zondag 12 oktober 2014

Uit de bestuurskamer van de voetbal

De tweede uit de bestuurskamer van dit seizoen. Het belangrijkste onderwerp is dit keer de algemene ledenvergadering die met rasse schreden naderbij komt. Zoals inmiddels wel bekend wordt de ledenvergadering gehouden op donderdag 6 november 2014, aanvang 21.00 uurVier bestuursleden treden af. Dit zijn de voorzitter, de penningmeester, het bestuurslid jeugdzaken en een algemeen bestuurslid. Drie bestuursleden zijn niet herkiesbaar.De voorzitter heeft zijn eerste termijn erop zitten en stelt zich herkiesbaar. Voor de niet herkiesbare bestuursleden zijnvoor 2 functies kandidaten beschikbaarDe vacature bestuurslid jeugdzaken is nog vacant, maar vooral door het intensieve lobby werk van de huidige leden van het jeugdbestuur zijn er ontwikkelingen die hopelijk tot een oplossing leiden en bedenk wie de jeugd heeft heeft de toekomst!!!!!!

Overigens kunnen kandidaten voor een functie zich tot een uur voor aanvang van de vergadering bij één van de bestuursleden aanmelden.

Naast de verkiezing van bestuursleden komt er ook een voorstel tot contributieverhoging. Dit is het gevolg van het feit dat we van veel seniorleden het verzoek kregen niet meer aan de loterij “Grote clubactie” mee te doen. Maar het geld moet ergens vandaan komen, dus op de ledenvergadering een voorstel van een contributieverhoging van 10 euro per spelend lid.

Kortom een belangrijke vergadering dus komt allen!!!! Waneer je niet kunt is afmelding overigens verplicht. De voorlopige agenda voor deze vergadering staat elders in de Elshofbode.

 

Ook nu wil ik weer het Vrijwilligersbeleid nog even aan de orde stellen. Vorig jaar mee begonnen en ik heb daar toch redelijk positieve ervaringen mee. Het gaat nog niet feilloos, maar alle begin is moeilijk. Ook dit jaar wordt weer een beroep gedaan op leden en ouders van leden die nog geen vrijwilligerstaak uitvoeren om af en toe een handje te helpen. Dit kan zijn op zaterdagmorgen helpen in de kantine, helpen bij het extra schoonmaken van de kantine (wordt 2 maal per jaar gedaan, zowel binnen als buiten) of helpen bij extra georganiseerde activiteiten waar wat extra hulp nodig is. Hou er dus rekening mee dat je benaderd kan worden en laat ons dan niet in de steek en bedenk dat niet alleen de lusten maar ook de lasten horen bij een lidmaatschap van een vereniging.

 

De activiteitencommissie heeft weer van alles op de rol staan. Om te beginnen 19 oktober de IJsselderby op groot scherm en op 26 oktober een darttoernooi. Voor beide activiteiten is hulp achter de bar en na afloop hulp bij het opruimen niet alleen gewenst maar gewoon noodzakelijk. Hou er rekening mee dat je hiervoor benaderd kan worden. Vele handen maken licht werk!!!

 

 

Frans Kerkum

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten