zondag 17 september 2023

Nominatie Roos van Elisabeth van start

Het Elisabethfonds is op zoek naar individuen, projecten of instellingen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de maatschappelijke integratie van (ex-) psychiatrische patiënten in Overijssel. Kandidaten kunnen tot 25 september genomineerd worden via www.dimence.nl/roosvanelisabeth. De winnaars worden op 15 november bekend gemaakt en ontvangen niet alleen een prachtig kunstwerk, maar ook een geldbedrag ter waarde van € 500,-.

Kandidaten nomineren
De Roos van Elisabeth wordt toegekend aan personen, projecten of instellingen die hebben bijgedragen aan de re-integratie van (ex-)psychiatrische patiënten. Elk jaar worden er vier rozen uitgereikt in de categorieën: 1. professionals jeugd, 2. vrijwilligers jeugd, 3. professionals volwassenen en 4. vrijwilligers volwassenen. Kandidaten kunnen tot 25 september voorgedragen worden via  
www.dimence.nl/roosvanelisabeth.

Uitreiking Roos van Elisabeth
De gelukkige winnaars worden op woensdag 15 november bekend gemaakt in Deventer. Wie aanwezig wil zijn bij de uitreiking van de Roos van Elisabeth, kan zich vanaf 15 oktober aanmelden via www.dimence.nl/roosvanelisabeth

Stichting Elisabethfonds
Het Elisabethfonds draagt sinds 1991 in de provincie Overijssel bij aan het bevorderen van de individuele re-integratie van (ex-)psychiatrische patiënten. Dit doet het fonds onder meer door bij te dragen aan positieve beeldvorming en door financieel bij te springen waar verzekering en/of subsidie ontbreken of ontoereikend zijn.

 

De Dorpspomp

Onder de titel De Dorpspomp zal gedurende de komende maanden een aantal (eerder verschenen) columns van Prof. Dr. Gert-Jan Hospers in de Elshofbode verschijnen. 

De inwoner van Enschede is bijzonder hoogleraar in de sociale geografie en deskundig op het gebied van de transitie van stad en platteland, een onderwerp dat ook in Wijthmen speelt. De sympathieke Tukker beoordeelt de stedelijke en regionale ontwikkeling op de menselijke maat en adviseert de overheid daarin. 

Hij was betrokken bij het succesvolle project Leefbaar Platteland van de Provincie Overijssel en kent Wijthmen vanuit die hoedanigheid. De columns van Hospers zijn vooral herkenbaar.
Dit is de derde aflevering.

 

 

Vrijwilligerswerk
Vrijwilliger zijn maakt gezond en gelukkig, zo blijkt uit onderzoek. Toch moet het wel binnen de perken blijven: het optimum aan vrijwilligerswerk is zo’n twee tot drie uur per week. Ben je er meer tijd aan kwijt, dan stijgt het welbevinden niet meer. En vrijwilligerswerk kan zelfs als een last worden ervaren. Dat laatste zien we in veel dorpen: er komt steeds meer werk op de schouders van steeds minder actievelingen te liggen. Men spreekt inmiddels al van ‘vrijwilligersburn-out’. Wat is daarvan de oorzaak? Vrijwilligerswerk is steeds vaker selectief, vrijblijvend en gericht op de korte termijn. Veel bewoners willen bijvoorbeeld wel wat doen voor hun dorp, maar alleen als ze het ‘leuk’ vinden. Zo worden nieuwkomers relatief vaak vrijwilliger op het gebied van landschapsonderhoud, omdat het natuurschoon voor hen een belangrijke reden was om in het dorp te gaan wonen. En al willen veel jongeren best helpen bij de organisatie van het dorpsfeest, verwacht niet van ze dat ze automatisch zitting willen ne-men in de dorpsraad. Lange vergaderingen, het ons-kent-ons-gevoel en bestuurlijk regelwerk voor het dorp – daar hebben ze geen zin in. Anders gezegd: veel dorpelingen die op zich best open staan voor vrijwilligerswerk hebben bindingsangst.

