woensdag 15 januari 2014

Prachtige monumentale boerderij aan Valkenbergweg zou moeten wijken voor noodspoor!?!?

Herfte / Zwolle - Voor de oplossing van een spoorwegknelpunt ten noorden van Zwolle lijkt een Rijksmonument gesloopt te moeten worden. Het moet niet gekker worden is de mening van het bestuur van de Vrienden van de Stadskern Zwolle. Gemeente en Provincie moeten de minister van infrastructuur en milieu er toe brengen dat een oplossing voor het knelpunt gevonden wordt waarbij het monument, een boerderijcomplex, behouden blijft.

image002.jpg 

Ten noorden van Zwolle gaat de komende reeks van jaren gewerkt worden aan het oplossen van een spoorwegknelpunt. De treinen van en naar Groningen, Leeuwarden en Emmen zitten elkaar nu ter hoogte van Herfte in de weg. Nu Rijk en Provincies eind 2013 een forse som, ordegrootte kwart miljard, bereid zijn uit te trekken voor de oplossing worden de contouren van de plannen duidelijk. Die komen voor Herfte neer op een verdubbeling van het baanvak ter plaatse van 2 tot 4 sporen en de aanleg van 'dive under', een tunnelbak voor de lijn naar Emmen.

Prorail wil die tunnelbak aanleggen op de plaats van het bestaande spoortracé richting Emmen. Om de dienstregeling met Emmen tijdens de bouw gaande te houden legt Prorail naast de geplande tunnelbak een tijdelijk baanvak aan. Dat hulpspoor loopt voor zover wij als bestuur nu weten dwars door een bijzonder gaaf 19e eeuws boerderijcomplex, gelegen aan de Valkenbergweg 2 met de status van rijksmonument*. Als de tunnelbak gereed is, wordt het hulpspoor opgeruimd en rest de herinnering aan een gesneuveld rijksmonument.
 
De Vrienden van de Stadskern Zwolle vinden bovenstaande een onverteerbare gedachte. Prorail is zonder twijfel in staat een oplossing te bedenken waarbij het rijksmonument behouden kan blijven.
De Vrienden roepen daarom zowel de gemeente Zwolle als de Provincie Overijssel op om er bij de minister op aan te dringen dat t.z.t. een tracébesluit wordt genomen waarbij het boerderijcomplex behouden blijft.
 
De gemeenteraad van Zwolle is door middel van de informatienota nummer PU1312-0098 van 11 december jl. van de komende ontwikkelingen op de hoogte gebracht. In die nota komen ook een serie 'aandachtpunten' aan de orde. Bij de 'dive-under Herfte' wordt ondermeer vermeld: "Aandacht voor Valkenbergweg nr.2 (Rijksmonument) één van de oudste en gaafste boerderijen van Zwolle. Dit pand zal het meeste geraakt worden door de ontwikkelingen." Naar de mening van de Vrienden een nogal omfloerste beschrijving van de beoogde sloop, waar makkelijk overheen gelezen kan worden. 
Van het gemeentebestuur van Zwolle verwachten De Vrienden maximale inzet richting minister en Prorail voor een definitieve uitwerking van de plannen waarbij dit rijksmonument behouden blijft! 

Wij gaan duimen!!! Deze prachtige boerderij moet behouden blijven!!!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten