Plas en Danique 
Haarman(Loostad Ontwikkeling).1. Opening

Hanneke Valkeman opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Ook een welkom voor de nieuwe wijkwethouder Dogger, wethouder Anker en de aanwezige raadsleden.2. Kennismaking met wijkwethouder William Dogger

Wethouder William Dogger is sinds vorig jaar wethouder namens Swollwacht met een breed pakket aan portefeuilles zoals  Beheer Openbare Ruimte, Milieu en Afval, Groenbeleid, Mobiliteit en Bereikbaarheid, Vitaal en waardig ouder worden, en Toegankelijkheid. Daarnaast is hij de  wijkwethouder van de wijken in stadsdeel Oost waartoe ook Wijthmen behoort. Hij vindt het fijn vanavond nader kennis te kunnen maken met de Wijthmeners. Hij kijkt uit naar de samenwerking en gaat graag het gesprek aan.3. Schetsontwerp van het stedenbouwkundig plan voor locatie I van het Dorpsplan (naast het Kulturhus)

De heren Rob van Kessel (Kreator) en Henk Driesen (Loostad B.V.) geven de stand van zaken weer wat betreft de realisatie van de woningbouwplannen.  De heer Van Kessel geeft aan dat er vanaf 2010, met de vaststelling van het Dorpsplan,  al plannen liggen om te starten met woningbouw in Wythmen. De uitvoering ervan  verloopt echter niet zonder slag of stoot. De crisis heeft zo zijn invloed gehad. Maar ook veranderingen in landelijke beleid, waardoor Driezorg als partij voor een ouderenvoorziening moest afhaken, zorgden voor de nodige hobbels.

Een ontmoeting tussen Koen Nijmeijer van de Stichting Ouderenzorg Wijthmen en Rob van Kessel leidde tot een nieuwe poging om tot een haalbaar plan te  komen.

Opnieuw zijn er gesprekken gevoerd met de Gemeente Zwolle over wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn.  En Kreator is op zoek gegaan naar een partij die mede zou willen ontwikkelen. En dat is Loostad geworden.

Een belangrijk onderdeel waren ook de gesprekken met de grondeigenaar en omliggende partijen. Zorgvuldigheid was daarbij belangrijk. Maar met al deze partijen zijn nu afspraken gemaakt.In de stedenbouwkundige schets die wordt getoond is op de locatie naast het Kulturhus ruimte voor de bouw van zo’n 100 woningen. Met de verschillende woonvoorkeuren is rekening gehouden: van vrijstaande koopwoningen tot sociale huur. De toevoeging van de nieuwe woningen draagt bij aan de levensvatbaarheid van het dorp. Startende jongeren moeten de kans krijgen om uit huis te gaan, maar in het dorp te blijven wonen; voor ouderen moet het een kans bieden om tot de laatste dag in Wijthmen te blijven wonen door de bouw van zogeheten levensloopbestendige woningen.Binnenkort wordt gestart met de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. Als deze procedure is doorlopen en de  wijziging betreffende het bestemmingsplan is goedgekeurd, kan er gestart worden met het bouwrijp maken en vervolgens de woningbouw. Op zijn vroegst zal dit in het 1e kwartaal van 2020 zijn.Wethouder Anker geeft aan dat er lang op is gewacht om dit plan te realiseren maar is dankbaar dat het nu toch gaat gebeuren. Hij spreekt zijn grote waardering uit voor alle partijen die in het plan zijn blijven geloven, de Stichting Ouderenzorg Wijthmen voorop.  

4. De voorkeursvariant als uitkomst van de inpassingsstudie  
    doortrekking Kroesenallee

De heer Willem Bosch geeft een presentatie over de mogelijke doortrekking van de Kroesenallee om de kern van Wijthmen heen.  Deze doortrekking was ook één van de onderdelen vanuit het Dorpsplan.  Verkeer van en naar Dalfsen rijdt  op die manier langs Wijthmen in plaats van er doorheen.

Afgelopen half jaar is in overleg met mogelijk toekomstig aanwonenden gekeken naar een goed traject. Zij zijn niet blij met wat er mogelijk staat te gebeuren maar hebben positief meegedacht.

Het uitgangspunt bij de verlegging is dat automobilisten vanaf de afslag op de N35 rechtdoor naar Dalfsen kunnen rijden en niet meer de lus door Wijthmen hoeven te maken. Om de hinder in de omgeving van de nieuwe weg zoveel mogelijk te beperken wordt geluid reducerend asfalt toegepast en evenals extra geluid reducerende maatregelen in de berm ter hoogte van de woningen (zogenaamde difractoren). Om lichthinder en inkijk te voorkomen wordt op die gedeelten langs het tracé een grondwalletje en een haag aangebracht.  De totale kosten zijn met dit ontwerp hoger dan eerder geraamd. Het plan bevat onder andere een rotonde ter hoogte van de Heinoseweg, kort na de afslag vanaf de N35. Verder zijn in het plan twee fietstunnels opgenomen . De uitkomsten worden nu eerst aan college en raad voorgelegd. Als alles wordt goedgekeurd en positief uitpakt is het de bedoeling om in 2021-2022 te starten.De totaal planning ziet er ongeveer als volgt uit: :

  • Ophalen reactie 28 februari 2019
  • Financiële consequenties in beeld brengen van de omlegging Kroesenallee en de planvorming herinrichting oude Heinoseweg en Kroesenallee (1e kw 2019)
  • Besluitvorming in College en Raad (2e kw 2019)
  • Planvorming herinrichting oude Heinoseweg en Kroesenallee (3-4e kw 2019)
  • Vervolgproces (bij positief besluit)
  • Voorbereiding realisatie omgelegde Kroesenallee (o.a. grondverwerving, planologische procedure 3-4 kw 2019 ed.)
  • Start uitvoering omgelegde Kroesenallee (afhankelijk doorlooptijd procedures) 2010/2022
  • Aansluitend uitvoering herinrichting oude Heinoseweg-Kroesenallee


Het tweede deel kenmerkt zich als een inloopbijeenkomst. 
Medewerkers van ontwikkelaar Kreator/Loostad en van de gemeente Zwolle zijn aanwezig om vragen te beantwoorden over de gepresenteerde ontwerpen. De reacties op beide plannen zijn over het algemeen positief.

Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om nader kennis te maken met wethouder William Dogger.Ik rol de ‘2e Trekkerband’ door aan Anton Pot


Dankwoord na het overlijden van Henk Rientjes


Dankwoord

Het heeft ons heel erg goed gedaan dat wij werden gesteund door zoveel mensen tijdens de ziekte van Henk en na zijn overlijden. Fijn om te zien dat Henk door zoveel mensen gewaardeerd werd en gesteund door middel van een kaartje, lieve woorden, bloemen, praktische hulp en een luisterend oor. Tevens het gebaar van V.V. Wijthmen door na het overlijden van Henk  op de eerst volgende zaterdag de vlaggen halfstok te hangen en ook op de dag van de begrafenis. Deze gebaren hebben wij zeer gewaardeerd!

Hartelijke groet,

Riet, kinderen en kleinkinderen

Huifkartocht senioren

Zoals in vorige bode te lezen was stonden er twee huifkartochten op het programma, juist, stónden.
Want evenals bij andere evenementen in ons mooie dorp is ook hier gebrek aan belangstelling, daarom zal er 1 komen te vervallen, nl. die van 19 juni.


Voor de tocht van 5 juni zijn er nog zes plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij! Vol=Vol!!
Onderweg leggen we aan voor koffie/thee met iets lekkers erbij, de middag sluiten we af met ’n heerlijke kop soep en een broodje bij Het Parochiehuis.
Kosten 12,50 pp incl. koffie/thee etc.


Opstapplek; bij brievenbus a/d Kroesenallee, vertrektijd 13.00uur.


Opgave uiterlijk 24 mei bij; Bart Reuvekamp 06-81162250

woensdag 8 mei 2019

Duplex nr.25, de cirkel rond!

Zoals in een eerder bericht gemeld heeft de WOR in Raalte de oogstgave 2019 aan onze stichting toegekend, hiermee kunnen wij in ‘ons dorp’ Old Sagay ’n tuinproject opzetten zodat de bewoners voor een deel zelfvoorzienend kunnen worden.

Dit wederopbouwdorp, voor slachtoffers van de verwoestende tyfoon Hayan in 2013, onder de naam ‘Adopt a family build’ door ons geadopteerd, nadert de voltooiing van de 1e fase. Deze 1e fase omvat 25 duplexen, goed voor 50 families.


De 24e duplex is recentelijk gedoneerd door onze vrienden van Rotary Zevenbergen. De laatste, nr. 25 kunnen wij nu dankzij een fikse bijdrage van Stichting Zutphense Hand voor onze rekening nemen, de bouw ervan zal binnen enkele weken starten. Een symbolische afsluiting van ’n project waar wij ons sinds 2015 aan verbonden hebben en nu met nr. 25 de cirkel rond hebben.
Voor fase 2 is inmiddels grond beschikbaar, komende jaren zullen we
daar onze pijlen op richten.


Dank aan allen die ons hebben willen helpen dit mogelijk te maken.
Salamat, Bart Reuvekamp

Update projecten 2019 Stichting RedHorseCompanyEvenals in voorgaande jaren hebben we ook afgelopen januari gebouwd in Sagay city, aan het hulpplan ‘adopt a family project’ voor slachtoffers van de verwoestende tyfoon Hayan in 2013. Aan dit project hebben we ons verbonden en zullen dit blijven ondersteunen tot het voltooid is. 


Inmiddels zijn we hier ook bezig met het opzetten van tuinenproject waarmee we proberen de bewoners te helpen voor een deel zelfvoorzienend te worden.

Deel 2 van onze trip betrof de renovatie van Home of the Deaf in Escalante, een verblijfhuis voor doofstomme kinderen vanuit de hele regio aldaar. Dankzij de inzet van doventolken kunnen zij mee draaien in het reguliere onderwijs en hebben daardoor gelijkwaardige kansen als de ‘horenden’.
Dit project is mede mogelijk gemaakt door de TomFoundation. 


Deel 3 was eveneens een renovatie, dit keer in het door ons gebouwde dorp Dagbasan, de termieten houden hier dusdanig huis dat deuren en kozijnen vervangen dienden te worden, evenals op vele andere plekken hebben zij hiervoor de kennis wel in huis maar ontbreekt het budget. Voor alle drie projecten geldt, ’n zinvolle besteding van uw en onze gelden.
 

Aan allen die ons werk een warm hart toedragen, dank voor uw steun en vertrouwen.
Namens RHC, Bart Reuvekamp

Soos Wijthmen

Op woensdag 24 april hebben wij dit seizoen afgesloten onder het genot


van een hapje en drankje met 9 leden +een reserve.
Op 11 september willen we weer starten met hopelijk een paar leden erbij,want het wordt wel moeilijk om het in stand te houden. Om je heen hoor je steeds het zou jammer zijn als de soos ophoud te bestaan maar er komt niemand bij. 
Dus nogmaals een oproep wie zin heeft om een kaartje te leggen of te
rummikubben, kom op 11 september om 14.15 uur naar het parochiehuis. De
kosten zij 4 euro per middag voor de zaalhuur + 2x koffie of thee.Per
jaar betalen we 15 euro voor lief en leed,een koekje bij de koffie en
een drankje bij speciale gelegenheden.

                  Tot 11 september ????

    Namens de soos Dick Smeenk.

Alzheimer café, Ruimte voor verdriet en rouw


Dinsdag 21 mei 2019: Ruimte voor verdriet en rouw
Dementie gaat gepaard met vele vormen van verlies;  dat roept verdriet op en gevoelens van rouw. Wat betekent dit voor de betrokkenen? Hoe ga je er mee om en wat kan helpen?  
Marry Schuurman, geestelijk verzorger bij Zonnehuisgroep IJssel Vecht, helpt ons dit thema verder uit te diepen. Er is ruimte voor persoonlijke inbreng. Welkom! 
Het Alzheimer Café is de ontmoetingsplaats voor mensen met dementie of voor hen die met dementie te maken hebben. Het is in restaurant Urbana, Wipstrikkerallee 213, 8025 AH Zwolle.
Het begint om 19:30 uur tot 21:00 uur. Vanaf 19:00 uur gaat de zaal open.
Wij heten u graag van harte welkom.

Voor vragen of meer informatie:
Lisa de Kramer
Gespreksleider Alzheimer Café Zwolle
06-11895828