Hoe komt een dorp dan aan nieuwe vrijwilligers? Om te beginnen zou je – enigszins paradoxaal – vrijwilligerswerk kunnen verplichten. Een ‘maatschappelijke diensttijd’ dus, maar dan voor het dorp. Dorpscorvee gaat echter niet werken, want dan treedt geheid het zogenoemde ‘overrechtvaardigingseffect’ op: zodra vrijwilligerswerk van buitenaf wordt opgelegd, neemt de intrinsieke motivatie om het te doen af en is de kans dat iemand in de toekomst opnieuw als vrijwilliger actief wordt lager. Meer kans van slagen heeft een aanpak die begint bij de potentiële vrijwilliger en z’n mogelijkheden. Neem jongeren uit het dorp: ga met ze in gesprek om erachter te komen hoe hun dagelijks leven eruit ziet en waar ze kans zien om het nuttige met het aangename te verenigen. Dan blijkt dat elke maand vergaderen op maandagavond niet handig voor ze is, maar dat ze een borrelavond op vrijdagavond in het dorpshuis met een overleguurtje vooraf wel zien zitten.
 

En last but not least: vergeet vooral niet om vrijwilligers regelmatig aandacht te geven en ze in het zonnetje te zetten. Daarbij gaat het om meer dan een kerstpakket en het jaarlijkse uitje. Een luisterend oor of de mogelijkheid om een cursus te volgen vinden vrijwilligers veel waardevoller. En laat alle dorpelingen die het blijkbaar heel normaal vinden dat er allerlei zaken voor het dorp geregeld worden ook eens hun waardering uitspreken.
Want zeg nou zelf: een welgemeend compliment kan je vleugels geven. Of zoals journalist Ewout Kieckens het treffend omschrijft:

‘Compliment: geluk in een geschenkverpakking.’ 

Grassparty 2023


v.v. Wijthmen doet mee aan Rabo ClubSupport

Nu de leden van de Rabobank, via brief of in de Rabo App, een uitnodiging hebben ontvangen voor Rabo ClubSupport, wil v.v. Wijthmen deze actie graag onder de aandacht van een breed publiek brengen.

Rabobank Vaart en Vechtstreek draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij Rabobank ClubSupport speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Vaart en Vechtstreek stelt ook een bedrag beschikbaar ! Ook v.v. Wijthmen doet dus weer mee aan de Rabobank ClubSupport ! 

Leden die niet bankieren bij Rabobank Vaart en Vechtstreek kunnen helaas geen stem uitbrengen op v.v. Wijthmen.

Stemmen: Van 4 t/m 26 september 2023 mogen leden van Rabobank Vaart en Vechtstreek drie stemmen uitbrengen op hun favoriete club, vereniging of stichting. Het uitbrengen van een stem is mogelijk via de Rabobank App of via www.rabobank.nl/clubsupport. Elke stem is geld waard ! De waarde van een stem wordt uiteindelijk bepaald door het totaal beschikbare bedrag te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. v.v. Wijthmen ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.


Oproep aan iedereen die de v.v. Wijthmen een warm hart toedraagt en lid is van Rabobank Vaart en Vechtstreek: 

 Het is voor v.v. Wijthmen belangrijk om deze actie op een brede manier onder de aandacht te brengen en zoveel mogelijk stemmen te werven. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken. Het zou fantastisch zijn als jij, jouw familie en vrienden een stem geven aan v.v. Wijthmen tijdens de Rabobank ClubSupport. Kijk voor meer informatie over Rabobank ClubSupport op www.rabobank.nl/clubsupport.


 

v.v. Wijthmen is partner geworden van de Vriendenloterij

Sinds afgelopen zomer is v.v. Wijthmen partner geworden van de Vriendenloterij. Nadat aan het eind van vorig seizoen het tweede elftal van onze vereniging een mooie en succesvolle campagne had opgezet voor “De Wedstrijd van je Leven”, heeft v.v. Wijthmen zich bij de Vriendenloterij aangesloten.
 

De Wedstrijd van je Leven:

 “De Wedstrijd van je Leven” stond in het teken van een social media campagne van het tweede elftal en meerdere andere voetbalelftallen uit Nederland. De winnaar kon een wedstrijd winnen tegen FC de Rebellen, een samengesteld team met enkele (rebelse) oud-voetballers. Ondanks een persoonlijk bericht van oud-voetballer Glenn Helder, behaalde het tweede elftal van v.v. Wijthmen niet zijn doel en viel uiteindelijk de hoofdprijs helaas niet in Wijthmen.


Speel mee met v.v. Wijthmen

Maar nu is er een nieuwe kans om de hoofdprijs in Wijthmen te laten vallen. Speel je nu al mee of ben je van plan om mee te gaan spelen met de Vriendenloterij, dan kun je met jouw bestaande of nieuwe lot meespelen voor v.v. Wijthmen. Minimaal 40% van de inleg gaat direct naar de clubkas van v.v. Wijthmen.


Club wijzigen voor bestaande spelers van de Vriendenloterij

Meer info over de Vriendenloterij is te vinden via www.vriendenloterij.nl of 088 – 020 1020. Hiermee kan ook contact opgenomen worden om je club waarvoor je meespeelt te wijzigen.
 

Het bestuur van v.v. Wijthmen wenst de deelnemers veel succes op de jacht naar mooie prijzen!Het nieuwe reserveren van ruimtes in De Elshof

Het nieuwe reserveren van ruimtes in De Elshof
Een half jaar geleden zijn we begonnen met de mogelijkheid om ruimtes te reserveren in De Elshof via www.wijthmen.nl.
Inmiddels is er een vierde ruimte gecreëerd, die we “bestuurskamer 2” hebben genoemd.


Het lijkt ons goed om een korte uitleg te geven hoe dit alles werkt.
Welnu, het gaat als volgt:

*    Open de site Wijthmen.nl. Rechtsboven in het witte vlak staat het blokje Ruimte reserveren

*     Wanneer je daar op het groene pijltje gaat staan verschijnen de vier ruimtes, te weten Kantine, Gymzaal, Bestuurskamer 1 en Bestuurskamer 2. Je maakt een keuze door te klikken op de ruimte, die je wilt reserveren

*     Hierna verschijnt er een kalender in twee delen. Links in het groen de maand en de dagen en links in het wit het tijdstip en bovenin de keuze voor hoeveel uur je wenst te reserveren

*     Rechts klik je nu op de datum of schuif je door naar een volgende maand wanneer dit aan de orde is. Heb je de datum gevonden dan ga je naar het witte vlak. Bovenaan klik je de gewenste uren aan. Voor een avond is dat vier uur. Scrol je naar beneden dan klik je op de gewenste begintijd. Automatisch worden dan de uren gereserveerd die je bovenaan heb aangegeven 

*    Mocht deze tijd er niet meer bijstaan dan is de gewenste ruimte op dat tijdstip waarschijnlijk al bezet. Kies dan zo mogelijk voor een andere dag of tijdstip 

*    Hierna vul je naam en in het kort de doelgroep aan, Dat laatste is belangrijk opdat “beheer” en “inkoop” bij benadering weten welke groep heeft gereserveerd

*     Tot slot vul je je mailadres en telefoonnummer in en druk je op bevestigen

*     In je mail krijg je bericht terug dat je reservering is genoteerd in de agenda.

Naast de reguliere activiteiten vanuit het verenigingsleven of (algemene) wijkgerelateerde zaken worden leden en vrijwilligers in de gelegenheid gesteld een ruimte te huren (mits de agenda dat toestaat). 

Voor verdere vragen kunt u hiervoor terecht bij onze beheerder, Robert Hülsmann (telefoonnummer 06 - 20 48 89 27).

Mochten er vragen zijn of lukt het om welke reden niet te reserveren dan kun je me altijd een appje sturen of bellen en help ik je zo mogelijk verder. 

Mijn telefoonnummer is 06 - 17 49 79 31. Succes gewenst! 

Oh ja, het reserveren via het mailadres reserveringenkulturhus@gmail.com komt hiermee te vervallen.


Anneke Eikenaar (secretaris Dagelijks Bestuur Kulturhus) 

Eém Bieproat'n op 27 september

De vakanties zitten er voor de meesten weer erop, een fantastisch Grassparty is weer net achter de rug. De dagelijkse routines worden weer hervat. Zo ook Eém Bieproat'n !

Zoals eerder al aangekondigd in de vorige Elshofbode starten wij nog éénmaal op een woensdag i.v.m de fietsclub. 

Op 27 september om 15.00 uur beginnen wij weer met een gezellige middag inclusief een bingo voor de liefhebbers.


Er hebben zich al een heel aantal mensen opgegeven, fantastisch! Maar er is zeker nog ruimte voor meer mensen.

Dus heb je je nog niet opgegeven meld je dan aan bij  Thera Hülsmann 06-52282741

Hopelijk zien wij jullie dan.

De volgende datums zijn allemaal weer op een donderdag en kunnen jullie allen weer op de agenda,telefoon of agenda bijschrijven:

26 oktober

23 november

21 december

Over de invulling daarvan krijgen jullie nog nader bericht.

 

Namens de werkgroep                        

Wonen met zorg 

Ingrid Meiberg

Poetsen

 

 

Het Buyten van Wijthmen

Een mooi begin na de bouwvak: ruim 70% van de woningen van de 1e fase in het Buyten zijn verkocht.

Er zijn nog enkele woningen beschikbaar!
In deze nieuwsbrief (25-8, red) leest u de laatste stand van zaken.
Fase 1:
De afgelopen weken hebben de verkoopgesprekken voor Het Buyten fase 1 plaatsgevonden. Inmiddels is ruim 70% van de woningen binnen fase 1 verkocht. Dit is een mooie mijlpaal, want bij 70% verkocht kan er gestart gaan worden met de voorbereidingen voor de bouw. Dit betekent dat inmiddels de bouwvergunning voor alle woningen binnen fase 1 is ingediend en dat er binnenkort gestart zal gaan worden met het bouwrijp maken van het gehele plangebied. Onderdeel van het bouwrijp maken is o.a. het aanbrengen van de puinbanen voor de nieuwe wegen en het aanbrengen van de riolering. Hierdoor zullen de contouren van de nieuwe wijk duidelijk zichtbaar worden. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond kan de aannemer begin 2024 gaan starten met de bouw van de nieuwbouwwoningen binnen fase 1.
Enkele woningen beschikbaar:
Een groot deel van de woningen is inmiddels verkocht. Een paar woningen staan nog onder optie en een paar woningen zijn op dit moment beschikbaar. De beschikbare woningen willen wij via deze weg eerst aanbieden aan de mensen die zich ingeschreven hebben voor de nieuwsbrief van 'Het Buyten'.
De woningen die op dit moment beschikbaar zijn kunt u vinden door op
de website te kijken onder het kopje 'aanbod':

https://account.hetbuyten.nl/aanbod/#/

Heeft u interesse in één of meerdere van deze woningen?
(De woningen zijn inmiddels de vrije markt opgegaan)

Fase 2: 

Nu de grens van 70% verkocht gehaald is bij de 1e fase, zal er binnenkort gekeken gaan worden wanneer de voorbereidingen voor de verkoop van de 2e fase van start kunnen gaan. Hier zal u de komende tijd van op de hoogte gehouden worden middels deze nieuwsbrief.
Contact: Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met Danique Haarman. 

Haar mailadres is: dhaarman@loostad.nl


Met hartelijke groet,
Team Het Buyten Wijthmen
Volg Het Buyten Wijthmen ook op Facebook!

Razende Reporter op bezoek bij Jim Brinkhof


Jim Brinkhof aan het woord
'Ik wil graag een bijdrage leveren aan persoonlijk ontwikkeling én helpen om voetbaldromen waar te maken.Voor dit interview ben ik op bezoek geweest bij Jim Brinkhof. Hij woont anti-kraak in de oude boerderij van de familie Diepman aan de Erfgenamenweg. Na vijf jaar training geven bij PEC Zwolle vervolgt Jim zijn carrière bij FC Utrecht. Een mooie reden voor een gesprek aan de picknicktafel.
Vertel eens iets over jezelf!
Ik ben 29 jaar en kom uit het mooie Wijthmen. Voetbal is mijn uit de hand gelopen hobby. Op dit moment ben ik trainer van de Jeugd Vrouwen bij FC Utrecht en assistent trainer van de Vrouwen 1. Daarnaast volg ik de opleiding UEFA A om mezelf te ontwikkelen en voor te bereiden op de volgende stap. Mijn roots en vrienden vind je hier in Wijthmen. Ik ga binnenkort verhuizen naar een plekje vlakbij Utrecht zodat ik wat dichter bij mijn werk ben.
Je hebt 5 jaar bij PEC gewerkt. Nu ga je naar Utrecht, daar spreekt ambitie uit. Kun je daar iets over vertellen?
Mijn eerste stap op het voetbalpad was als voetballer bij Voetbalvereniging Wijthmen, laten ben ik daar ook aan de slag gegaan als trainer. Het veld en de kantine voelen nog steeds als thuis. Van Wijthmen ben ik naar Rohda Raalte gegaan om daar training gegeven. Mijn volgende stap was PEC. Ik heb gewerkt als trainer en vervullende verschillende andere rol-len, zoals een bijdrage leveren in de scouting. Ik kwam erachter dat ik het leuk vind om een bijdrage te leveren aan persoonlijke ontwikkeling en helpen om voetbaldromen uit te laten komen. Tijdens mijn afscheid kreeg ik dit terug en werd gezegd dat ik altijd klaar sta voor de voetbalsters. Dit past bij mij als persoon. Een mooi compliment!
Raoul: 'Een lastige vraag... Wat maakt jou een goede trainer?' Jim: 'Ik weet niet of ik een goede trainer ben.' Raoul: 'Als je deze move maakt, moet je wel iets goed doen.'Je maakt jezelf een bepaalde manier van werken eigen. Dat moet zich ontwikkelen. Mijn manier van werken heb ik gepresenteerd bij FC Utrecht. Dat gaat in de basis om de manier van voetballen en werken. Als je een paar wedstrijden van mijn elftal bekijkt, zie je de herkenbaarheid terug in de manier van voetballen. De organisatie rondom het team vind ik bijvoorbeeld erg belangrijk. Dit geeft iedereen de ruimte om zich te focussen op de prestatie. Als ik jouw trainer ben, sta je met een glimlach op het veld en ben je trots op het dragen van het shirt van jouw club. Ik maak van een groep mensen een familie. Het is mijn overtuiging dat door het samen te doen uiteindelijk meer voetbalsters in het eerste terecht komen. Ik heb veel persoonlijk contact en voer veel gesprekken met de voetbalsters. Als laatste kijk ik graag wat iemand goed doet en van daaruit nog beter wordt. Pas dan ga je excelleren!
Denk je al verder dan FC Utrecht?
De voetbalwereld vind ik nu nog interessant ondanks dat niet altijd een eerlijk wereldje is. Later zou ik trainer willen worden van de nationale jeugdselectie, hoofd opleiding of technisch manager bij een club om beleid te ontwikkelen. Mijn droom ben ik eigenlijk nu al aan het waarmaken. Meehelpen met de opbouw van een club. Dat doe ik bij FC Utrecht.
Kom je ooit terug naar Wijthmen en heb je nog een mooie boodschap?
Ik voel me hier thuis, dus wie weet! En een mooi boodschap? 'Een blij gezicht opent alle harten!'
Jim bedankt!
Noot: tijdens de Grassparty hebben Jim en de Razende Reporter tegen elkaar gestreden tijdens de Mud Games.
Team Wijthmen met Jim in de gelederen heeft
gewonnen…
 

Vind je dat iemand een bezoekje van mij verdiend? Laat het weten
(elshofbode@gmail.com of 06-26969222).
Raoul Veldink, de razende reporter. 

dinsdag 12 september 2023

Een historisch rondje Herfte

Adriaan heeft weer een prachtig stukje geschreven over een hele mooie route door het buitengebied van Herfte en Zalné. Prachtige verhalen onderweg over hoe het vroeger was, maar ook welke planten, stromingen, marken etc er allemaal waren en zijn. Eigenlijk klopt de naam Wijthmenerplas helemaal niet, het zou als je naar de oude kaarten kijkt Herfterplas moeten zijn. Hoe bijzonder is dat.

 “Wandel” hieronder mee met Adriaan.                                                                         

                                                                                            Marianne ten Klooster

Deze zomer wandelden we regelmatig een rondje met buurtjes en geïnteresseerden. Gewoon om lekker te mijmeren over hoe het ooit was, het is heel verrassend hoeveel je nog weet als je eenmaal rondloopt in de omgeving van je jeugd.

 


 

We starten op LandGOEDVoeten, in de zomer is het een oase van rust vlinders en vogels. Maar ook de ree, eekhoorn, marter, das en vos laten zich regelmatig vast leggen op de camera.

De wandeling start bij het kerkpad op de Herfterlaan.  Op de plek van het huidige stuwtje was er ooit een houten bruggetje.

(links de wetering en rechts  ernaast het oude kerkpad)


Deze verbond de zandweg van de verschillende boeren families via een klein paadje door de weilanden en geriefbossen van Boer Warner ( boerderij Anderlo ). Met de noodkerk (RK) in de schuur van Veldwijk ( Meiberg ). (Uit een geriefbos werd in vroeger tijden het hakhout vandaan gehaald, dat in en rond het huis werd gebruikt.)

We slaan rechtsaf de Valkenbergweg op en wandelen langs de oude Jozef School. Langs de nieuwe boerderij van Klink die verhuisde vanwege de komst van de zandplas. De huidige Wijthmenerplas.

Bij de ijscoboer Holterman proefde we het ijs van weleer in gedachten. In de zomermaanden werden hier heel wat ijsjes gehaald, door de bezoekers van de Wijthmenerplas.

Tegenover familie Kuyt ( Het verborgen huisje in het erfgenamebos ) wandelden we om de plas. Toen de plas nog een zandafgraving was, werd het in Van Ossel in de volksmond genoemd.

Red: De firma Van Ossel uit Zoetermeer kocht in 1964 een aantal percelen grasland om zand te winnen, met de bedoeling om er op den duur een recreatieterrein aan te leggen met allerlei attracties. Op die voorwaarde kreeg Van Ossel een ontgrondingsvergunning. Hij had op andere plaatsen in Nederland ook met dit bijltje gehakt. Zo ontstond een kolk of zandput. Men begon aan de oostkant van de huidige plas te graven. Het zand werd gebruikt voor de aanleg van wegen rondom Zwolle en het ophogen van wijken, zoals de Aa-landen. In juni 1964 ging men met de zandwinning van start. In de eerste week was er meteen al een aanvaring met Rijkswaterstaat. De zware met zand beladen vrachtauto’s reden namelijk vanuit het zandpad (nu Hoekserf-pad), dat tegenover café De Zon uitkwam, de weg Zwolle-Almelo op met alle risico’s van dien. Er was toen nog geen parallelweg. Na een week zette Rijkswaterstaat een slagboom voor het zandpad zodat de chauffeurs niet meer de weg konden opdraaien. De chauffeurs van Van Ossel stoorden zich daar niet aan. Ze negeerden met hun zware wagens het verbod en reden de slagboom omver. Een van de fiets toegangen naar de Wijthmenerplas. (Bron: Running on history: Wim Huijsmans)

Het grappige van de Wijthmenerplas is dat deze in de marke Herfte ligt maar … niet veel mensen weten dat Wijthmen weldegelijk een eigen zandplas heeft … en heel toepasselijk heet deze dan weer naar de marke ernaast Sekdoorn … inderdaad de Sekdoornse plas. Deze ligt ook nu nog volgens het CBS in Wijthmen. Dus we zijn in ieder geval wel heel consequent namen door elkaar te halen.

Aan de andere kant van de plas komen we langs de ontgin weg waar sporen van een Romeinse boerderij gevonden zijn ( jaar 200-300 ) . Dat was niet veel meer dan een vrijgemaakte cirkel waar gewassen geteeld werden een zogenaamde raatakker.

Red: Een raatakker of celtic field is een archeologische plek. Deze akkers zijn klein en vierkant tot rechthoekig van vorm (35 bij 35 tot 50 bij 50 meter). De akkersystemen zijn enkele hectaren groot. Wanneer de akkergrond uitgeput raakte werd die opzijgeschoven, waarbij aarden wallen ontstonden, en werden er van elders aangevoerde vruchtbare zoden op gelegd. Omdat zand vocht niet goed vasthoudt kon met het aanbrengen van nieuwe zoden bij raatakkers op zandgronden meteen een betere vochtregulatie op de akker ontstaan. De wallen zijn soms nog terug te vinden. Dit alles van de Bronstijd (3000 v.Chr) tot de Romeinse tijd 400 na Chr.)

We duiken het bos van Boschwijk in via de oude beukenlaan. Daar mag je tegenwoordig genieten van het geweldige park.

Het top pronkstuk is een 200 jaar oude Beuk ( ca 1823) . In 2016 heb ik alle dikke bomen van HWZ opgemeten en hun leeftijd bepaald     ( omtrek gedeeld door 2-3cm, afhankelijk van de ligging )

Deze beuk heeft nog vele jaren te gaan, zijn wortels zijn sterk en de kroon krijgt nog volop voeding.

Even verderop zien we het eindstadia van oude bomen, ze brokkelen langzaam af.

foto: Marianne ten Klooster

We wandelen door naar een plek waar je DOOR de Zalnése beek of nu dan Emmertocht sloot loopt. We wandelen letterlijk op waterniveau door een drijvende betonnen bak. Deze bak ligt onder de spoorlijn en stijgt dus mee met het waterniveau in de Emmertochtsloot.


Via het eerste grote zonnepark van Zwolle, naast Het buitengoed van Herfte, zien we aan de overzijde van de trein dive-under in Herfte, Selhorst liggen. Een van de oude buitenplaatsen in Zwolle.

We steken de Helmhorstweg over en wandelen door het park van Helmhorst, via het mooie houten brugje komen we bij een verscholen poel. Hier werd in de oude tijden gebadderd door de mensen van stand welke woonden op de Helmhorst. Ook werd er in deze omgeving veel “gekuierd” vanuit de Wipstrik. Zo is de naam Kuyerhuislaan ontstaan vertelde Marianne ten Klooster, onze lokale gids rond dit gebiedje. Via oude kruipdoor sluipdoor paadjes komen we langs haar ouderlijkhuis (nee die staat niet op het route kaartje 😉 )

Via de herfterlaan, komen we langs de plek waar het huisje van Rudolf en Anneke Werner stond, Herfterlaan 34

      


                    Onze wandeling

Boer Warner wordt nog genoemd in het leuke toneelstuk van Sa(men)Ge(raapt)Zo(oitje).
https://wijthmen.nl/historieitem/sagezo1984-tekst-40-jaar-wel-van-wee-met-fotos/
Een paar rake zinnen:

Vader: Opoe hef geliek, in Wythmen zelf zijn we met te weinig katholieken, moar doarumme komt Herfte d’r ook bij.

Opoe : Herfte?. Willen zie dat? dat willen zie toch nooit niet?

Vader: As het niet te ver weg is veur ze, dat hef Willem Beltman ezegd en die was er ook bie.

Opoe: Beltman uut Herfte?

Vader: Beltman uut Herfte. Maar Jan Meiberg heeft toen gezegd dat de erven Mulder-Meiberg twee bunder grond beschikbaar willen stellen voor de nieuwe karke ..

Moeder: 2 bunder, zo maar voor niks?

Vader: Zo maar voor niks en da’s ook nog mooi op de grans tussen Herfte en Wythmen, dus Herfte kan tevreden zijn.

Opoe: ze zijn gek (nijdig voortwerkend)

Met de stadsen omgaan, dat ken niet.

Vader: En Jan Meiberg het ook ‘zegd, dat de noodkerk zo lang in zien schure kan, tot de nieuwe kerk klaar is.

Moeder: De noodkerk, in zien schure? en woar mut ie zien koeien dan allemoal stallen?

Vader: Hij wil minder koeien gaan houden: hij het er genoeg van zei ie.

Opoe: (hoofdschuddend) D’r is niet eens een weg, van Herfte uut noar Meiberg.

Ze mutt’n er eerst helemoal om heen en dan weer terug.

Vader : Ook daar is aan gedacht.

Ze willen vanuit Herfte een fietspad aanleggen, dwars door de weilanden naar Meiberg toe naar de Erfgenamenweg, vanaf Vogelzang.

Opoe : Maar dan moeten ze over  ‘t land van Boer Warner en die is  anders denkende.

Vader : Een anders denkende is niet per se een slecht denkende.

In gedachten gaan we het kerkpad weer op en wandelen over het houtenbruggetje en genieten nog lang na van hoe het ooit was en vaak nog steeds is.

Adriaan Voeten