maandag 11 december 2017

Verslag wijkplatform Wijthmen 29 november 2017


Besteding afkoopsom N 35: hoe hier mee om te gaan.Op het Wijkplatform Wijthmen van 29 november 2017 is gesproken over de besteding  van de afkoopsom N35 die de gemeente Zwolle krijgt van het Rijk en de Provincie. De uiteindelijke beslissing  voor de besteding van dit bedrag ligt bij de gemeenteraad van Zwolle. Meningen vanuit Wijthmen en Herfte zijn echter ook van belang.Overdracht beheer en onderhoud N35

Na de aanpassing van de N35, de provinciale weg tussen Zwolle/Wijthmen en Heino, gaat een deel van de ‘oude’ Heinoseweg  van Rijkswaterstaat over naar de gemeente Zwolle. De herinrichting en het beheer van die weg komen dan voor rekening van de gemeente. De gemeente ontvangt daarvoor een afkoopsom € 3 miljoen van het Rijk en de Provincie. € 1.5 miljoen is nodig voor beheer en onderhoud van de weg en de bermen. De andere helft is in principe beschikbaar voor de herinrichting van de bestaande (oude) Heinoseweg inclusief het kruispunt met de Kroesenallee.

Dit ligt echter niet hard vast. En dan komt de vraag: hoe deze middelen zo slim mogelijk te benutten voor de leefbaarheid van Wijthmen e.o.Visie van de WOM.

Voor de Wijthmense OntwikkelingsMaatschappij (WOM,  waar Plaatselijk Belang en de Stichting Ouderenzorg Wijthmen deel van uitmaken en opgericht na de vaststelling van het Dorpsplan) is het Dorpsplan 2010 nog steeds leidend. De WOM vindt het daarom belangrijk dat voor de leefbaarheid en de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van Wijthmen,  de verlegging van de Kroesenallee wordt meegenomen in het bestedingsplan. Dit leidt ook tot minder verkeer door het dorp en het betekent dat de oude Heinoseweg/Kroesenallee een 30 km weg kan worden.Tijdens het Wijkplatform is een toelichting gegeven en is aan de aanwezigen gevraagd:

·   Kunt u zich vinden in de mening om de afkoopsom van € 1,5 miljoen mede te besteden aan de verlegging van de Kroesenallee (zoals in het Dorpsplan staat), samen met een beperkte herinrichting van de bestaande weg?

·   Zijn er zwaarwegende redenen voor eventueel een andere bestemming van het bedrag bijvoorbeeld een voetgangersbrug over de N35 naar Soeslo?Reactie bewoners.

De aanwezige bewoners op het Wijkplatform vonden het lastig gelijk te moeten reageren op de vragen en vroegen om wat meer bedenktijd.  Vervolgens is afgesproken dat alle bewoners van Wijthmen d.m.v. een korte enquête op de vragen kunnen reageren.

In januari 2018 ontvangen de inwoners een brief van de gemeente Zwolle met bovenstaande vragen. Wijkbewoners kunnen hun reactie via internet of de post kenbaar maken. De uitkomsten van de enquête worden meegenomen bij het voorstel aan de gemeenteraad. Zoals al eerder aangegeven het is aan de raad om de belangen af te wegen en uiteindelijke een beslissing  te nemen.Voor- en nadelen van de bestedingsmogelijkheden.

De verschillende bestedingsmogelijkheden die op het Wijkplatform zijn toegelicht, zijn:

·       Besteding volledig voor de herinrichting van de bestaande Heinoseweg.

·       Besteding gedeeltelijk voor de herinrichting van de bestaande  
        Heinoseweg in combinatie met de verlegging van de Kroesenallee

·       Besteding aan een voetgangersbrug ten behoeve van een extra
        recreatieve verbinding tussen Wijthmen en SoesloDe voor – en nadelen van elke mogelijkheid staan hieronder toegelicht.Geen opmerkingen:

Een reactie posten