zaterdag 1 februari 2020

“Wat is Stichting De Elshof eigenlijk?”

Van verschillende kanten horen we deze vraag wel eens, dus tijd voor een zichtbaar antwoord voor iedereen!

Stichting Gemeenschapscentrum De Elshof beheert en exploiteert het gebouw De Elshof. Dat wil zeggen, dat de stichting ervoor zorgt dat de kachel brandt, het gebouw, inclusief de kleedkamers en sportzaal, schoon blijft en onderhouden wordt (merendeel door vrijwilligers) en er achter de bar vrijwilligers zijn om te zorgen dat er na het sporten of een andere activiteit wat gedronken of wat kleins gegeten kan worden. 


Wat er onder aan de streep overblijft (inkomsten van de bar en verhuur van sportzaal en andere ruimtes minus de kosten van energie, inkoop e.d.) wordt middels een verdeelsleutel verdeeld onder de gym- , voetbal- en volleybalvereniging. 


Daarnaast ondersteunen we deze verenigingen waar nodig, maar ook anderen zoals de kaartclub en de stichting ouderenzorg, in hun activiteiten en dragen we samen met Plaatselijk Belang de kosten van de activiteiten Koningsdag en Sinterklaas. Daarnaast vallen andere activiteiten zoals de nieuwjaarsreceptie en de Wijthmenerplasloop onder de paraplu van de stichting. 


Het bestuur van de stichting bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester, algemeen lid) en het algemeen bestuur wordt aangevuld met de voorzitters van de gym-, voetbal- en volleybalvereniging. Ook de voorzitter van Plaatselijk Belang is onderdeel van het bestuur. We vergaderen met het hele bestuur ongeveer eens per 2 maanden en tussendoor is er veelvuldig contact. 


De stichting bestaat dus uit een vertegenwoordiging van het verenigingsleven. Dat maakt, dat we samen op kunnen trekken. De stichting staat dus niet boven of los van de verenigingen, maar faciliteert en ondersteunt.

We zijn vast niet volledig met deze uitleg, maar we hopen dat er zo een wat beter beeld ontstaat over wat Stichting De Elshof doet. Heb je nog vragen? Stel ze gerust!

Onze contactgegevens staan in de adressenlijst staat op de tab Adressenlijsten


Bestuur Stichting De Elshof

Geen opmerkingen:

Een reactie posten