zondag 17 december 2017

Voorbereidingen voor "Spooruitbreiding Zwolle-Helfte gestart

Wellicht is het u opgevallen dat op verschillende locaties in de directe omgeving van het spoor recentelijk kabel- en leidingwerkzaamheden worden uitgevoerd of voorbereidingen hiervoor worden getroffen.
Hoewel ProRail op dit moment nog volop bezig is met de aanbesteding van de “Spooruitbreiding Zwolle-Herfte” starten diverse netwerkbeheerders in opdracht van ProRail gestart met deze werkzaamheden die nodig zijn als
voorbereiding voor de realisatie van de spooruitbreiding.
Volgens de huidige inzichten starten wij na de zomer van 2018 met de grote spoorklus. Het overzicht hieronder geeft aan waar en wanneer de netwerkbeheerders de kabel- en leidingwerkzaamheden uitvoeren.

Wie

Wat

Waar

Start / Gereed

Vitens / Enexis

Verleggen kabels en drinkwaterleiding

Schellerdijk

Week 49 / eind 2017

BAM i.o.v. Enexis / Vitens / gemeente Zwolle

Combinatie werkzaamheden aan waterleiding, kabels, persriool en gasleiding

Marsweg

Week 52 / juni 2018

Gasunie

Werkzaamheden aan de gasleiding

Ceintuurbaan

April ’18 / juni 2018

Enexis / KPN

Combinatie werkzaamheden kabels en leidingen Enexis/ KPN

Ceintuurbaan

April ’18 / juni 2018


Meer informatie hierover kunt u lezen op www.prorail.nl/projecten/zwolle/nieuws


Met vriendelijke groet,

Peter van der Steen | Communicatieadviseur | Publiekscommunicatie06 24 18 15 50 | www.prorail.nl

De Inktpot A0.00 , Moreelsepark 3, 3511 EP Utrecht | Postbus 2038, 3500 GA Utrecht

Geen opmerkingen:

Een reactie posten