dinsdag 12 september 2023

Een historisch rondje Herfte

Adriaan heeft weer een prachtig stukje geschreven over een hele mooie route door het buitengebied van Herfte en Zalné. Prachtige verhalen onderweg over hoe het vroeger was, maar ook welke planten, stromingen, marken etc er allemaal waren en zijn. Eigenlijk klopt de naam Wijthmenerplas helemaal niet, het zou als je naar de oude kaarten kijkt Herfterplas moeten zijn. Hoe bijzonder is dat.

 “Wandel” hieronder mee met Adriaan.                                                                         

                                                                                            Marianne ten Klooster

Deze zomer wandelden we regelmatig een rondje met buurtjes en geïnteresseerden. Gewoon om lekker te mijmeren over hoe het ooit was, het is heel verrassend hoeveel je nog weet als je eenmaal rondloopt in de omgeving van je jeugd.

 


 

We starten op LandGOEDVoeten, in de zomer is het een oase van rust vlinders en vogels. Maar ook de ree, eekhoorn, marter, das en vos laten zich regelmatig vast leggen op de camera.

De wandeling start bij het kerkpad op de Herfterlaan.  Op de plek van het huidige stuwtje was er ooit een houten bruggetje.

(links de wetering en rechts  ernaast het oude kerkpad)


Deze verbond de zandweg van de verschillende boeren families via een klein paadje door de weilanden en geriefbossen van Boer Warner ( boerderij Anderlo ). Met de noodkerk (RK) in de schuur van Veldwijk ( Meiberg ). (Uit een geriefbos werd in vroeger tijden het hakhout vandaan gehaald, dat in en rond het huis werd gebruikt.)

We slaan rechtsaf de Valkenbergweg op en wandelen langs de oude Jozef School. Langs de nieuwe boerderij van Klink die verhuisde vanwege de komst van de zandplas. De huidige Wijthmenerplas.

Bij de ijscoboer Holterman proefde we het ijs van weleer in gedachten. In de zomermaanden werden hier heel wat ijsjes gehaald, door de bezoekers van de Wijthmenerplas.

Tegenover familie Kuyt ( Het verborgen huisje in het erfgenamebos ) wandelden we om de plas. Toen de plas nog een zandafgraving was, werd het in Van Ossel in de volksmond genoemd.

Red: De firma Van Ossel uit Zoetermeer kocht in 1964 een aantal percelen grasland om zand te winnen, met de bedoeling om er op den duur een recreatieterrein aan te leggen met allerlei attracties. Op die voorwaarde kreeg Van Ossel een ontgrondingsvergunning. Hij had op andere plaatsen in Nederland ook met dit bijltje gehakt. Zo ontstond een kolk of zandput. Men begon aan de oostkant van de huidige plas te graven. Het zand werd gebruikt voor de aanleg van wegen rondom Zwolle en het ophogen van wijken, zoals de Aa-landen. In juni 1964 ging men met de zandwinning van start. In de eerste week was er meteen al een aanvaring met Rijkswaterstaat. De zware met zand beladen vrachtauto’s reden namelijk vanuit het zandpad (nu Hoekserf-pad), dat tegenover café De Zon uitkwam, de weg Zwolle-Almelo op met alle risico’s van dien. Er was toen nog geen parallelweg. Na een week zette Rijkswaterstaat een slagboom voor het zandpad zodat de chauffeurs niet meer de weg konden opdraaien. De chauffeurs van Van Ossel stoorden zich daar niet aan. Ze negeerden met hun zware wagens het verbod en reden de slagboom omver. Een van de fiets toegangen naar de Wijthmenerplas. (Bron: Running on history: Wim Huijsmans)

Het grappige van de Wijthmenerplas is dat deze in de marke Herfte ligt maar … niet veel mensen weten dat Wijthmen weldegelijk een eigen zandplas heeft … en heel toepasselijk heet deze dan weer naar de marke ernaast Sekdoorn … inderdaad de Sekdoornse plas. Deze ligt ook nu nog volgens het CBS in Wijthmen. Dus we zijn in ieder geval wel heel consequent namen door elkaar te halen.

Aan de andere kant van de plas komen we langs de ontgin weg waar sporen van een Romeinse boerderij gevonden zijn ( jaar 200-300 ) . Dat was niet veel meer dan een vrijgemaakte cirkel waar gewassen geteeld werden een zogenaamde raatakker.

Red: Een raatakker of celtic field is een archeologische plek. Deze akkers zijn klein en vierkant tot rechthoekig van vorm (35 bij 35 tot 50 bij 50 meter). De akkersystemen zijn enkele hectaren groot. Wanneer de akkergrond uitgeput raakte werd die opzijgeschoven, waarbij aarden wallen ontstonden, en werden er van elders aangevoerde vruchtbare zoden op gelegd. Omdat zand vocht niet goed vasthoudt kon met het aanbrengen van nieuwe zoden bij raatakkers op zandgronden meteen een betere vochtregulatie op de akker ontstaan. De wallen zijn soms nog terug te vinden. Dit alles van de Bronstijd (3000 v.Chr) tot de Romeinse tijd 400 na Chr.)

We duiken het bos van Boschwijk in via de oude beukenlaan. Daar mag je tegenwoordig genieten van het geweldige park.

Het top pronkstuk is een 200 jaar oude Beuk ( ca 1823) . In 2016 heb ik alle dikke bomen van HWZ opgemeten en hun leeftijd bepaald     ( omtrek gedeeld door 2-3cm, afhankelijk van de ligging )

Deze beuk heeft nog vele jaren te gaan, zijn wortels zijn sterk en de kroon krijgt nog volop voeding.

Even verderop zien we het eindstadia van oude bomen, ze brokkelen langzaam af.

foto: Marianne ten Klooster

We wandelen door naar een plek waar je DOOR de Zalnése beek of nu dan Emmertocht sloot loopt. We wandelen letterlijk op waterniveau door een drijvende betonnen bak. Deze bak ligt onder de spoorlijn en stijgt dus mee met het waterniveau in de Emmertochtsloot.


Via het eerste grote zonnepark van Zwolle, naast Het buitengoed van Herfte, zien we aan de overzijde van de trein dive-under in Herfte, Selhorst liggen. Een van de oude buitenplaatsen in Zwolle.

We steken de Helmhorstweg over en wandelen door het park van Helmhorst, via het mooie houten brugje komen we bij een verscholen poel. Hier werd in de oude tijden gebadderd door de mensen van stand welke woonden op de Helmhorst. Ook werd er in deze omgeving veel “gekuierd” vanuit de Wipstrik. Zo is de naam Kuyerhuislaan ontstaan vertelde Marianne ten Klooster, onze lokale gids rond dit gebiedje. Via oude kruipdoor sluipdoor paadjes komen we langs haar ouderlijkhuis (nee die staat niet op het route kaartje 😉 )

Via de herfterlaan, komen we langs de plek waar het huisje van Rudolf en Anneke Werner stond, Herfterlaan 34

      


                    Onze wandeling

Boer Warner wordt nog genoemd in het leuke toneelstuk van Sa(men)Ge(raapt)Zo(oitje).
https://wijthmen.nl/historieitem/sagezo1984-tekst-40-jaar-wel-van-wee-met-fotos/
Een paar rake zinnen:

Vader: Opoe hef geliek, in Wythmen zelf zijn we met te weinig katholieken, moar doarumme komt Herfte d’r ook bij.

Opoe : Herfte?. Willen zie dat? dat willen zie toch nooit niet?

Vader: As het niet te ver weg is veur ze, dat hef Willem Beltman ezegd en die was er ook bie.

Opoe: Beltman uut Herfte?

Vader: Beltman uut Herfte. Maar Jan Meiberg heeft toen gezegd dat de erven Mulder-Meiberg twee bunder grond beschikbaar willen stellen voor de nieuwe karke ..

Moeder: 2 bunder, zo maar voor niks?

Vader: Zo maar voor niks en da’s ook nog mooi op de grans tussen Herfte en Wythmen, dus Herfte kan tevreden zijn.

Opoe: ze zijn gek (nijdig voortwerkend)

Met de stadsen omgaan, dat ken niet.

Vader: En Jan Meiberg het ook ‘zegd, dat de noodkerk zo lang in zien schure kan, tot de nieuwe kerk klaar is.

Moeder: De noodkerk, in zien schure? en woar mut ie zien koeien dan allemoal stallen?

Vader: Hij wil minder koeien gaan houden: hij het er genoeg van zei ie.

Opoe: (hoofdschuddend) D’r is niet eens een weg, van Herfte uut noar Meiberg.

Ze mutt’n er eerst helemoal om heen en dan weer terug.

Vader : Ook daar is aan gedacht.

Ze willen vanuit Herfte een fietspad aanleggen, dwars door de weilanden naar Meiberg toe naar de Erfgenamenweg, vanaf Vogelzang.

Opoe : Maar dan moeten ze over  ‘t land van Boer Warner en die is  anders denkende.

Vader : Een anders denkende is niet per se een slecht denkende.

In gedachten gaan we het kerkpad weer op en wandelen over het houtenbruggetje en genieten nog lang na van hoe het ooit was en vaak nog steeds is.

Adriaan Voeten

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten