zondag 20 december 2020

Overdracht Carinova thuiszorg goed verlopen

Wijthmen Zorg, behandeling en ondersteuning bieden aan cliënten en hun


omgeving in de thuissituatie. Dat is waar Carinova al jaren voor staat. ‘Vertrouwd dichtbij’ is een visie die daarbij goed past. Vanaf eind juni 2020 ontvangen de thuiszorgcliënten van de wijk Wijthmen Herfte zorg via het thuiszorgteam van Dalfsen-Hoonhorst. De overdracht van team Zwolle naar team Dalfsen-Hoonhorst is goed verlopen. Wijthmen/Herfte sluit beter aan op het werkgebied van Carinova Dalfsen Hoonhorst. Tot nu toe hebben wij als team Dalfsen- Hoonhorst alleen maar positieve reacties ontvangen. Dat is erg fijn en we willen u dan ook hierbij bedanken voor het gestelde vertrouwen. 

Bijzondere tijden
De wereld is door corona op zijn kop gezet. Ondanks alles slagen we er in mensen te helpen met hun dagelijkse verzorging of medische handelingen. Maar gemakkelijk is dat niet, echter de thuiszorg gaat altijd door. Natuurlijk hebben wij extra voorzorgmaatregelen genomen om mensen zo veilig mogelijk te kunnen verzorgen. We volgen alle richtlijnen van GGD en RIVM. Zo hebben wij altijd alle beschermingsmiddelen ter beschikking als dat nodig is. U zult wel gemerkt hebben dat wij nu ook altijd een mondmasker dragen. 

Corona vraagt om vooruit denken, vooral in ons werk. Je werkt met risicogroepen, dus je moet extra voorzichtig zijn, maar tegelijkertijd ook zorg blijven bieden. Een optie is ook dat we – altijd in goed overleg met cliënten- de zorg tijdelijk iets kunnen afschalen waar dat kan.  Dit voor de veiligheid van cliënten en voor de medewerkers van het thuiszorgteam. 

Over Carinova
Carinova biedt een groot aanbod aan zorg in de regio. Verpleegkundigen en verzorgenden bieden verpleging en verzorging aan thuiswonende zieken, mensen met een beperking en ouderen. Bij verzorging horen handelingen als hulp bij het wassen, aan- en uitkleden en in en uit bed gaan. De verpleging bestaat uit wondverzorging, medicatieverstrekking, toedienen van injecties, begeleiding bij verschillende chronische ziektebeelden, waaronder dementie. Afhankelijk van wat nodig is aan zorg, komt een medewerker één keer per week tot vijf keer per dag aan huis om de zorg te verlenen. 

Contact
Als u nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met uw wijkverpleegkundige:

 

Marina Mars

Coördinerend wijkverpleegkundige

Team 1251 Dalfsen-Hoonhorst-Wijthmen

Ruitenborghstraat 30 ,Dalfsen

Aanwezig: dinsdag, donderdag en vrijdag (even weken)

BRD: 0570-518562

Mail:m.mars@carinova.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten