zondag 17 september 2023

Het Buyten van Wijthmen

Een mooi begin na de bouwvak: ruim 70% van de woningen van de 1e fase in het Buyten zijn verkocht.

Er zijn nog enkele woningen beschikbaar!
In deze nieuwsbrief (25-8, red) leest u de laatste stand van zaken.
Fase 1:
De afgelopen weken hebben de verkoopgesprekken voor Het Buyten fase 1 plaatsgevonden. Inmiddels is ruim 70% van de woningen binnen fase 1 verkocht. Dit is een mooie mijlpaal, want bij 70% verkocht kan er gestart gaan worden met de voorbereidingen voor de bouw. Dit betekent dat inmiddels de bouwvergunning voor alle woningen binnen fase 1 is ingediend en dat er binnenkort gestart zal gaan worden met het bouwrijp maken van het gehele plangebied. Onderdeel van het bouwrijp maken is o.a. het aanbrengen van de puinbanen voor de nieuwe wegen en het aanbrengen van de riolering. Hierdoor zullen de contouren van de nieuwe wijk duidelijk zichtbaar worden. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond kan de aannemer begin 2024 gaan starten met de bouw van de nieuwbouwwoningen binnen fase 1.
Enkele woningen beschikbaar:
Een groot deel van de woningen is inmiddels verkocht. Een paar woningen staan nog onder optie en een paar woningen zijn op dit moment beschikbaar. De beschikbare woningen willen wij via deze weg eerst aanbieden aan de mensen die zich ingeschreven hebben voor de nieuwsbrief van 'Het Buyten'.
De woningen die op dit moment beschikbaar zijn kunt u vinden door op
de website te kijken onder het kopje 'aanbod':

https://account.hetbuyten.nl/aanbod/#/

Heeft u interesse in één of meerdere van deze woningen?
(De woningen zijn inmiddels de vrije markt opgegaan)

Fase 2: 

Nu de grens van 70% verkocht gehaald is bij de 1e fase, zal er binnenkort gekeken gaan worden wanneer de voorbereidingen voor de verkoop van de 2e fase van start kunnen gaan. Hier zal u de komende tijd van op de hoogte gehouden worden middels deze nieuwsbrief.
Contact: Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met Danique Haarman. 

Haar mailadres is: dhaarman@loostad.nl


Met hartelijke groet,
Team Het Buyten Wijthmen
Volg Het Buyten Wijthmen ook op Facebook!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten