woensdag 8 mei 2019

Update projecten 2019 Stichting RedHorseCompanyEvenals in voorgaande jaren hebben we ook afgelopen januari gebouwd in Sagay city, aan het hulpplan ‘adopt a family project’ voor slachtoffers van de verwoestende tyfoon Hayan in 2013. Aan dit project hebben we ons verbonden en zullen dit blijven ondersteunen tot het voltooid is. 


Inmiddels zijn we hier ook bezig met het opzetten van tuinenproject waarmee we proberen de bewoners te helpen voor een deel zelfvoorzienend te worden.

Deel 2 van onze trip betrof de renovatie van Home of the Deaf in Escalante, een verblijfhuis voor doofstomme kinderen vanuit de hele regio aldaar. Dankzij de inzet van doventolken kunnen zij mee draaien in het reguliere onderwijs en hebben daardoor gelijkwaardige kansen als de ‘horenden’.
Dit project is mede mogelijk gemaakt door de TomFoundation. 


Deel 3 was eveneens een renovatie, dit keer in het door ons gebouwde dorp Dagbasan, de termieten houden hier dusdanig huis dat deuren en kozijnen vervangen dienden te worden, evenals op vele andere plekken hebben zij hiervoor de kennis wel in huis maar ontbreekt het budget. Voor alle drie projecten geldt, ’n zinvolle besteding van uw en onze gelden.
 

Aan allen die ons werk een warm hart toedragen, dank voor uw steun en vertrouwen.
Namens RHC, Bart Reuvekamp

Geen opmerkingen:

Een reactie posten