zondag 23 november 2014

zaterdag 22 november 2014

Schoolfoto Wijthmen 1946, School met de BijbelDeze keer een oude schoolfoto uit Wijthmen van ongeveer 1946.

                                                                       
  Misschien staat u er zelf wel op! Mocht er toch 1 van de namen niet kloppen   

  dan horen wij het natuurlijk graag. 

Hieronder kunt u uw reactie kwijt! 
(klik op Geen opmerkingen)

1.        Jan Roebertsen

2.      Gerrit Braakman

3.      Jan Neuteboom

4.      Willem ten Klooster

5.      Gerrit Huizen

6.      Reint Lindeboom

7.      Jan Schiphorst

8.      Meester van Nee

9.      Jaap van Keulen

10.   Jan Treep

11.   Hennie van der Wal

12.   Henk Vis

13.   Hendrik Veldman

14.   Henk Schutte

15.  Berend Jan van de Kolk

16.   Jetta Warner

17.   Hermina van Dort          (geb1934)

18.   Willempje van Lenthe

19.   Dina van der Bend

20.   Willy ten Klooster

21.   Corry Schutte

22.   Leida Borger

23.   Willem van Dam

24.   Gerard Fels

25.   Tonnie van der Vegte

26.   Hendrik Veldman

27.   Jo Fels


zaterdag 15 november 2014

Terug in de tijd op Erfgenamenweg 27 bij Wim en Ans Vedder


Deze keer was ik te gast in de prachtige oude Sallandse boerderij bij Wim en Ans Vedder. Wim was zo attent om Gé (Geesje) Dijk-Grolleman uit te nodigen. Gé is op deze boerderij geboren (1928) en getogen.  Deze prachtige oude boerderij ligt tussen Herfte en Wijthmen in, en is maar liefst rond de 150 jaar oud (!) Het heeft alle kenmerken van een typische Sallandse boerderij. Dat is namelijk rechthoekig en langwerpige plattegrond en een voorhuis dat dwars staat op het achterhuis. Een ander kenmerk is dat de ramen roede verdeling hebben en grote baanderdeuren in het achterhuis. Het heeft een hoog dak en lage zijkanten. Vaak had het van oorsprong een potstal.
De boerderij is een prachtige staat gebleven, met oude tegels in de schouw en oude balken aan het plafond. Het huis is dus van rond 1860 - 1870 en heeft tot nu toe zeven verschillende eigenaren gehad. De eerste eigenaar van rond 1860 was Evert Vonderman. Vervolgens kwam rond  1908 Jan Lammertsen en in 1924 kwam Harm Jan Grolleman en zijn vrouw Aaltje (Lammertsen).  

Gé vertelt dat de deel vroeger gebruikt werd voor de koeien.  Naast het huis stond een grote schuur waar eerst varkens inzaten en later werd dit voor de kippen gebruikt. 

 


 
Ook was er achter het huis grote hooiberg, daar is nu niets meer van te zien. Het achterhuis is in 1962 helemaal vervangen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Anton, Bertha en Ge(esje)

Rond het huis lag het land. Moeder Grolleman was een drukke vrouw, ze verloor haar man toen hij pas 51 jaar was.
Het was de tijd dat er nog geen wasmachines en drogers bestonden.

Op de boerderij werd gewerkt met paard en wagen. Ondanks het harde werken was het gelukkig ook een gezellige tijd thuis
 Het opkamertje staat Gé nog goed bij. Daar gingen ze vanuit school eten. De pan stond op het trappetje. Heerlijk was dat! Dit opkamertje is nog steeds te zien in de woonkamer omdat het iets hoger ligt dan de rest van de kamer. Het is inmiddels bij de woonkamer aangetrokken.
 
 

 Ma Grolleman voorziet de harde werkers op het land van drinken
 

Naast dat de boerderij nog een prachtige oude staat uitstraalt, ademt heeft het ook een bijzondere sfeer uit. Een gezellige keuken welke direct achter de kamer ligt, net als de kelder.

In deze keuken werden vele gezellige uren doorgebracht. Gé vertelt dat de oorlogsjaren net als voor ieder ander, een bange tijd was. Er was een inval om vader Harm Jan en broer Anton mee te nemen, gelukkig kon Anton zich nog net verstoppen op de zolder. Vader werd wel meegenomen om te moeten gaan graven rondom Hattem. Na drie weken kon hij gelukkig weer terugkeren naar huis. Tegen het eind van de oorlog, moesten ze maar liefst drie weken uit hun huis omdat er afweergeschut rond het huis werd neergezet. Dat werd veel te gevaarlijk om te blijven Bovendien hadden de soldaten het huis gevorderd.


Het gezin Grolleman verbleef een eindje verderop aan de Eierweg bij Harm Meijer. Het was in 1945 en het mobiele afweergeschut (FLAK) werd weer verplaatst door de Duitsers en de familie Grolleman kon terugkeren naar de boerderij.
 
Moeder Grolleman zat graag buiten in de grote tuin bij haar favoriete taxus (venijn boom). Op zondag werd er gekuierd. Dan werd er een ommetje gemaakt door de Watersteeg, wat nu de Kuyerhuislaan heet. Hoe kan het ook anders. Gé herinnert zich het kleine stationnetje in Herfte, Veldhoek nog goed. Men liep vervolgens langs de oude boerderij van de familie Rankenberg, nu Mink van der Molen langs de Erfgenamenweg. (Nu de Valkenbergweg).
 

 Harm Jan en Aaltje Grolleman, 25 jaar getrouwd in 1962.

(prachtig is hier te zien de witte steentjes om het huis en de traditie om het echtpaar in de bloemetjes te zetten.)


De broer van Gé, Anton werd in 1949 eigenaar van de boerderij. Dat was tot 1972. Toen werd het gekocht door Louis Keijzer en in 1976 door Hendrikus van Doorn.


 

Tenslotte kwamen in 1984 de huidige eigenaren. Wim en Ans Vedder.  Menig boer onder ons kent Wim want hij was een van de veeartsen welke werkte in het gebied rondom Zwolle.Of zoals dat tegenwoordig heet dierenarts van landbouwhuisdieren. Maar ook Ans zou u kunnen kennen als u ooit bent getrouwd of getrouwd geweest bent, in de hoedanigheid van ambtenaar van de burgerlijke stand. Zij sloot maar liefst 920 huwelijken in Zwolle.

Wim herinnert zich nog goed dat zij aan de Erfgenamenweg kwamen wonen. (Gé  trouwde met Derk in 1952 en kwam later toevalligerwijze aan de Eierweg te wonen, naast de oude boerderij.)
 
 
Gé voor de prachtige oude schouw
 
Toen Wim en Ans er een week woonden, kregen ze van Gé en Derk, een ouderwetse inburgeringscursus om hen de oude gebruiken van deze streek bij te brengen. (bv de buren vragen of je hun buur wilt worden, het aanzeggen van een geboorte of overlijden en nog vele andere gebruiken, wie kent ze nog!?) 
Gé vindt het nog steeds prachtig dat het huis nog steeds in de prachtige oude staat is, met alle ruimte daarom heen. Wim geeft aan dat hij vindt dat het huis een uitstraling heeft, een huis met een ziel.  
Wim vertelt dat in de 31 jaar dat zij daar wonen, een prachtige tijd hebben gehad De tijd van de gezinsvorming wat de meest bewuste tijd voor iemand is.
 

Wim moest voor zijn werk als veearts, vaak bij nacht en ontij uit zijn bed, wat hij overigens nooit vervelend heeft gevonden, maar het was altijd weer heerlijk om in de rust van de Erfgenamenweg 27 terug te komen.
Wat de toekomst voor de oude Sallandse boerderij mag brengen, hoopt Gé dat vooral de sfeer mag worden blijven behouden. Wim vult hierop aan dat hij hoopt dat het huis vooral ook goed bewoonbaar mag blijven zodat de mensen die hier komen wonen, zich ook goed mogen voelen en hier goed kunnen aarden.
 

 
En voor diegene voor wie dit prachtige huis een waar droomhuis is, is er heel goed nieuws want de boerderij komt in de loop van het volgende jaar te koop! Dus wie weet …...

 
Gé, Ans en Wim, bedankt voor jullie medewerking!
 

                                                                                   Marianne ten Klooster


 

Rapport ZIN Wijthmen door wethouder in ontvangst genomen


Nelleke Vedelaar, de wethouder van zorg in Zwolle, heeft onlangs het 'Evaluatierapport Dorpszorgconcept / Woonservicegebied Wijthmen' in ontvangst genomen. Ze ontving het rapport uit handen van Stichting Ouderenzorg Wijthmen-voorzitter Janco Cnossen, die complimenten over de inhoud en leesbaarheid  van de ingenomen wethouder in ontvangst mocht nemen.

Er was een zware delegatie van de gemeente op vrijdag 26 september in het Kulturhus. In het kielzog van de wethouder waren Nico Middelbos (hoofd WMO), Willy Roelsma (kwartiermaakster sociale wijkteams) en wijkmanager Hanneke Valkeman meegekomen. Namens Driezorg waren Wim Rave (directeur-bestuurder) en Riet Walda (sectormanager zorg) aanwezig.

In het rapport zijn de bevindingen van ZIN Wijthmen opgetekend van de ervaringen van het Wijthmens sociaal wijkteam in zijn eerste jaar. In het voorjaar van 2014 is het team begonnen met een proefproject wijkzorg. Volgens het zelfontwikkelde dorpszorgconcept, met een wijkverpleegkundige en een dorpsondersteuner als hart van het sociaal wijkteam, werd begonnen met de volgende kernopdracht: de helpende hand bieden aan elke willekeurige zorgvrager; en wel zo effectief en efficiënt mogelijk, met een minimum aan bureaucratie, papierwerk en regelgeving.

Het sociaal wijkteam, waarin Annet Uijttewaal en Marion Tolhuis worden bijgestaan door Marcel Postma, Koen Nijmeijer en Bart Reuvekamp, verhief eenvoud tot kracht en richtte zich in eerste instantie op de grootste doelgroep: de ouderen.

Wijthmen is een relatief vergrijsd dorp met behoorlijk wat inwoners boven de 65 jaar. Zij werden allen (192 in totaal) aangeschreven voor een vrijblijvend keukentafelgesprek. Annet en Marion voerden samen liefst 108 gesprekken met in totaal 160 mensen. Dat betekent, dat liefst 84 procent gehoor heeft gegeven aan de uitnodiging. Een zeer bevredigende score. Een kleine minderheid hoefde geen gesprek, meestal om heldere redenen: net 65 jaar geworden, nog niet aan zorg toe, ik weet u te vinden zodra ik zorg nodig heb, mijn partner is overleden en ik blijf hier niet wonen.

De voornaamste conclusies van keukentafelgesprekken zijn heel positief. De Wijthmeners voelen zich gerustgesteld en veilig met zorg in hun nabijheid (ZIN). Ze weten waar ze moeten zijn met hun (toekomstige) zorgvraag. Er is sprake van een zeer geringe toename van de zorgvraag door het actief aangaan van keukentafelgesprekken. Zorgmijders komen wel eerder in beeld.

 

Senioren in het relatief oudere Wijthmen zijn in het algemeen vitaal en pro-actief. Inwoners weten wijkverpleegkundige, dorpsondersteuner en dienstenteam veelal rechtstreeks per telefoon te bereiken. Daarom kan het aantal spreekuren (voorlopig) gehalveerd worden (van twee naar één keer in de week).

 

De keukentafelgesprekken hebben een behoorlijke tijd in beslag genomen. Het aantal uren van wijkverpleegkundige en dorpsondersteuner kan nu in de operationele fase fors omlaag, maar het is nog te vroeg om de reguliere omvang vast te stellen.

Zo lang de 65-plussers zelf nog goed kunnen, zijn ze bereid een helpende hand uit te steken voor hun mede-inwoners, zij het op een min of meer los-vaste basis. Vele handen maken licht werk, is ook het motto in Wijthmen, mits ondersteund door een goede (wijkgerichte) organisatie.

 

Door goed georganiseerde zorg in nabijheid, met vertrouwde gezichten, korte lijnen een goede kennis van de sociale kaart, open verbinding met de specialistische achtervang en een minimum aan bureaucratie of overhead, wordt voorkomen, dat mensen in eerder stadium een beroep gaan doen op de vaak dure zorg. Dat resulteert in een significante kostenbesparing op zorg.

 

Het belang van welzijnsactiviteiten mag daarbij niet worden onderschat. Ouderen hebben grote behoefte aan ondersteuning om langer thuis te kunnen wonen. Daarnaast zijn welzijnsactiviteiten (bewegen, koken, culturele activiteiten) goed voor lijf en geest en voorkomen eenzaamheid, die een steeds grote probleem dreigt te worden door de dubbele vergrijzing .

De gemeente kon in september slechts summier reageren op de uitkomsten en aanbevelingen uit het rapport, omdat zij nog middenin de grootschalige verplaatsing van de verantwoordelijkheid van zorg bij de gemeenten zit. Deze verplaatsing van de zorg bezorgt de meeste lokale overheden veel hoofdbrekens en veel werk; in Zwolle is dat niet anders. Het ziet ernaar uit, zo werd tijdens de bijeenkomst  in september al wel meegedeeld, dat Wijthmen als onderdeel van Stadsdeel Oost een sub-wijkteam gaat vormen met Berkum. Maar hoe dat er precies uit komt te zien, en in hoeverre de Wijthmense zorg de eigen identiteit kan behouden, is bij het ter perse gaan van deze Elshofbode nog niet helemaal (of helemaal niet) duidelijk.

Voor  ZIN Wijthmen is de klus nog niet afgerond, er is nog genoeg te doen. Daarom hoopt ZIN Wijthmen het project, met steun van de gemeente, te kunnen voortzetten en de vruchten te kunnen plukken van deze succesvolle pilot en de ervaringen te kunnen delen ten behoeve van de andere sociale wijkteams in de stad.

In het rapport zijn daarom  alvast  - vrijblijvend - een aantal aanbevelingen gedaan aan de gemeente voor de verdere ontwikkeling van de toekomstige sociale wijkteams in Zwolle. Deze zijn:

- Maak organisatorisch verschil tussen stedelijk en buitengebied

- Maak bij de opzet van de zorgstructuur in een dorp gebruik van de kracht van dat dorp, met behoud van zijn eigenheid

- Doe onderzoek naar de opzet van sociale wijkteams naar ‘Wijthmens model’ voor oud- Zwollerkerspel (Westenholte, Spoolde, Windesheim, Berkum, Langenholte, gebied richting Nieuwleusen) met bovenwijkse samenwerking (bijvoorbeeld vervoersdienst) teneinde de continuïteit te waarborgen en de efficiency te bevorderen.

- Wees flexibel met de schaalgrootte (de ene wijk of dorp is het andere niet).

- Vorm kleine sociale wijkteams met hooguit drie generalisten bestaande uit wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker en/ of Wmo-consulente

- Werk met wijkverpleegkundigen op minimaal HBO V-niveau en dorpsondersteuner(s) met grote kennis van de sociale kaart en in nauwe verbinding met specialistische dienst- en hulpverleners.

 

Foto-onderschrift:

Wethouder Nelleke Vedelaar heeft het rapport in ontvangst genomen van SOW-voorzitter Janco Cnossen.

Welzijnsactiviteiten Driezorg in Wijthmen

Welzijn is een belangrijke pijler uit het zorgconcept in Wijthmen. Wie zich goed voelt, actief en mobiel, zal minder gauw een beroep doen op zorg. Naast het welbevinden leveren welzijnsactiviteiten dus ook kostenbesparingen op.


Welzijnsmedewerkster Ineke Schoenmakers (standplaats Driezorg, locatie Berkumstede/De Wissel) is op parttime basis beschikbaar voor ZIN Wijthmen. Zij werkt nauw samen met ZIN Wijthmen en de vele vrijwilligers, verenigd in het dienstteam, als onderdeel van het sociaal wijkteam. Er zijn volop ideeën en diverse activiteiten zijn al in gang gezet.

Het succesvolle optreden van De Pauwergirls in het Kulturhus en (in september) het bezoekje aan het Stadsfestival in Zwolle smaken naar meer.


Zo is het de bedoeling om in samenwerking met Historisch Centrum Overijssel tot een expositie over de geschiedenis van Wijthmen en omgeving te komen. Die geschiedenis gaat ver terug en die willen wij graag samen met bewoners uit Wijthmen ophalen. Meer over de bijeenkomsten volgt.'Bewegen Voor Ouderen' is reeds begonnen programma. Sinds 9 oktober is er elke donderdag ochtend van 09.30-10.15 uur een beweeggroep voor ouderen in het Kulturhus. Deze beweeggroep wordt vanuit Driezorg aangeboden en door
beweegmedewerkster Klaske Oosterhoff begeleid.

 


De beweegles duurt 45 minuten en ziet er, kort omschreven, als volgt uit;

We gaan het hele lichaam met verschillende oefeningen bij langs, waarna er nog 1 of 2  spelactiviteiten volgen. De lessen zijn heel gevarieerd en iedereen kan op zijn eigen beweegniveau mee doen. 
Naast dat het goed en gezond is om te bewegen, is het ook nog eens heel gezellig om dit met elkaar te doen en achteraf nog gezellig een kopje koffie te drinken.

Wanneer u besluit wekelijks deel te nemen aan de beweeggroep, kunt u zich hiervoor inschrijven. De kosten bedragen €2,- per keer en worden na 15 lessen automatisch van uw rekening afgeschreven. U betaalt alleen wanneer u er bent, dus bij ziekte of afwezigheid worden er geen kosten in rekening gebracht. Wanneer u een keer wilt komen kijken of het wat voor u is, dan kan dat natuurlijk! De eerste les is gratis en geheel vrijblijvend.

 

De beweeggroep wordt goed bezocht. Wekelijks wordt er gemiddeld door tien ouderen met enthousiasme aan deelgenomen.

 

Tot slot nemen een beperkt aantal ouderen deel aan het project Jong Belegen. Beperkt omdat er slechts een gelimiteerd aantal  deelnemrs tot dit project kan worden deelgenomen. In dit project worden ouderen gekoppeld aan studenten van het Deltion College en staat de natuur centraal. Mieer hierover in de volgende Elshofbode.

 

Met vriendelijke groet,

Klaske Oosterhof, beweegmedewerkster (tel: 06 204 622 83) en

Ineke Schoenmakers, welzijnsmedewerkster (tel: 06  109 954 28)Even voorstellen: Ed Anker, wijkwethouder

Ik maak graag van de hier geboden ruimte gebruik om mezelf kort aan u voor te stellen als wijkwethouder van Wijthmen.


Mijn naam is Ed Anker, ik ben 36 jaar oud en zit sinds dit voorjaar namens ChristenUnie in het college van burgemeester en wethouders.

Samen met mijn vrouw Marianne en onze drie kinderen woon ik in Zwolle-Zuid. Als wijkwethouder kent u in mij een partner die de komende jaren met aandacht binnen het college van burgemeester en wethouders de belangen van Wijthmen zal benoemen. Wat mij nu al getroffen heeft is de wijze waarop de mensen van Wijthmen met het dorpsplan hun eigen toekomst in handen nemen. Goed beargumenteerd keuzes durven maken is een eigenschap die ik als bestuurder hooglijk bewonder. Lang niet alle buurtschappen durven dat en kúnnen dat.

Ik hoop u snel persoonlijk te treffen, want als (wijk)wethouder heb ik vanzelfsprekend uw opmerkingen nodig om mijn werk goed te kunnen doen.

 

Oecumenische Kerstsamenzang


UITNODIGING 

 

Zondagavond 21 december a.s. vindt weer de jaarlijkse Oecumenische

 
Kerstsamenzang plaats. Het thema is dit keer: “Wat altijd zal blijven”. U bent van harte welkom om u samen met ons en dorpsgenoten voor te bereiden op kerst. De samenzang vindt plaats in de r.k. kerk aan de  Valkenbergweg en begint om 19.00 uur.

Vanuit de dorpsgemeenschap leveren een koor, kinderen van de basisschool en solisten een muzikale bijdrage. Na afloop wordt er een deurcollecte gehouden voor een goed doel, waarna we in het parochiecentrum naast de kerk nog gezellig samenkomen onder het genot van thee of koffie.

Het goede doel waarvoor dit jaar de collecteopbrengst bestemd is, is stichting  Eilean. Deze stichting runt in onze gemeenschap aan de Valkenbergweg een opvang begeleid wonen voor jonge vrouwen van 18 jaar en ouder die in een bijzondere situatie verkeren.

 

KerstinstuifOp
zaterdag 13 december
wordt in kantine de Elshof weer de inmiddels traditionele Kerstinstuif georganiseerd.

Vanaf 14:30 uur tot 17:30 uur hebben we weer een aantal leuke, vertrouwde activiteiten op het programma staan.

Ook dit jaar kunt u weer prachtige kerststukken kopen en ontbreken de gezellige kraampjes niet. Er worden weer heerlijke oliebollen gebakken en aan de kinderen wordt gedacht. Ook zijn er weer leuke prijzen te winnen in de verloting.

Tot ziens op zaterdag 13 december!

Groeten Froukje, Jeannet, Nicole en Patricia

(dringend) Hulp gevraagd……..
Om de kerstinstuif in stand te houden, zijn wij op zoek naar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers die ons komen helpen met het organiseren van de Kerstinstuif en eventueel het stokje willen overnemen.

 Meld je aan bij Patricia Onderdijk 06-54990559 E:teusink.onderdijk@xs4all.nl