zaterdag 4 mei 2019

Dankwoord familie Van der Vegt

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het medeleven en alle hulp die wij van u hebben ontvangen tijdens de periode van ziekte en overlijden van Gerrit Jan. Het heeft ons enorm gesteund dat er zoveel mensen met ons waren begaan”.

Namens de familie:

Dicky van der Vegt
Wilma en Rob
Rita
Klein en achterkleinkinderen


Geen opmerkingen:

Een reactie posten