zondag 20 maart 2016

Uit de bestuurskamer van de voetbalInmiddels zijn we alweer aangeland in maart en zijn we al over de helft van het voetbalseizoen 2015-2016 heen. Alle teams pakken regelmatig de punten met uitschieters voor het derde en de E1 die het goed doen. Van het derde verwacht je niets anders gezien de resultaten van de afgelopen jaren, maar de E1 presenteert heel goed in de eerste klasse!!

Helaas waren we wat te optimistisch over het invullen van de functie van Penningmeester. We krijgen nauwelijks reacties op de oproepen en de leden, en zelfs personen buiten de vereniging, die we benaderd hebben geven aan geen tijd te hebben. We denken er nu aan om het werk uit te besteden. Hoe die constructie er dan uit gaat zien zijn we nog over aan het brainstormen. Wel is het een feit dat een uitbesteding altijd geld kost. Dit zullen we dan op moeten lossen met een contributieverhoging. Zover is het nog niet maar ergens zal er budget voor deze uitbesteding vandaan moeten komen.

Datums om te onthouden:
Veteranentoernooi op vrijdag 20 mei
Jeugdtoernooi op zaterdag 21 mei
Afsluiting seizoen 14 mei

De OUDIJZERACTIE is in de voorjaarsvakantie gehouden. Ondanks de lage ijzerprijs is er toch nog ruim € 700,-- binnengehaald. Jordy Veldhuis, de organisator van deze actie, en allen die meegeholpen hebben heel veel dank hiervoor.

Club van 50. Het kastje waar de namen van de leden van de club van 50 in komen is opgehangen. Emails zijn rondgestuurd aan de personen die hebben aangegeven lid te willen worden. Binnenkort worden die personen benaderd om hun bijdrage te doneren. De trekkers van de club van 50 zijn gevraagd na te denken wat er aan het eind van dit seizoen voor actie voor de jeugd uitgevoerd gaat worden, welke bekostigd kan worden uit de bijdragen van de leden van de club van 50.


Tot de volgende keer,

Frans Kerkum

Geen opmerkingen:

Een reactie posten