zaterdag 26 maart 2016

Gewijzigde situatie verkeerslichten WijthmenSinds begin februari zijn de verkeerslichten op de kruising Heinoseweg-Kroesenallee anders afgesteld waardoor er een gewijzigde verkeerssituatie is ontstaan. Hiervoor zijn borden bij de verkeerslichten geplaatst waarop de gewijzigde verkeerssituatie op vermeld staan. 
Wellicht heeft u deze al opgemerkt,  zo niet dan willen u daar graag op attenderen!
Deze nieuwe situatie heeft nu bijna tot ongelukken geleid aangezien de automobilisten niet door hebben dat de verkeerssituatie gewijzigd is.

Met vriendelijke groet,
Plaatselijk Belang Wijthmen

zondag 20 maart 2016

Terug in de tijd in de Elshofbode van maart 1994.Omdat ons wijkblad 45 jaar bestaat, ben ik eens in oude Elshofbodes gaan bladeren. Wat waren nu in 1994, de onderwerpen die aan bod kwamen.


De Elshofbode was toen van mooi glimmend papier, met DE ELSHOFBODE in het rood afgedrukt.Adverteerders als Recreatiecentrum Karba, Bouwbedrijf Goos, Zaal Kappers en de Stadsbank Zwolle, sieren de achterkant en het eerst voorblad, binnenzijde.

De telefoonnummers begonnen nog met 05290.

De agenda vermeldt naast het klaverjassen, ledenvergadering van het Plaatselijk belang, het schoonmaakuitje van de Gym vereniging.Maar ook de receptie op 28 april 1994 van het 25-jarig bestaan van de V.V. Wijthmen, gevolgd door een grote feestavond op 14 mei.

Op 24 mei – 1 juli vind er achter Café “De Mol’ het Sport Real Toernooi plaats.En ook hier de gebruikelijke oproepen voor vrijwilligers voor de sportverenigingen. Niemand kan en kon zonder deze mensen.De notulen van het plaatselijk belang, 29 maart 1993, geven aan dat er een Bibliobus komt!

Woningbouw.

Er zullen 7 woningen in Wijthmen worden gebouwd, 5 sociale koopwoningen en 2 vrije sector, type 2 onder 1 kap.

Golfbaan.

Er ligt inmiddels een ontwerpbestemmingsplan, en daarop kunnen bezwaarschriften worden ingediend.Riolering.

In de gemeente Zwolle zijn 500 woningen nog niet op de riool aangesloten. Daaronder vallen ook Wijthmen en Herfte. De woningen lozen nog in de bodem en dat is straks niet meer toegestaan.

 


CAI (Centrale Antenne Installatie)

In 1991 gaf de Gazo aan dat er geen kabel in Wijthmen komt. 80% van de bewoners van de kern zal voor moeten zijn, dan komt er een voorlichtingsavond.

Rondvraag.

Opgemerkt wordt dat er in de Elshofbode staat dat de redactie opstapt. Of het plaatselijk belang hier iets aan gaat doen….
Het Roemenië-comité is in volle voorbereiding op het transport wat in april zal plaatsvinden. Over het algemeen zijn er weinig problemen met het verkrijgen van de goederen, hoewel zeker schoenen altijd welkom zijn. Elk jaar moet er om de financiën weer rond te krijgen, een soort gat in de markt gevonden worden, wat verkocht kan worden tijdens de kerstmarkten. Een ook dit jaar is dat Trees Eijkelkamp weer gelukt, door rare, grappige koppen van zaagsel, nylons en een geheim recept erin, te maken. Uit de kop groeide een mooi bosje gras. Mr.Green werd een zeer gewild item op de markten.

Het is zo goed als zeker dat er een tweede vrachtwagen mee zal gaan. Dan kunnen ook de rolstoelen, ziekenhuisbedden, kleding en zelfs een bouwlift mee.

De vrachtwagen vol met hulpgoederen onder begeleiding van de VW camper van Ben en Trees Eijkelkamp in het prachtige Roemeense platteland op weg naar Curtea d’Arges.(In totaal zijn er maar liefst zo’n 18 transporten richting Roemenië gegaan!!)In Curtea d’Arges werd na het ontzegelen, van de vrachtwagen, door de douane,

(dat duurde altijd even…)


de vrachtwagen uitgeladen door militairen van de plaatselijke kazerne.Goed is te zien hoe overvol de vrachtwagen was!


tenslotte nog de Marianne ten Klooster

Jarige Sagezo trekt volle zalen met Rag en Rauw

Vanwege het vroege Carnaval vonden de voorstellingen van Sagezo iets eerder in het jaar plaats dan anders. Maar liefst viermaal werd het blijspel Rag en Rauw, geschreven door Cees Verwaaijen, op de planken gebracht in het Parochiehuis. Driemaal voor eigen publiek uit Herfte-Wijthmen en omstreken en eenmaal voor de Zonnebloem, afdeling Westenholte en Centrum.

Die laatste voorstelling werd op zaterdagmiddag gegeven en was een groot succes. Zowel toeschouwers als spelers genoten met volle teugen. De taxibusjes reden af en aan, de serre stond vol rollators en in de twee pauzes trad er enige filevorming voor de toiletten op, maar het was een bijzonder gezellige middag. Wel jammer dat enkele mensen al vóór het eind van het stuk weg moesten omdat de taxichauffeur te vroeg was en niet even wilde wachten tot het doek voor het laatst dicht ging. Nadat uiteindelijk ook de laatste toeschouwers vertrokken waren, sloten de leden van Sagezo (al vanaf 12 uur in het Parochiehuis aanwezig om te worden geschminkt en verdere voorbereidingen te treffen) de middag tegen zevenen af met een heerlijk stamppottenbuffet.

Even een korte inhoud en enkele foto’s van een van de voorstellingen. Het kan zijn dat met name Adriaan, als de verlegen Rex Rauw, anders op de foto staat dan u hem tijdens de voorstelling hebt gezien, want er is een beetje gevarieerd met zijn uiterlijk...

De families Rag en Rauw zijn al jaren elkaars buren en ook elkaars tegenpolen. De familie Rag is keurig netjes, bij smetvrees af. Bij de familie Rauw is het nogal een zooitje. Op een dag valt de straatprijs van de Postcodeloterij in de straat waar beide families wonen. Die prijs zou vooral zeer welkom zijn bij de familie Rauw, die leeft van de bijstand en wat Bertus aan oud ijzer bij elkaar scharrelt, maar helaas heeft Bertus zijn lot net opgezegd. Toch houdt de maatschappelijk werker die namens de gemeente en de Postcodeloterij prijswinnaars begeleidt, vol dat ze een prijs hebben gewonnen.

Ondertussen wil dochter Roosje Rag, sinds haar kleutertijd al bevriend met zoon Rex Rauw, wel iets meer dan samen voetballen en joggen. Ze probeert de verlegen Rex met allerlei trucjes te verleiden. Zo schiet ze tijdens het joggen een schuur met hooi in en wendt ze kramp voor, zodat Rex haar been moet masseren (hoger!). Oma, die als het zo uitkomt doof is, maar meer meekrijgt van alles wat er wordt gezegd dan iedereen denkt, adviseert Roosje het ‘paardenmiddel’ in te zetten: Rex dronken voeren, naast hem in bed gaan liggen en als hij wakker wordt, zeggen dat alles achter de rug is. Dat pakt averechts uit: Roosje belandt zelf dronken in bed en wordt in een laken gewikkeld door Rex afgevoerd.

Ook Philippe Fijn en Bertus Rauw, samen op stap naar het buurthuis om hun prijs te vieren, kijken te diep in het glaasje. Zij slapen dicht tegen elkaar hun roes uit in de brede stoel van oma, nadat Philippe een heel verhaal over lichtknopjes en Sinterklaas heeft afgestoken.

Minie Rag stuurt haar hulpje in de huishouding Wendy langs om de familie Rauw wat te helpen, nu ze zo’n pech hebben. Wendy komt echter niet aan werken toe, want tot tweemaal toe denkt ze tot haar schrik een lijk aan te treffen onder het laken op de stoel.

Bij de prijsuitreiking krijgen toch beide families een gouden envelop. Als de maatschappelijk werker dan komt vertellen dat er helaas een fout is gemaakt met de namen, komt de aap uit de mouw: oma heeft iemand aan de telefoon gehad die het toch zo jammer vond dat ze waren gestopt en toen heeft zij twee loten genomen. Bertus en Roelie krijgen de helft van de prijs en Rex de andere helft, op voorwaarde dat hij met Roosje trouwt! Dat is wat oma noemt een paardenmiddel.


Voordat regisseur Thera Hülsmann zich met het openingswoord tot de zaal richt, neemt oma (Jacqueline Noordman) alvast plaats in de stoel waarin ze regelmatig een dutje pleegt te doen.


Minie en Philippe Rag (Bep Spijker en Benny van Eekeren) komen Roelie en Bertus Rauw (Rita Boerkamp en Peter Bastiaans) vertellen dat ze de straatprijs hebben gewonnen.


Wendy (Gemma Rosendaal) komt schoonmaken en vindt een ‘lijk’ onder het laken.


Philippe en Bertus, uitgeteld na een avondje stappen, worden door Roelie met een laken toegedekt.


Minie is bang dat Philippe iets is overkomen.


Rex (Adriaan van Krevel) masseert het been van Roosje (Esther Damman).


Er is een fout gemaakt met de namen, maar oma zet alles recht. Links maatschappelijk werker Mike van Tol (Bart van der Kolk).


Het voltallige samengeraapte zooitje, met 4e van links souffleur Bennie van Beesten en 4e van rechts regisseur Thera Hülsmann.

Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van Sagezo viel er bij de verloting na afloop een extra boodschappenmand te winnen, waarvoor het publiek bij binnenkomst een gratis lot ontving. Dat viel in goede aarde, want wie wil zo’n mooie prijs ter waarde van 50 euro nou niet winnen?

Iedereen die ons heeft gesteund door een advertentie in ons programmaboekje te plaatsen, prijzen voor de verloting beschikbaar te stellen of op wat voor manier dan ook: heel hartelijk dank!

namens toneelgroep Sagezo,
Gemma Rosendaal

Wijthmense senioren in Beweging!Aan bewegen zit geen leeftijdsgrens, maar beweging hebben we wel nodig voor onze gezondheid. Onze hersenen hebben we nodig om te bewegen, maar bewegen is ook juist nodig om onze hersenen gezond te houden. Bewegen is niet alleen lopen, opstaan en onze dagelijkse handelingen. 


Bewegen is ook actie, reactie, oriëntatie, concentratie, geheugen, grote en kleine motoriek stimuleren. Deze actiepunten hebben als doel om onze zelfredzaamheid (zolang mogelijk) te behouden. In 2015 zijn we gestart met de bewegingsochtend voor senioren, met als doel fit te blijven en daarmee die zelfredzaamheid te behouden. Dit alles in 45 min. plezierig bewegen met aansluitend gezellig samen koffie drinken en bijpraten. Er zijn al veel deelnemers maar er is ruimte én behoefte aan meer enthousiastelingen.


Een korte uitleg; 

We beginnen met een Warming Up op muziek, gaan aan onze conditie werken en de balans. Zittend op de stoel worden enkele oefeningen gedaan met of zonder materiaal/hulpmiddelen.


Met behulp van spelmaterialen wordt de tijd verder ingevuld in de vorm van een spel of activiteit. 


En ja hoor, voordat je het in de gaten hebt staat de koffie al lekker klaar in de kantine om nog even na te kunnen kletsen. 


Dames en heren uit Wijthmen en omstreken…….
donderdagochtend van 09.30 uur tot 10.15 uur in de gymzaal van het Kulturhus. 

Kom gezellig meedoen en neem de buurman of buurvrouw bij de arm.


Stichting Ouderenzorg Wijthmen