zondag 20 maart 2016

Terug in de tijd in de Elshofbode van maart 1994.Omdat ons wijkblad 45 jaar bestaat, ben ik eens in oude Elshofbodes gaan bladeren. Wat waren nu in 1994, de onderwerpen die aan bod kwamen.


De Elshofbode was toen van mooi glimmend papier, met DE ELSHOFBODE in het rood afgedrukt.Adverteerders als Recreatiecentrum Karba, Bouwbedrijf Goos, Zaal Kappers en de Stadsbank Zwolle, sieren de achterkant en het eerst voorblad, binnenzijde.

De telefoonnummers begonnen nog met 05290.

De agenda vermeldt naast het klaverjassen, ledenvergadering van het Plaatselijk belang, het schoonmaakuitje van de Gym vereniging.Maar ook de receptie op 28 april 1994 van het 25-jarig bestaan van de V.V. Wijthmen, gevolgd door een grote feestavond op 14 mei.

Op 24 mei – 1 juli vind er achter Café “De Mol’ het Sport Real Toernooi plaats.En ook hier de gebruikelijke oproepen voor vrijwilligers voor de sportverenigingen. Niemand kan en kon zonder deze mensen.De notulen van het plaatselijk belang, 29 maart 1993, geven aan dat er een Bibliobus komt!

Woningbouw.

Er zullen 7 woningen in Wijthmen worden gebouwd, 5 sociale koopwoningen en 2 vrije sector, type 2 onder 1 kap.

Golfbaan.

Er ligt inmiddels een ontwerpbestemmingsplan, en daarop kunnen bezwaarschriften worden ingediend.Riolering.

In de gemeente Zwolle zijn 500 woningen nog niet op de riool aangesloten. Daaronder vallen ook Wijthmen en Herfte. De woningen lozen nog in de bodem en dat is straks niet meer toegestaan.

 


CAI (Centrale Antenne Installatie)

In 1991 gaf de Gazo aan dat er geen kabel in Wijthmen komt. 80% van de bewoners van de kern zal voor moeten zijn, dan komt er een voorlichtingsavond.

Rondvraag.

Opgemerkt wordt dat er in de Elshofbode staat dat de redactie opstapt. Of het plaatselijk belang hier iets aan gaat doen….
Het Roemenië-comité is in volle voorbereiding op het transport wat in april zal plaatsvinden. Over het algemeen zijn er weinig problemen met het verkrijgen van de goederen, hoewel zeker schoenen altijd welkom zijn. Elk jaar moet er om de financiën weer rond te krijgen, een soort gat in de markt gevonden worden, wat verkocht kan worden tijdens de kerstmarkten. Een ook dit jaar is dat Trees Eijkelkamp weer gelukt, door rare, grappige koppen van zaagsel, nylons en een geheim recept erin, te maken. Uit de kop groeide een mooi bosje gras. Mr.Green werd een zeer gewild item op de markten.

Het is zo goed als zeker dat er een tweede vrachtwagen mee zal gaan. Dan kunnen ook de rolstoelen, ziekenhuisbedden, kleding en zelfs een bouwlift mee.

De vrachtwagen vol met hulpgoederen onder begeleiding van de VW camper van Ben en Trees Eijkelkamp in het prachtige Roemeense platteland op weg naar Curtea d’Arges.(In totaal zijn er maar liefst zo’n 18 transporten richting Roemenië gegaan!!)In Curtea d’Arges werd na het ontzegelen, van de vrachtwagen, door de douane,

(dat duurde altijd even…)


de vrachtwagen uitgeladen door militairen van de plaatselijke kazerne.Goed is te zien hoe overvol de vrachtwagen was!


tenslotte nog de Marianne ten Klooster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten