zondag 12 oktober 2014

Algemene ledenvergadering VV Wijthmen


DONDERDAG 6 november 2014

AANVANG 21.00 UUR IN DE ELSHOF

 

Komt allen!!!!

Ook de ouders van de jeugdleden, want er moeten beslissingen genomen worden die iedereen aangaat. Laat niet een ander voor je kiezen maar kom zelf en beslis mee!!!!

Kan je echt niet meldt je dan ook af (= verplicht).(voorzitter@vvwijthmen.nl)

 

Voorlopige agenda:

 

1.Opening

2. Notulen algemene ledenvergadering 31 oktober 2013    

3Mededelingen

4. Terugblik


Algemeen

Senioren.

a.Dames.

b.Eerste elftal

c.Tweede elftal

d.Derde elftal


Jeugd.

5.Financieel Jaarverslag 2013-2014


Verkiezing leden kascommissie

Contributieverhoging


Verkiezing bestuursleden/openstaande
 andere vacatures.
4 bestuursleden treden af waarvan 3 niet herkiesbaar zijn. Dit zijn de penningmeester, bestuurslid jeugdzaken en algemeen bestuurslid. Voor 2 van de drie bestuursleden zijn vervangers gevonden. Ook de voorzitter treed af maar is herkiesbaar.

 

           Openstaande vacatures:


Bestuurslid Jeugdzaken
7.

Afscheid diverse functionarissen.
8.
Afscheid bestuursleden.
9.
Commissies


Sponsor-commisie
Toernooi-commissie
Activiteiten-commissie
Jeugdcommissie/bestuur
10.
Rondvraag.      
11.
Sluiting.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten