zaterdag 31 december 2016

Uit de bestuurskamer van de voetbalUit de bestuurskamer

Het kunstgras en de rubberkorrels. Zoals wij al verwachtten blijkt uit het onderzoek dat er geen gevaar is. Het rapport van het RIVM is inmiddels gepubliceerd. Hieronder het bericht van het RIVM.Het RIVM kwam vandaag met een heldere boodschap: het is veilig om op de velden met rubbergranulaat te sporten. Deze uitkomst bevestigt de resultaten van zo’n honderd eerdere onderzoeken die ook al concludeerden dat er geen milieu- en gezondheidsrisico’s zijn bij het sporten op kunstgras met rubbergra­nulaat. Het is goed dat alle sporters, ouders, gemeenten, sportclubs en vrijwilligers hun velden kunnen blijven gebruiken zonder zich zorgen hoeven te maken.Hieronder een aantal highlights:

• Het RIVM heeft de stoffen onderzocht in rubbergranulaat van 100 sportvelden. Er zijn ook proeven uitgevoerd om te onderzoeken welke stoffen uit de korrels vrijkomen als de sporter ermee in aanraking komt. Er is uitgezocht in welke mate stoffen via de huid, het spijsverte­ringskanaal of de longen in het lichaam terechtkomen. Vervolgens is berekend in hoeverre mensen aan de vrijgekomen stoffen blootstaan en wat dat betekent voor de gezondheid. Daarnaast is de beschikbare informatie in de wetenschappelijke literatuur bestudeerd over de stoffen in rubbergranulaat, de eigenschappen en de gezondheidseffecten.

• Uit het onderzoek blijkt dat er geen verband is tussen sporten op kunstgras met rubbergra­nulaat en het ontstaan van leukemie of lymfeklierkanker. Dat komt omdat stoffen die deze ziekten veroorzaken niet in het materiaal zitten of er in zulke lage doses inzitten dat ze niet schadelijk zijn. Bovendien zitten ze in het materiaal opgesloten. Uit langjarige studies naar de relatie tussen deze ziekten en sporten op rubbergranulaat komt bovendien geen verhoogde kans op de ziekten naar voren.

• Het RIVM heeft in zijn onderzoek diverse ‘conservatieve’ scenario’s doorgenomen, waarbij de blootstelling hoger ligt dan bij normaal sporten op rubbergranulaat. Bijvoorbeeld bij keepers die tientallen jaren alleen maar op rubbergranulaat sporten. Ook in die scenario’s is het risico praktisch verwaarloosbaar. Om daar een beeld van te geven: het gaat hier om een verhoogde kans van minder dan 5 op de 1 miljoen mensen die kanker ontwikkelen.

• Het RIVM vergelijkt de blootstelling aan de veelbesproken Polycyclische Aromatische Kool­waterstoffen (PAKs) via sporten op rubbergranulaat met de dagelijkse blootstelling via eten. Daaruit blijkt dat je via voedsel veel méér PAKs in je lichaam krijgt (1.800-4.900 nanogram per dag) dan via sporten op de rubberkorrels (37-98 nanogram per dag).

Uit het onderzoek blijkt kortom dat we gewoon kunnen blijven spelen op het materiaal. Zelfs bij onwaarschijnlijk hoge blootstelling is de kans om kanker te ontwikkelen door op kunstgras met rubbergranulaat te spelen, zo klein dat dit niet noemenswaardig is.Kijk ook op www.vvwijthmen.nl voor het persbericht van de gemeente en het bericht van het RIVM.Bezuinigingen gemeente. Wij zijn inmiddels in overleg met de gemeente. Vorige keer berichte ik dat we begin december een overleg hadden. Dit is echter uitgesteld tot 19 januari. Wordt vervolgd en we houden jullie op de hoogte.Wij hebben inmiddels ook het contract met de hoofdtrainer Elvin Matuankotta voor in ieder geval 1 jaar verlengd. De selectie, begeleiding en het bestuur zijn tevreden over de samenwerking.Herhaling oproep.

Er is nog steeds een chronisch tekort aan scheidsrechters voor de jeugd. En zonder scheidsrechter wordt er niet gevoetbald. Laat dat niet gebeuren. Bedenk als senior dat er in jou jeugdtijd ook altijd een scheidsrechter was. Wanneer het eerste, tweede, derde en de dames allemaal 3 personen leveren die willen fluiten dan kom je één keer in de zes weken aan de beurt. Er wordt dan een schema gemaakt wanneer je moet fluiten dus ben je al lang op de hoogte wanneer je een keer aan de beurt bent. Overigens ouders worden uiteraard ook uitgenodigd om aan de poule van scheidsrechters voor de jeugd mee te doen. Ik heb begrepen dat het nog niet sorm loopt. Opgeven bij de wedstrijdcoördinator Jeroen Harink (wedstrijdsecretaris@vvwijthmen.nl).Rens van Gurp, Jan Schrijver en Alfred Meiberg hebben aangegeven dat dit het laatste seizoen zal zijn als bestuurslid. We hebben dus vervanging nodig voor het bestuurslid jeugdzaken, bestuurslid seniorzaken en een bestuurslid algemene zaken. Wanneer je belangstelling hebt meld dit dan aan een bestuurslid!!!!!!!Datums om te onthouden:7 januari “Nieuwjaarsreceptie Stichting de Elshof” voorafgaand door een onderling voetbaltoernooitje, 14 januari “de Fakkert Diervoeders Wijthmenerplasloop” Schrijf je in op www.mijninschrijving.nlRest me nog iedereen prettige feestdagen toe te wensen en hopelijk een mooi 2017 met veel sportieve successen. En hou de volgende uitspraak in gedachte:“Verleden heb je, toekomst moet je met zijn allen maken”Frans Kerkum

Geen opmerkingen:

Een reactie posten